Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

ΣΕΤΕ
Επαναπροσδιορισμός των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων στην Ελλάδα

18 Μάιος 2008, 00:00

ΣΕΤΕ
Επαναπροσδιορισμός των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών  Επιχειρήσεων Ελλάδος - ΣΕΤΕ έχει αναφερθεί πολλές φορές στο πρόβλημα της  στατιστικής παρακολούθησης των βασικών μεγεθών του ελληνικού τουρισμού. Ένα από  αυτά είναι και οι «αφίξεις», που ενώ δεν είναι από μόνο του το σημαντικότερο,  το χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο, ελλείψει άλλων λεπτομερέστερων, για να  καταγράφουμε τις τάσεις. Το μέγεθος των διεθνών αφίξεων στη χώρα μας έχει αμφισβητηθεί κατ` επανάληψη, λόγω του ότι σε αυτό περιλαμβάνονται και αφίξεις  οικονομικών μεταναστών.

Οι διεθνείς αφίξεις στη χώρα μας  καταγράφονται και παρουσιάζονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας  (ΕΣΥΕ), η οποία, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, περιλαμβάνει μεν τους οικονομικούς  μετανάστες στις αναφορές της, τυπικά δε, είναι καλυμμένη. Είναι καλυμμένη διότι δεν αναφέρεται στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις, αλλά σε αφίξεις αλλοδαπών στα  σύνορα της χώρας. «Είναι προφανές» σημειώνει ο ΣΕΤΕ, «ότι η ΕΣΥΕ δεν  ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ουσία του θέματος, όμως εμείς οι ασχολούμενοι με  τον τουρισμό, έχουμε κάθε λόγο να αναζητούμε και να προσεγγίζουμε όσο αυτό  είναι δυνατό, τα πραγματικά μεγέθη των διεθνών τουριστικών αφίξεων».

Ο ΣΕΤΕ μέχρι τώρα, κάθε φορά που  αναφέρεται στο μέγεθος των αφίξεων αφαιρεί από το συνολικό αριθμό που δίνει η  ΕΣΥΕ τους Αλβανούς. Μετά από σχετική έρευνα, κατέγραψε τα ταξίδια των Βουλγάρων  υπηκόων που εργάζονται πλέον στη χώρα μας. Συνεπώς, από σήμερα θα παρουσιάζει τα μεγέθη των αφίξεων, αφαιρώντας Αλβανούς (AL) και Βούλγαρους (BG). Σίγουρα οικονομικοί μετανάστες υπάρχουν και από άλλες χώρες  και καταγράφονται ως διεθνείς τουριστικές αφίξεις. Όμως, τα μεγέθη είναι πολύ  μικρά σε σύγκριση με τα πολύ μεγάλα των Αλβανών και των Βουλγάρων. `Αρα,  έχοντας αφαιρέσει αυτές τις 2 εθνικότητες, πλησιάζουμε περισσότερο στο πραγματικό μέγεθος των διεθνών τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας.

Ας δούμε τι συμβαίνει με τη Βουλγαρία:

Σύμφωνα με στοιχεία του Bulgarian National Statistical Institute, μεταξύ 2002-2006,  σημειώθηκε αύξηση των εξερχομένων ταξιδιών (ανεξάρτητα σκοπού) των Βουλγάρων περίπου  30%, από 3,2 εκατ. σε 4,2 εκατ. Η Ελλάδα είναι σταθερά η χώρα που συγκεντρώνει τα  περισσότερα ταξίδια Βουλγάρων κατοίκων με μερίδιο αγοράς περίπου 20%.  Συγκεκριμένα, τα ταξίδια των Βουλγάρων στην Ελλάδα, ανά σκοπό ταξιδιού, την  περίοδο 2002-2006 έχουν ως εξής:

Πίνακας 1

                     
 ΕΣΥΕΕθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βουλγαρίας
    (
BNSI)

Έτος

   

Σύνολο   Διεθνών Αφίξεων από Βουλγαρία

Σύνολο   Εξερχόμενων Ταξιδιών
    προς Ελλάδα

Ταξίδια  για Τουρισμό

   

Ταξίδια  για επισκέψεις σε φίλους/
      συγγενείς

   

Ταξίδια  εργαζο
    μένων

   

Ταξίδια  για άλλους λόγους

   

2006

677.368

709.312

141.216

24.978

454.157

88.931

2005

599.872

605.097

105.207

27.200

385.218

87.472

2004

440.263

560.202

94.216

26.017

383.137

56.832

2003

459.554

482.422

48.296

20.529

382.424

31.173

2002

470.232

464.063

53.944

20.299

367.767

22.053

Πηγή:  ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, BNSI

Στην 1η στήλη,  καταγράφονται οι αφίξεις από Βουλγαρία, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ. Στις επόμενες 5 στήλες αναλύεται ο εξερχόμενος από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα τουρισμός, ανάλογα  με το σκοπό του ταξιδιού, σύμφωνα με το BNSI.

