Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η επένδυση στον άνθρωπο ανταμείβει τον σύγχρονο επιχειρηματία

Λάμπρος Μπούκλης - 26 Φεβρουάριος 2001, 00:00

Η επένδυση στον άνθρωπο ανταμείβει τον σύγχρονο επιχειρηματία

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και λάβαμε μέρος, πριν από λίγες ημέρες, στην 1η Ημερίδα των Maris Hotels στις εγκαταστάσεις του νέου Συνεδριακού Κέντρου του ξενοδοχείου Creta Maris στην Χερσόνησο, Κρήτης.

Ο τίτλος της ημερίδας ήταν “Τα Maris Hotels έτοιμα στις προκλήσεις του νέου αιώνα”.

Σκοπός του παρόντος άρθρου δεν είναι η άμεση ή έμμεση διαφήμιση των προσπαθειών του συγκεκριμένου ξενοδοχειακού Ομίλου αλλά η παρουσίαση του επιχειρηματικά ορθού και σύγχρονου, κατά τη γνώμη μας, τρόπου διοίκησης και δράσης.
Προτροπή μας είναι το παράδειγμα των Maris να το ακολουθήσουν στην ανάλογη των επιχειρησιακών και οικονομικών δυνατοτήτων τους κλίμακα οι μικρότερες Ξενοδοχειακές εταιρίες με κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επακόλουθα σημαντική αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, από τον εισερχόμενο τουρισμό, σε πραγματικούς όρους.

Αποτελεί λοιπόν κατ’ επέκταση υποχρέωση μας να αναφερθούμε σε ένα σχετικά νέο, ως προς την χρονολογία γέννησης του, άνθρωπο που δεν θα παραγνωρίσουμε ότι συνεχίζει μία βαριά κληρονομιά.

Ο Ανδρέας Μεταξάς όμως δημιουργεί ήδη μία βαρύτερη κληρονομιά και νέες παραδόσεις για τον μετέπειτα διάδοχο του.

Στην προαναφερθείσα 1η ημερίδα, σκοπός αποτελούσε όχι απλώς η συγκέντρωση των πλέον των 750 εργαζομένων του Ομίλου σε ένα συνεδριακό χώρο για δώδεκα (12) περίπου ώρες αλλά κύρια η επικοινωνία ενός εταιρικού οράματος προς το μέλλον που ξεκινά, περνά και σταματά στον άνθρωπο και ειδικότερα στον επώνυμο εργαζόμενο κάθε βαθμίδας και ειδικότητας του Ομίλου.

Σημαντικοί ομιλητές, όπως μεταξύ άλλων: ο κος Ν.Σκουλάς, οι κ.κ. Γ.Χαλόφτης και Χ.Βαλάσογλου, οι Δρ. της Ψυχολογίας κ.κ. Ανυφαντάκης και Κουγιουμτζάκης και ο Καθ. κος Γενηγιώργης προσέγγισαν από διαφορετικές αφετηρίες τα σύγχρονα θέματα της Τουριστικής Βιομηχανίας και εστίασαν στον σημαντικότερο και ταυτόχρονο, με κάθε δημιουργία, παράγοντα επιτυχίας και αποτυχίας: τον Ανθρώπινο.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ύπαρξη επαρκών υλικοτεχνικών υποδομών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ξενοδοχειακής μονάδας και γενικότερα σε επίπεδο προορισμού αποτελεί σημαντικό και ενίοτε καταλυτικό παράγοντα στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας υπεισέρχεται πάντα και παντού σε κάθε προσφερόμενη και προσδοκώμενη παροχή υπηρεσίας και είναι αυτός που δημιουργεί στον αποδέκτη την τελική αίσθηση της ικανοποιημένης ή μη επιθυμίας.

Πρέπει λοιπόν ο εργαζόμενος στον ξενοδοχειακό τομέα όχι απλώς σε ομαδικό επίπεδο να ενημερωθεί αλλά και σε ατομικό επίπεδο να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα θέματα που η επιχείρηση θεωρεί ως άξονες περαιτέρω αναβάθμισης και ανάπτυξης.
Η ευαισθητοποίηση έρχεται χρονικά λίγο μετά την ενημέρωση και λίγο πριν από την εκπαίδευση.

