Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Ο Κυπριακός Τουρισμός Σήμερα - Τι δέον γενέσθαι

Θάσος Κατσουρίδης - 26 October 2007, 00:00

Απόψεις
Ο Κυπριακός Τουρισμός Σήμερα - Τι δέον γενέσθαι
του Θάσου Κατσουρίδη

Τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κυπριακός Τουρισμός είναι καλώς γνωστά σε όλους  τους επαΐοντες αλλά και στο ευρύ κοινό λόγω των συνεχών αναφορών που γίνονται  από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.  Είναι  καλώς γνωστά γιατί οι οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες του Κυπριακού Τουρισμού  επιφέρουν και δυσλειτουργίες σε όλους τους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας εφόσον  ο Τουρισμός αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της με συνεισφορά στο  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 12.40% το 2006, ενώ το 2001 ήταν της τάξης του  20.53%.  Και μπορεί αυτό να είναι και  συνέπεια της ραγδαίας ανάπτυξης των υπόλοιπων Τριτογενών κυρίως Τομέων της  Οικονομίας, δεν παύει όμως να σημαίνει ότι ο Τουρισμός τα τελευταία χρόνια  διολισθαίνει συνεχώς.  Οι αφίξεις το  2001 ήταν 2.7 εκατομμύρια ενώ το 2006 ήταν 2.4 εκατομμύρια.  Τα εισοδήματα από αφίξεις τουριστών  πολυήμερης διαμονής το 2001 ήταν £1,271.6 εκατομμύρια ενώ το 2006 έπεσαν στα  £1,027.3 εκατομμύρια.

Δεν  είναι σκοπός του παρόντος πονήματος να καταλογισθούν ευθύνες είτε στο κράτος,  είτε στην ιδιωτική πρωτοβουλία είτε στον ΚΟΤ για την συνεχή διολίσθηση του  Τουρισμού.  Δεν παύει όμως να είναι  γεγονός ότι η κατιούσα πορεία του Τουρισμού προκαλεί κλυδωνισμούς και  δυσλειτουργίες στην Κυπριακή Οικονομία, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο  Παγκόσμιος Τουρισμός συνεχώς αυξάνεται ενώ ο Κυπριακός Τουρισμός συνεχώς  διολισθαίνει και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις πολιτικές αναταράξεις της  περιοχής μας ή/και σε διάφορους άλλους εξωγενείς παράγοντες αλλά κατά κύριο  λόγο σε μας τους ίδιους

Τα  πρόσφατα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αναφορικά με τις αυξήσεις στις αφίξεις και  τα έσοδα είναι καλοδεχούμενα και αποδεικνύουν ότι οι συντονισμένες και  μεθοδικές ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων είναι δυνατό να αναστείλουν την  πτωτική πορεία του Κυπριακού Τουρισμού.   Δεν πρέπει όμως με κανένα τρόπο να εφησυχάζουμε αλλά τουναντίον να  προχωρούμε μπροστά με αποφασιστικά βήματα, με προγραμματισμό και συνεχή  προσπάθεια.

Τι δέον γενέσθαι λοιπόν, που δεν είναι μεν εύκολο  να πραγματοποιηθεί, αλλά είναι απαραίτητο αν πιστεύουμε στον Τουρισμό και στην  συνεισφορά του στο ευ ζην όλων μας,  περιγράφεται συνοπτικά αμέσως στη συνέχεια.   Ας εγκύψουμε λοιπόν στα προβλήματα με σοβαρότητα και μεθοδικότητα και  όλοι μαζί ας πάρουμε αποφασιστικά τολμηρές αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον  Τουρισμό μας σε σταθερά ανοδική πορεία.

ΤΙ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

   
 1. Δημιουργία Ανεξάρτητου Υπουργείου  Τουρισμού: Το  συνταγματικό κώλυμα λύεται κατά την γνώμη μας με την ομαδοποίηση Υπουργείων.
 2.  
 3. Συμμετοχή στα Δ.Σ ΚΟΤ και των  Κρατικών Αερομεταφορέων (Κυπριακές Αερογραμμές και Eurocypria): Απαραίτητη  η συμμετοχή στα Δ.Σ του ΚΟΤ και των δύο Κρατικών Αεομεταφορέων, ατόμων με βαθιά  γνώση του τουρισμού τα οποία πρέπει να προέρχονται από τους μεγάλους συναφείς  επαγγελματικούς Συνδέσμους.
 4.  
 5. Να δοθούν «Υπερεξουσίες» στον  ΚΟΤ: Με την  συμμετοχή των εκπροσώπων και των μεγάλων Επαγγελματικών Συνδέσμων στο Δ.Σ του  ΚΟΤ να δοθούν «υπερεξουσίες» στον ΚΟΤ για οριζόντιες αλλά και κάθετες παρεμβάσεις  σε Υπουργεία και Κρατικούς φορείς για να γίνει αποτελεσματικότερος ο  προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
 6.  
 7. Σημαντική βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας:
      
