Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Αναζητώντας έξυπνες και πρωτοποριακές μεθόδους για την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος

Χρήστος Νικολαιϊδης - 24 Σεπτέμβριος 2010, 00:00

Αναζητώντας έξυπνες και πρωτοποριακές μεθόδους για την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος

Ο τομέας της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας / τουρισμού θεωρείται ο κατ‘εξοχήν προνομιακός χώρος για τη χώρα μας για να μπορέσει να εξέλθει από την οικονομική ύφεση των ημερών. Απαιτούνται όμως, εκτός από την σωστή διαχείριση, την επανατοποθέτηση και ιεράρχηση στόχων, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών management και αποτελεσματικών τεχνικών αριστοποίησης του κόστους και της τιμολογιακής πολιτικής, και η  ανάληψη πρωτοβουλιών κυρίως καινοτομικού χαρακτήρα που θα βασίζεται σε πετυχημένες διεθνείς πρακτικές.

Συγκεκριμένα, αυτήν την εποχή η διεθνής ξενοδοχία και κυρίως το upscale market (luxury, 4 - 5 star hotels), σε ένα μεγάλο ποσοστό ακολουθούν ένα πρωτοποριακό κίνημα για το δικαίωμα των πελατών τους να φιλοξενούνται σε  ένα απολύτως καθαρό περιβάλλον εντός και εκτός των δωματίων με έμφαση στην  ποιότητα και την καθαρότητα του αέρα.

Η  ποιότητα και καθαρότητα του αέρα και των επιφανειών, ειδικά σε κλειστούς χώρους θεωρείται από τους ειδικούς επιστήμονες ένας από τους καθοριστικούς λόγους  υγείας, υγιεινής, αποφυγής αλλεργιών και γενικότερα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα σήμερα με την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και της  ατμόσφαιρας στις μεγαλουπόλεις και στους καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, υπάρχει έξαρση των νοσημάτων του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, των αλλεργιών, εμφάνιση τάσεων αϋπνίας, κόπωσης χωρίς λόγο, κ.λπ. Επιπλέον, ο επιφανειακός καθαρισμός των δωματίων και εγκαταστάσεων φιλοξενίας / ξενοδοχείων με τη χρήση μη αποτελεσματικών μεθόδων και η χρήση εξοπλισμού μαζικής φιλοξενίας χωρίς προδιαγραφές για την αποφυγή επιβαρύνσεων της ατμόσφαιρας του  δωματίου ή των κοινόχρηστων χώρων, επιτείνουν το πρόβλημα.

Συμπέρασμα  πρώτο: Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θέμα, υπάρχουν όμως και οι λύσεις

Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι ο τουρισμός διέρχεται μια δομικού χαρακτήρα κρίση που για να ξεπεραστεί χρειάζεται η εφαρμογή έξυπνων λύσεων και προτάσεων και αξιοποίηση διεθνών τάσεων όπως αυτή της Ολικής Καθαρότητας του Αέρα και Επιφανειών Δωματίου (PURE Room). Φυσικά, την εποχή αυτή της ύφεσης, οποιαδήποτε πρωτοβουλία που εμπεριέχει κόστος αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους ξενοδόχους. Όμως η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται ότι έχει προβλέψει την αποφυγή κόστους στην εφαρμογή της βάσει ενός πρωτοποριακού προγράμματος marketing και πωλήσεων που προσφέρει εκ του ασφαλούς εικόνα και έσοδο (brand, image & revenue) για τον ξενοδόχο.

Δείγμα της φιλοσοφίας του PURE Room είναι η επ-αναφορά στα βασικά (back to the basics of hospitality) της ξενοδοχίας, ανατρέχοντας στο σκεπτικό της συμπληρωματικής παροχής επί της βασικής υπηρεσίας, που είναι η φιλοξενία σε δωμάτιο. Πάντοτε και ανάλογα την εποχή, η φιλοξενία σε δωμάτιο εμπλουτιζόταν από έξτρα προσφορές (π.χ. amenities,  άλλοτε απλά και άλλοτε επώνυμα), με έξτρα υπηρεσίες (π.χ. spa, conference facilities, gym, κ.λπ.) και πρόσφατα με δωρεάν wi-fi που ενώ πριν από λίγο καιρό  αυτή η υπηρεσία παρεχόταν εντός δωματίου ή του business center, σήμερα λόγω ανταγωνισμού και εξέλιξης της τεχνολογίας δεν νοείται να μην παρέχεται δωρεάν στους πελάτες.

