Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςΠροκήρυξη υποτροφιών 2020-21 για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ATPL(A) – Integrated
Εκπαίδευση

Προκήρυξη υποτροφιών 2020-21 για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ATPL(A) – Integrated

Η FAS Pilot Academy λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Με σκοπό την συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο μετά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την υποστήριξη των παιδιών οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, καθώς και την επιλογή μαθητών με υψηλές επιδόσεις και ικανότητες, ο εγκεκριμένος οργανισμός αεροπορικής εκπαίδευσης FAS Pilot Academy ανακοινώνει το πρόγραμμα υποτροφιών για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους απόφοιτους Λυκείου, ΤΕΙ, και ΑΕΙ, ηλικίας από 18 έως 28 ετών.

Συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος οργανισμός αεροπορικής εκπαίδευσης FAS Pilot Academy παρέχει τις αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη υποτροφίες που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Air Transport Pilot License – ATPL(A) Integrated Course για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία πιλότου Αεροπλάνων, μετά από επιτυχή διαγωνισμό και σύμφωνα με την σειρά επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι η FAS Pilot Academy λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών θα ληφθούν υπόψη:

  • Οι επιδόσεις σε δοκιμασίες και γραπτούς διαγωνισμούς, που θα διοργανωθούν και θα διεξαχθούν από αρμόδια επιτροπή του εγκεκριμένου οργανισμού αεροπορικής εκπαίδευσης FAS Pilot Academy, όπως περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.
  • Η οικονομική κατάσταση της/του υποψήφιας/ου υποτρόφου, ή της οικογένειάς του.
  • Οι διακρίσεις σε Εθνικούς και Διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, καλλιτεχνικούς αγώνες, ατομικά και ομαδικά αθλήματα κ.ά.
  • Οι προφορικές συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων από την επιτροπή αξιολόγησης υποτροφιών της FAS Pilot Academy.
  • Οι υποτροφίες αφορούν σε απόφοιτους Λυκείου και σπουδαστές ή αποφοίτους ΤΕΙ/ΑΕΙ και προσφέρονται με σκοπό να καλύψουν μέρος των διδάκτρων του βασικού ολοκληρωμένου προγράμματος του εγκεκριμένου οργανισμού αεροπορικής εκπαίδευσης FAS Pilot Academy ATPL(A) Integrated Course, όπως αυτό είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.faspilotacedemy.aero (Aviator Pro II Course).

Υποτροφίες
Ο εγκεκριμένος οργανισμός αεροπορικής εκπαίδευσης FAS Pilot Academy για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, παρέχει υποτροφίες αξίας από 3.000 έως 35.000 ευρώ σε 24 υποψήφιους με σκοπό να καλύψουν οι υποψήφιοι μέρος του επίσημου δημοσιευμένου κόστους του συγκεκριμένου πακέτου εκπαίδευσης, όπως αναλύεται παρακάτω:

  • Υποτροφία Κολοσσός: Χορηγείται υποτροφία αξίας 35.000 ευρώ στον πρώτο επιτυχόντα σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης των υποψηφίων.
  • Υποτροφία Ρόδος: Χορηγείται υποτροφία αξίας 15.000€ στον δεύτερο επιτυχόντα σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης των υποψηφίων.
  • Υποτροφία Λίνδος: Χορηγείται υποτροφία αξίας 10.000€ στον τρίτο επιτυχόντα σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης των υποψηφίων.
  • Υποτροφία Κάμειρος: Χορηγείται υποτροφία αξίας 5.000€ στους επόμενους 9 επιτυχόντες σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης των υποψηφίων.
  • Υποτροφία Ιαλυσσός: Χορηγείται υποτροφία αξίας 3.000€ στους επόμενους 12 επιτυχόντες σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης των υποψηφίων.

Επιτροπή υποτροφιών
Για την εξέταση και τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν για τη χορήγηση των υποτροφιών, ο εγκεκριμένος Οργανισμός Αεροπορικής Εκπαίδευσης FAS Pilot Academy έχει συγκροτήσει “Επιστημονική Επιτροπή Υποτροφιών” αποτελούμενη από 5 μέλη εκπαιδευτές και αξιολογητές, τρία από τον Οργανισμό και δύο από επιφανείς αεροπορικές εταιρείες του χώρου. Η Επιτροπή μπορεί να ανανεώνεται ή να συμπληρώνεται με κοινή απόφαση του Συμβουλίου της σχολής και της Διεύθυνσης του Οργανισμού.

Υποβολή δικαιολογητικών – προσωπικές συνεντεύξεις
Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους στις διοικητικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά στο scholarships.fas.gr καλούνται στη συνέχεια, στο χρονικό διάστημα από 10η Ιουνίου έως 24 Αυγούστου 2020 να προσέλθουν στα γραφεία του Οργανισμού για συνάντηση και προσωπική συνέντευξη με την Επιστημονική Επιτροπή Υποτροφιών του Οργανισμού. Όσες από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική επιλογή και την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων.

Οι γραπτοί διαγωνισμοί για τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν για το σχολικό έτος 2020‐2021 θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού FAS Pilot Academy στο Μαρκόπουλο, από 1η έως και 4η Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα scholarships.fas.gr.

Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, αρμόδιοι αξιολογητές θα προβούν στην αξιολόγησή τους, με βάση τα μόρια και την αναγωγή στην βαθμολογική κλίμακα 0 έως 100. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων θα γίνει μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2020. Επιλέξιμη/μος θεωρείται εκείνη/ος που συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα τουλάχιστον 75. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση, την τελική κατάταξη και την επιλογή των υποτρόφων είναι:

Για τους 24 πρώτους επιτυχόντες και 10 επιλαχόντες θα κλειστεί ραντεβού για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής του ΓΝΑ για την χορήγηση Πιστοποιητικού Υγείας τύπου Ι, απαραίτητη προϋπόθεση για την φοίτηση του ενδιαφερομένου στην σχολή και την χορήγηση της υποτροφίας. Για όσους με προσωπική πρωτοβουλία διαθέτουν τέτοιο ή από άλλο ισότιμο αναγνωρισμένα από την EASA ιατρικό κέντρο δεν απαιτείτε ο επανέλεγχος. Η δαπάνη για τις ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων βαρύνει τους ίδιους.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10η Ιουνίου 2020. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Αυγούστου 2020.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

29/09/2022
28/09/2022
27/09/2022
26/09/2022
23/09/2022
22/09/2022