  • Να  δοθούν σοβαρά κίνητρα στους Tour Operators του Εξωτερικού με ευκολία στην εκταμίευση των  σχετικών κονδυλίων.  Στους Tour Operators βασίζεται το 65% του Εισερχόμενου Τουρισμού στην  Κύπρο.  Υπάρχουν τρόποι υπερπήδησης των  εμποδίων.
  •    
  • Να  ανακληθεί η αύξηση των τελών των αεροδρομίων με παρέμβαση του κράτους για  «επιδότηση» των αυξημένων τελών.
  •    
  • Αναγκαιότητα  μείωσης των ναύλων από τους Κρατικούς Αερομεταφορές (με ανάληψη του κόστους από  το Κράτος) όταν μεταφέρουν Οργανωμένο Τουρισμό από/προς χώρες/πηγές τουρισμού.
  •    
  • Εξεύρεση  επαρκών εθνικών ή/και κοινοτικών κονδυλίων για εκτέλεση εμπλουτιστικών έργων  που θα αυξήσουν την προσελκυστικότητα της Κύπρου.
  •    
  • Μείωση  του συντελεστή ΦΠΑ για την επισιτιστική και εν γένει για την Τουριστική  βιομηχανία όπως ισχύει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.   
  •  
   
 8.  
 9. Μάρκετινγκ:
      
  • Εντατικοποίηση  της προσπάθειας για να αποκτήσει η Κύπρος «δική» της αποκλειστική ταυτότητα για  να ξεχωρίζει από τους πολλούς άλλους παρόμοιους προορισμούς.
  •    
  • Ισχυροποίηση  της νέας εκστρατείας του ΚΟΤ με το νέο σύνθημα “Love Cyprus” με ενδεχόμενη σμίκρυνση των  κειμένων.
  •    
  • `Αμεση  αναγκαιότητα σημαντικής αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων.  Παράδειγμα προς μίμηση τα κονδύλια που  διαθέτουν οι ανταγωνιστικοί με την Κύπρο προορισμοί.
  •  
   
 10.  
 11. Εποχικότητα: Κατεπείγουσα εκπόνηση/εφαρμογή  Σχεδίου Δράσης για απάμβλυνση της εποχικότητας η οποία κατά την χειμερινή  περίοδο 2006/2007 σημείωσε «θλιβερή» επιδείνωση.
      
  • Μείωση  του κόστους λειτουργίας των Αδειούχων Τουριστικών Καταλυμάτων τους χειμερινούς  μήνες με «επιδοτήσεις» των τιμών των καυσίμων, ηλεκτρισμού κλπ.
  •    
  • Αύξηση  των εκδηλώσεων για αξιοποίηση του χρόνου των τουριστών τρίτης ηλικίας.
  •    
  • «Υποχρεωτική»  λειτουργία, κατά το δυνατό, του αριθμού των λειτουργούντων κατά τους  χειμερινούς μήνες ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των  χώρων εστίασης και αναψυχής.
  •    
  • Μείωση  του κόστους ξεναγήσεων τους χειμερινούς μήνες.
  •    
  • Εντατικοποίηση  του στοχευμένου μάρκετινγκ για προσέλκυση τουρισμού κατά τους μήνες χαμηλής  κίνησης.
  •    
  • Ενδεχόμενη  δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  •  
   
 12.  
 13. Υπαλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Απαραίτητη η δυναμικότερη  προώθηση τους.  Όπως για παράδειγμα ο  Ιατρικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Συνεδρίων και Κινήτρων κοκ.  Ειδικότερα και ενόψει της  παταγώδους αποτυχίας στην ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού (ελλιπής  υποδομή/αδυναμία διαχείρισης κρατήσεων κοκ), να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο  αναβάθμισης όλων των προσφερόμενων αθλητικών χώρων αλλά και ανέγερσης νέων, για  προπονήσεις και να καταρτισθεί χωρίς καμιά καθυστέρηση από τον ΚΟΑ και τον ΚΟΤ  ηλεκτρονικό σχέδιο διαχείρισης κρατήσεων των αθλητικών χώρων που προσφέρουν  πλήρεις υπηρεσίες
 14.  
 15. Γήρανση προϊόντος/Αναβάθμιση  ξενοδοχειακών μονάδων/Μετατροπή Ξενοδοχείων: Λόγω μειωμένων κερδών ή/και σημαντικών ζημιών  αποφεύγονται ανακαινίσεις και υποβαθμίζονται με εξοικονομήσεις οι παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Απαραίτητη προϋπόθεση η  άμεση εισαγωγή κινήτρων/επιδοτήσεων τόσο για ανακαινίσεις ξενοδοχείων αλλά και  για μετατροπή κάποιων από αυτά σε boutique ή/και club hotels.  Το πρόσφατα  εξαγγελθέν σχέδιο επιδοτήσεων με βάση Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κρίνεται σαν  ανεπαρκές.
 16.  
 17. Αρχαιολογικοί χώροι: Επιτάχυνση των έργων αναβάθμισης  τους και ξεχωριστό μάρκετινγκ για τους Αρχαιολογικούς χώρους.  Ενδεχόμενη  δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 18.  
 19. Αεροδρόμια: Μέχρι την αποπεράτωση των νέων  Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου είναι απαραίτητη η περαιτέρω βελτίωση της  λειτουργικότητας των αεροδρομίων κυρίως τις περιόδους και μέρες αιχμής που  παρατηρούνται σημαντικές δυσλειτουργίες.
 20.  
 21. Διαφοροποίηση του Τουριστικού  Προϊόντος:  Χωρίς να δημιουργούνται  προβλήματα στη προσέλκυση τουριστών από την Αγγλία, που συνεισφέρει πέραν του  56% των αφίξεων, να εκπονηθούν και εφαρμοσθούν τάχιστα σχέδια που θα προσελκύουν  και Γερμανόφωνους, Γαλλόφωνους, Ιταλόφωνους κοκ τουρίστες.
 22.  
 23. Καθαριότητα/Προστασία του Φυσικού  Περιβάλλοντος/Τουριστική Συνείδηση:
        