Ερώτηση: τι είναι αυτό που μέχρι σήμερα δεν έχει «πουληθεί» σαν έξτρα υπηρεσία ή amenity ή υποδομή εντός ξενοδοχείου;

Απάντηση: ο απόλυτα καθαρός αέρας, η ολική καθαρότητα της μικρο-ατμόσφαιρας του δωματίου που ενώ φαινομενικά φαίνεται οπτικά καθαρή, στην πραγματικότητα είναι επιβαρυμένη με εκατομμύρια μικροσωματίδια  και οργανισμούς (σκόνη, οσμή, υγρασία, κ.λπ.) που βλάπτουν άμεσα ή μακροχρόνια την υγεία του φιλοξενούμενου.

Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά της  υπηρεσίας αυτής, δηλαδή της Καθαρότητας του Αέρα του Δωματίου από όλες τις άλλες που παρέχονται σήμερα;

Απάντηση: Η υπηρεσία της Ολικής και Συνεχούς Καθαρότητας του Αέρα και των Επιφανειών του Δωματίου δεν  επηρεάζει δομικά και κατασκευαστικά το χώρο που εξυπηρετεί (δωμάτιο, συνεδριακό χώρο, καμπίνα, κ.λπ.) γιατί, πέρα από τον αρχικό βαθύ καθαρισμό, απλά τοποθετείται ένα στοιχείο (μονάδα) μικρού όγκου σε σημείο του χώρου που δε δημιουργεί  πρόβλημα στην κίνηση των φιλοξενουμένων εντός του χώρου. Επιπλέον ο εξοπλισμός αυτός δεν προϋποθέτει αναγκαία κόστος για τον ξενοδόχο, ούτε κόστος εγκατάστασης, ούτε κόστος χρήσης (εκτός της ασήμαντης κατανάλωσης ρεύματος), ούτε κόστος διατήρησης / συντήρησης. Απλά μέσω ενός πρωτοποριακού προγράμματος marketing και πωλήσεων, δημιουργείται μία νέα κατηγορία δωματίου/χώρου (π.χ. δωμάτιο PURE Room) που απευθύνεται στους επισκέπτες του ξενοδοχείου που έχουν ανάγκη ή ζητάνε την υπηρεσία ενός υπο-αλλεργικού δωματίου, η οποία διατίθεται σε ειδική τιμή συνήθως λίγο υψηλότερη από την τιμή του συμβατικού  δωματίου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται αφενός επιπλέον έσοδο για τον ξενοδόχο και αφετέρου αμείβεται και ο πάροχος της υπηρεσίας αυτής. Δηλαδή δημιουργείται μία no cost/no thrills & win/win σχέση του ξενοδόχου και του παρόχου της υπηρεσίας.

Επίλογος
Σήμερα, την εποχή των «ισχνών αγελάδων» και του αβέβαιου μέλλοντος ειδικά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αξιοποίησης  μιας διεθνούς τάσης και επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος του «άρρωστου  περιβαλλοντικά κτιρίου/ξενοδοχείου», χωρίς αναγκαία κόστος για τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή  της εγκατάστασης, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος marketing / πωλήσεων.

Με δεδομένα τα οφέλη από την εφαρμογή της υπηρεσίας της Ολικής Καθαρότητας του Αέρα και Επιφανεισών του Δωματίου, μπορεί να ξεκινήσει μια άλλη εποχή και για την ξενοδοχία της χώρας μας ειδικά για τα καταλύματα των υψηλών κατηγοριών.

Διασκεδάζοντας επιπλέον τα κατά καιρούς λεγόμενα για τους ξενοδόχους και γενικά εκείνους που ασχολούνται με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών ότι «πουλάνε» αέρα, μπορούμε να  συμπληρώσουμε πλέον απροκάλυπτα ότι μπορούν να «πουλήσουν» Καθαρό Αέρα και μάλιστα «όχι κοπανιστό»... Το ευχάριστο είναι ότι ήδη στην χώρα μας υπάρχουν leaders της αγοράς, διορατικοί  ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες εταιρειών παροχής τουριστικών υπηρεσιών, που έχουν  αξιοποιήσει με μεγάλη επιτυχία την υπηρεσία της Ολικής Καθαρότητας του Αέρα και Επιφανειών  Δωματίου, δημιουργώντας νέες κατηγορίες δωματίων με ελκυστικά -  περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προσβλέποντας σε επιπλέον καθαρό έσοδο και φυσικά χωρίς δεσμεύσεις, μετατροπές και κόστη εξοπλισμού.

 

Ο ChrisNicolaides, MBA, PhD, Tourism & AthleticDevelopmentExpert, είναι συνεργάτης διεθνών οργανισμών και ακαδημαΪκών  ιδρυμάτων στον χώρο του τουρισμού, αερομεταφορών και του αθλητισμού, αθρογράφος εξειδικευμένου τύπου, μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών εκδηλώσεων, κ.ά. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος διοίκησης σε μεγάλους  ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Σήμερα συνεργάζεται σαν επιστημονικός συνεργάτης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχει συμβουλευτικές και ακαδημαΪκές υπηρεσίες σε οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top