Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Βασίλης Τζιάννης
Ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητάς της

16 February 2006, 00:00

Βασίλης Τζιάννης
Ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητάς της

Travel Daily News:Κύριε Τζιάνη, ποιοι είναι οι κύριοι άξονες δραστηριότητας της Αξιοποίησης Ακτών Ελλάδος;

Βασίλης Τζιάννης: ¶ξονες δραστηριοτήτων της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΑΕ) είναι ο σχεδιασμός ακτών, η παραγωγή περιβαλλοντικών εντύπων, η κατασκευή ή αντιπροσώπευση προϊόντων για ακτές (ξύλινοι διάδρομοι, ναυαγοσωστικοί πύργοι, εγκαταστάσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα κ.λπ.), η ανάπτυξη του σήματος ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (οργανωμένες ακτές) και η προώθηση χειμερινών δραστηριοτήτων μέσα από την δράση ΓΕΦΥΡΕΣ που δημιουργήσαμε.

TDN:Μπορείτε να μας αναπτύξετε λίγο περισσότερο τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό ακτής και την προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες;

Β.Τ.: Για τον σχεδιασμό ακτών, η εταιρεία μας χρειάζεται το τοπογραφικό της ακτής και πρόσφατο φωτογραφικό υλικό. Το σχεδιάγραμμα της ακτής μπορεί να κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την άδεια λειτουργίας της ακτής, συμβάλλει στη σύνταξη καλύτερης οικονομικής μελέτης για τις κατασκευές της ακτής, καθιστά πιο εύκολη την  προσέλευση χορηγών, μπορεί να τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων για την ενημέρωση των λουομένων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της ακτής στο διαδίκτυο, υπογραμμίζει την ύπαρξη περιοχών με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον συμβάλλοντας στην προστασία τους και τέλος μπορεί να επισυναφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας της ακτής για βράβευση με Γαλάζια Σημαία.

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας που έχει σχέση με την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για βράβευση με Γαλάζια Σημαία, θα πρέπει να αναφέρω ότι εθνικός χειριστής του Προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η καταλληλότητα των νερών κολύμβησης, η ασφάλεια της ακτής, η εφαρμογή ανακύκλωσης, η προσβασημότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, η προστασία ευαίσθητων παράκτιων περιοχών και οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Αναλυτικά τα υποχρεωτικά κριτήρια του Προγράμματος στην ιστοθέση μας www.aae.gr

TDN:Η εταιρία σας μπορεί να καλύψει και τον εξοπλισμό της ακτής;

Β.Τ.:Ναι, η εταιρία μας παράγει προϊόντα για ακτές αλλά και μεταπωλεί προϊόντα άλλων εταιριών με στόχο την άρτια οργάνωση των ακτών.

TDN:Υπάρχει μια ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής από την μία πλευρά, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητάς της από την άλλη. Ποια είναι η δική σας θέση και τι έχετε να προτείνετε για την ομαλότερη ανάπτυξη μιας περιοχής;

Β.Τ.:Είναι εύκολο να επιτευχθεί ισορροπία, όταν τηρούνται τα υποχρεωτικά κριτήρια του Προγράμματος και όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο κράτος και τους ιδιώτες.
Όπως γνωρίζουμε στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης (ανεπτυγμένη βιομηχανία) έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Στην περίπτωση της σύμφωνης με το Πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης των ακτών έχουμε το αντίθετο. Δυστυχώς όμως οι ελληνικοί παρωχημένοι νόμοι απαγορεύουν τις εγκαταστάσεις στις ακτές (ξύλινοι διάδρομοι κ.λπ) που είναι σύμφωνες με το Πρόγραμμα αλλά επιτρέπουν καντίνες, αυτοκίνητα στην παράκτια ζώνη και γενικά την άναρχη συμπεριφορά επιχειρηματιών και επισκεπτών με αποτέλεσμα να αναστέλλουν την ανάπτυξη του τύπου που σας περιέγραψα. Θα πρέπει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις και να σταματήσουν οι διώξεις επιχειρηματιών που εφαρμόζουν τα κριτήρια του Προγράμματος και γίνονται έρμαια του κάθε «αρμόδιου», της πολυνομίας και της πολυαρχίας.