Για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε σε συγκεκριμένα θέματα ένα ετερόκλητο κοινό πρέπει η ενημέρωση μας να αρχίσει με γενικές, εύπεπτες και καθολικά αποδεκτές απ’ όλους τους παρευρισκομένους παραδοχές ή/και αξιώματα.

Το γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος αφορά πρώτα και κύρια την τουριστική βιομηχανία θεωρείται δεδομένο σε εμάς που ασχολούμαστε με το περιβάλλον ως κύριο γνωστικό αντικείμενο και φυσικά στους ιδιοκτήτες ή/και διευθυντές των Ξενοδοχείων που γνωρίζουν πως μία περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής τους είναι η πιο επώδυνη και πιθανότατα αξέχαστη εξέλιξη μίας τουριστικής περιόδου.
Η ημερίδα λοιπόν εναρμονισμένη σε αυτή την αρχή ξεκίνησε με ομιλίες/εισηγήσεις που προσέγγισαν με γενικές αλλά όχι γενικόλογες τοποθετήσεις παρουσιάζοντας τεκμηριωμένα στοιχεία - εικόνες και με βλέμμα προς τα μέλλον τα επιμέρους βασικά ζητήματα/προκλήσεις του Τουρισμού στο σύγχρονο περιβάλλον: εταιρικό όραμα, προοπτικές του τουρισμού της Κρήτης & στρατηγικές επιλογές, προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό, ποιοτικός τουρισμός και τα οφέλη του, συνεδριακός τουρισμός και δυνατότητες ανάπτυξης στην Κρήτη και στην Ελλάδα, μέθοδοι και τρόποι ικανοποίησης των προσδοκιών και αναγκών του πελάτη στα ξενοδοχεία.

Η χρήση όλων των σύγχρονων εποπτικών μέσων διέγειρε ένα πολυποίκιλο μορφωτικά κοινό που σιγά σιγά για μερικούς από το ακροατήριο και ίσως αμέσως για κάποιους άλλους άρχισαν να αντιλαμβάνονται: καταρχήν τους εταιρικούς στόχους, τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στις νέες εγκαταστάσεις, τα επιμέρους αναπτυξιακά / επεκτατικά σχέδια του Ομίλου και επιβεβαιώθηκε με απλά γραφήματα και αριθμούς η αίσθηση ασφάλειας που κατέχει ένα εργασιακό προσωπικό που για αρκετές δεκαετίες προσφέρει και ανταμοίβεται στην και από την Οικογένεια Μεταξά, αντίστοιχα.

Η Διοίκηση επικοινώνησε επιχειρηματικούς στόχους, προγράμματα για συνεχόμενη ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και ρεαλιστικά οράματα για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι σκοπός μας να αναφερθούμε επαινετικά ή κριτικά στους στόχους και τα προγράμματα της συγκεκριμένης εταιρίας, αυτό που όμως μας εντυπωσίασε και αποτελεί σημείο αναφοράς είναι η ισότιμη και απευθείας επικοινωνία όλων των προαναφερθέντων θεμάτων προς όλο το προσωπικό μηδενός εξαιρουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα τέλεσης της ημερίδας (12 Φεβρουαρίου 2001) όλα τα Ξενοδοχεία του Ομίλου ήταν κλειστά και η εξυπηρέτηση των συνέδρων έγινε με catering από άλλο μεγάλο Ξενοδοχειακό Όμιλο που δραστηριοποιείται στην Κρήτη!

