Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η Κολοκυθιά, 500.000 πάνω ή κάτω στις αφίξεις, `Αγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αλβανοί και Κοσοβάροι

Γιάννης Πατέλλης - 05 Μάιος 2008, 00:00

Η Κολοκυθιά, 500.000 πάνω ή κάτω στις αφίξεις,`Αγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Αλβανοί και Κοσοβάροι
του Γιάννη Δ. Πατελλη

Η Ελληνική Στατιστική  Υπηρεσία, ΕΣΥΕ, εκδίδει τα επίσημα στοιχεία της τουριστικής κίνησης της χώρας,  που αποτελούν και την επίσημη αναφορά της χώρας σ’ όλους τους διεθνείς και μη οργανισμούς,  μελετητές κλπ. και αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για την έγκαιρη χάραξη τουριστικής  πολιτικής. Στους πίνακες της ΕΣΥΕ, που εκδίδει το τμήμα στατιστικών τουρισμού, αναγράφονται αναλυτικά οι <<αφίξεις αλλοδαπών περιηγητών από το εξωτερικό κατά  υπηκοότητα  κατά μέσο ταξιδιού, σταθμό  εισόδου και κατά ομάδες περίπλου >> και που ο αναγνώστης  μπορεί να ανατρέξει για τις χρονιές 2000-2006 στην ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ.

Και εδώ έρχεται η πρώτη έκπληξη.  Ανάλογα με την στιγμή που ανοίγει κανείς την ιστοσελίδα, αλλάζει και το περιεχόμενο και το σύνολο των αφίξεων. Έτσι στο Δελτίο Τύπου, 6 Σεπτεμβρίου 2006, όταν  παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για το 2005, διαβάζουμε σύνολο αλλοδαπών αφίξεων  14.276.465 (χωρίς κρουαζιέρες). Στο αντίστοιχο Δελτίο Τύπου για το έτος 2006 της 16ης Ιουλίου 2007 για την χρονιά 2006, οι αφίξεις του έτους 2005 αναθεωρούνται και φτάνουν πλέον στις 14.765.000, μια δηλαδή…μια μικρή αναθεώρηση περίπου  500.000 τουρίστες περισσότεροι, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για μια....αναθεώρηση  προς τα πάνω. Ποιές ήταν οι χώρες που μας έκαναν αυτήν τη διαφορά της αναθεώρησης;

Πριν όμως από αυτό ας δούμε  τα στοιχεία του <<τουρισμού των οικονομικών μεταναστών>> και  της κινητικότητας τους, που όλο αυξάνει,  καθώς και τα μεγέθη τους, ένα θέμα που είχαμε θίξει σε παλαιοτέρα άρθρα μας.  Πέρα από θεωρητική αμφισβήτηση και συζήτηση αν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στα  τουριστικά στοιχεία ας συμπληρώσουμε την τότε σειρά και με τα στοιχειά του 2006,  και τις αναθεωρήσεις του 2005.

Με βάση λοιπόν τα ετήσια  στοιχεία καταγράφεται η εξής εξέλιξη τουριστών από Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία,  που έχουν αναγάγει την Αλβανία στην τρίτη θέση μετά την Αγγλία, Γερμανία, σε αριθμό  τουριστών προς την Ελλάδα.

Πίνακας  1. Εξέλιξη αφίξεων από Αλβανία,  Βουλγαρία, Ρουμανία

   

ΕΤΟΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1999

673.061

202.848

72.689

948.598

2000

717.263

240.129

98.728

1.056.120

2001

1.038.129

438.419

98.475

1.575.023

2002

1.255.738

470.232

118.885

1.844.855

2003

1.118.558

459.554

142.012

1.720.124

2004

1.193.936

440.263

148.853

1.783.052

2005

1.478.197

599.872

225.570

2.303.639

2006

1.591.688

677.368

285.049

2.554.195

Στην περίπτωση των Αλβανών  θα μπορούσε να ερμηνευθεί η κινητικότητα αυτών των τουριστών που πλέον έχοντας  αποκτήσει σιγουριά και ικανό εισόδημα ταξιδεύουν πιο συχνά πλέον πίσω στην  πατρίδα τους. Ο σχεδόν τριπλασιασμός των αφίξεων από Αλβανία, Βουλγαρία,  Ρουμανία όμως μεταξύ 2000-2006, βέβαια έχει και την ανάλογη επίδραση στην  τουριστική κίνηση που δηλώνεται από ΕΟΤ και ΕΣΥΕ σαν επίσημη παγκοσμίως!! Όταν δε  κανείς ξένος αναλυτής ήθελε να εξετάσει τον τρόπο που έρχονται οι τουρίστες  στην χώρα μας θα νόμιζε, όπως παλαιότερα, ότι πάρα πολλοί έρχονται με αυτοκίνητο η σιδηρόδρομο!!! Το 2005 στους 1.355.090   Αλβανούς, οι 744.673 προτίμησαν την Κακκαβιά σαν Σταθμό Εισόδου, 577.168 την Κρυσταλοπηγή, οι Βούλγαροι 105.696 το Ορμένιο και 387.175 τον Προμαχώνα, ενώ οι Ρουμάνοι σχεδόν αποκλειστικά τον  Προμαχώνα 140.146.

