Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις: Ένα πολύτιμο 'εργαλείο'

16 July 2013, 11:33

Το TravelDailyNews μίλησε με τον κ. Απόστολο Ραφελέτο, εσωτερικό ελεγκτή της ξενοδοχειακής αλυσίδας AKS Hotels και εισηγητή του σεμιναρίου "Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις".

TravelDailyNews: Κύριε Ραφελέτο, τι σας έκανε αλήθεια να ασχοληθείτε με τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων;

Απόστολος Ραφελέτος: Να σας πω, έχοντας σπουδάσει Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, απασχολήθηκα αρχικά για 5 περίπου χρόνια στον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων εργαζόμενος σε πολυεθνική ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Επομένως, η ελεγκτική υποδομή υπήρχε. Ανέκαθεν, λοιπόν, με ενδιέφερε να δω πώς είναι τα πράγματα σε μια επιχείρηση «και από μέσα». Έτσι, πήρα την απόφαση να απασχοληθώ στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, εργαζόμενος εδώ και 10 περίπου χρόνια ως εσωτερικός ελεγκτής στην ξενοδοχειακή αλυσίδα AKS HOTELS, αποκτώντας συγχρόνως δύο πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους στον εσωτερικό έλεγχο από το Institute of Internal Auditors (IIA) των ΗΠΑ, το οποίο στη χώρα μας εκπροσωπείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ).

TDN: Τι ακριβώς είναι ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) και ποιά είναι η σημασία του;

A.P.: Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική και διαβεβαιωτική δραστηριότητα, που αξιολογεί την επάρκεια της λειτουργίας μιας επιχείρησης, προτείνοντας χρήσιμες βελτιώσεις προς τη διοίκησή της. Η αναγκαιότητα για την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς οι απροσεξίες και τα σφάλματα πηγάζουν από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται ως το πολύτιμο εργαλείο πρόληψης για να μην παρουσιάζονται σφάλματα, που πιθανόν κάποια από αυτά να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Συγχρόνως, βοηθά και το προσωπικό της στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω, ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε τον έλεγχο που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit), με τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο (internal control), όπως είναι π.χ. η συμφωνία ταμείου σε καθημερινή βάση, που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι από τον εσωτερικό ελεγκτή.

TDN: Ποιά είναι, συνοπτικά, η εξέλιξη του θεσμού του εσωτερικού ελεγκτή στην Ελλάδα;

A.P.: Ο θεσμός του εσωτερικού ελεγκτή έχει εμφανισθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο, καθιερώθηκε ουσιαστικά με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, που προστατεύει την ανεξαρτησία του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, ορίζοντας ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε κάποιο άλλο τμήμα της επιχείρησης, αλλά αναφέρονται απευθείας στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, δηλαδή, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες που ελέγχουν. Κατά το παρελθόν, οι ελάχιστες θέσεις εσωτερικών ελεγκτών ήταν τοποθετημένες συνήθως στα Λογιστήρια των εταιρειών, με αποτέλεσμα να εκτελούν μέρος των καθημερινών εργασιών ρουτίνας των Λογιστηρίων, γεγονός που δεν τους άφηνε τα χρονικά περιθώρια να ασχοληθούν με το αντικείμενό τους. Σιγά-σιγά, όμως, αυτό αλλάζει, καθώς τόσο οι διοικήσεις, όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι εκπαιδεύονται σταδιακά, μέσω των κατάλληλων επαγγελματικών σεμιναρίων, στις έννοιες και τη χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζουν τον ανεξάρτητο ρόλο που πρέπει να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής και να μην τον συγχέουν με άλλους εξίσου σημαντικούς ρόλους μέσα σε μια επιχείρηση.

TDN: Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας καλός εσωτερικός ελεγκτής;

A.P.: Πέραν της πανεπιστημιακής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαθέτει αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικό πνεύμα, αντικειμενικότητα, διακριτικότητα και εχεμύθεια. Επίσης, να είναι εξοικειωμένος με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να είναι διατεθειμένος για συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση, να έχει γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία εργάζεται και να είναι επικεντρωμένος στους κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει.

TDN: Ποιά θεωρείτε ότι μπορεί να είναι η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην αποδοτικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης και στη μείωση του λειτουργικού της κόστους, ειδικά στην εποχή μας;

A.P.: Επειδή οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, μπορούν με τις κατάλληλες προτάσεις που θα κάνουν προς τη διοίκηση, όπως για παράδειγμα με τον επανασχεδιασμό μιας διαδικασίας, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος ενός τμήματος. Στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους θα φανεί και η προνοητικότητα που είχε η διοίκηση μιας επιχείρησης να θεσπίσει ήδη από τις «καλές εποχές» αποτελεσματικές μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, έχοντας αναπτύξει και την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα.

TDN: Ποιός είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου σε περιπτώσεις εμφάνισης απάτης, οι οποίες -ως γνωστόν- σε περιόδους ύφεσης αυξάνονται;

A.P.: Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να εντοπίζει εγκαίρως τις ενδείξεις απάτης (fraud indicators) και να ενημερώνει σχετικά τη διοίκηση προς λήψη περαιτέρω μέτρων. Θα ήθελα εδώ να τονίσω, ότι εκτός από τον κίνδυνο απάτης, υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας της καλής φήμης που, συνήθως με πολύ κόπο, “χτίζει” μια επιχείρηση.

TDN: Θεωρείτε ότι η σημερινή κρίση επιβάλλει ακόμα πιο εκτεταμένη εφαρμογή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου;

A.P.: Τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια κρίση αποτελούν μια πρωτοφανή κατάσταση για όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Κατά τη γνώμη μου, η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές μπορεί να λειτουργήσει, μέχρι έναν σημαντικό βαθμό, ως ασπίδα προστασίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης. Κατά τη γνώμη μου, ο εσωτερικός έλεγχος στη χώρα μας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όσο και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ο θεσμός του εσωτερικού ελεγκτή, είναι σχετικά νέος και για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι μαζί να τον αναδείξουμε ακόμη περισσότερο.

TDN: Κύριε Ραφελέτε, σας ευχαριστούμε για τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε.
A.P.: Και εγώ με τη σειρά μου σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.


Ο κ. Απόστολος Ραφελέτος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Διαθέτει εμπειρία 5 ετών στον εξωτερικό έλεγχο επιχειρήσεων εργαζόμενος σε διεθνή ελεγκτικό οίκο στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία 10 έτη απασχολείται ως εσωτερικός ελεγκτής σε ξενοδοχειακή αλυσίδα. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (CIA), κάτοχος της πιστοποίησης για την αυτοαξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (CCSA) και διαθέτει διδακτική εμπειρία έχοντας διδάξει σε Δημόσιο ΙΕΚ και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top