Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Σεμινάριο για τον Εσωτερικό Έλεγχο σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

17 Οκτώβριος 2013, 14:51

Στο κρίσιμο ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και των πρακτικών τρόπων για την αναβάθμισή του θα εστιάσει το σεμινάριο με τίτλο « Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» που διοργανώνει το TravelDailyNews την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

 

Το TravelDailyNews διοργανώνει ένα ακόμα ενδιαφέρον Σεμινάριο

 ”Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις”

 Αθήνα • Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013   
Ξενοδοχείο Airotel Stratos Vassilikos
Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα 

 
Εισηγητής

 Απόστολος Ραφελέτος

Εσωτερικός Ελεγκτής

 Στο κρίσιμο ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και των πρακτικών τρόπων για την αναβάθμισή του θα εστιάσει το σεμινάριο με τίτλο « Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις» που διοργανώνει το TravelDailyNews την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Απόστολος Ραφελέτος. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ξενοδοχειακών μονάδων καθώς εργάστηκε σε γνωστό διεθνή ελεγκτικό οίκο και μέχρι σήμερα εργάζεται ως εσωτερικός ελεγκτής σε ξενοδοχειακή αλυσίδα. Θα προσεγγίσει το ζήτημα του σεμιναρίου με καθαρά πρακτικό πνεύμα και θα εστιάσει σε απλούς και προσιτούς τρόπους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η δαπάνη συμμετοχής στο σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί μέσω ΛΑΕΚ.

Σκοπός του σεμιναρίου

Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί κλειδί για την κερδοφορία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλες τις κατηγορίες. Σκοπός λοιπόν του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει αρχικά τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και να αντιληφθούν την μεγάλη σημασία του στη μείωση του λειτουργικού κόστους μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. 

Επίσης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις διάφορες τεχνικές του ελέγχου καθώς και για ειδικά θέματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν στην προαγωγή της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Τέλος σκοπός είναι η βελτίωση της ελεγκτικής κουλτούρας της ξενοδοχειακής μονάδας και των σχέσεων μεταξύ ελεγχόμενων και εσωτερικών ελεγκτών. 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απευθύνεται

 • σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
 • σε εσωτερικούς ελεγκτές
 • σε εξωτερικούς ελεγκτές
 • σε ανώτατα, ανώτερα και μεσαία στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • σε συμβούλους επιχειρήσεων
 • σε μέλη των επιτροπών ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων

Ενότητες σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι εξής θεματικές ενότητες:

 • Το φαινόμενο του τουρισμού και η ιστορική του εξέλιξη
 • Ορισμός, σκοπός και σύντομη ιστορική ανασκόπηση της ελεγκτικής επιστήμης
 • Υποκείμενο ελέγχου, αντικείμενο ελέγχου, ελεγκτικές διαδικασίες και είδη ελέγχων
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ελέγχου
 • Διαχωρισμός των εννοιών “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου” και “Εσωτερικός Έλεγχος”
 • Ορισμός, σκοπός, περιεχόμενο και προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Βασικές αρχές του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάλυση με παραδείγματα των κυριότερων συναλλακτικών κύκλων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, αγορές, απαιτήσεις, διαθέσιμα, χρεόγραφα, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθαρή θέση, προβλέψεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έξοδα, έσοδα, εισπράξεις, πληρωμές)
 • Ανάλυση με παραδείγματα των κυριότερων κλάδων εκμετάλλευσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (κλάδος δωματίων, κλάδος επισιτιστικών τμημάτων F&B, λοιποί κλάδοι εκμετάλλευσης)
 • Ορισμός, σκοπός και τύποι του εσωτερικού ελέγχου
 • Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
 • Επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ ελεγχόμενων και εσωτερικών ελεγκτών
 • Το καταστατικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
 • Τα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου εσωτερικού ελεγκτή
 • Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου
 • Τα εργαλεία και οι τεχνικές του ελέγχου
 • Η έκθεση ελέγχου (audit report)
 • Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών
 • Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (σύντομη αναφορά)
 • Ειδικά θέματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (αναφορές διεύθυνσης, ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών, ασφάλιση ξενοδοχειακών μονάδων, προυπολογισμοί, λίστες ελέγχου, ερωτηματολόγια, μυστικοί επισκέπτες)

 Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες

 • θα λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς βιώνει και αξιολογεί ένας εσωτερικός ελεγκτής τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας.
 • θα μπορέσουν να εντοπίσουν λάθος νοοτροπίες και πρακτικές στο ξενοδοχείο τους και να τις αντιμετωπίσουν.
 • θα μπορέσουν να αποφύγουν αστοχίες και λάθη κατά την λειτουργία της ξενοδοχειακής τους μονάδας.
 • θα μάθουν για βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • θα μάθουν τι συμβαίνει σε άλλα ξενοδοχεία μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ξενοδόχους.