Ήδη βέβαια ο ΣΕΤΕ στην πρόσφατη  ανακοίνωση του, για να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα αφαιρεί πλέον τους Αλβανούς  από τις συνολικές αφίξεις.

Πίνακας 2: Αφίξεις, και ΜΚΔ 2000-2007. Από την ανακοίνωση  ΣΕΤΕ

   

Έτος

Αφίξεις

Με
  Αλβανούς

Χωρίς
  Αλβανούς

Δ

2001

14.057.331

13.019.202

5,18%

2002

14.179.999

12.924.261

-0,73%

2003

13.969.393

12.850.835

-0,57%

2004

13.312.629

12.118.693

-5,70%

2005

14.765.463

13.287.266

9,64%

2006

16.039.216

14.447.528

8,73%


   

Έτος

ΜΚΔ σε ευρώ

Χωρίς Αλβανούς

Δ

2001

813

-0,02%

2002

796

-2,08%

2003

739

-7,15%

2004

854

15,56%

2005

808

-5,43%

2006

786

-2,65%

Πηγή:  ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από ΕΣΥΕ, ΤτΕ, ΥΠΑ

Ας  προσθέσουμε στους Αλβανούς όμως προς στιγμή και  άλλους πιθανούς οικονομικούς μετανάστες,  Βουλγάρους, Ρουμάνους,

Πίνακας 3. Εξέλιξη της τουριστικής κίνησης 2000-2006 Συνολικά και με χωρίς αφίξεις από Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία.

     
      Έτος

ΣΥΝΟΛΑ

Συν.Αλβ.
  Βουλ.Ρουμ..

Υπόλοιπο

2001

14.057.331

1.575.023

12.482.308

2002

14.179.999

1.844.855

12.335.144

2003

13.969.393

1.720.124

12.249.269

2004

13.312.629

1.783.052

12.529.677

2005

14.765.463

2.303.639

12.451.824

2006

16.039.216

2.554.105

13.485.101

Βεβαίως δεν ξέρουμε αν τα  στοιχεία του 2006 …..αναθεωρηθούν πάλι κατά το παράδειγμα του 2005.

Αν τώρα πάλι από τα  συνολικά κράτη που απαρτίζουν στατιστικά τα Κράτη της Ευρώπης έστω προς στιγμή  αναιρέσουμε τις αφίξεις από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, που περιλαμβάνονται στα κράτη Ευρώπης στα στοιχεία ΕΥΣΥΕ, τότε έχουμε τα εξής  αποτελέσματα και την εξέλιξη, που  απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα…

Πίνακας 4. Αναθεωρημένη   Εξέλιξη της Τουριστικής Κίνησης 2000-2005 από τις χώρες της Ευρώπης με  και χωρίς τις αφίξεις από την Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

   

Έτος

ΚΡΑΤΗ  ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΣΥΝΟΛΑ

Συν.Αλβ.
  Βουλγ.Ρουμ..

ΥΠΟΛΟΙΠΟ,

    χωρίς

  τα κράτη αυτά

2001

9.817.550

1.575.023

8.242.527

2002

9.637.540

1.844.855

7.792.685

2003

9.324.485

1.720.124

7.604.361

2004

9.382.415

1.783.052

7.599.363

2005

10.037.285

2.303.639

7.734.646

(Και αυτά με αναθεωρημένα  τα στοιχεία του 2005 και χωρίς να συμπεριλάβουμε Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία)

Ξαναγυρίζοντας στην αρχή  του άρθρου μας και εξετάζοντας ποιά στοιχεία ποιές αφίξεις αναθεωρήθηκαν  για το 2005 για να μας δώσουν αυτή την μεγάλη διαφορά μεταξύ της πρώτης ανακοίνωσης  ΕΣΥΕ και της αναθεώρησης είδαμε με πολύ ενδιαφέρον για τα Κράτη της Ευρώπης τα  εξής:

Πίνακας 5. Αναθεώρηση στοιχείων 2005. «Για ποιές χώρες Ευρώπης αναθεωρήθηκαν τα  στοιχεία;»

   

