Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ε.Κ.Κ.: Ανεπαρκής η εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 για αερομεταφορές

Βίκυ Καραντζαβέλου - 15 Ιανουάριος 2007, 00:00

Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, με θέμα τα δικαιώματα των επιβατών στις εναέριες μεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. Πρώτη και σημαντική κοινή διαπίστωση όλων των Κέντρων του Δικτύου...

Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, με θέμα τα δικαιώματα των επιβατών στις εναέριες μεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007,<...>

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. Πρώτη και σημαντική κοινή διαπίστωση όλων των Κέντρων του Δικτύου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί το γεγονός ότι αν και ένας νέος Κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ δίνοντας δικαιώματα στους επιβάτες, προβλήματα εξακολουθούν να προκύπτουν στις εναέριες μεταφορές και ο αριθμός των καταγγελιών που φτάνουν στα γραφεία των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή είναι αξιοσημείωτος.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Κανονισμό 261/2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2005 και δίνει δικαιώματα σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης και καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης. Παράλληλα έχει αντικατασταθεί η Σύμβαση της Βαρσοβίας από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και ισχύουν πλέον νέοι κανόνες σχετικά με αποζημιώσεις σε περιπτώσεις απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης αποσκευών ή ατόμων σε περιπτώσεις θανάτου ή τραυματισμού.

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με αρμοδιότητα στη διαχείριση υποθέσεων σχετικών με αεροπορικά ταξίδια, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει κατά πολύ την προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Σύμφωνα με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, με τις οποίες συμφωνεί η πλειοψηφία των κέντρων του Δικτύου, οι εθνικοί φορείς επιβολής εφαρμογής του Κανονισμού που έχουν δημιουργηθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό, αποδέχονται με ευκολία την απάντηση του εμπλεκόμενου στην καταγγελία αερομεταφορέα χωρίς να την επανεξετάσουν και δε φαίνεται να έχουν αρχίσει ακόμα να λαμβάνουν επαρκή μέτρα εναντίον των εταιριών που δεν εφαρμόζουν τον Κανονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί αερομεταφορείς επικαλούνται συχνά “έκτατες περιστάσεις” σε περιπτώσεις ακύρωσης ή ματαίωσης πτήσης, οι οποίες σύμφωνα με την νομοθεσία αφορούν μεταξύ άλλων δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θέματα ασφάλειας αεροσκάφους και απεργίες, προκειμένου να μην παρέχουν αποζημίωση στους επιβάτες και να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Από το σύνολο των υποθέσεων που διαχειρίστηκε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, στο 9% οι εταιρίες επικαλέστηκαν “έκτατες περιστάσεις” στην προσπάθεια να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες. Όπως όμως αποδεικνύεται από τη μελέτη, η χρήση του όρου αυτού δεν είναι βάσιμη σε κάποιες από τις υποθέσεις. Παράδειγμα αποτελεί υπόθεση που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας, όπου ακυρώθηκε η πτήση από Μεγάλη Βρετανία προς Ελλάδα λόγω μη προσέλευσης του πληρώματος καμπίνας, χωρίς να συντρέχει λόγος απεργίας. Η εταιρία απέδωσε το συμβάν αυτό σε “έκτατες περιστάσεις”, ενώ θεωρείται αποκλειστική ευθύνη της να οργανώνει το πρόγραμμα του προσωπικού της ώστε να ανταποκρίνεται στα ωράρια των πτήσεων.

Η έρευνα, η οποία εστίασε στις υποθέσεις που χειρίστηκαν τα μέλη του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, είχε ως στόχο την ανάλυση των προβλημάτων στους τομείς άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης και απώλειας ή φθοράς αποσκευών, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αντιμετώπισή τους και τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Κανονισμού. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στους εθνικούς φορείς επιβολής εφαρμογής του Κανονισμού και στα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη σωστής λειτουργίας του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων (αιτήματα για πληροφορίες και καταγγελίες) που διαχειρίστηκε το δίκτυο κατά το έτος 2005, σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών ήταν 2.716, δηλαδή το 15% του συνόλου των υποθέσεων.

Από το σύνολο των 1.195 αιτημάτων για πληροφορίες, ένα ποσοστό 28% αφορούσε ερωτήματα σχετικά με διάφορα θέματα όπως τους όρους και τις συνθήκες των αερομεταφορών, τη χρονική προθεσμία για να προσέλθει ο επιβάτης στον έλεγχο εισιτηρίων ή να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, την ακύρωση κράτησης, κλπ. Στη δεύτερη θέση με 273 αιτήματα, ποσοστό 23% βρίσκονταν ερωτήματα σχετικά με τις καθυστερήσεις ενώ την τρίτη θέση καταλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με αποσκευές σε ποσοστό 22%.

Σχετικά με τις 1.521 καταγγελίες, στην πρώτη θέση βρίσκονταν τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με αποσκευές, με ποσοστό 24%, ακολουθούσαν τα παράπονα σχετικά με καθυστερήσεις πτήσεων με 23%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν τα προβλήματα με ακυρώσεις πτήσεων, με 22%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα του αερομεταφορέα, όπου τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν εναντίον ιρλανδικών εταιριών, σε ποσοστό 17% επί του συνόλου, στη συνέχεια βρίσκονταν οι βρετανικές εταιρίες με 16% ενώ ακολουθούσαν οι ιταλικές και οι ισπανικές με ποσοστά 13% και 11% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι Ισπανοί καταναλωτές υπέβαλλαν τις περισσότερες υποθέσεις με ποσοστό 18% ενώ ακολουθούσαν οι Γερμανοί και οι Βρετανοί με ποσοστό 13% και στις δύο περιπτώσεις.

Από το σύνολο των υποθέσεων που διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας κατά το 2005, το 12% αφορούσε προβλήματα επιβατών σε αερομεταφορές, ενώ τους πρώτους έξι μήνες του 2006 το ποσοστό έφτασε το 10%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα, τμήματα του κανονισμού 261/04 πρέπει να αποσαφηνιστούν και να απλοποιηθούν, προκειμένου οι καταναλωτές να αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους και να γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να τα διεκδικήσουν. Επίσης οι αεροπορικές εταιρίες οφείλουν να δίνουν περισσότερες πληροφορίες στους επιβάτες σχετικά με τις καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και να τους παρέχουν όλα όσα δικαιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα εξαιρετικής σημασίας θεωρείται η αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών φορέων επιβολής εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Sine ira et studio (ή -τουριστικά- αμερόληπτα)

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

Τα eNewsletters της αγοράς

↑ top