Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Γεράσιμος Φωκάς
Στόχοι και προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. του ΞΕΕ

08 Δεκέμβριος 2002, 00:00

“Η συμμετοχή μας ως σύμβουλου του κράτους θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο δεσμευτικό, με την έννοια ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θα τολμούν να αγνοήσουν τις προτάσεις μας”.

Γεράσιμος Φωκάς, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χαρακτήρα του νέου προέδρου του ΞΕΕ Γεράσιμου Φωκά είναι η έλλειψη δογματισμού στις απόψεις του. Χωρίς αυτό να συνεπάγεται την έλλειψη θέσεων η την έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να τείνει ευήκοον ους προς κάθε πρόταση, ακόμα και αν αυτή διαφοροποιείται από τις θέσεις του, και να υιοθετήσει κάθε τι που μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του κλάδου και του Ελληνικού τουρισμού. Είναι ένας άνθρωπος που όχι μόνο σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως εξάλλου θα όφειλε να κάνει, αλλά τις εκτιμά σε βάθος και τις υποστηρίζει με σθένος και συνέπεια. Η μακρά μέχρι σήμερα πορεία του στο συνδικαλιστικό χώρο του ξενοδοχειακού κλάδου μας έχει δώσει την δυνατότητα να διαπιστώσουμε ότι αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει είναι “η υστεροφημία” του όπως χαρακτηριστικά μας έχει αναφέρει. Ένας προσωπικός στόχος που η επίτευξή του στηρίζεται στην δημιουργία αποτελεσματικού έργου για το κοινό όφελος του κλάδου. Σε αυτή την βάση ο κ. Φωκάς σκοπεύει να δώσει έμφαση στο να “εξελιχθεί το ΞΕΕ σε ένα σύγχρονο όργανο στην υπηρεσία των ξενοδόχων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την περιοχή που είναι εγκατεστημένο το ξενοδοχείο του.”

Στόχος η αναβάθμιση του ρόλου του ΞΕΕ

Σε συζήτηση που είχαμε με τον κ. Φωκά για τους βασικούς στόχους που θέτει σε ότι αφορά το μέλλον του ΞΕΕ, αναφέρθηκε κατά προτεραιότητα στην αναβάθμιση του ρόλου του Επιμελητηρίου ως επίσημου συνομιλητή της πολιτείας άλλα και στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τα μέλη του.
“Το ΞΕΕ μπορεί και πρέπει να είναι ο ισχυρός συνομιλητής της πολιτείας, σε θέματα που αφορούν στον Ελληνικό τουρισμό. Οι απόψεις του οφείλουν να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες με αναμφισβήτητο, επιστημονικό τρόπο. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για την ισχυροποίηση της αξιοπιστία του και της διαπραγματευτικής του θέσης. Δεν αρκεί απλά να συμμετέχουμε σε συζητήσεις και επιτροπές που στο τέλος δεν οδηγούν σε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Η συμμετοχή μας ως σύμβουλου του κράτους θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο δεσμευτικό, με την έννοια ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θα τολμούν να αγνοήσουν τις προτάσεις μας. τόνισε ο κ. Φωκάς και συμπλήρωσε:

“Βασικό εργαλείο για την τουριστική έρευνα, την μελέτη και την τεκμηρίωση των απόψεων του ΞΕΕ καλείται να παίξει το ΙΤΕΠ. Οι εργασίες του ΙΤΕΠ θα πρέπει να είναι απόλυτα εστιασμένες στις ανάγκες του ΞΕΕ, του τουριστικού και του ξενοδοχειακού κλάδου και να μην καταναλώνονται ενέργεια και πόροι σε γενικότερες οικονομικές αναλύσεις. Δεν θεωρούμε σωστό, για παράδειγμα, ο τουρισμός ή η ξενοδοχία να αποτελεί το τρίτο η τέταρτο κατά σειρά θέμα σε μια μελέτη και να προηγούνται εκτενείς μακροοικονομικές αναλύσεις για την διεθνή ή την Ελληνική οικονομία. Εφ΄ όσον το ΞΕΕ επιδοτεί το ΙΤΕΠ είναι ευνόητο ότι αυτό θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του.”

Ταυτόχρονα με τα  ανωτέρω ο νέος πρόεδρος του ΞΕΕ προτάσσει στους στόχους του την “παροχή με συστηματικό και εύληπτό τρόπο καθοδήγησης, συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης για όλα τα θέματα που αφορούν το κάθε μέλος (νομικά, φοροτεχνικά, τεχνικά, πληροφορικής, κατάρτισης κλπ.)”

Περί Τουριστικού Επιμελητηρίου

Σε ότι αφορά την πολιτική του ΞΕΕ για το Τουριστικό Επιμελητήριο, η δημιουργία του οποίου έχει τελευταία επανέλθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας, και για την οποία το ΞΕΕ έχει μέχρι σήμερα αντιδράσει έντονα, ο νέος πρόεδρος του ΞΕΕ σημειώνει:

“Παρά το γεγονός ότι μου έχουν προσάψει ως κατηγορία το ότι είμαι υπέρ της δημιουργίας του τουριστικού επιμελητηρίου η θέση μου είναι διαφορετική. Παρά το ότι πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών επαγγελματικών κλάδων ωστόσο δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να μπορέσει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με τις υπάρχουσες συνθήκες, ένα τουριστικό επιμελητήριο που θα συμπεριλάβει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες.

