Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η υψηλή ξενοδοχειακή αισθητική ως στρατηγική κερδοφορίας

24 Φεβρουάριος 2016, 14:01

Στην αξία της υψηλής αισθητικής των ξενοδοχείων θα εστιάσει το επόμενο σεμινάριο της σειράς των Hotel Management Masterclasses του TravelDailyNews με τίτλο «The Hotel Design Masterclass» και με τη συμμετοχή ιδιαίτερα έμπειρων εισηγητών.


Το TravelDailyNews παρουσιάζει ακόμα ένα ενδιαφέρον σεμινάριο της σειράς Masterclass που διεξάγεται στην Αθήνα.

 
The Hotel Design Masterclass:

Η υψηλή ξενοδοχειακή αισθητική ως στρατηγική κερδοφορίας
 
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
 
Εισηγητές:
Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Πανεπιστημιακός
 
Άγγελος Αγγελόπουλος
Interior designer ξενοδοχείων
 
Χρήστος Δράζος
Φωτογράφος ξενοδοχείων και γαστρονομίας
 
Εισηγητές στην ενότητα “Υψηλή αισθητική στην κουζίνα”
 
σεφ Γιώργος Ιακωβίδης
Food & Beverage Director, Katikies Group of Hotels (Σαντορίνη)
 
σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης
CTC Restaurant


 
Στην αξία της υψηλής αισθητικής των ξενοδοχείων θα εστιάσει το επόμενο σεμινάριο της σειράς των Hotel Management Masterclasses με τίτλο «The Hotel Design Masterclass» και τη συμμετοχή ιδιαίτερα έμπειρων εισηγητών. Σε αυτό το άκρως εξειδικευμένο σεμινάριο που απευθύνεται σε επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου θα αναλυθούν για πρώτη φορά όλες οι πτυχές που ορίζουν την αισθητική ενός ξενοδοχείου αλλά και την αξιοποίησή της για την αύξηση των εσόδων:
 
• Αρχιτεκτονική 
• Interior design
• Φωτογράφηση
• Branding 
• Μάρκετινγκ
 
Η επένδυση ενός ξενοδόχου στην αναβαθμισμένη αισθητική μπορεί να φέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη, καθώς θα εξασφαλίσει μεγάλη – και εν πολλοίς δωρεάν – προβολή του ξενοδοχείου και θα επιτρέψει τη χρέωση υψηλότερων τιμών μέσω της προσέλκυσης μιας πιο απαιτητικής πελατείας. Όσα ξενοδοχεία πέτυχαν να υλοποιήσουν μιαν ιδιαίτερη εικαστική πρόταση, κατάφεραν να βελτιώσουν τα έσοδά τους, να εδραιώσουν μια πολύ καλή εικόνα στην αγορά, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά κανάλια διακίνησης τουριστών και να θέσουν πολύ καλές βάσεις κερδοφορίας ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
 
Η υψηλή αισθητική μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Ενδιαφέροντα παραδείγματα αποτελούν λ.χ. ιστορικά ξενοδοχεία που προέβησαν σε μια υψηλών απαιτήσεων ανακαίνιση, ξενοδοχεία που ανέδειξαν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής τους τονίζοντας την αυθεντικότητα ή ξενοδοχεία που επένδυσαν στο σύγχρονο design ή σε έναν ανορθόδοξο διάκοσμο δημιουργώντας μιαν απροσδόκητη «boutique» ξενοδοχειακή εμπειρία. Υψηλή αισθητική μπορεί να συναντήσει κανείς και σε επιμέρους ξενοδοχειακά τμήματα όπως λ.χ. σε εστιατόρια ή σε spa που προσφέρουν μιαν ιδιαίτερη εικαστική και βιωματική προσέγγιση.
 
Άλλες ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές της ξενοδοχειακής αισθητικής είναι η δυναμική φωτογραφική ανάδειξη μιας ξενοδοχειακής εμπειρίας όπως επίσης ο συνολικός σχεδιασμός για το branding ενός ξενοδοχείου.
 
Όλες αυτές οι πτυχές θα αναλυθούν στο Hotel Design Masterclass, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ξενοδόχοι να λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς μπορούν να χειριστούν την αισθητική αναβάθμιση της επιχείρησής τους με τρόπο επικερδή.
 
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που διοργανώνονται από την TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε Masterclass διδάσκουν ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες με τρόπο ζωντανό και διαδραστικό, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου.
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου προς ανάλυση και συζήτηση με τη μορφή ενός case study.
 
