Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Η συμβολή των αερομεταφορών στις παγκόσμιες μεταφορές και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου

Δρ. Ελευθέριος Καταρέλος - 04 December 2006, 00:00

Απόψεις
Η συμβολή των αερομεταφορών στις παγκόσμιες μεταφορές και στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου
του Δρα Ελευθέριου Καταρέλου*

Η βιομηχανία των Ευρωπαϊκών αερομεταφορών περιλαμβάνει περισσότερες από 130 αεροπορικές εταιρίες, ένα δίκτυο από 450 αεροδρόμια και περίπου 60 παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η ζήτηση για αεροπορικό ταξίδι στην Ευρώπη τριπλασιάστηκε μεταξύ 1980 και 2000 και αναμένεται να διπλασιασθεί μέχρι το 2020.

Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των αερομεταφορών

Οι αερομεταφορές διαμορφώνουν ένα μοναδικό δίκτυο που ενώνει τους ανθρώπους, τις χώρες και τις κουλτούρες και παίζουν ζωτικό ρόλο στην περαιτέρω ολοκλήρωση και ανάπτυξη της Ευρώπης. Είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμες σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι τώρα αντέχουν να ταξιδεύουν από αέρα για λόγους αναψυχής και επιχειρηματικούς.
Πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια επιβάτες παγκόσμια χρησιμοποιούν τις αεροπορικές εταιρίες του κόσμου για επιχειρηματικά ταξίδια ή ταξίδια αναψυχής. Η έρευνα δείχνει ότι μέχρι το 2020 αυτός ο αριθμός θα φθάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια.
Οι αερομεταφορές προσφέρουν 28 εκατομμύρια άμεσες, έμμεσες και επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας παγκόσμια, ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί στα 31 εκατομμύρια μέχρι το 2020.
Οι συνδυασμένες άμεσες, έμμεσες και επηρεαζόμενες θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια είναι 4.000 θέσεις ανά εκατομμύριο εξυπηρετούμενων επιβατών. Η θέση ενός αεροδρομίου δημιουργεί ένα οικονομικό κυματοειδές αποτέλεσμα, προσελκύοντας άλλες βιομηχανίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες και δευτερεύουσες υποστηρικτικές λειτουργίες.
Πάνω από 40% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών (μετρούμενες σε αξία) μεταφέρονται από αέρα.
Για να διασφαλισθεί ότι ο καθένας θα ωφελείται από τις αερομεταφορές στο μέλλον, οι απαραίτητες επενδύσεις υποδομών πρέπει να αποφασιστούν σήμερα για να εξασφαλισθεί η αναμενόμενη ανάπτυξη του αύριο.
Η αεροπορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη, δημιουργώντας εισπράξεις 700 εκατομμυρίων ευρώ την ημέρα και δημιουργώντας απασχόληση στις βιομηχανίες των αεροσκαφών, των κατασκευών μηχανών και των σχετιζόμενων με αυτά δραστηριοτήτων.
Παρόμοιες αναφορές κάνει ο Button (Button etal, 2004) ο οποίος σημειώνει ότι οι αερομεταφορές είναι μια μεγάλη βιομηχανία. Περιλαμβάνει περίπου 18.000 αεροσκάφη που λειτουργούν σε 10.000 αεροδρόμια, απασχολεί περίπου 3,9 εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 260 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταφέρουν πάνω από 1.500 εκατομμύρια επιβάτες που πραγματοποιούν 3.400 δισεκατομμύρια επιβατο-χιλιόμετρα ετήσια και είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά του 30% έως 40% του διεθνούς φορτίου σε αξία. Είναι ο κύριος πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και κύριο μέσο μεταφοράς για τα στελέχη της σύγχρονης βιομηχανίας. Σε τοπικό επίπεδο, τα αεροδρόμια είναι ο μεγαλύτερος καταλύτης για την τοπική ανάπτυξη.

