Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Οι προοπτικές τουρισμού για την Κύπρο το 2007

27 Φεβρουάριος 2007, 00:00

Απόψεις
Οι προοπτικές τουρισμού για την Κύπρο το 2007
του Θάσου Κατσουρίδη

Δυστυχώς οι προοπτικές τουριστικών αφίξεων για το 2007 δεν είναι οι αναμενόμενες και είναι βέβαιο πως και το 2007 θα αποτελέσει ακόμη ένα δύσκολο χρόνο για τον Κυπριακό Τουρισμό.

Θα χρειασθεί τεράστια και καλά συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να φθάσουμε στα όχι καλά αποτελέσματα του 2006 για την Κύπρο τη στιγμή μάλιστα που ο Παγκόσμιος Τουρισμός σημειώνει συνεχή άνοδο.

Οι λόγοι είναι καλά γνωστοί σε όλους τους ασχολούμενους με τον Κυπριακό Τουρισμό και αναφέρονται ακροθιγώς χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση:

 • Ανταγωνιστικότητα
 • Έλλειψη ταυτότητας
 • Αδυναμία εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό
 • Αδυναμία αποτελεσματικού ελέγχου των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών
 • Γήρανση προϊόντος
 • Εμφάνιση/αισθητική των τουριστικών περιοχών
 • `Αναρχη ανάπτυξη
 • Καθαριότητα/τουριστική συνείδηση
 • Εποχικότητα
 • Αδυναμία έναρξης / ολοκλήρωσης εμπλουτιστικών έργων όπως είναι οι Μαρίνες, τα Γήπεδα Γκολφ, τα καζίνο.
 • Αδυναμία εκσυγχρονισμού και διαχείρισης των αθλητικών χώρων κοκ.
Όλα αυτά τη στιγμή που οι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί προσφέρουν «γήν και ύδωρ» στους ξένους διοργανωτές ταξιδίων αλλά και στους ξένους επενδυτές για να επιτύχουν αύξηση της προσελκυστικότητας τους και των ξένων επενδύσεων. Επειδή, κατά τη γνώμη μου η ανάλυση των πιο πάνω δεν θα προσφέρει οτιδήποτε καινούργιο θα επικεντρωθώ σε λακωνική απαρίθμηση των εισηγούμενων δράσεων. Εξυπακούεται βέβαια ότι η πιο κάτω συνοπτική παρουσίαση δεν είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική:
 1. Υπουργείο Τουρισμού: Απαραίτητη η δημιουργία του. Το συνταγματικό κώλυμα λύεται με την ομαδοποίηση Υπουργείων.
 2. Δ.Σ ΚΟΤ και Κυπριακών Αερογραμμών: Απαραίτητη η συμμετοχή στα Δ.Σ των δύο αυτών Κρατικών Οργανισμών, ατόμων με βαθιά γνώση του τουρισμού τα οποία πρέπει να προέρχονται από τους μεγάλους συναφείς επαγγελματικούς Συνδέσμους (ACTA / ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. / Σ.Τ.Ε.Κ.)
 3. «Υπερεξουσίες» στον ΚΟΤ: Με την συμμετοχή των εκπροσώπων των μεγάλων Επαγγελματικών Συνδέσμων στο Δ.Σ. του ΚΟΤ να δοθούν «υπερεξουσίες» στον ΚΟΤ για οριζόντιες παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Κρατικούς φορείς για να γίνει αποτελεσματικότερος ο προγραμματισμός / παρακολούθηση / υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
 4. Μάρκετινγκ: Εντατικοποίηση της προσπάθειας για να αποκτήσει η Κύπρος «δική» της αποκλειστική ταυτότητα για να ξεχωρίζει από τους πολλούς άλλους παρόμοιους προορισμούς. Ισχυροποίηση της νέας εκστρατείας του ΚΟΤ με το slogan “Love Cyprus”
 5. Ανταγωνιστικότητα: Όπως κάνουν και οι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί να δοθούν σοβαρά κίνητρα στους διοργανωτές ταξιδίων με ευκολία στην εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων. Να προσεχθεί η αύξηση των τελών των αεροδρομίων από την HERMES, σε συνάρτηση με την αύξηση του APD (Air Passenger Duty) που εφαρμόζεται για πτήσεις από την Αγγλία από την 01 Φεβρουαρίου 2007. Ενδεχόμενο μείωσης πτήσεων. Απαραίτητη η παρέμβαση του κράτους για «επιδότηση» των αυξημένων τελών από την HERMES, από την 1η Απριλίου 2007, η οποία HERMES φαίνεται πλέον καθαρά ότι «δικαιούται» να αυξήσει τα τέλη.
 6. Υπαλλακτικές Μορφές Τουρισμού:
  • Παρά τις συναφείς αναφορές και δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ελάχιστα έχουν γίνει. Απαραίτητη η άμεση προώθηση τους, που θα έχει μεταξύ άλλων και ευεργετικά αποτελέσματα στην εποχικότητα.
  • Τονίζεται εντούτοις ότι η Κύπρος βασίζεται για το πέραν του 90% του εισερχόμενου Τουρισμού στον ήλιο και τη θάλασσα «συν», όπως αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, δεδομένης της «ανάπτυξης» του τουρισμού της Κύπρου για να προσελκύει μεγάλους αριθμούς.
  • Ενόψει της παταγώδους αποτυχίας στην ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού (ελλιπής υποδομή / αδυναμία διαχείρισης κρατήσεων κοκ) να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο αναβάθμισης όλων των προσφερόμενων αθλητικών χώρων για προπονήσεις και να καταρτισθεί χωρίς καμιά καθυστέρηση από τον ΚΟΑ και τον ΚΟΤ σχέδιο ηλεκτρονικής διαχείρισης κρατήσεων μόνο των αθλητικών χώρων που προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες.  Να σημειωθεί ότι η πρόθεση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος κράτησης αθλητικών χώρων είχε αποφασισθεί σε υψηλού επιπέδου σύσκεψη το 2003 υπό την Προεδρία του τότε Υπουργού Τουρισμού στη παρουσία άλλων δύο Υπουργών.
  • `Αμεση εξαγγελία των κινήτρων για αύξηση του Συνεδριακού Τουρισμού.
 7. Εποχικότητα: Κατεπείγουσα εκπόνηση / εφαρμογή σχεδίου απάμβλυνσης της εποχικότητας η οποία κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο σημείωσε «θλιβερή» επιδείνωση.
 8. Γήρανση προϊόντος / Αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων/Μετατροπή Ξενοδοχείων: Λόγω μειωμένων κερδών ή / και σημαντικών ζημιών αποφεύγονται ανακαινίσεις και υποβαθμίζονται με εξοικονομήσεις οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η άμεση εισαγωγή κινήτρων / επιδοτήσεων τόσο για ανακαινίσεις ξενοδοχείων αλλά και για μετατροπή κάποιων από αυτά σε boutique ή / και club hotels. Ενδεχόμενη δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων. `Αμεση εφαρμογή της εξαγγελθείσας αλλά μη ολοκληρωθείσας πολιτικής «Κινήτρων».
 9. Καθαριότητα / Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος / Τουριστική συνείδηση Όχι μόνο εκστρατείες αλλά και συνεχής έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς (ΚΟΤ, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Καλλιέργεια Τουριστικής συνείδησης η οποία θα βοηθήσει όχι μόνο στην καθαριότητα, αλλά και στη συμπεριφορά, την νοοτροπία και τον τερματισμό της αισχροκέρδειας.
 10. Εμφάνιση / αισθητική των Τουριστικών περιοχών, Ηχορύπανση, Οπτική Ρύπανση: Δεδομένης της ακαλαίσθητης εμφάνισης των τουριστικών μας περιοχών (πινακίδες, διαφημίσεις, επιπλώσεις κοκ) καθίσταται απαραίτητη η εκπόνηση και άμεση εφαρμογή σχεδίου για βελτίωση της ακαλαίσθητης / «αντικυπριακής» εμφάνισης των τουριστικών περιοχών και να ληφθούν δραστικά μέτρα για εξάλειψη τόσο της ηχορύπανσης όσο και της οπτικής ρύπανσης. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων.
 11. Τουριστική Αστυνομία: Αδήρητη ανάγκη η δημιουργία τουριστικής Αστυνομίας και στελέχωσης της με κατάλληλα εκπαιδευμένους / μορφωμένους και ξενόγλωσσους αστυνομικούς.
 12. Έλεγχος Τουριστικών Υπηρεσιών / Κυπριακή Φιλοξενία / Ξένο Εργατικό Δυναμικό: Ανεπαρκής ο έλεγχος λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και της αδυναμίας καλλιέργειας τουριστικής συνείδησης. `Αμεση «επαναφορά» της παραδοσιακής φιλοξενίας. Προσοχή στους χώρους που χρησιμοποιείται το Ξένο Εργατικό Δυναμικό και αναγκαιότητα εκπαίδευσης του για σωστή συμπεριφορά.

Όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να ιεραρχηθούν χρονικά αναφορικά με τις σκοπούμενες δράσεις με χαρακτηρισμό των δράσεων σε Βραχυπρόθεσμα, Μεσοπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα. Οι Βραχυπρόθεσμες δράσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οι Μεσοπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 2008 και οι Μακροπρόθεσμες μέχρι και το 2010 που αποτελεί το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης του Στρατηγικού Σχεδίου 2003 – 2010.
Καταληκτικά οφείλουμε να προειδοποιήσουμε ότι καθυστερεί:

 • Η επικαιροποίηση / διαφοροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου παρά τις υποσχέσεις ότι θα ολοκληρώνετο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2006.
 • Η έναρξη υλοποίησης και λειτουργίας των μεγάλων εμπλουτιστικών έργων όπως είναι τα Γήπεδα Γκολφ, οι Μαρίνες και τα Καζίνο.
 • Η εφαρμογή Βραχυπρόθεσμων μέτρων όπως συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Τουρισμού World Travel Market στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο.
 • Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανέγερσης τουριστικών κλινών στα κατεχόμενα αλλά και των υπολοίπων ενεργειών του ψευδοκράτους για αύξηση των αφίξεων ενόψει της σημαντικής μείωσης του τουριστικού ρεύματος προς τα κατεχόμενα το 2006.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 2000 – 2006

                                                           

 

2000

2001

Τουριστικές  Αφίξεις

2,686,205

2,696,732

Ποσοστιαία  αναλογία(%) επί του συνόλου των τουριστικών αφίξεων, που αφίχθησαν με οργανωμένα  ταξίδια (μέσω των Διοργανωτών Ταξιδιών)

 

 

77.3

 

 

77.9

Εισόδημα  από τον Τουρισμό (CYP mn) (**) εξαιρουμένου του εισοδήματος από τους επισκέπτες  μονοήμερης παραμονής.

 

 

1,187.6

 

 

1,271.6

Κατά  κεφαλήν δαπάνη (**)

445.67

441.50

Μέση  διάρκεια παραμονής

11.00

10.3


                                                           

 

2002

2003

Τουριστικές  Αφίξεις

2,418,238

2,303,247

Ποσοστιαία  αναλογία(%) επί του συνόλου των τουριστικών αφίξεων, που αφίχθησαν με οργανωμένα  ταξίδια (μέσω των Διοργανωτών Ταξιδιών)

 

 

71.9

 

 

67.6

Εισόδημα  από τον Τουρισμό (CYP mn) (**) εξαιρουμένου του εισοδήματος από τους επισκέπτες  μονοήμερης παραμονής.

 

 

1,132.3

 

 

1,015.00

Κατά  κεφαλήν δαπάνη (**)

468.24

440.70

Μέση  διάρκεια παραμονής

11.1

10.9


                                                                       

 

2004

2005

2006

Τουριστικές  Αφίξεις

2,349,012

2,470,057

2,400,919

Ποσοστιαία  αναλογία(%) επί του συνόλου των τουριστικών αφίξεων, που αφίχθησαν με οργανωμένα  ταξίδια (μέσω των Διοργανωτών Ταξιδιών)

 

 

67.4

 

 

65.7

 

 

62.8 (*)

Εισόδημα  από τον Τουρισμό (CYP mn) (**) εξαιρουμένου του εισοδήματος από τους επισκέπτες  μονοήμερης παραμονής.

 

 

982.3

 

 

1,005.7

 

 

1,027.3

Κατά  κεφαλήν δαπάνη (**)

418.19

407.14

427.88

Μέση  διάρκεια παραμονής

10.7

10.4

10.4

(*)   Προκαταρτικά
(**) Σε τρέχουσες τιμές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η ετοιμασία του πιο πάνω πίνακα  έγινε από την Γραμματεία του ΑCTA με βάση στοιχεία  του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών, της Κεντρικής Τράπεζας και του ΚΟΤ.

*Ο κ. Θάσος Κατσουρίδης είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA).

Share |
Σχολίασε κι εσύ...












* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top