Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Αναπτύσσοντας τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού για 12-μηνη δραστηριότητα

13 Ιανουάριος 2016, 14:01

Οι ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού (τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων) είναι κρίσιμες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε τέσσερις από αυτές τις μορφές θα εμβαθύνει το νέο σεμινάριο του TravelDailyNews.


Σε τέσσερις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στον ποδηλατικό, θρησκευτικό, σπηλαιολογικό και καταδυτικό τουρισμό θα εστιάσει το νέο σεμινάριο του TravelDailyNews.

 
TravelDailyNews Hospitality Seminars
«Αναπτύσσοντας τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού για 12-μηνη δραστηριότητα»
 
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

AIROTEL Stratos Vassilikos • Μιχαλακοπούλου 114 • Αθήνα 

 
Κύριος Εισηγητής:
Χρήστος Πετρέας • Οικονομολόγος (MBA), Εμπειρογνώμων – Σύμβουλος σε θέματα Τουριστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Στρατηγικού Σχεδιασμού
 
Εξειδικευμένοι Εισηγητές:
Αθανάσιος Τερζής • Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ποδηλασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Μέλος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
 
Δρ. Ειρήνη Κασάπη-Τζέρπου • Διδάκτωρ της Ιστορίας Σλαβικών Εκκλησιών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Άλκης Πετράκης • Σπηλαιολόγος – Εκπαιδευτής σπηλαιολογίας, Διαχειριστής καταστήματος εκδρομικού εξοπλισμού δράσης POLO CENTER SHO
 
Νίκος Τζανουδάκης • Επιχειρηματίας, Προπονητής – Εκπαιδευτής καταδύσεων, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εκπαιδευτών Κατάδυσης


 
Οι ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού (τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων) είναι κρίσιμες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε «καλές πρακτικές» και στοιχεία για την προσέγγιση σε 4 εξειδικευμένες πελατειακές αγορές: ποδηλατικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, σπηλαιολογικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, θα εστιάσουν οι παρουσιάσεις στο σεμινάριο εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που συνδιοργανώνει το Travel Daily News με τον Χρήστο Πετρέα. 
 
Αναπτύσσοντας στο ξενοδοχείο, στην επιχείρηση, στο πρακτορείο, στην περιοχή μας ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού για την υποστήριξη 12-μηνης τουριστικής δραστηριότητας. Ειδικότερα στο σεμινάριο θα περιγραφούν οι ειδικές – εναλλακτικές μορφές:
 
• Ποδηλατικός τουρισμός (Χρήστος Πετρέας & Αθανάσιος Τερζής)
• Θρησκευτικός τουρισμός (Χρήστος Πετρέας & Ειρήνη Κασάπη-Τζέρπου)
• Σπηλαιολογικός τουρισμός (Χρήστος Πετρέας & Άλκης Πετράκης)
• Καταδυτικός τουρισμός (Χρήστος Πετρέας & Νίκος Τζανουδάκης)
 
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξοικείωση με την δραστηριότητα, γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της αγοράς, ενημέρωση για τεχνικές ανάδειξης των προσφερόμενων υπηρεσιών, προτάσεις δημιουργίας του προϊόντος, ιδέες για την προσέγγιση των πελατειακών ομάδων. 
 
Γιατί επιλέγηκαν αυτές οι μορφές: 
 
Το σεμινάριο θα εξετάσει τις τέσσερεις αυτές εναλλακτικές μορφές που αφενός είναι σχετικά καινούργιες για την Ελληνική τουριστική πραγματικότητα, αλλά αφετέρου είναι δραστηριότητες με τάσεις ανάπτυξης διεθνώς, και μπορούν να ασκούνται ουσιαστικά καθόλη τη διάρκεια του έτους, συντείνοντας και στην απεξάρτηση από την εποχικότητα που πλήττει τον ελληνικό τουρισμό.
 
Επίσης, επιλέγονται γιατί οι μορφές αυτές έχουν αρκετά μεγάλες δυνητικές πελατείες, και από διάφορες χώρες και κυρίως χώρες που ήδη δέχεται τουρισμό η Ελλάδα. Τέλος, για τις περισσότερες από αυτές τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές, μπορεί η τουριστική επιχείρηση σχετικά εύκολα να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές – υπηρεσίες – προϊόντα, ενώ το αντικείμενό τους καλύπτει γεωγραφικά σχεδόν όλη την Ελλάδα.
 
Σε επόμενες περιόδους θα περιγραφούν άλλες ειδικές –εναλλακτικές μορφές.
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
 
• Να ενημερώσει για 4 επιλεγμένες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
• Να περιγράψει τους δυνητικούς πελάτες και να δώσει χαρακτηριστικά της πελατειακής αγοράς 
• Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με μεθόδους και πρακτικές για την προσέγγιση και προσέλκυση αυτών των ειδικών – εναλλακτικών μορφών
• Να παράσχει ανάλογη πληροφόρηση για την ανάπτυξη της δραστηριότητας από την τουριστική επιχείρηση
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
 