TDN:Μιλώντας πιο συγκεκριμένα. Η ανάπτυξη και η ανάδειξη των ακτών μιας περιοχής πόσο συμβάλλει στην γενικότερη τουριστική ανάπτυξή της;

Β.Τ.:Τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού προτείνουν στους πελάτες τους ως τόπους προορισμού οργανωμένες ακτές σύμφωνα με το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες. Επομένως, η οργάνωση των ακτών συμβάλλει στην τουριστική τους ανάπτυξη.

TDN:Έχετε αναπτύξει ένα δίκτυο οργανωμένων ακτών με την επωνυμία «Παλίρροια». Πείτε μας λίγα λόγια για αυτήν την δραστηριότητα.

Β.Τ.:Η ανάπτυξη του σήματος ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ξεκίνησε το 1997 στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης και στηρίχθηκε στην πραγμάτωση των κριτηρίων του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες αλλά και στην πραγμάτωση ιδεών που είχαν σχέση με την δωρεάν προσφορά υπηρεσιών στο κοινό, όπως ελεύθερες εγκαταστάσεις (ομπρέλες, ξαπλώστρες), θερινός κινηματογράφος, αστρονομικές βραδιές, μουσικές εκδηλώσεις, ανάδειξη τοπικών δημιουργών, παραγωγή περιοδικού κ.λπ.

TDN:Η εξέλιξη αυτού του δικτύου είναι ομαλή; Υπάρχουν εν γένει προβλήματα στην ανάπτυξή του;

Β.Τ.:Η εταιρία μας παρουσίασε υψηλή κερδοφορία που την κατέτασσε στις εταιρίες διαμάντια, διότι κατάφερε από τα 50.000 ευρώ το 1997 να φθάσει στα 650.000 ευρώ έσοδα το 2003. Κατάφερε επίσης να αναδειχθεί, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, πρώτη για τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες αλλά και να αναγνωριστεί και να βραβευθεί από τοπικούς συλλόγους. Τα παραπάνω φαίνεται πως δεν είχαν καμία αξία για την δημοτική αρχή, η οποία επικαλούμενη παρωχημένους νόμους κατάφερε να διακόψει την πορεία της. Η εταιρία έχει προσφύγει στα δικαστήρια για να μπορέσει να επανέλθει στον χώρο που παραμένει κλειστός.

TDN:Στο πλαίσιο των συνεχόμενων επενδύσεων στον τουρισμό, δεν παρατηρούνται ουσιαστικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα. Ποια είναι η άποψή σας;

Β.Τ.:Δυστυχώς, έχετε δίκιο. Ενώ με πολύ χαμηλό κόστος κατασκευών, οι εταιρίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν άτομα με κινητικά προβλήματα που αποτελούν το 62% του πληθυσμού (εκτός από τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι εγκυμονούσες, τα παιδιά), δεν έχουν γίνει πολλά σε αυτόν τον τομέα.

TDN:Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τις εγκαταστάσεις που παρέχετε, κατάλληλες για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα σε παραλίες;

Β.Τ.:Κατασκευάζουμε διαδρόμους προσβασιμότητας, προβλήτες και ράμπες καθόδου και ανόδου που οδηγούν τα συγκεκριμένα άτομα χωρίς προβλήματα στο νερό.  Κατασκευάζονται από ξύλα υψηλής αντοχής κατάλληλα για νερό και μεταλλικά ανοξείδωτα σημεία. Πρόκειται για κατασκευές που αποτελούνται από ξεχωριστά κομμάτια και προσαρμόζονται στις εδαφικές ιδιαιτερότητες της κάθε ακτής.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top