Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Ο ελληνικός τουρισμός απεδείχθη ακόμη μια φορά εξαιρετικά ανθεκτικός

20 Σεπτέμβριος 2011, 11:52

Παρέμβαση του προέδρου του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη στο Συνέδριο του Economist “Greece on the mend?”

Ο πρόδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, μιλώντας στο Συνέδριο του Economist “Greece on the mend?”, χθες, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, τόνισε ότι ο ΣΕΤΕ έχει δύο δέσμες προτάσεων που θα επιτρέψουν στο τουρισμό να συνεισφέρει περισσότερα. Η πρώτη μέσω της ταχείας αύξησης της ζήτησης βραχυπρόθεσμα στο διάστημα 2012-2014. Η δεύτερη μέσω της εφαρμογής πολιτικών που θα αποδώσουν στο μεσοπρόθεσμο διάστημα 2015-2021 και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, η άμεση εφαρμογή και των δύο.

Ακολουθεί η παρέμβαση του κ. Ανδρεάδη:

Εδώ και δεκαετίες ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος και δυναμικότερος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός συνεισφέρει σταθερά περισσότερο από το 16% του ΑΕΠ, απασχολεί το 19% του εργατικού δυναμικού και καλύπτει το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

To 2011, o ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει αύξηση 10%, τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα έσοδα, συνεισφέροντας έτσι περισσότερο από το 17% του ΑΕΠ και το 20% στην απασχόληση. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της McKinsey, μέχρι το 2021, η Άμεση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του τουρισμού (άμεση και έμμεση συνεισφορά) μπορεί αυξηθεί κατά 18 δισ. Ευρώ και να φτάσει τα 50 δισ. ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα 220.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί στο 36% της εκτιμώμενης συνολικής ανάπτυξης της χώρας και στο 44% του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία.

Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά της τουριστικής οικονομίας που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας.

Α. Οι αποδόσεις της τουριστικής οικονομίας στην Ελλάδα εξαρτώνται κυρίως και σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση των οικονομιών άλλων χωρών, κυρίως αυτών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η ύφεση στην Ελλάδα επηρεάζει τον ελληνικό τουρισμό μόνο σε ένα σχετικά μικρό ποσοστό.
Β. Ο ελληνικός τουρισμός απεδείχθη ακόμη μια φορά εξαιρετικά ανθεκτικός. Παρά την ιδιαίτερα αρνητική δημοσιότητα που έλαβε τα δύο τελευταία χρόνια, την σχεδόν μηδενική προβολή και την απουσία δομών μάρκετινγκ, φέτος παρουσιάζει αύξηση.
Γ. Ο τουρισμός δημιουργεί απασχόληση, κυρίως στην περιφέρεια και τους νέους, όπου παρατηρούνται και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Ο ΣΕΤΕ έχει δύο δέσμες προτάσεων που θα επιτρέψουν στο τουρισμό να συνεισφέρει περισσότερα. Η πρώτη μέσω της ταχείας αύξησης της ζήτησης βραχυπρόθεσμα στο διάστημα 2012-2014. Η δεύτερη μέσω της εφαρμογής πολιτικών που θα αποδώσουν στο μεσοπρόθεσμο διάστημα 2015-2021 και μετά. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, η άμεση εφαρμογή και των δύο.