• Επιχειρηματίες, στελέχη, και επαγγελματίες τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακών μονάδων, ενοικιαζομένων, κλπ) και πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τουρίστες
• Εκπροσώπους και στελέχη φορέων και οργανώσεων σχετικών με τον τουρισμό και τις διάφορες δραστηριότητες σε κάθε περιοχή
• Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
• Τοπικά τουριστικά γραφεία και πρακτορεία
• Νέους που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία τουριστική επιχειρηματική ή ατομική δραστηριότητα ως επαγγελματική απασχόληση
 
Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες:
 
Όσοι θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο:
• Θα κατανοήσουν πως λειτουργούν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού
• Θα ενημερωθούν για το που και το πως πρέπει να έχει ένα κατάλυμα τις κατάλληλες υπηρεσίες για τις αγορές αυτές 
• Θα μάθουν πως είναι μία σωστή προετοιμασία παρουσίασης για να επιλέγεται η περιοχή ή η επιχείρηση από την συγκεκριμένη αγορά
• Θα μπορούν να ακολουθήσουν απλά βήματα προκειμένου μεσο-μακρο-πρόθεσμα να επιτύχουν προσέλκυση των δυνητικών πελατών
• Θα ενημερωθούν τι χρειάζεται και πως «στήνεται» η παροχή της υπηρεσίας για τις ειδικές – εναλλακτικές μορφές αυτές
• Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κατά περίπτωση σχετικό εξοπλισμό που χρειάζεται
• Θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να θέσουν ερωτήσεις σε εξειδικευμένους εισηγητές
 
Κύριος Εισηγητής:
 
Ο Χρήστος Πετρέας έχει πολυετή επαγγελματική, ακαδημαϊκή, μελετητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού, σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς, επαγγελματικούς φορείς, επιχειρήσεις και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Ως κύριος εισηγητής, ο Χρήστος Πετρέας θα αναφερθεί στην περιγραφή της δραστηριότητας της κάθε συγκεκριμένης ειδικής – εναλλακτικής μορφής, στην δυνητική πελατεία της, και στα χαρακτηριστικά της, ενώ θα περιγράψει «μελέτες περίπτωσης – πρακτικές» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα για την προσέλκυση αυτών των εξειδικευμένων τουριστικών αγορών.
 
Επίσης σε κάθε ενότητα – ειδική –εναλλακτική μορφή, ένας προσκεκλημένος εξειδικευμένος εισηγητής, προερχόμενος από τον συγκεκριμένο χώρο, θα αναφερθεί σε πρακτικά θέματα της λειτουργίας της δραστηριότητας και του πλαισίου προσέγγισης της κάθε εξειδικευμένης τουριστικής αγοράς.
 
Είπαν για τα σεμινάρια του TravelDailyNews:
 
”Προτείνω στο TravelDailyNews να συνεχίσει τα χρηστικά και απαραίτητα σεμινάρια με ξενοδοχειακή θεματολογία” 
Γιώργος Μιχάλης, Director of Sales & Marketing, Spyrou Hotels
 
“Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.”
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος
 
“Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.”
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος
 
“Ενδιαφέρον σεμινάριο με παρουσίαση πλούσιου υλικού από αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες”
Δήμητρα Δολιανίτη, στέλεχος Marketing, Κρατήσεων & Πωλήσεων, Coral Hotel, Αθήνα
 
“Τα σεμινάρια του TravelDailyNews είναι πάντα επίκαιρα, με έμπειρους εισηγητές μέσα από τον τομέα μας που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο”
Βάσω Μίντζα, Sales & Marketing Manager, AKS Hotels
 
Στοχευμένο, χρήσιμο σεμινάριο-εργαλείο για κάθε σύγχρονο ξενοδόχο”
Μαρία Πασλή, E-market, Zafolia Hotel
 
“Ενα εξαιρετικό σεμινάριο, με καλές πρακτικές, συμπυκνωμένη γνώση με καλό αποτέλεσμα”
Αναστάσιος Ασκήτογλου, Sales Director, Iberostar Astir Odusseus
 
”Χρήσιμο, πλούσιο και ουσιαστικό για κάθε ιδιοκτήτη και στέλεχος ξενοδοχείου”
Στέλιος Ζαχαρουδάκης, ιδιοκτήτης, Latania Hotel

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου
 
Τόπος: Ξενοδοχείο AIROTEL Stratos Vassilikos
Ημερομηνία διεξαγωγής: 15 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα έναρξης: 09:00
Ώρα λήξης: 17:00
 
Πρόσβαση
 
Επιβιβαστείτε στην μπλε γραμμή του μετρό. Στο σταθμό Μέγαρο Μουσικής, βγαίνετε στην έξοδο Βασ. Σοφίας/Αιγινήτειο Νοσοκομείο και ανεβαίνετε τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας βόρεια (προς Κηφισιά) μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μόλις περάσετε την Αμερικανική Πρεσβεία, εντοπίζετε στα δεξιά σας την οδό Ξενίας. Σε απόσταση 50 μέτρα βρίσκεστε στην οδό Μιχαλακοπούλου, ακριβώς απέναντι και αριστερά, δίπλα από το ιδιωτικό parking, βρίσκεται το ξενοδοχείο Stratos Vassilikos. 

Κόστος συμμετοχής:

Εγγραφή 80,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  70,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  70,00 Ευρώ 

Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής.

Εγγραφή 70,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  60,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  60,00 Ευρώ 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050 Email: tma@tma.travel
  

 

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Tourism Lobby

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

Τα eNewsletters της αγοράς

↑ top