Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Εισαγωγή στο USALI – 2ο Μέρος

Παύλος Παπαδημητρίου - 25 April 2012, 14:46

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος μιας σειράς άρθρων που δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ιστοσελίδα μας σε συνεργασία με την εταιρεία PKA Controllers & Consultants της οποίας οι εφαρμογές και υπηρεσίες της εξειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ξενοδοχειακά Τμήματα

Σύμφωνα με το USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), τα κύρια λειτουργικά τμήματα ενός ξενοδοχείου, από τα οποία προέρχονται εισοδήματα αλλά και τα αντίστοιχα κόστη, είναι:  

 • Δωμάτια: σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των δωματίων αλλά και όλες εκείνες οι δαπάνες που σχετίζονται με την πώληση και τη σωστή διατήρηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου (προμήθειες ταξιδιωτικών γραφείων, έξοδα κρατήσεων δωματίων, κόστος προμήθειας καθαριστικών υλικών, κ.λπ.).
 • Επισιτιστικά τμήματα: σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται έσοδα από πωλήσεις εστιατορίων, μπαρ, δεξιώσεων, mini-bar, καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των τμημάτων.
 • Λοιπά λειτουργικά τμήματα: σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται έσοδα από τηλεφωνικές χρεώσεις, θέσεις στάθμευσης, Pay-TV, γυμναστήριο, κέντρο θαλασσοθεραπείας και spa και γενικότερα από όλα τα δευτερεύοντα τμήματα ενός ξενοδοχείου καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των τμημάτων.
 • Ενοίκια και άλλα έσοδα: ειδικά αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει έσοδα τα οποία δεν συνδυάζονται με άλλες δαπάνες και μπορεί να είναι ενοίκια καταστημάτων, διάφορες προμήθειες, κέρδη από ανταλλαγή συναλλάγματος, πιστωτικοί τόκοι και άλλα.

Τα επιμεριζόμενα τμήματα συνήθως αφορούν κέντρα κόστους τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου αλλά είναι απαραίτητα για την ομαλή του λειτουργία και διακρίνονται στα εξής:

 • Γενικά και διοικητικά: προμήθειες και χρεώσεις πιστωτικών καρτών, τέλη και συνδρομές, έξοδα ταξιδιών, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, κ.λπ.
 • Πωλήσεις και μάρκετινγκ: διαφήμιση, προβολή και προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις, έξοδα δικαιοχρησίας (franchise fees), προγράμματα επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών, κ.λπ.
 • Ενέργεια: κόστος ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, ύδρευσης και αποχέτευσης, κ.λπ.
 • Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων: επισκευές παντός τύπου, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τις επισκευές αυτές, συντήρηση ανελκυστήρων, κ.λπ.
 • Αμοιβές διαχείρισης (base and incentive management fees): αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας που μπορεί να υπολογίζεται βάσει κύκλου εργασιών ή/και βάσει συγκεκριμένης κερδοφορίας σε περίπτωση που η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής μονάδας έχει εκχωρηθεί σε τρίτη εταιρεία διαχείρισης.
 • Φόροι ακίνητης περιουσίας.
 • Ασφάλιστρα: ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός, σεισμού, φυσικής καταστροφής, κ.λπ.
 • Ενοίκια και μισθώματα: εκμίσθωση γηπέδων και κτιρίων, καθώς και εξοπλισμού ή οχημάτων.

Η μισθοδοσία, που παραδοσιακά αποτελεί και τη μεγαλύτερη δαπάνη μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, επιμερίζεται στα παραπάνω τμήματα ανάλογα με την ειδικότητα των υπαλλήλων ενώ γίνεται και η πρόβλεψη για τη δημιουργία αποθεματικού για μελλοντική αντικατάσταση κινητού εξοπλισμού και παγίων (π.χ. επίπλωση, υφάσματα, δάπεδα, κ.λπ.).

Τέλος, υπάρχει πληθώρα αριθμοδεικτών ως αποτέλεσμα της αναλυτικής παρακολούθησης των λογαριασμών ανά τμήμα καθώς και πολλά δεδομένα στατιστικής πληροφόρησης που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχείων παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pka.gr.


Παύλος Παπαδημητρίου - PKA Controllers & ConsultantsΟ Παύλος Παπαδημητρίου είναι σύμβουλος ξενοδοχείων και ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας PKA Controllers & Consultants της οποίας οι εφαρμογές και υπηρεσίες της εξειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. E-mail: ppapadimitriou@pka.gr.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top