Η Hotelbeds εισέρχεται στην αγορά Μάρκετινγκ Προορισμών, συνεργασία με το Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Η Hotelbeds υπέγραψε μια πρωτοποριακή συμφωνία μάρκετινγκ προορισμών με το iGA Istanbul Airport, την πρώτη του είδους της για εταιρεία τεχνολογίας για τον τουρισμό.