Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η Κρήτη… οργανώνεται

27 October 2009, 00:00

Η Κρήτη… οργανώνεται

Για πολλά χρόνια γκρινιάζουμε γενικώς  στην χώρα μας για την έλλειψη οργάνωσης γενικότερα που διακρίνει τους  τουριστικούς φορείς, ειδικότερα αυτούς του δημοσίου.Ωστόσο, έχουμε θετικά μηνύματα τα τελευταία χρόνια, πώς σταδιακά αλλάζει η  νοοτροπία και εμφανίζεται μια άλλη αντίληψη στους μέχρι πρότινος βραδυκίνητους  και αναποτελεσματικούς φορείς, και αυτό είναι βέβαια πολύ ευχάριστο.Ένα καλό δείγμα οργάνωσης προέρχεται από την Κρήτη, όπου οι τέσσερις νομοί εδώ  και αρκετό καιρό, συντονίζουν τις κινήσεις τους, προωθώντας την Κρήτη σαν ένα  ενιαίο προορισμό, δημιουργούν τις απαραίτητες υποδομές και … πράγμα που  αποτελεί μια μικρή έκπληξη, φτιάχνουν ακόμα και
manuals για τις  εκθέσεις!

Δημοσιεύουμε  παρακάτω τον κανονισμό λειτουργίας και οργάνωσης τουριστικών εκθέσεων των  Ν.Ε.Τ.Π. της Κρήτης και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να δημοσιεύουμε συχνά  τέτοιες κινήσεις.  


Σημείωση: Το παρακάτω κείμενο  ήταν η εισήγηση του Διευθυντή Τουρισμού της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης κ. Μανώλη Μενιουδάκη στην Παγκρήτια  συνάντηση των Νομαρχιακών Επιτροπών Τουριστικής Προβολής και ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ  ως κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας παρουσίας της ΚΡΗΤΗΣ στις τουριστικές  εκθέσεις. 


ΣΧΕΔΙΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κριτήρια  Επιλογής Τουριστικών Εκθέσεων

Η επιλογή των εκθέσεων συμμετοχής θα  πρέπει να γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

   
 • Αριθμός αφίξεων στον προορισμό τα τελευταία    χρόνια.
 •  
 • Προοπτική ανάπτυξης, τάσεις προς συγκεκριμένες    αγορές.
 •  
 • Νέες αγορές όπου δεν υπάρχουν μεγάλες αφίξεις,    αλλά έχουν αρχίσει πτήσεις charter.
 •  
 • Ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκθέσεις «κλειδιά» για τον    τουρισμό της Κρήτης (θεματικές εκθέσεις, εκθέσεις τουριστικών πρακτόρων    κλπ). 
 •  
 • Αποκτηθείσα εμπειρία από την παρουσία παρελθόντων    ετών.   

Κριτήρια  Θέσης – Κάλυψης

Η θέση, η αρχιτεκτονική και αισθητική  εμφάνιση του περιπτέρου, θα πρέπει να είναι ανάλογη με τα παρακάτω κριτήρια και  επιπλέον:

   
 • Θέση εντός ή ακριβώς δίπλα στο περίπτερο του ΕΟΤ,    έτσι ώστε η Κρήτη να αποτελεί φυσική συνέχεια του. Απέναντι αν είναι    δυνατόν σε είσοδο ή δίπλα σε κεντρικό διάδρομο ή σε γωνία για να έχει    μεγάλη επισκεψιμότητα και δίπλα στο κεντρικό desk     του ΕΟΤ. Επίσης το όνομα του περιπτέρου να είναι αυτό που εκπροσωπείται με    μεγάλα γράμματα, π.χ. CRETE ή KRETA     και όχι RETHYMNO PREFECTURE ή PREFECTURE OF     CRETE ή KRETA     PREFAKTUR κλπ. Τον τουρίστα τον    ενδιαφέρει κυρίως το όνομα του προορισμού.