Η πρώτη δέσμη προτάσεων μπορεί να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα στις τουριστικές εισπράξεις και την απασχόληση στη διετία 2012-2014. Οι υφιστάμενες τουριστικές υποδομές και η δυναμικότητα σε κλίνες μπορούν να εξυπηρετήσουν διεθνή ζήτηση περισσότερη από 20 εκατ. αφίξεις. Αυτό σημαίνει περίπου 20% περισσότερο από τα σημερινά επίπεδα των 16,5 εκατ. Αυτή η αύξηση είναι επιτεύξιμη μέχρι το 2014 και θα μπορούσε να συνεισφέρει περί τα 5 δισ. Ευρώ κατ’έτος στην ευρύτερη οικονομία, ξεπερνώντας μάλιστα τις εκτιμήσεις της McKinsey. Για να γίνει αυτό, ο ΣΕΤΕ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Μείωση του ΦΠΑ στο 6,5% για το συνολικό εξαγόμενο τουριστικό πακέτο, από το μεσοσταθμικό 9%-10% που είναι σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελαστικότητα της τουριστικής ζήτησης, αυτή, η κατά 2 έως 3 μονάδες μείωση θα προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση (αφίξεις) κατά 6%-9%.
2. Μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές στο 6,5% και στην εστίαση στο 13%.
3. Μείωση του φόρου αεροδρομίων από 12 σε 6 Ευρώ (ΕΕ) και από 22 σε 11 ευρώ (εκτός ΕΕ), με σκοπό την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών και την αύξηση της χωρητικότητας των υπαρχόντων. Παράλληλα να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό τιμολογιακό καθεστώς για το αεροδρόμιο της Αθήνας –δεύτερο ακριβότερο στην Ευρώπη- το οποίο σήμερα εξυπηρετεί περίπου 15 εκατ. επιβάτες, ενώ η ετήσια δυναμικότητα του είναι περί τα 35 εκατ.
4. Μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Να επιβληθεί η πληρωμή μισθών και εισφορών μέσω των τραπεζών ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας να προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους, μέσω εκπτώσεων στις εργοδοτικές εισφορές, τις υψηλότερες σήμερα στην Ευρώπη.
5. Ταχύτερη και φθηνότερη χορήγηση Visa Schengen καθώς επίσης πολλαπλές θεωρήσεις και συνεργασία με τους tour operators και με περισσότερα visa centers.
6. Δημιουργία εταιρείας μάρκετινγκ με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις προτάσεις του ΣΕΤΕ.

Η δεύτερη δέσμη προτάσεων σκοπεύει στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη μεταξύ 2015 -2021 και μετά. Περιλαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία σταθερού, ελκυστικού και διαφανούς φορολογικού και εργασιακού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής, προσέλκυση επενδύσεων αιχμής όπως ξενοδοχεία πολυτελείας και ολοκληρωμένα συγκροτήματα, τουριστική κατοικία και  δίκτυο μαρίνων. Επίσης, πραγματική απελευθέρωση της κρουαζιέρας καθώς και επιχειρησιακή και λειτουργική αναβάθμιση των αεροδρομίων και των λιμένων.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Εισαγωγή ενός απλού, σταθερού και ελκυστικού φορολογικού συστήματος, το οποίο θα παραμείνει αμετάβλητο για τουλάχιστον 5-10 χρόνια. Ενεργοποίηση μηχανισμού συλλογής φόρων με τη χρήση υπάρχουσας τεχνογνωσίας από τους εταίρους μας.
2. Βελτίωση του υπάρχοντος αναπτυξιακού νόμου, με προτεραιότητα στις επενδύσεις τουριστικής υποδομής, στα υψηλής ποιότητας projects και στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων. Όχι άλλες επιδοτήσεις, αλλά μόνο φορολογικά κίνητρα.
3. Μείωση της γραφειοκρατίας σύμφωνα με τις προτάσεις του ΣΕΤΕ.
4. Ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού για το τουρισμό. Ως την ολοκλήρωση του, να επιτραπεί η ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον αιγιαλό και όχι μετά τα 100 μέτρα, όπως ισχύει σήμερα. Τα 16.000 χλμ της ακτογραμμής αποτελούν την σημαντικότερη περιουσία της χώρας μας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με οριζόντιες διατάξεις. Οι επενδύσεις από ένα επίπεδο και πάνω, να λαμβάνουν ταχεία προέγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
5. Λειτουργία των αεροδρόμιων και των λιμανιών με ιδιωτικό μάνατζμεντ και ελκυστικό κόστος.
6. Δημιουργία τμημάτων τουριστικών σπουδών και διοίκησης στα ΑΕΙ της χώρας και βελτίωση του επιπέδου των κρατικών τουριστικών σχολών. Επίσης, ενθάρυνση της λειτουργίας όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών τουριστικών σχολών υψηλού επιπέδου.
7. Visa Schengen πολλαπλών εισόδων σε όσους αγοράζουν τουριστική κατοικία στην Ελλάδα.


Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top