Ο Εισηγητής

Ο κ. Απόστολος Ραφελέτος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Εργάστηκε για 5 χρόνια στο διεθνή ελεγκτικό οίκο “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” όπου ασχολήθηκε με τον έλεγχο ασφαλιστικών, βιομηχανικών, εμπορικών, ναυτιλιακών και ξενοδοχειακών εταιριών.

Τα τελευταία 10 έτη εργάζεται ως εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”  έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την παρακολούθηση των μηνιαίων αποτελεσμάτων των ξενοδοχείων, του ετήσιου προυπολογισμού, των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας, καθώς και τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων στις ξενοδοχειακές μονάδες της εταιρίας. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (CIA), κάτοχος της πιστοποίησης για την αυτοαξιολόγηση  των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (CCSA) και διαθέτει διδακτική εμπειρία έχοντας διδάξει σε δημόσιο ΙΕΚ και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η εισήγηση του κ. Γιάννη Κλεώπα, Owner-Managing Partner της εταιρείας Kleopas Alliott BusinessConsultants AE, η οποία είναι και χορηγός του σεμιναρίου, και εκπροσωπεί το διεθνές δικτύο Alliott Group στην Ελληνική αγορά.

Ο κ. Κλεώπας θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο πως θα αναδιοργανώσουν και εξορθολογήσουν τα οικονομικά τους μεγέθη στην πρωτοφανή αυτή οικονομική κρίση που διανύουμε. Θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε οικονομικό και λογιστικό επίπεδο που θα συνδράμουν στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, και θα παρέχει χρήσιμες συμβουλές που στο μέλλον θα συμβάλουν στη καλύτερη διαχείριση των εξόδων.

Συγκεκριμένα θα αναπτύξει τα παρακάτω θέματα:

1.       Φορολογία παροχών σε είδος από 1η Ιανουαρίου 2014, (αυτοκίνητα, δάνεια προσωπικού, δικαίωμα απόκτησης μετοχών, παροχή κατοικίας).
2.       Κατάργηση δυνατότητας σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών για επενδύσεις και φορολόγηση των υφιστάμενων.
3.       Ανάθεση εργασιών Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη σημαίνει:

α.       Μείωση Κόστους

β.      Λειτουργική Βελτίωση

γ.       Βελτίωση της Ποιότητας

δ.      Εξειδικευμένη Γνώση

ε.      Ευελιξία

ζ.        Ξεκάθαρη εικόνα της επιχείρησης.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Αθηνών Αττικής αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία στη λειτουργία τους και τη συμβολή που μπορεί να έχει η επιμόρφωση στην επίτευξη των στόχων τους και την επιβίωση τους, υποστηρίζει το σεμινάριο αυτό πιστεύοντας ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη, παρέχοντας ειδικές τιμές στα μέλη της.

 

Το Πρόγραμμα: 

  09.00 -09.15    Εγγραφή

  09.15-09.30     Παρουσίαση Γιάννης Κλέωπας - Alliot Business Consultants  

  09.30 -11.00    Μάθημα (90 λεπτά)

  11.00 -11.15    Coffee break

  11.15 -12.45    Μάθημα (90 λεπτά)

  12.45 -13.45    Διάλειμμα – light lunch

  13.45 -15.15    Μάθημα (90 λεπτά)

  15.15 -15.30    Coffee break

  15.30 -17.00    Μάθημα (90 λεπτά)


Κόστος συμμετοχής

 

Εγγραφή
 

 110,00 Ευρώ

Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο

  60,00 Ευρώ

Φοιτητές - Άνεργοι
 

  50,00 Ευρώ

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η δαπάνη συμμετοχής στο σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί μέσω ΛΑΕΚ.
 


Χορηγός Σεμιναρίου

Ξενοδοχείο
 


Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής & Αργοσαρωνικού

 

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top