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη


Οι αερομεταφορές είναι δεσμευμένες να ικανοποιούν την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών τους με ένα βιώσιμο τρόπο, διατηρώντας μια άριστη ισορροπία μεταξύ οικονομικής προόδου, κοινωνικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Τα σημερινά αεροσκάφη είναι τυπικά κατά 75% λιγότερο θορυβώδη (μείον 20 dB) από ότι ήταν τα πρώτα αεριωθούμενα της δεκαετίας του 1960. Η έρευνα καταβάλλει προσπάθειες στην Ευρώπη για περαιτέρω συνολικές μειώσεις της τάξης των 6 dB μέχρι το 2008 – 2010. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι για μείωση των 10 dB το 2020.
Η βιομηχανία των αερομεταφορών έχει μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση τις τελευταίες δεκαετίες μέσω ανάπτυξης νέας τεχνολογίας και υιοθέτησης ειδικών λειτουργικών μεθόδων. Τα επίπεδα θορύβου και εκπομπών είναι μέτρια (όταν λαμβάνονται υπόψη οι μεγάλες αποστάσεις που καλύπτονται) και η γη που χρησιμοποιείται για τις αερομεταφορές είναι σχετικά μικρή. Η βιομηχανία επίσης κεφαλαιοποιεί τις ευκαιρίες των διαμεταφορικών δικτύων αέρος-σιδηροδρόμου για να ανακουφίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Σε ότι αφορά τον συνολικό Ευρωπαϊκό πληθυσμό που επηρεάζεται από το θόρυβο των μεταφορών, το 7% ζει γύρω από τα αεροδρόμια, ενώ το 14% διαμένει κατά μήκος των γραμμών του τραίνου και το 79% κατά μήκος των οδών.
Το «ίχνος» θορύβου ή η περιοχή ενόχλησης γύρω από ένα σύγχρονο αεροσκάφος που απογειώνεται ή προσγειώνεται είναι πολύ μικρότερο από εκείνο ενός διερχόμενο υψηλής ταχύτητας τραίνου, το οποίο δημιουργεί μια ενόχληση σε όλη τη διαδρομή, από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό.
Ο EUROCONTROL εκτιμά ότι ελαχιστοποιώντας τις αναποδοτικότητες στα συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου στην Ευρώπη μέχρι και 12%.
Η επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης στην περιβαλλοντική επίδοση είναι ένας κύριος ερευνητικός και αναπτυξιακός στόχος για την αεροπορική βιομηχανία. Τα σημερινά αεροσκάφη είναι 70% οικονομικότερα από τα αεριωθούμενα της δεκαετίας του 1960 (π.χ. 3,5 λίτρα ανά 100 επιβατο-χιλιόμετρα που είναι περισσότερο αποδοτικά από πολλές μορφές μεταφοράς). Οι ερευνητικές προσπάθειες στην Ευρώπη στοχεύουν να επιτύχουν περαιτέρω μειώσεις του 20% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 60% σε εκπομπές οξειδίου του αζώτου (ΝΟx) για κινητήρες των νέων αεροσκαφών το 2008. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν επίτευξη περικοπής 50% σε εκπομπές CO2 ανά επιβατο-χιλιόμετρο και 80% περίπου NOx για εξοπλισμό που μπαίνει σε υπηρεσία το 2020.
Ανά επιβατο-χιλιόμετρο οι αερομεταφορές χρησιμοποιούν λιγότερο από 1% από την απαιτούμενη γη για το συνολικό δίκτυο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ασφάλεια

Αντικειμενικά μέτρα δείχνουν ότι το αεροπορικό ταξίδι είναι ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς και έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των ατυχημάτων τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο ρυθμός ατυχημάτων στην αεροπορική μεταφορά αντιπροσωπεύει ένα νεκρό ανά εκατομμύριο πτήσεων. Παρά την ραγδαία και σταθερή αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, οι ρυθμοί ατυχημάτων έχουν μειωθεί σε πάνω από 50% κατά τη διάρκεια των 20 παρελθόντων ετών.
Η ασφάλεια είναι κύρια προτεραιότητα για την αεροπορική βιομηχανία, είναι τμήμα της κουλτούρας της και είναι ένας πρώτος στόχος των προσπαθειών της έρευνας και ανάπτυξής της.
Η αεροπορική βιομηχανία εργάζεται από κοινού για να επιτύχει μια διαρκή βελτίωση στην ασφάλεια. Ο μακροπρόθεσμος στόχος στην Ευρώπη είναι να μειωθεί ο ρυθμός ατυχημάτων κατά 80% μέχρι το 2020 μέσω τεχνολογικών, λειτουργικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών και μέτρων για να μειωθεί το ανθρώπινο λάθος.
Η αεροπορική βιομηχανία στην Ευρώπη υποστηρίζει τη δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών Ευρωπαϊκών αεροπορικών κανονιστικών μηχανισμών ασφάλειας με κατάλληλη εκτελεστική και κανονιστική.

* Ο Δρ. Ελευθέριος Καταρέλος είναι Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διδάσκων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

F & B management και cost control

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top