Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Ανάλυση δομής και περιεχομένου του Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας από τον ΣΕΤΕ

19 Μάρτιος 2008, 00:00

Ανάλυση δομής και περιεχομένου του Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας από τον ΣΕΤΕ

«Είναι ιδιαίτερα θετικό για την παγκόσμια τουριστική οικονομία ότι το WEF καταρτίζει πέραν του γενικού δείκτη ανταγωνιστικότητας, ένα και μοναδικό τομεακό δείκτη, αυτόν του τουρισμού» σημείωνε για το Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (ΔΤΤΑ) του World Economic Forum (WEF) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εξηγώντας: «Αυτό σημαίνει αναγνώριση της σημασίας και σπουδαιότητας του τουρισμού στην παγκόσμια ανάπτυξη. Η σημασία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός είναι ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας και ο πλέον ελπιδοφόρος για το μέλλον.

Ο ΔΤΤΑ είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια η υλοποίηση της οποίας αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, αφού είναι υποχρεωμένη να συγκρίνει στοιχεία μεταξύ 130 χωρών. Συνεπώς, θα πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός στην αξιολόγηση των στοιχείων και του Δείκτη, κυρίως ως προς την σύγκριση μεταξύ χωρών, τουλάχιστον για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης και οι τουριστικές οικονομίες τους σε διαφορετικά σημεία του κύκλου ζωής τους. Δεύτερον, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις συγκρίσεις προέρχονται τόσο από στατιστικά δεδομένα  (hard data) όσο και από την έρευνα Executive Opinion, η οποία σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε και θα έπρεπε να ήταν αντιπροσωπευτικότερη.

Ο ΔΤΤΑ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν πίνακας βαθμολογίας ενός παγκόσμιου «τουριστικού πρωταθλήματος», αλλά σαν μια προσπάθεια η οποία επισημαίνει περιοχές ενδιαφέροντος που μπορούν να βελτιωθούν σε κάθε χώρα, ώστε να την καταστήσουν ανταγωνιστικότερη στον τουριστικό τομέα.

Παρατηρώντας τόσο τους δείκτες όσο και τις γενικότερες ενότητες στις οποίες κατατάσσονται είναι προφανές ότι η τουριστική ανταγωνιστικότητα εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από παράγοντες οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσα τουριστικοί. Με άλλα λόγια, η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού είναι αποτέλεσμα συνολικής κυβερνητικής δράσης για την κάθε χώρα και όχι αποκλειστικά του Υπουργείου Τουρισμού, όπου και όταν αυτό υπάρχει, είτε με ουσιαστικές αρμοδιότητες είτε χωρίς αυτές».

Ο ΣΕΤΕ, επανερχόμενος στο θέμα, προτού περάσει στην ανάλυση του Δείκτη, θυμίζει:

 1. Η ανταγωνιστικότητα είναι ένα σχετικό μέγεθος που προκύπτει από τη σύγκρισή μας με τους άλλους. Αν θέλουμε να βελτιωθούμε πρέπει να συγκρινόμαστε με τους καλύτερους.
 2. Δεν αρκεί να είμαστε απλά καλύτεροι από πέρσι, πρέπει να είμαστε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές μας (ο τουρίστας ο οποίος θα έρθει στη χώρα μας φέτος δεν θα συγκρίνει το αεροδρόμιο άφιξής του με το πώς ήταν την προηγούμενη χρονιά γιατί πιθανώς δεν το έχει δει. Θα το συγκρίνει με το αεροδρόμιο του προορισμού που πήγε πέρσι και θα το συγκρίνει του χρόνου με το αεροδρόμιο του προορισμού που θα επισκεφτεί τότε).

Παρουσίαση και ανάλυση του ΔΤΤΑ

Ο Δείκτης εξυπηρετεί τουλάχιστον δύο σκοπούς: πρώτον, τη σύγκριση με άλλες χώρες και δεύτερον, παρέχει ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως στις πολιτικές ηγεσίες, ώστε να δουν ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού και πώς αυτοί διαμορφώνονται.

