Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Προτάσεις φορολογικών ρυθμίσεων από τον ΣΕΤΕ στο Υπουργείο Οικονομικών

31 Οκτώβριος 2013, 13:28

Διατήρηση του ΦΠΑ εστίασης στο 13%, μείωση του ΦΠΑ τουριστικής κατοικίας στο 6,5% και Τέλος Παραμονής Πλόων (ΤΠΠ) των πλοίων αναψυχής και των μικρών σκαφών, άνω των 12μ. έως 100 ευρώ ανά μέτρο και είναι μερικές από τις φορολογικές ρυθμίσεις που επιζητά από το Υπουργείο Οικονομικών ο ΣΕΤΕ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα -και με κοινοποίηση στην υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη - σχετικά με τις αναγκαίες φορολογικές ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, που θεωρεί ο Σύνδεσμος στρατηγικής σημασίας για την επιτυχία των στόχων για τον τουρισμό.

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

Αγαπητέ κύριε υπουργέ,
 
Η εξαιρετικά σημαντική συμβολή του τουρισμού στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας αποτυπώθηκε στα φετινά αποτελέσματα, με περισσότερες από 17,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις και περισσότερα από 11,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, στα οποία αν προστεθούν και τα έσοδα από την κρουαζιέρα θα ξεπεράσουν σημαντικά τα 12,2 δισ. ευρώ. Τόσο οι αφίξεις, όσο και τα έσοδα φέτος πραγματοποιούν ρεκόρ όλων των εποχών. Ακόμη σημαντικότερη είναι η προοπτική του 2014, όπου προγραμματίζονται επιπλέον ακόμη 1 εκατ. αεροπορικές θέσεις για την χώρα μας, βάζοντας τον πήχυ των αφίξεων σε πάνω από 18 εκατ. Η μελέτη της McKinsey εκτιμά ότι με ορίζοντα το 2021, οι διεθνείς αφίξεις μπορούν να φθάσουν τα 24 εκατ. και τα άμεσα έσοδα μαζί με την κρουαζιέρα και την τουριστική κατοικία τα 23 δισ. ευρώ, δηλαδή άλλα 10-11 δισ. ευρώ ή επιπλέον 5-6 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Αν σε αυτά υπολογιστεί και ο πολλαπλασιαστής των έμμεσων εσόδων, πλησιάζουμε τις 10 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και τις περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας.
 
Όμως, οι εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται και στην μελέτη της McKinsey, μπορούν να επιτευχθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

  • Η συνέχιση της απαρέγκλιτης προσπάθειας τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, της έννομης τάξης και της σοβαρότητας που εκπέμπεται τους τελευταίους 18 μήνες.
  • Η επιτάχυνση της εφαρμογής των διαρθρωτικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
  • Η εμπέδωση φιλοεπενδυτικού κλίματος μέσω ενός σταθερού και ελκυστικού φορολογικού καθεστώτος.
  • Η χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους από το τραπεζικό σύστημα, των αναγκαίων τουριστικών επενδύσεων, που αποτιμώνται στα κατ‘ελάχιστο 3,3 δισ. ευρώ κατ’ έτος, συνολικά 26,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Όλα τα παραπάνω, είναι στρατηγικά εστιασμένα πάνω στον οδικό χάρτη εφαρμογής του αναπτυξιακού σχεδίου του ελληνικού τουρισμού, που παρουσιάστηται στο Συνέδριο του ΣΕΤΕ.

Θα παραμείνουμε με την παρούσα επιστολή μας στις αναγκαίες φορολογικές ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, που θεωρούμε στρατηγικής σημασίας για την επιτυχία των παραπάνω στόχων. Θα τις χωρίσουμε σε άμεσης και μεσοπρόθεσμης εφαρμογής.

1. Άμεσες φορολογικές ρυθμίσεις
Α. Διατήρηση του ΦΠΑ εστίασης στο 13%. Με δεδομένο ότι τα τουριστικά πακέτα για το 2014 έχουν ήδη υπογραφεί και τιμολογηθεί με ΦΠΑ εστίασης 13%, οποιαδήποτε σκέψη επαναφοράς στο 23%, θα δημιουργούσε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά και θα ενίσχυε την εικόνα μεγαλύτερης αστάθειας και λιγότερης σοβαρότητας της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα ΦΠΑ από τον Αύγουστο και μετά δείχνουν ιδιαίτερα θετικά, όπως και το αναμέναμε, όχι τόσο λόγω της μείωσης των τιμών, που θα αποτυπωθεί κυρίως από το 2014, όσο γιατί το κίνητρο αποφυγής έκδοσης αποδείξεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων, είναι μικρότερο με το 13% από το 23%.Μείωση του ΦΠΑ των τουριστικών λιμένων στο 13%, πράγμα που θα ενισχύσει σημαντικά τον θαλάσσιο τουρισμό και θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Μείωση του ΦΠΑ της ακτοπλοΐας στο 6,5%.
 
Β. Άμεση κατάργηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Κατ‘αρχάς, με την ισχύ της φορολόγησης της υπεραξίας με 15%, ο φόρος αυτός συνιστά διπλή φορολογία. Επιπλέον είναι τόσο χαμηλή η ζήτηση και η κινητικότητα στα ακίνητα που το 11% καταλήγει σε πλήρη σχεδόν αποτροπή των συναλλαγών. Ακόμη και σε τομείς όπως ο τουρισμός, όπου θα μπορούσαν να γίνουν συναλλαγές και να αξιοποιηθούν αδρανή ακίνητα π.χ. ξενοδοχεία, (με δεδομένο ότι κανείς επενδυτής δεν επιθυμεί να αγοράσει προβληματικές εταιρείες με αδιαφανή χρέη και προβλήματα, αλλά τα ακίνητα), ο φόρος είναι σημαντική τροχοπέδη. Αλλά και η πώληση τουριστικής κατοικίας ή άλλης κατοικίας σε ξένους, ένας άλλος τομέας μεγάλης σημασίας, θα ενισχυθεί σημαντικά. Εκτιμούμε μόνο τα αδρανή ή τα υπολειτουργούντα ξενοδοχειακά ακίνητα σε 50.000 κλίνες, με επενδυτική προοπτική 3 δισ. ευρώ, ενώ και η τουριστική κατοικία μπορεί να δώσει 1,5 δισ. ευρώ κατ‘έτος.
 
