Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑύξηση επιβατικής κίνησης με διευρυμένο διεθνές δίκτυο για την Aegean
Αεροπορικές εταιρείες

Αύξηση επιβατικής κίνησης με διευρυμένο διεθνές δίκτυο για την Aegean

Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 12%. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία μετέφερε 6% περισσότερους επιβάτες από ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2015, παρά την σημαντική αύξηση σε χωρητικότητα που σημειώθηκε και από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.

Η Aegean ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2016, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 147,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε 9% σε 2 εκατ. επιβάτες, εκτελώντας 6% περισσότερες πτήσεις. Η Aegean συνέχισε να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της ακόμη και την χειμερινή περίοδο, στηρίζοντας με κόστος νέους προορισμούς που παράγουν κερδοφορία μόνο το καλοκαίρι.

Αναλυτικότερα, η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 12%. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία μετέφερε 6% περισσότερους επιβάτες από ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2015, παρά την σημαντική αύξηση σε χωρητικότητα που σημειώθηκε και από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.  

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,5 εκατ. από 8,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015. Ο ενισχυμένος, κατά 11 αεροσκάφη Airbus στόλος της εταιρείας το 2016 σε σύγκριση με τις αρχές του 2015, ο οποίος δεν αξιοποιείται κατά τη χειμερινή περίοδο, η στήριξη νέων προορισμών εξωτερικού και το χειμώνα, αλλά και η συνεχιζόμενη μείωση στο μέσο ναύλο εσωτερικού, επιβάρυναν συνολικά το εποχικά αδύναμο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 255 εκατ. ευρώ[1] την 31.03.2016 αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: “Ολοκληρώσαμε την παραλαβή των νέων αεροσκαφών και ξεκινήσαμε τη χρονιά με σημαντικά μεγαλύτερο στόλο και διευρυμένο δίκτυο σε σύγκριση με τις αρχές του 2015. Οι συνέργειες του δικτύου, η εξέλιξη των υπηρεσιών και της οργάνωσής μας και η ανανέωση του στόλου, μας επιτρέπουν να προσδοκούμε στην αξιοποίηση της επένδυσής μας στην επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι όσο μεγαλώνουμε, ενώ ταυτόχρονα παραμένει αδύναμη η τουριστική, αλλά και η εσωτερική ζήτηση το χειμώνα, τόσο  μεγαλύτερη εξάρτηση θα έχουμε από την εξέλιξη των μηνών της καλοκαιρινής περιόδου.

Κρατάμε θετικό πρόσημο στην κίνηση ακόμα και στο εσωτερικό, παρά τις πιέσεις στην εγχώρια οικονομία και τη σημαντικά μεγαλύτερη σε αριθμό προορισμών παρουσία του ανταγωνισμού, με περισσότερη διασυνδεσιμοτητα του δικτύου μας, που δίνει επιλογές στους επιβάτες, αλλά και  χαμηλότερους μέσους ναύλους.

Σε ό,τι αφορά στην κίνηση εξωτερικού, αλλά και την ποιότητα της ζήτησης, τα δείγματα του χειμώνα ήταν θετικά, η ουσία όμως τόσο στην ποιότητα, αλλά και στην ποσότητα της ζήτησης και του αποτελέσματος, διαμορφώνεται το καλοκαίρι”.

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε € εκατ.

Πρώτο Τρίμηνο 2015

Πρώτο Τρίμηνο 2016

Δ%

Έσοδα

138.1

147.9

7%

EBITDAR[2]

6.7

5.9

-13%

EBITDA[3]

(14.2)

(23.8)

68%

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων

(12.3)

(29.6)

140%

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους

(8.3)

(21.5)

157%

Επιβατική Κίνηση 

Επιβατική κίνηση

AEGEAN & Olympic Air

(σε χιλιάδες)

Πρώτο Τρίμηνο 2015

Πρώτο Τρίμηνο 2016

%

Εσωτερικού

995

1,055

6%

Εξωτερικού

851

956

12%

Σύνολο

1,846

2,011

9%

Συντελεστής πληρότητας προγραμματισμένων πτήσεων

70.3%

69.3%

-1.0

Επιβάτες ανά πτήση

96

99

2%

[1] Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.
[2] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εξόδων μίσθωσης αεροσκαφών
[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

26/01/2023
25/01/2023
24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023