Ο Δείκτης χωρίζεται σε 3 κατηγορίες, 14 ενότητες και 71 επιμέρους και εξειδικευμένους δείκτες. Οι 3 κατηγορίες και οι 14 ενότητες έχουν ως ακολούθως:

Κατηγορία Α: Θεσμικό Πλαίσιο


Ενότητες:
 • Κανονιστικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο
 • Περιβάλλον - Αειφορία
 • Ασφάλεια
 • Υγεία & Υγιεινή
 • Προτεραιότητα τουριστικού τομέα

Κατηγορία Β: Επιχειρηματικό Περιβάλλον / Υποδομές

Ενότητες:
 • Υποδομές Αερομεταφορών
 • Υποδομές Οδικών Μεταφορών
 • Τουριστικές Υποδομές
 • Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας
 • Ανταγωνιστικότητα τιμών

Κατηγορία Γ: Ανθρώπινοι, Πολιτιστικοί και Φυσικοί Πόροι

Ενότητες:
 • Ανθρώπινοι Πόροι
 • Στάση έναντι τουριστών
 • Φυσικοί  Πόροι
 • Πολιτιστικοί Πόροι

(αναλυτική παρουσίαση της σύνθεσης του Δείκτη στο Παράρτημα Α)

Από τους 71 εξειδικευμένους δείκτες, οι 42 περιέχουν επίσημη πληροφόρηση – ποσοτικά δεδομένα (hard data) - , από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κ.λπ. Οι υπόλοιποι 29 αναφέρονται σε ποιοτικά στοιχεία και προκύπτουν από την έρευνα «executive opinion».

«Εδώ» επισημαίνει ο ΣΕΤΕ «πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε και να κρατάμε αποστάσεις για ορισμένες τιμές του Δείκτη. Η έρευνα «executive opinion» διενεργείται από τους partners του WEF σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, ο partner είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Για την έρευνα 2006 – 2007 συμπληρώθηκαν 78 ερωτηματολόγια από top executives εταιρειών, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: πετρελαϊκές και χημικές βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών, επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας, τηλεπικοινωνιών, τραπεζών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, ΜΜΕ και τουρισμού. Η έρευνα μας πέρυσι έδειξε ότι στα 78 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν υπήρχαν, αν υπήρχαν,  μόλις 3 προερχόμενα από τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον, ο τουριστικός τομέας, που καλύπτει πάνω από το 18% του ΑΕΠ, ουσιαστικά δεν ερωτάται για τα γενικότερα θέματα της οικονομίας (ερωτήσεις που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον). Αντίθετα, επιχειρηματίες και στελέχη εκτός τουριστικού τομέα καλούνται να αξιολογήσουν π.χ. το αν η κυβέρνηση έχει τον τουρισμό σαν προτεραιότητα ή/και την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας για τον τουρισμό. Για την ένστασή μας αυτή έχει ενημερωθεί το WEF και ελπίζουμε ότι στην επόμενη έρευνα το δείγμα θα διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει ικανό αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων.

Ενστάσεις – παρατηρήσεις υπάρχουν και σε μερικούς από τους καθαρά τουριστικούς δείκτες, η διαφορετική προσέγγιση των οποίων πιθανότατα θα οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα, τόσο για την Ελλάδα όσο βέβαια και για τις άλλες χώρες».

Παραδείγματα

Στην ενότητα «Προτεραιότητα του Τουρισμού», Δείκτης: Κυβερνητικές Δαπάνες για τον τουρισμό. Ο Δείκτης αυτός περιλαμβάνει κυβερνητικές δαπάνες για πολιτιστικούς πόρους, π.χ. μουσεία και εκθέσεις τέχνης, καθώς και δαπάνες  για χώρους αναψυχής (π.χ. πάρκα). Προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, όταν αγνοείται σχεδόν επιδεικτικά το ύψος των δημοσίων επενδύσεων που αφορούν είτε  σε επιδοτήσεις ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων είτε σε δημόσιες επενδύσεις γενικών ή και ειδικών τουριστικών υποδομών.