  • Όχι  μόνο εκστρατείες αλλά και συνεχής έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς (ΚΟΤ, Αρχές  Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
  •      
  • Καλλιέργεια  Τουριστικής συνείδησης η οποία θα βοηθήσει όχι μόνο στην καθαριότητα, αλλά και  στη συμπεριφορά, την νοοτροπία και τον τερματισμό της αισχροκέρδειας.
  •      
  • Ενδεχόμενη  δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  •    
   
 24.  
 25. Έλεγχος Τουριστικών  Υπηρεσιών/Κυπριακή Φιλοξενία/Ξένο Εργατικό Δυναμικό:
      
  • Ανεπαρκής  ο έλεγχος λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και της αδυναμίας καλλιέργειας τουριστικής  συνείδησης στους επαγγελματίες του τουρισμού.   Απαραίτητη η προγραμματισμένη και στοχευμένη συνεχής εκπαίδευση όλων  όσων ασχολούνται με τον Τουρισμό που θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση  «επαναφορά» της παραδοσιακής κυπριακής φιλοξενίας.
  •    
  • Προσοχή  στους χώρους που χρησιμοποιείται το Ξένο Εργατικό Δυναμικό
  •  
   
 26.  
 27. Εμφάνιση/αισθητική των  Τουριστικών περιοχών: Δεδομένης της ακαλαίσθητης εμφάνισης των τουριστικών μας περιοχών  (πινακίδες, διαφημίσεις, επιπλώσεις κοκ) καθίσταται απαραίτητη η εκπόνηση και  άμεση εφαρμογή σχεδίου για βελτίωση της ακαλαίσθητης/«αντικυπριακής» εμφάνισης  των τουριστικών περιοχών.  Ενδεχόμενη δυνατότητα αξιοποίησης  Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 28.  
 29. Τουριστική Αστυνομία: `Αμεση αναγκαιότητα σύστασης της,  με κατάλληλα εκπαιδευμένους/μορφωμένους και ξενόγλωσσους αστυνομικούς.
 30.  
 31. Οδική σύνδεση των αερολιμένων με  τις τουριστικές περιοχές. `Αμεση αναγκαιότητα εξεύρεσης τρόπων «οικονομικής» οδικής σύνδεσης των  αερολιμένων με τις τουριστικές περιοχές.   Δεδομένης της ύπαρξης νομοθετικού πλαισίου να μελετηθεί το ενδεχόμενο  παροχής επιδοτήσεων/κινήτρων προς ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όπως γίνεται  δηλαδή με τα Αστικά Λεωφορεία. Ενδεχόμενη  δυνατότητα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 32.  
 33. Ξεναγοί:
        
  • Απαραίτητη  η αύξηση και μετεκπαίδευση τους σε γλώσσες που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά.
  •      
  • `Αδεια  μόνο σε όσους πραγματικά ασχολούνται.
  •      
  • Θεσμοθέτηση  της λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών ανά διετία δεδομένης της αδυναμίας του ΤΕΠΑΚ  (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), να την εντάξει στο πρόγραμμα του.
  •    
   

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ

   
 • `Αμεση  αναγκαιότητα η επικαιροποίηση/διαφοροποίηση και εφαρμογή του υπό αναθεώρηση  Στρατηγικού Σχεδίου με την εκπόνηση υλοποιήσιμων Σχεδίων Δράσης με βάση τα  νέα δεδομένα.
 •  
 • Απαραίτητη  η άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των μεγάλων εμπλουτιστικών έργων (Γήπεδα Γκολφ,  Μαρίνες, Καζίνο κλπ) που αναντίλεκτα θα προσδώσουν επιπρόσθετη αξία στο  τουριστικό μας προϊόν αυξάνοντας την προσελκυστικότητα στοχευμένων αγορών.
 •  
 • Απαραίτητη  η συνέχιση του θεσμού των μηνιαίων συναντήσεων των μειζόνων φορέων τουρισμού  της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τον ΚΟΤ που αποτελεί μια πολύ θετική πρακτική η  οποία είναι δυνατόν να αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα.

Ο κ. Θάσος Κατσουρίδης είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων  Κύπρου (ACTA).

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top