Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size
Τουρισμός και οικονομία

Αύξηση 4,7% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το Δεκέμβριο του 2016

Τατιάνα Ρόκου - 22 Φεβρουάριος 2017, 14:00

Το 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 13,220 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (9,123 δισ. ευρώ), όσο και στη μείωση κατά 15% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28.


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 55 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, αύξηση κατά 4,7% κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015, ενώ μείωση κατά 22,9% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2016: 139 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 180 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 10,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το 2016, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11,210 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,3% έναντι πλεονάσματος 12,088 δισ. ευρώ το 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 906 εκατ. ευρώ ή 6,4%, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,4%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,3%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 67,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Το Δεκέμβριο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 32,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Δεκέμβριος 2016: 107 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 81 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 17,3% (Δεκέμβριος 2016: 84 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 101 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 22,1% (Δεκέμβριος 2016: 67 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2015: 55 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 53,4%. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 18,2% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 33,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 4,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 78,8% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ.

Το 2016, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 13,220 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση κατά 3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,123 δισ. ευρώ, όσο και στη μείωση κατά 15% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,633 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 6,9% και διαμορφώθηκαν στα 5,596 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στα 3,527 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,152 δισ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 25,1% και διαμορφώθηκαν στα 894 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ην. Βασίλειο επίσης μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στο 1,961 δισ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 3,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 728 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση*
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2016 διαμορφώθηκε στις 564.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 34,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 2,6%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 65,4%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 19,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 151.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,8%, ενώ αύξηση κατά 89,0% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Δεκέμβριος 2016: 183.000, Δεκέμβριος 2015: 97.000). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 29,4% και διαμορφώθηκε στις 39.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 33,6% και διαμορφώθηκε στις 9.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 32,6% και διαμορφώθηκε στις 36.000 ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 21,9% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 11.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19,9% και διαμορφώθηκε στις 23.000 ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2016 αυξήθηκε κατά 5,1% και διαμορφώθηκε στα 24,799 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 23,600 εκατ. ταξιδιωτών το 2015. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 4,7%. To 2016, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στα 17,217 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,0% σε σύγκριση με το 2015, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 12,1% και διαμορφώθηκε στα 7,583 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 9,1% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 22,1%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε στα 3,139 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στο 1,314 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε στα 2,895 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 16,1% και διαμορφώθηκε στις 596.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στις 779.000 ταξιδιώτες.

ΝΔ: Η Κυβέρνηση αδυνατεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού
Ο τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με αφορμή τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας για τον τουρισμό, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το πρόσημο κάθε τουριστικής χρονιάς καθορίζεται από την πορεία των εσόδων. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν μείωση τουριστικών εσόδων το 2016 κατά 6,4%. Σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει 878.000.000 ευρώ λιγότερα έσοδα σε σχέση με το 2015.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εξακολουθεί να κλείνει τα μάτια μπροστά σε ένα πρόβλημα που καταδεικνύει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν αυτό που αγνοεί η Κυβέρνηση: ότι ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας στον τουρισμό δεν είναι ο αριθμός των τουριστών αλλά τα έσοδα. Η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό προϋποθέτει τρία πράγματα:

α) Ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας που έχει πληγεί από την υπερφορολόγηση
β) Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης και προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας
γ) Ένα νέο χωροταξικό και αναπτυξιακό πλαίσιο για τον τουρισμό που θα υπηρετεί την ιδέα της πολυκεντρικής τουριστικής ανάπτυξης, θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και θα προσελκύει επενδύσεις.

Και τα τρία αυτά πράγματα είναι αδύνατον να γίνουν με αυτήν την Κυβέρνηση”.
* Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Εξελίξεις Στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – Δεκέμβριος 2016
|
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Tourism Lobby

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

Τα eNewsletters της αγοράς

↑ top