Στην ενότητα «Υποδομές Αεροπορικών Μεταφορών»,  Δείκτης: Διαθέσιμες Χιλιομετρικές Θέσεις. Ο Δείκτης αυτός λειτουργεί σχεδόν αποπροσανατολιστικά, διότι λαμβάνει υπόψη του μόνο τις χιλιομετρικές θέσεις που προσφέρονται από τις αεροπορικές εταιρείες κάθε χώρας. Αυτό θα είχε νόημα αν εξετάζαμε μόνο τον εσωτερικό τουρισμό, ενώ στην περίπτωση του εισερχόμενου, η σημασία του είναι ελάχιστη.

Αντίστοιχα αποπροσανατολιστικός είναι ο Δείκτης «Αναχωρήσεις ανά 1000 κατοίκους», όπως και ο Δείκτης «Πυκνότητα Αεροδρομίων», οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη μόνο τον πληθυσμό κάθε χώρας, αγνοώντας τον εισερχόμενο τουρισμό.

Στην ενότητα «Τουριστικές Υποδομές», Δείκτης: Δωμάτια Ξενοδοχείων ο Δείκτης μετράει των αριθμό των  δωματίων ανά 100 κατοίκους κάθε χώρας (έτσι εξηγείται ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή βαθμολογία), αγνοώντας τους εισερχόμενους τουρίστες.

Στην ίδια ενότητα, Δείκτης: Παρουσία των κυριοτέρων εταιρειών ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Επίσης αποπροσανατολιστικός, διότι η ύπαρξη ενός και μόνο γραφείου μίας εκ των μεγάλων διεθνών εταιρειών δίνει πόντους. Θα ήταν χρησιμότερο να υπολογίζεται το σύνολο των αυτοκινήτων που διατίθενται προς ενοικίαση σε συνάρτηση με τις διεθνείς αφίξεις σε κάθε χώρα.

Πάντα στην ίδια ενότητα, Δείκτης: Αριθμός ΑΤΜs που δέχονται κάρτα VISA. Εντάξει, το καταλάβαμε, η VISA είναι μεγάλος χορηγός του WEF (με μία μικρότερη χορηγία βάζουμε ATM και στα γραφεία του ΣΕΤΕ).

Στην ενότητα «Ανταγωνιστικότητα τιμών στον τουρισμό», Δείκτης: Τιμές Ξενοδοχείων. Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται σε δολάρια, που σημαίνει ότι οι εντός Ευρωζώνης προορισμοί για το 2007 είχαν σημαντικό μειονέκτημα.

Ο ΣΕΤΕ, ως μέλος της Επιτροπής Μακροοικονομικής Ανάλυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), συνεργάζεται στενά μαζί τους στην προσπάθεια βελτίωσης του Δείκτη. Ο ΠΟΤ είναι εκ των βασικών συνεργατών του WEF για την κατάρτιση του ΔΤΤΑ.

Συμπέρασμα

Ο ΣΕΤΕ έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι το εκάστοτε Υπουργείο Τουρισμού δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει περισσότερο από το 20% των θεμάτων που αφορούν στον ελληνικό τουρισμό. Ο ΔΤΤΑ του WEF επιβεβαιώνει τη θέση του, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του, καταλήγοντας: «Το συμπέρασμα - μήνυμα, λοιπόν, είναι σαφές: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής οικονομίας είναι η συνολική κυβερνητική δράση για τον τουρισμό. Οι εξαγγελίες ότι ο τουρισμός έχει προτεραιότητα στις κυβερνητικές πολιτικές και θεωρείται εκ των βασικών πυλώνων της οικονομίας δεν επαρκούν και φυσικά δεν πείθουν κανένα».

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top