ΧΩΡΕΣ

ΠΡΩΤΗ 
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ρουμανία

225.570

285.452

Λετονία

2.503

8.100

Λιθουανία

2.068

6.474

Ουγγαρία

50.027

104.198

Πολωνία

75.773

166.172

Σλοβενία

4.435

41.818

Τσεχία

28.574

240.694

Αλβανία

1.478.197

1.591.688

Βουλγαρία

599.872

677.368

Τελικά δηλαδή έχουμε μια αναθεώρηση προς τα πάνω  στο σύνολο των τουριστών από τα κράτη της Ευρώπης από 9.634.177, σε 10.037.285,  προερχόμενη όχι από τυχόν νέα στοιχεία από τις πατροπαράδοτες χώρες πηγές του τουρισμού  μας, Γερμανία, Αγγλία, κ.λ.π. αλλά από τις χώρες τις νέες στην στατιστική σύλληψη  αν μπορεί να επιτραπεί αυτή η έκφραση δηλαδή, Βουλγαρία, Λετονία, Τσεχία,   Ουγγαρία, Πολωνία,  Σλοβενία, Σερβία Μαυροβούνιο, (και να αναμείνουμε στατιστικά  τουρίστες και από ΠΔΓΜ, Κόσσοβο, και Μαυροβούνιο πλέον χωρίς Σερβία).

Μήπως πλέον το θέμα οικονομικοί  μετανάστες και αλλοίωση τουριστικών στοιχείων παίρνει μεγάλες διάστασης, και να  μην παίζουμε την κολοκυθιά;

Η συνολική  εξέλιξη πρέπει να μας ανησυχεί. Χάνουμε τις βασικές αγορές και κυρίως εκείνες  που φέρνουν τουρίστες οικονομικά πιο εύρωστους. Στα συμπεράσματα αυτά είχαμε καταλήξει και σε παλαιότερη ανάλυση, οπού βασιστήκαμε στα στοιχειά της αγγλικής ΕΣΥΕ που κατέγραφε  μια μεγάλη πτώση για την χωρά μας σε σύγκριση με το 2002 όταν γιορτάζαμε τον  3.000.000 `Αγγλο τουρίστα της χρονιάς εκείνης!!

Στην  πρόσφατη ανακοίνωση του και ο ΣΕΤΕ επισημαίνει την πτώση των βασικών μας αγορών  στο διάστημα αυτό.

ΣΕΤΕ Πίνακας 6. Μερίδια των 5 κυριότερων αγορών  για τον ελληνικό τουρισμό

     

Έτος

Μ. Βρετανία

Αφίξεις

Μερίδιο

2000

2.772.256

22,40%

2001

2.932.342

22,52%

2002

2.858.360

22,12%

2003

3.008.382

23,41%

2004

2.869.737

23,68%

2005

2.718.721

20,46%

2006

2.615.836

18,11%

Δ 2000-2006

 

-4,29%

 

     

Έτος

Γερμανία

Αφίξεις

Μερίδιο

2000

2.395.185

19,35%

2001

2.345.440

18,02%

2002

2.510.849

19,43%

2003

2.267.063

17,64%

2004

2.189.222

18,06%

2005

2.241.942

16,87%

2006

2.267.961

15,70%

Δ 2000-2006

 

-3,65%

 

     

Έτος

Ολλανδία

Αφίξεις

Μερίδιο

2000

655.285

5,29%

2001

715.926

5,50%

2002

721.413

5,58%

2003

635.882

4,95%

2004

611.990

5,05%

2005

666.287

5,01%

2006

782.154

5,41%

Δ 2000-2006

 

0,12%

 

     

Έτος

Ιταλία

Αφίξεις

Μερίδιο

2000

823.245

6,65%

2001

889.925

6,84%

2002

805.008

6,23%

2003

865.730

6,74%

2004

898.208

7,41%

2005

1.128.506

8,49%

2006

1.187.598

8,22%

Δ 2000-2006

 

1,57%

 

     

Έτος

Γαλλία

Αφίξεις

Μερίδιο

2000

602.353

4,87%

2001

726.816

5,58%

2002

735.568

5,69%

2003

714.821

5,56%

2004

621.407

5,13%

2005

676.658

5,09%

2006

712.131

4,93%

Δ 2000-2006

 

0,06%

 

     

Έτος

Σύνολο Αφίξεων 5 αγορών

Σύνολο   Αφίξεων (χωρίς Αλβανούς)

Σύνολο Μεριδίων 5 αγορών

2000

7.248.324

12.378.282

58,56%

2001

7.610.449

13.019.202

58,46%

2002

7.631.198

12.924.261

59,05%

2003

7.491.878

12.850.835

58,30%

2004

7.190.564

12.118.693

59,33%

2005

7.432.114

13.287.266

55,93%

2006

7.565.680

14.447.528

52,37%

Δ 2000-2006

317.356

2.069.246

-6,19%

Αναμένοντας τα στοιχεία  2007 της ΕΣΥΕ και ποιός ξέρει πιθανές αναθεωρήσεις παλαιοτέρων, κάθε διόρθωση  των στοιχείων βάσει .... στοιχείων θα είναι ευπρόσδεκτη.

Ο κ. Γιάννης Δ. Πατέλλης Α.Ι.E.S.T., είναι μελετητής και τ. Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top