Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ισχυρή και βιώσιμη αεροπορική σύνδεση για ενισχυμένη κοινωνικοοικονομική συνοχή σε όλη την Ευρώπη
Αερομεταφορές

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ισχυρή και βιώσιμη αεροπορική σύνδεση για ενισχυμένη κοινωνικοοικονομική συνοχή σε όλη την Ευρώπη

Συζήτηση με αυτά τα θέματα λαμβάνει χώρα σε μια κομβική στιγμή, τόσο στον απόηχο της κρίσης του COVID όσο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα αρχεία του Fit for 55 που σχετίζονται με την αεροπορία και την αναθεώρηση βασικών κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπροσωπώντας τις περιφέρειες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περιφερειακή αεροπορία, τρεις εξέχοντες ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ο CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions), η ERA (European Regions Airline Association) και το SME Connect (το δίκτυο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον ευρωβουλευτή Jan-Christoph Oetjen, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες που απειλούν την περιφερειακή συνδεσιμότητα στην Ευρώπη.

Σε μια συλλογική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Είναι η αεροπορική συνδεσιμότητα σε κίνδυνο στην Ευρώπη; Πώς να συνδυάσετε την απελευθέρωση του αεροπορικού κλάδου με την περιφερειακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη», οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην περιφερειακή αεροπορική συνδεσιμότητα ως μοχλό κοινωνικής και οικονομικής συνοχής για τις περιφέρειες και στις δυνατότητές της – χάρη στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών – να απελευθερώσει τις ανθρακούχες αερομεταφορές παρέχοντας ισχυρή συνδεσιμότητα σε όλη την Ευρώπη.

Ο ευρωβουλευτής Jan-Christoph Oetjen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής TRAN, δήλωσε: «Η αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Η απαλλαγή του κλάδου από τις ανθρακούχες εκπομπές, σε περιόδους γεωπολιτικών και υγειονομικών κρίσεων, αποκαλύπτει την επείγουσα ανάγκη να εργαστούμε μαζί, ώστε ο κλάδος να ανακάμψει ξανά. Η προστασία του κλίματος και η παράδοση του European Green Deal και του Fit for 55 Package βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Ωστόσο, ως συννομοθέτες, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική ποικιλομορφία και τις διαφορετικές συνθήκες των περιφερειών της Ένωσης και να επιλύσουμε τα πιθανά ζητήματα συνδεσιμότητας κατάλληλα».

Αυτή η σημαντική συζήτηση λαμβάνει χώρα σε μια κομβική στιγμή, τόσο στον απόηχο της κρίσης του COVID όσο και κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τα αρχεία του Fit for 55 που σχετίζονται με την αεροπορία και την αναθεώρηση βασικών κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκδήλωση είχε επίσης στόχο να θίξει τους τριμερείς διαλόγους για προτάσεις που σχετίζονται με τις αερομεταφορές του πακέτου Fit for 55 και την ανάγκη για ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν επηρεάζει δυσανάλογα την περιφερειακή αεροπορία και τις περιοχές που βασίζονται στην αεροπορία.

Οι αερομεταφορές αποτελούν κρίσιμο συστατικό των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών οικοσυστημάτων. Η συνδεσιμότητα που παρέχουν είναι κρίσιμης σημασίας για πολλές περιφέρειες, όχι μόνο συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, διασφαλίζοντας πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και υποστηρίζοντας τη συνοχή, αλλά και διασφαλίζοντας έναν ζωτικό –και συχνά τον μοναδικό διαθέσιμο– τρόπο μεταφοράς για τους κατοίκους προς τα περιφερειακά νησιά, και τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές. Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει την περιφερειακή συνδεσιμότητα, παρέχοντας παράλληλα βιώσιμη αεροπορία και να μην αφήνει καμία περιοχή πίσω.

Από αυτή την άποψη, η περιφερειακή αεροπορία θα οδηγήσει τη βιομηχανία στη λειτουργία φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, καθώς μπορεί να χειρίζεται μικρότερα αεροσκάφη. Αυτό το τμήμα θα είναι το πρώτο στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν τεχνολογίες μηδενικού άνθρακα, προσφέροντας στους πολίτες έναν βιώσιμο τρόπο μεταφοράς παράλληλα με τη συνεχή συνδεσιμότητα. Ένα απαράμιλλο δυναμικό που θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την προστασία του μέλλοντος της ευρωπαϊκής αεροπορίας και τη διασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής συνδεσιμότητας με τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
07/12/2022
06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022