Παρατηρούμε ότι τα συνολικά  μεγέθη (στήλες 1 - 2), δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Όμως, παρατηρώντας τη  στήλη 5 («ταξίδια εργαζομένων») βλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των αφίξεων  αφορά ταξίδια εργαζομένων. `Αρα, αυτός ο αριθμός πρέπει να αφαιρεθεί από τον  συνολικό για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τουριστικής κίνησης από τη Βουλγαρία  προς τη χώρα μας.

Τα διαθέσιμα στοιχεία και από τις  2 χώρες φτάνουν μέχρι το 2006, όπου ήταν και η τελευταία χρονιά συνοριακών  ελέγχων και visa. Από  το 2007, με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., η διέλευση γίνεται απλά με την  επίδειξη του διαβατηρίου. Για το 2007, όπως είναι εύκολο να φανταστούμε, δεν  υπάρχουν στοιχεία από πλευράς ΕΣΥΕ.

Υπάρχουν όμως από πλευράς  Βουλγάρων και μάλιστα αναλυτικά, ανά σκοπό ταξιδιού, ακόμα και ανά μήνα!!! Δείτε  τα στο ακόλουθο link: http://www.nsi.bg/socialactivities_e/abroad1_1207.htm

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, βλέπουμε  ότι μεταξύ 2006-2007 τα ταξίδια των εργαζομένων παρουσιάζουν πολύ μικρή  διαφορά, ενώ έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των ταξιδιών για τουρισμό, γεγονός  που έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη Βόρεια Ελλάδα.

Πίνακας 2

     

Έτος

   

Σύνολο   Εξερχόμενων Ταξιδιών προς Ελλάδα

Ταξίδια  για Τουρισμό

   

Ταξίδια  για επισκέψεις σε φίλους/
    συγγενείς

   

Ταξίδια  εργαζομένων

   

Ταξίδια  για άλλους λόγους

   

2006

709.312

141.216

24.978

454.157

88.931

2007

924.935

320.461

87.779

486.379

30.316

Πηγή:  ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Bulgarian National Statistical Institute

Πολωνία

Αν με τη Βουλγαρία τα πράγματα  λίγο πολύ ξεκαθαρίζουν, με τις αφίξεις από Πολωνία έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Σύμφωνα  με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της Πολωνίας, το 2006 ο αριθμός των  εξερχόμενων ταξιδιών από την Πολωνία έφτασε τα 44,7 εκατ. (αυξήθηκε κατά 9,4%  από το 2005, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες της Κεντρικής  & Ανατολικής Ευρώπης). Τα εξερχόμενα ταξίδια για τουρισμό των  Πολωνών ήταν 7,3 εκατ. το 2006. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί ήταν η Γερμανία, η  Μ. Βρετανία, η Τσεχία, η Ολλανδία και η Ιταλία.

Αναφορικά με τα εξερχόμενα  ταξίδια για τουρισμό από την Πολωνία στην Ελλάδα, το Πολωνικό Ινστιτούτο Τουρισμού (ΠΙΤ) δίνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Πίνακας 3

     

 

Χώρα-Προορισμός

Εξερχόμενα Ταξίδια για  Τουρισμό από Πολωνία

2006

2005

2004

2003

2002

Ελλάδα

100.000

150.000

150.000

150.000

550.000

Σύνολο προορισμών

7.300.000

6.200.000

6.300.000

7.200.000

8.400.000

Για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με  την ΕΣΥΕ, οι συνολικές αφίξεις Πολωνών ταξιδιωτών στην Ελλάδα:

Πίνακας 4

     

Αφίξεις στην Ελλάδα από

2006

2005

2004

2003

2002

Πολωνία

198.412

166.086

69.317

183.648

235.704

Η μέση κατά κεφαλή ταξιδιωτική  δαπάνη του Πολωνού ταξιδιώτη για το 2006 ήταν 1.803 Πολωνικά ζλότι ( περίπου  474 ευρώ βάσει ισοτιμίας της 31.12.2006). Παρατηρώντας τους Πίνακες 3 & 4,  αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε λογικό συμπέρασμα. Για το 2003 και το 2005, τα στοιχεία της ΕΣΥΕ με τα στοιχεία του ΠΙΤ δεν παρουσιάζουν μεγάλες  διαφορές. Όμως, για τα 2002, 2004 και 2006 οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες,  σχεδόν 100%.

Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε  ότι και οι Πολωνοί έχουν βγάλει πλήρη στατιστικά στοιχεία για το 2007!!! (δείτε  τα στο http://www.intur.com.pl/itenglish/departur.htm

Ρουμανία

Προβλήματα δυστυχώς παρουσιάζει και η καταγραφή των αφίξεων από Ρουμανία. Θεωρούμε εύλογο να υπάρχει ένας  σημαντικός αριθμός οικονομικών μεταναστών. Όμως, συγκρίνοντας τα στοιχεία της  ΕΣΥΕ με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Ρουμανίας (βλ.  Πίνακα 5), οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες και κανένα αξιόπιστο συμπέρασμα δε  μπορεί να εξαχθεί.

Πίνακας 5

     

 

ΕΣΥΕ

Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Ρουμανίας (ΕΣΙΡ)

Έτος

Σύνολο   Διεθνών Αφίξεων από Ρουμανία

Σύνολο Εξερχόμενων Ταξιδιών στην Ελλάδα

Ταξίδια για Τουρισμό

Ταξίδια για επισκέψεις σε φίλους/
      συγγενείς

Ταξίδια εργαζομένων

2006

289.049

-

 

 

 

2005

225.570

64.777

51.557

4.495

8.725

2004

148.853

37.957

25.457

9.198

3.302

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, ΕΣΙΡ

Επαναπροσδιορισμός των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων στην Ελλάδα

Ο ΣΕΤΕ αφήνει τους Πολωνούς και τους Ρουμάνους, ως παρουσιάζονται από την ΕΣΥΕ, αλλά επεμβαίνει στα μεγέθη των  Αλβανών και των Βουλγάρων για να μειώσει την απόσταση που μας χωρίζει από το πραγματικό μέγεθος των διεθνών τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αφίξεις για την περίοδο 2002-2007. Αν  συγκρίνουμε τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψιν όλες  τις εθνικότητες, με αυτή που προκύπτει αφαιρώντας Αλβανούς και Βουλγάρους,  βλέπουμε αποκλίσεις της τάξεως περίπου του 15%. Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα  σημαντική στην προσπάθειά μας να αξιολογήσουμε την ποιότητα του εισερχόμενου  τουρισμού.

Πίνακας 6: Αφίξεις, Έσοδα και ΜΚΔ 2000 - 2007 για την Ελλάδα

     

Έτος

Αφίξεις

ΕΣΥΕ,
           όλες οι εθνικότητες

 - Αλβανοί1

 - Βούλγαροι2

Σύνολο

Δ

2002

14.179.999

1.255.738

367.767

12.556.494

 

2003

13.969.393

1.118.558

382.424

12.468.411

-0,70%

2004

13.312.629

1.193.936

383.137

11.735.556

-5,88%

2005

14.765.463

1.478.197

385.218

12.902.048

9,94%

2006

16.039.216

1.591.688

454.157

13.993.371

8,46%

2007

 

 

 

15.241.0003

8,92%

 

     

Έτος

Έσοδα

εκατ. €

Δ

2002

10.284,7

 

2003

9.495,3

-7,68%

2004

10.347,8

8,98%

2005

10.729,5

3,69%

2006

11.356,7

5,85%

2007

11.407,2

0,44%

 

     

Έτος

ΜΚΔ σε ευρώ

ΕΣΥΕ,
           όλες οι εθνικότητες

Χωρίς
          Αλβανούς & Βουλγάρους

Δ

2002

725

819

 

2003

680

762

-7,02%

2004

777

882

15,78%

2005

727

832

-5,69%

2006

708

812

-2,41%

2007

 

748

-7,78%

1. Σύμφωνα  με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ
2.  Βούλγαροι εργαζόμενοι στη χώρα μας σύμφωνα  με το BSNI
3.  Εκτίμηση βάση της μεταβολής των διεθνών  αφίξεων σε 12 διεθνή αεροδρόμια που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90%  των συνολικών αερορπορικών αφίξεων αλλοδαπών   και πάνω από  το 75% των συνολικών αφίξεων (με κάθε μέσο) αλλοδαπών στη χώρα μας

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία  στοιχείων από ΕΣΥΕ, ΤτΕ, BSNI

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top