Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Εισαγωγή στο USALI – 3ο Μέρος

Παύλος Παπαδημητρίου - 11 Μάιος 2012, 13:26

Αυτό είναι το τρίτο μέρος μιας σειράς άρθρων που δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ιστοσελίδα μας σε συνεργασία με την εταιρεία PKA Controllers & Consultants της οποίας οι εφαρμογές και υπηρεσίες της εξειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Οφέλη και Περιορισμοί
Γίνεται λοιπόν αμέσως κατανοητό ότι η διατήρηση των λογιστικών βιβλίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σύμφωνα με το USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Άμεσα συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ των διαχειριστικών χρήσεων, μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων ενός ομίλου, αλλά και μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αν είναι αυτά διαθέσιμα.
  • Άμεση διάθεση αναφορών ενδελεχούς ανάλυσης και πληροφόρησης στα άτομα της διοίκησης που βοηθάνε στη λήψη ορθότερων στρατηγικών αποφάσεων.
  • Καλύτερος έλεγχος της διοίκησης του ξενοδοχείου από τον επενδυτή και εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών αλλά και των προβληματικών τομέων της ξενοδοχειακής επιχείρησης ειδικότερα αν αυτά συνδυάζονται από έναν προϋπολογισμό, που συντάσσεται στην αρχή του έτους, για σκοπούς σύγκρισης.
  • Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που σύμφωνα με μελέτες διαφοροποιεί τόσο τη χρηματοοικονομική όσο και τη γενικότερη επίδοση της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
  • Διευκόλυνση κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων ακόμα και από άτομα ανεξοικείωτα με τις ιδιαιτερότητες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας (π.χ. τραπεζικά στελέχη, ιδιώτες επενδυτές, κ.λπ.) επιτυγχάνοντας έτσι δημιουργικότερες διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης.

Όσον αφορά στις δυσκολίες εφαρμογής του USALI, αυτές περιορίζονται στην μερική αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά τη διαχείριση των λογαριασμών από τους λογιστές, ιδίως στις μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και στην αναδιοργάνωση της τήρησης των λογαριασμών του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΣ), ώστε να είναι συμβατοί με το USALI και να επιτευχθεί η ορθότερη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα για τις μικρότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την πλειοψηφία του Ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, θα πρέπει, εκτός από την αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των λογαριασμών του ΕΛΣ, να και αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της λογιστικής επιστήμης. Έτσι, ο ρόλος του λογιστή ενός ξενοδοχείου θα πρέπει να αναβαθμιστεί από καθαρά διεκπεραιωτικός (π.χ. τήρηση βιβλίων, ενημέρωση λογαριασμών, ερμηνεία φορολογικών νόμων κ.λπ.) σε πιο συμβουλευτικός και χρήσιμος για τους επιχειρηματίες, μεγάλους ή μικρούς, μέσω παροχής υποστήριξης στην σύνταξη προϋπολογισμού έτους, συνεχούς και τακτικής παροχής ενημέρωσης της οικονομικής απόδοσης του ξενοδοχείου προς τη διοικητική ομάδα.

Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής της διοίκησης του ξενοδοχείου αναζητώντας καλύτερη πληροφόρηση μέσα στην ίδια την επιχείρηση ώστε να μπορεί αυτή η πληροφόρηση να αποτελέσει τη βάση για τον εξορθολογισμό αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείου αλλά και τη στρατηγική τοποθέτησή του για το μέλλον. Στα μικρομεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία, η κοστολόγηση γίνεται συνήθως με εμπειρικο-εξωλογιστικό τρόπο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες επιχειρησιακές αποφάσεις. Είναι γενικά αμφίβολο κατά πόσο ο μέσος Έλληνας ξενοδόχος γνωρίζει με ακρίβεια το περιθώριο κέρδους που έχει το κάθε λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης του, αλλά και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν διάφορες άλλες κρίσιμες κατηγορίες εξόδων στις συνολικές του πωλήσεις· πληροφορίες χρήσιμες για την διαμόρφωση της βέλτιστης τιμολογιακής πολιτικής του ξενοδοχείου αλλά και αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους της επιχείρησης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε ξενοδοχειακή μονάδα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που θέτει το USALI ανεξαρτήτως μεγέθους αρκεί να είναι επιθυμία της διοίκησης αλλά και του οικονομικού επιτελείου της. Η ανάγκη λεπτομερούς πληροφόρησης δεν εμφανίζεται απαραίτητα σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους ενώ αντίθετα η ευελιξία που διακρίνει τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι πλεονέκτημα που οδηγεί στην καλύτερη μετάβαση από το ΕΛΣ στο USALI. Ασφαλώς και το ΕΛΣ δεν καταργείται και οι λογαριασμοί τηρούνται με βάση την Ελληνική νομοθεσία αλλά ο τρόπος παρουσίασης μέσα από το USALI είναι χρήσιμος για αναλυτικότερη εσωτερική πληροφόρηση αλλά και σε περίπτωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτές. Η μετάβαση αυτή στο ενιαίο σύστημα λογαριασμών κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορέσει ο ξενοδόχος να αναδείξει την επιχειρηματικότητά του μέσα από μια οργανωμένη οικονομική ανάλυση της επιχείρησής του αλλά και να αποδείξει η λογιστική τη χρησιμότητά της ως πραγματικά χρήσιμη επιστήμη και όχι να περιορίζεται στην απλή ενημέρωση των λογαριασμών και το ρόλο της παροχής φοροτεχνικών συμβουλών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχείων παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pka.gr.

Παύλος Παπαδημητρίου - PKA Controllers & ConsultantsΟ Παύλος Παπαδημητρίου είναι σύμβουλος ξενοδοχείων και ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας PKA Controllers & Consultants, της οποίας οι εφαρμογές και υπηρεσίες της εξειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό έλεγχο ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. E-mail: ppapadimitriou@pka.gr

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top