Στις περιπτώσεις που η θέση μας  είναι εκτός ΕΟΤ θα πρέπει, εκτός από τα προαναφερθέντα, να:

   
 • Μπορεί να το δει κάποιος από μακριά. Συνήθως    κρέμεται κάποιο πανό ή μικρό αερόστατο από την οροφή, πάνω από το    περίπτερο.
 •  
 • Αρχιτεκτονικά θα πρέπει να θυμίζει Ελλάδα με    στοιχεία της Κρήτης. Η χρήση DVD σε    μεγάλες οθόνες είναι απαραίτητη.
 •  
 • Αισθητικά πρέπει να έχει σύγχρονη σχεδίαση με    χρώματα Ελλάδας. 
 •  
 • Να διαθέτει αποθήκη τουλάχιστον 4τ.μ.

Το σύνολο των τετραγωνικών που θα  καλύψει το περίπτερο της Κρήτης θα πρέπει να αποφασισθεί με βάση τα παραπάνω  κριτήρια και επιπλέον:

   
 • Την παρουσία ή όχι σε αυτήν την έκθεση τον    προηγούμενο χρόνο και σε πόσα τ.μ.
 •  
 • Το ύφος της έκθεσης (κοινού, επαγγελματιών, μικτή)
 •  
 • Το ενδιαφέρον από τις συμμετοχές των ιδιωτών (όχι    μόνο ξενοδόχων αλλά και άλλων φορέων)

Με βάση τον πίνακα (Α):
  Στις εκθέσεις Α το περίπτερο θα  πρέπει να είναι άνω των 20τ.μ.
  Στις εκθέσεις Β το περίπτερο θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 20τ.μ.
  Στις εκθέσεις Γ το περίπτερο θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 15τ.μ.
  Στις εκθέσεις Δ το περίπτερο θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον 10τ.μ.

Κριτήρια  επιλογής Ανθρώπινου δυναμικού – Αντιπρόσωποι

   
 • Ο αριθμός των ατόμων που θα εξυπηρετούν και  ο όγκος του διαφημιστικού υλικού πρέπει να είναι ανάλογος του μεγέθους του  περιπτέρου και της επισκεψιμότητας της έκθεσης. Ειδική μέριμνα πρέπει να γίνει  για την έγκαιρη και οικονομική αποστολή του υλικού.
 •  
 • Τα εντεταλμένα άτομα για την εξυπηρέτηση  πρέπει να ομιλούν επαρκώς την γλώσσας της χώρας που λαμβάνει χώρα η έκθεση και  να γνωρίζουν καλά την Κρήτη από τουριστικής απόψεως, όχι μόνο θεωρητική  κατάρτιση, αλλά να έχουν άμεση εμπλοκή στον Τουρισμό. Σημαντικό στοιχείο είναι  η ευχάριστη προσωπικότητά τους.
 •  
 • Η εμφάνισή τους θα πρέπει να προσδίδει  επαγγελματισμό (business dress code).
 •  
 • Ένα άτομο (ο επόπτης) πρέπει να έχει τον  γενικό συντονισμό για την λειτουργία του περιπτέρου.
 •  
 • Η παρουσία των εντεταλμένων ατόμων που θα  συμμετάσχουν πρέπει να είναι συνεχής καθΆ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της  έκθεσης.
 •  
 • Η διαμονή τους πρέπει να είναι κοντά στην  έκθεση, ή κοντά σε μέσο μαζικής μεταφοράς με απευθείας πρόσβαση στην έκθεση.  Μέλημα του επόπτη να είναι και η κοινή διαμονή της αντιπροσωπείας.    
 •  
 • Ο αριθμός των εκπροσώπων να είναι  τουλάχιστον ανάλογος των κάτωθι σε συνάρτηση με τον πίνακα (Α).

