Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

H Dolphin Hellas προσφέρει θέση στο τμήμα έκδοσης αεροπορικών & ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

04 Ιούλιος 2017, 14:29
H Dolphin Hellas προσφέρει θέση στο τμήμα έκδοσης αεροπορικών & ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Dolphin Hellas offers a job opening in the ticketing department

ΘΕΣΗ: Τμήμα Έκδοσης Αεροπορικών & Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων 

POSITION: Ticketing Department for Airplane & Ferry Reservations (Front office)

Απαραίτητα προσόντα / Necessary Qualifications:   

- Πολύ καλή γνώση των συστημάτων Amadeus και ForthCRS
- Very good knowledge of the Amadeus & ForthCRS systems
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Very good command of the English language
- Πολύ καλή γνώση στη χρήση του Travel Force
- Very good knowledge of Travel Force
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
- Organizational and communicative skills
- Ευχάριστη προσωπικότητα
- Pleasant personality
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε τουριστικό γραφείο θα συνεκτιμηθεί
- Experience in a similar position in a travel agency will be taken into account
- Γνώση 2ης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
- Knowledge of a second foreign language will be taken into account
- Ηλικία έως 35 ετών.
- Up to 35 years of age

Η εταιρία προφέρει / The company offers:            

- Ασφαλιστική κάλυψη
- Insurance
- Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
- Very good working conditions
- Συνεχή εκπαίδευση
- Constant training

Αποστολή βιογραφικών / Please send your CV to: Aliki@dolphin-hellas.gr


 


 

Share |
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Tourism Lobby

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Chinese Tourist Welcome Seminar

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

Τα eNewsletters της αγοράς

↑ top