Είναι πραγματικά σπάνιο ένας Έλληνας επιχειρηματίας να κλείνει για μία ημέρα τις επιχειρήσεις του και να προσκαλεί προς εκπαίδευση όλο το προσωπικό του με προδιαγραφές επιστημονικού συνεδρίου: υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εμπειρίας ομιλητές/εισηγητές, χρήση νέου και φυσικά σύγχρονου συνεδριακού κέντρου και συναφών εξοπλισμών/ευκολιών, coffee breaks, γεύμα, επιμέρους απογευματινές συνεδρίες/εισηγήσεις εστιασμένες ανά εργασιακό ξενοδοχειακό αντικείμενο/δραστηριότητα και τέλος ένα επιτυχημένο μουσικό και κοσμικό δείπνο, αποτέλεσαν στοιχεία μίας άκρως επαγγελματικής διοργάνωσης και παράδειγμα προς μίμηση.

Επίσης, μνεία πρέπει να γίνει και στα περίπου είκοσι ανώτατα και ανώτερα στελέχη των Maris που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών για την διεξαγωγή της ημερίδας προκειμένου να οργανώσουν περίπου τριάντα (30) συνεδρίες με την συνδρομή άνω των δέκα (10) εισηγητών στη γενική πρωινή και στις επιμέρους απογευματινές συνεδρίες.

Η ημερίδα όμως εκτός από τις εντυπώσεις στους εισηγητές ως κυριότερο στόχο είχε να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα στο προσωπικό της εταιρίας.
Το βασικότερο μήνυμα κατά την άποψη μας ήταν αυτό της εξασφαλισμένης εργασίας μέσω της συνεχούς ανοδικής πορείας του Ομίλου.

Στο ευμετάβλητο εργασιακό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης η αίσθηση ασφάλειας και εξασφαλισμένης, υπό προϋποθέσεις, για τα επόμενα χρόνια εργασίας θεωρείται προνόμιο.

Το προνόμιο όμως αυτό απαιτεί και συγκεκριμένες υποχρεώσεις εκ μέρους του προσωπικού του Ομίλου.

Καταρχήν, τα συστήματα διαχείρισης (ποιότητος - ISO9001, περιβάλλοντος - ISO14001 & HACCP) που ο Όμιλος εφαρμόζει απαιτούν σε καθημερινή βάση την συμμετοχή και την συνδρομή του προσωπικού.

Η συνεχής ενημέρωση τους και μετά την πιστοποίηση των συστημάτων αποδεικνύει την υπεύθυνη στάση μίας Διοίκησης που πέρα από τα πιστοποιητικά στην είσοδο των Ξενοδοχείων και τα οφέλη marketing που διαρκώς αποκομίζει, επενδύει συνεχώς στο προσωπικό προσβλέποντας στην επίτευξη των αρχών της Ολικής Ποιότητας.

Η επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση δημιουργεί την απαραίτητη ευαισθητοποίηση εκείνη δηλαδή την διεργασία όπου ενεργοποιείται το γνωστό σε όλους μας ‘Ελληνικό φιλότιμο’ και η επιχείρηση ‘εισπράττει’ ως προστιθέμενη αξία την επένδυση της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Πέρα όμως από την ενεργοποίηση του πατροπαράδοτου φιλότιμου η ύπαρξη συστηματικής ενημέρωσης και συνεχόμενα ανανεωμένης εκπαίδευσης βοηθά την επιχείρηση να κατευθύνει ‘ως τυμπανιστής τους κωπηλάτες’ τα στελέχη της και γενικά όλους τους εργαζόμενους προς τους τεθέντες επιχειρησιακούς στόχους.

Οι ξενοδοχειακές τριήρεις κάθε άνοιξη σαλπάρουν χωρίς να έχουν πάντα εξασφαλίσει τους κατάλληλους τυμπανιστές ή/και ίσως τους κατάλληλους ρυθμούς.

Ας ελπίσουμε ότι γρήγορα οι υπόλοιπες Ξενοδοχειακές εταιρίες και ειδικότερα οι μικρομεσαίες θα αντιληφθούν ότι ο ασφαλέστερος δρόμος και λιγότερο κοστοβόρος τρόπος για να μειώσουν την απόσταση τους από Ομίλους όπως ο Maris είναι η επικοινωνία και εκπαίδευση του προσωπικού από ‘συγχρονισμένους προς το νέο επιχειρηματικό και φυσικό - τεχνητό περιβάλλον τυμπανιστές’.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top