Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Με 'τουριστικούς εντεταλμένους' ο τουρισμός όπου δεν υπάρχει Γραφείο ΕΟΤ

29 Μάρτιος 2013, 12:13

'Τουριστικοί Εντεταλμένοι' που θα εποπτεύονται από το ΥΠΟΤ και θα στεγάζονται στις Πρεσβείες ή τα Προξενεία, θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του ελληνικού τουρισμού στις χώρες όπου δεν θα λειτουργούν γραφεία του ΕΟΤ. Εκεί καταλήγουν οι αλλαγές που προέκυψαν στο νομοσχέδιο για τον Τουρισμό μετά τη δημόσια διαβούλευση και τις παρατηρήσεις των φορέων. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας του πριν προωθηθεί προς ψήφιση.

Οριστικοποιήθηκαν, μαθαίνουμε και οι αλλαγές επί των αρχικών προβλέψεων για τον θεσμό των τουριστικών “ακολούθων” στις χώρες όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ. Όπως κατέληξαν οι σχετικές διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις “τουριστικών εντεταλμένων” στις οποίες μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του ΕΟΤ ή μπορεί να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή να συνάπτονται συμβάσεις  με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης.

Με τη σχετική απόφαση της υπουργού Τουρισμού θα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα όπως τα απαραίτητα προσόντα, τα καθήκοντα του προσωπικού, η διαδικασία επιλογής. Οι τουριστικοί εντεταλμένοι στεγάζονται στα κτήρια των κατά τόπους πρεσβειών, προξενείων ή ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό.

Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών, ή προξενείων μετά από πρόταση και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά δεν θα μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, η  δε μισθοδοσία τους θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Εάν το προσλαμβανόμενο επιτόπιο προσωπικό έχει την ελληνική ιθαγένεια τότε οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών.  

Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον προβλέπεται η καταβολή τους από το δίκαιο που διέπει την εργασιακή σχέση του συγκεκριμένου προσωπικού.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή  της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, με άλλες διατάξεις προβλέπονται δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Βρετανίας - Ιρλανδίας, ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σουηδίας, Ολλανδίας και Ισραήλ και μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.

Παράλληλα, θα ρυθμίζονται πολλά άλλα θέματα σχετικά με τη στελέχωση των Γραφείων Εξωτερικού, οι τρόποι κάλυψης “έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών”, οι διευθετήσεις προσωπικού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας Γραφείων ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα σε όσους υπαλλήλους έχουν υπηρετήσει μία η περισσότερες θητείες σε Γραφείο Εξωτερικού και έχουν επιστρέψει στην Κεντρική Υπηρεσία, να θέτουν υποψηφιότητα για θέσεις που προκηρύσσονται, χωρίς όμως η προϋπηρεσία αυτή να θεωρείται ιδιαίτερο προσόν.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top