Παρουσία  Εκπροσώπων:

   
 • Στις εκθέσεις Α:  Επόπτης και 4 άτομα front desk
 •  
 • Στις εκθέσεις Β: Επόπτης και 3 άτομα  front desk
 •  
 • Στις εκθέσεις Γ, και Δ:  Επόπτης και 2 άτομα front desk   

Αξιολόγηση  τουριστικών εκθέσεων

Για το σύστημα αξιολόγησης λάβαμε  υπόψη

   
 • Το κόστος  ενοικίου κάθε έκθεσης
 •  
 • Το κόστος  κατασκευαστικού
 •  
 • Το κόστος  αποστολής διαφημιστικού υλικού
 •  
 • Σπουδαιότητα  της έκθεσης για την Κρήτη
 •  
 • Προοπτικές  εξερχόμενου τουρισμού από την χώρα της έκθεσης
 •  
 • Μέγεθος  έκθεσης (προσέλευση κοινού)
 •  
 • Είδος  έκθεσης (κοινού, κλαδική, θεματική, διεθνής κλπ)

Η λύση των οικονομικών απολογισμών  δεν ενδείκνυται αν και είναι πιο δίκαιη γιατί:

   
 1. Μόνο απολογιστικά λειτουργεί
 2.  
 3. Δύσκολα θεραπεύει
 4.  
 5. Δεν έχει διάρκεια,
 6.  
 7. Ενέχει παρεκκλίσεις και προσωπικές επιλογές

ΠΙΝΑΚΑΣ  (Α) – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   

α/α

ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΛΟΝΔΙΝΟ

Α

2

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Α

3

ΟΥΤΡΕΧΤΗ

Α

4

ΜΟΣΧΑ

Α

5

ΜΙΛΑΝΟ

Α

6

ΜΑΔΡΙΤΗ

Α

7

ΠΑΡΙΣΙ

Α

8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (Summer Holidays)

Α

9

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

Β

10

ΜΟΝΑΧΟ

Β

11

ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Β

12

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Β

13

ΕΛΣΙΝΚΙ

Β

14

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Β

15

ΚΙΕΒΟ

Β

16

ΒΙΕΝΝΗ

Β

17

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Β

18

ΑΜΒΕΡΣΑ

Β

19

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Β

20

ΠΕΚΙΝΟ

Β

21

ΟΣΛΟ

Γ

22

ΓΚΟΤΕΜΠΟΥΡΓΚ

Γ

23

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Γ

24

ΠΡΑΓΑ

Γ

25

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Γ

26

ΖΥΡΙΧΗ

Γ

27

ΡΙΜΙΝΙ

Γ

28

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – FIETS EN WANDELBEURS

Δ

29

ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Δ

30

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Δ

31

ΧΕΡΝΙΓΚ

Δ

Α = 8
  Β = 12
  Γ = 7
Δ = 4

Η αξιολόγηση ισχύει για την περίοδο  2009-10.
Στο τέλος κάθε σεζόν θα έχουμε  επαναξιολόγηση.

 

Κατανομή  Τουριστικών  Εκθέσεων

Κάθε χρόνο, εντός του δεύτερου  τετραμήνου γίνεται ειδική συνεδρίαση των ΝΕΤΠ Κρήτης με θέμα τον απολογισμό των  τουριστικών εκθέσεων και την αναδοχή των τουριστικών εκθέσεων για την νέα  τουριστική περίοδο.
  Οι εκθέσεις ταξινομούνται και  αξιολογούνται κατά τον κατωτέρω πίνακα που επιμερίζει τις εκθέσεις σε ενότητες  Α, Β, Γ και Δ.
  Κατά την αναδοχή των εκθέσεων κάθε  ΝΕΤΠ πρέπει να αναλαμβάνει 2 τουλάχιστον εκθέσεις με τον χαρακτηρισμό (Α), 3 εκθέσεις της ενότητας Β, μία έκθεση από την ενότητα Γ και μία από την ενότητα Δ.
  Τις επιπλέον εκθέσεις αναλαμβάνει η  ΝΕΤΠ Ηρακλείου.
  Στις εκθέσεις Α πρέπει οπωσδήποτε να  γίνει μέριμνα για events και για να γίνουν πράξη επιμέρους ή στο  σύνολο τους οι κάτωθι προτάσεις:

   
 • Μουσικό συγκρότημα ή και χορευτικό αν είναι  δυνατόν
 •  
 • Δελτίο τύπου, press kit στην γλώσσα της χώρας της έκθεσης
 •  
 • Παρουσίαση Κρητικής κουζίνας και διατροφής  – Κρητική Βραδιά
 •  
 • Φιλοξενία tour operators – δημοσιογράφων

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top