Ενότητες σεμιναρίου
 
Κατά τη διάρκεια του Hotel Design Masterclass θα καλυφθεί η εξής θεματολογία:
 
• Αρχιτεκτονική ξενοδοχείων
• Interior design στον ξενοδοχειακό κλάδο
• Δυναμική εικονογράφηση των προσφερόμενων ξενοδοχειακών εμπειριών μέσω μιας φωτογράφησης υψηλών προδιαγραφών
• Ολιστικό branding για την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας ενός ξενοδοχείου
• Σχεδιασμός μάρκετινγκ για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών από την υψηλή αισθητική ενός ξενοδοχείου
• Case studies ξενοδοχείων που επένδυσαν στην υψηλή αισθητική
 
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 
Το Hotel Design Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
 
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανέγερση, ανακαίνιση και διακόσμηση ξενοδοχειακών μονάδων (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές κοκ.)
• σε προμηθευτές ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
Όσοι θα παρακολουθήσουν το Hotel Design Masterclass:
 
• θα κατανοήσουν με ποιους τρόπους η υψηλή αισθητική δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση και της επιτρέπει να αυξήσει τα έσοδά της
• θα γνωρίσουν με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η αισθητική αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου
• θα μάθουν για την πλαισίωση της υψηλής ξενοδοχειακής αισθητικής με υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με σκοπό τη δημιουργία μοναδικών ξενοδοχειακών εμπειριών
• θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς θα επενδύσουν στην αισθητική αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου
• θα μπορέσουν να αποφύγουν αστοχίες και λάθη κατά την αισθητική αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου
• θα πάρουν πληροφορίες χρήσιμες για την επιλογή των συνεργατών τους που θα χειριστούν την αισθητική αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου
• θα μάθουν για το ενδεδειγμένο μάρκετινγκ ενός ξενοδοχείου που επένδυσε στην αισθητική του αναβάθμιση
• θα μπορέσουν να θέσουν προς συζήτηση την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου
 
Ο κύριος εισηγητής και οργανωτής του σεμιναρίου
 
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, ξενοδοχείων, γαστρονομίας, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 29 χώρες, ενώ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο.
 
Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις καθώς επίσης υπουργεία και τουριστικούς οργανισμούς.
 
Παράλληλα διδάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών τα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Τουρισμού και Ξενοδοχείων, του Τουριστικού Μάρκετινγκ και του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Επίσης έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Νότιας Αφρικής. 
 
Είπαν για τα σεμινάρια της σειράς Masterclass:
 
“Η μεστή παρουσίαση του κ. Κούτουλα μου πρόσθεσε νέες γνώσεις, ήταν αφορμή για θετικούς προβληματισμούς και μου έδειξε νέους δρόμους για την επιχείρηση”
Γεώργιος Λοχαϊτης, πρόεδρος Δ.Σ., KANALES S.A.
 
“Πιστεύω ότι είναι ενα χρήσιμο σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το online marketing του ξενοδοχείου, αλλά και για όσους έχουν ήδη γνώσεις του αντικειμένου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους”
Χρήστος Λουράντος, γενικός διευθυντής, Civitel Hotels
 
“Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.”
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος 
 
“Πολύ σημαντική παρουσίαση συμπυκνωμένης πολυετούς εμπειρίας από έναν πολύ αξιόλογο εισηγητή για το πιο σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα που παρέχει ένα ξενοδοχείο.” 
Εμμανουήλ Χρυσουλάκης, γενικός διευθυντής, Astir Beach Hotel, Κρήτη
 
“Καλός γνώστης των βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Κούτουλας ανέπτυξε με πολύ αναλυτικό τρόπο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ξενοδοχειακές μας μονάδες με απλές και προσιτές κινήσεις. Πολύτιμη μετάδοση τεχνογνωσίας στην ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων χρήσιμη για κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.” 
Γιώργος Τσέλιος, γενικός διευθυντής, Sun Beach Resort / Harmony Resorts, Ρόδος
 
“Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.”
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος
 
“Ο κ. Κούτουλας εστιάζοντας σε ουσιώδη ζητήματα του hotel operations μας θύμισε πως είναι σημαντικό να ξεκινάμε από τα βασικά και να επιδιώκουμε τη λεπτομέρεια. Εξαιρετικό σεμινάριο!”
Βασίλης Λαπαναΐτης, γενικός διευθυντής, Lagos Mare Hotel, Νάξος
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου
 
Τόπος: AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 17 Μαρτίου 2016
Ώρα έναρξης: 09:00
Ώρα λήξης: 17:00
 
Κόστος συμμετοχής
 
Εγγραφή  90,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  80,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  80,00 Ευρώ 

Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής. 

Εγγραφή  80,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  70,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  70,00 Ευρώ 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050 Email: tma@tma.travel
 

Χορηγός

 
 

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Sine ira et studio (ή -τουριστικά- αμερόληπτα)

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

Τα eNewsletters της αγοράς

↑ top