Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςArticle

Article

Ο Γιάννης Πρωτοπαπαδάκης παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για τις κρατήσεις στα καταλύματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και την σημαντικότητα των

Έπειτα από τη σχετική άδεια των αρχών και έχοντας εξαλείψει την ύπαρξη οποιουδήποτε κινδύνου, η λειτουργία του ξενοδοχείου έχει επανέλθει

Ένας ρεαλιστικός τρόπος εξυγίανσης, μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, είναι η σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή, με σαφώς ορισμένους

06/12/2022
05/12/2022
02/12/2022
01/12/2022
30/11/2022
29/11/2022