Ακόμα και στο ερώτημα του εάν η επέκταση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και σε άλλες μορφές τουριστικών καταλυμάτων θα σήμαινε την αναβάθμιση του δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω με απόλυτη σιγουριά. Είναι γνωστό ότι είχα  πρωτοστατήσει στην ένταξη των κάμπινγκ στο ΞΕΕ, πράγμα που υλοποιήθηκε χωρίς κλυδωνισμούς το 1998. Φυσικά κανείς, και πολύ περισσότερο εγώ, δεν διανοείται να υποστηρίξει την οποιαδήποτε νέα ένταξη, χωρίς όρους και κυρίως χωρίς την απόλυτη προστασία των συμφερόντων των ξενοδόχων και των πόρων του Ταμείου. Αυτό θα ήταν ένα θέμα που θα έπρεπε να διερευνήσει και να αποφανθεί επ΄ αυτού μετά από σχετική μελέτη το ΙΤΕΠ. Έχοντας ως εργαλείο αυτή την μελέτη τα μέλη του ΔΣ του ΞΕΕ θα μπορούσαμε ευκολότερα να προβληματιστούμε, να σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης και να αποφασίσουμε από κοινού για το εάν και υπό ποίους όρους θα ήταν σκόπιμη μία περαιτέρω διεύρυνση του επιμελητηρίου.

Είναι γεγονός ότι ένα συνδικαλιστικό όργανο τόσο ισχυρότερο είναι όσο μεγαλύτερο αριθμό μελών έχει. Όμως το ΞΕΕ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο και άρα θα ήταν επιπόλαιο να ισχυριστούμε αβασάνιστα ότι η διεύρυνση του θα το ωφελούσε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το να ασχοληθούμε σοβαρά με το Ταμείο Προνοίας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το Ταμείο Προνοίας ακόμη και με τη σημερινή σύνθεση του ΞΕΕ είναι μη βιώσιμο και επομένως, πρέπει, παράλληλα με την αξιοποίηση του οικοπέδου στην Καλλιθέα, να προβληματιστούμε για τα οικονομικά του και να δώσουμε έγκαιρα τις δέουσες λύσεις.”

Οι σχέσεις του ΞΕΕ με άλλους τουριστικούς φορείς

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του νέου πρόεδρου του ΞΕΕ είναι το ότι διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τους εκπροσώπους όλων σχεδόν των τουριστικών φορέων. Έτσι εκπρόσωποι βασικών τουριστικών φορέων, και όχι μόνο, μας έχουν εκφράσει την αισιοδοξία ότι η εκλογή του κ. Φωκά μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών φορέων.

Ο ίδιος ο κ. Φωκάς σε ότι αφορά τις σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει το ΞΕΕ με άλλους τουριστικούς φορείς ο κ. Φωκάς σημειώνει “Πιστεύω ότι όταν υπάρχει καλή θέληση μεταξύ δύο φορέων η προσώπων ανοίγονται δίοδοι επικοινωνίας και συνεργασίας ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορούν να τους χωρίζουν. Μεταξύ των ξενοδόχων και των τουριστικών πρακτόρων μπορεί να υπάρχουν διαφορές, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν θέματα που αφορούν σε κάποιες προβληματικές σχέσεις μεταξύ μελών των δύο πλευρών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο ΞΕΕ και στο ΗΑΤΤΑ δεν υπάρχουν όμως και πάρα πολλά σοβαρά θέματα όπως η ανάγκη για διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η επαρκής και αποτελεσματική τουριστική προβολή της χώρας, η ανυπαρξία τουριστικής πολιτικής κ.λπ. για τα οποία θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και τις προσπάθειες μας.

Οι προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. του ΞΕΕ

Τέλος ο κ. Φωκάς συνοψίζοντας τα σημεία που θα πρέπει κατά την άποψή του να δώσει έμφαση το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΞΕΕ, άλλα και ίδιος από την θέση του προέδρου του, ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρόνο εργαλείο που παρέχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ευκαιρία σε όλα τα μέλη του να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της σημερινής συγκυρίας και τις προκλήσεις της ραγδαία μεταβαλλόμενης τουριστικής αγοράς, αναφέρθηκε στις εξής δράσεις:

  • Ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην οικονομική στήριξη, τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των ξενοδοχείων-μελών του, μέσω της διαχείρισης και αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.
  • Παρακολούθηση των εξελίξεων στις βασικές αγορές του Ελληνικού Τουρισμού.
  • Επένδυση στην συνεχή πληροφόρηση και κατάρτιση των μελών του.
  • Παρακολούθηση των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο, διότι από εδώ και πέρα όλο και περισσότερες αποφάσεις, που είναι κρίσιμες για την λειτουργία των επιχειρήσεών μας θα λαμβάνονται στις Βρυξέλλες.
  • Δυναμική παρέμβαση στα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, όπου προπαρασκευάζονται τα διάφορα νομοθετήματα που μας αφορούν.
  • Λειτουργία του ΞΕΕ ως πυρήνα συσπείρωσης των μελών του και ως ηγετικού φορέα στο χώρο του Τουρισμού.
  • Διαμόρφωση συνεργασιών και συμμαχιών με άλλους επιμελητηριακούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Συμβουλευτική συμμετοχή του ΞΕΕ στις ενέργειες προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top