Γ. Μείωση του ΦΠΑ τουριστικής κατοικίας στο 6,5%. Σε συνδυασμό με άλλα κίνητρα (βλ. πενταετής άδεια παραμονής) αναμένεται σύμφωνα με την μελέτη McKinsey να δημιουργήσει, με ορίζοντα το 2021, 2,4 δισ. ευρώ έσοδα κατ‘έτος. Λύση στο μεγάλο θέμα γρήγορης επιστροφής ΦΠΑ των τουριστικών επενδύσεων (θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες μελέτες και πρόταση).
 
Δ. Ρητή επαναφορά του φορολογικού πιστοποιητικού από το 2014 και μετά, καθώς δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013), υπονοώντας εφαρμογή του παλαιού συστήματος. Επιπρόσθετα να εφαρμοσθεί το φορολογικό πιστοποιητικό και στις ανέλεγκτες χρήσεις πριν το 2011. Η απομείωση της δυνατότητας συναλλαγής, η ταχύτητα της διεκπεραίωσης (3-4 χρόνια ταχύτερα), αλλά και η αύξηση των εσόδων ήταν σημαντικά θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε το 2011 και 2012.
 
Ε. Άρθρο 24. Επαναφορά των συντελεστών απόσβεσης για ξενοδοχεία/κτίρια, εξοπλισμό αυτών και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στους ισχύοντες (6% αντί 4% για ξενοδοχεία, 20%, αντί 10% στον εξοπλισμό τους και 20% αντί για 16% για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα). Τόσο τα ξενοδοχεία και ο εξοπλισμός τους, όσο και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα υπόκεινται σε ταχύτερη φθορά από τα αντίστοιχα κτίρια ή ιδιωτικά αυτοκίνητα διότι έχουν πολύ βαρύτερη χρήση. Ακόμη πιο παράλογο είναι ότι ενώ με το Ν 4110/2013, (άρθρο 28, παρ. 1, περ. ζ), οι νέοι μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, ο νεότερος Ν 4141/2013 (άρθρο 38, παρ. 5, περ. γ), αντικαθιστά την παραπάνω διατύπωση ως εξής: για δαπάνες που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Περαιτέρω, η ΠΟΛ 1216/24.9.2013 διευκρινίζει πως “οι μειωμένοι συντελεστές αποσβέσεων, (όπως αυτοί ορίστηκαν και ισχύουν από 1.1.2013, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 22 και το άρθρο 28, του Ν 4110/23.1.2013 και παρατίθεται παρακάτω), εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων αυτών, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2013, είτε μετά την ημερομηνία αυτή. Δηλαδή, πάμε πίσω στην κτήση, πράγμα προδήλως αντισυνταγματικό. Αυτού του είδους, οι “πονηρές” ρυθμίσεις, είναι που καταστρέφουν κάθε αίσθημα επενδυτικής εμπιστοσύνης στην χώρα μας, μία νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει.
 
ΣΤ. Το τέλος παραμονής πλόων (ΤΠΠ) των πλοίων αναψυχής και των μικρών σκαφών, άνω των 12μ., δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μέτρο, με έκπτωση 50% στα επαγγελματικά. Με δεδομένο ότι οι ανταγωνιστές μας και ιδιαίτερα η Τουρκία προωθούν πολύ ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα, χάσαμε λόγω λάθος κινήσεων 7.000 - 8.000 σκάφη τα τελευταία χρόνια.
 
Ζ. Άρθρα 27&54: Επέκταση του χρόνου μεταφοράς ζημιών στα 10 έτη από 5. Απαλοιφή της διάταξης για τη μη μεταφορά ζημιών σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης πάνω από 33%, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η συναλλαγή έγινε αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Με το άρθρο 54 επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης όπου όμως θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι, εξακολουθεί και ισχύει ό,τι και στον Ν.2166/93 όσον αφορά την απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά και δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Γενικότερα, η απάλειψη των αντικινήτρων για εξαγορές συγχωνεύσεις βοηθά τις επενδύσεις, τα έσοδα δημοσίου από εταιρείες που θα έκλειναν, την ταχύτερη εκκαθάριση, αλλά και στήριξη των δανείων των τραπεζών.
 
Η. Άρθρο 49: Κατάργηση της μη αναγνώρισης των τόκων ως εκπιπτόμενη δαπάνη, όταν και στον βαθμό που αυτή ξεπερνά το 25% του EBITDA. Είναι απλά παράλογο, εκτός αν αναφέρεται σε τόκους από δανεισμό μεταξύ συγγενών εταιρειών.
 
Θ. Να οριστεί η έννοια του Ομίλου για φορολογικούς σκοπούς.

2. Μεσοπρόθεσμες φορολογικές ρυθμίσεις
 
Α. Απαιτείται η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε ενιαίο επίπεδο 15%.
Β. Ακόμη πιο σημαντικό από το επίπεδο της φορολόγησης, είναι να δίνεται σε οποιαδήποτε επένδυση, άνω ενός χαμηλού επιπέδου, η ασφάλεια ότι το φορολογικό καθεστώς (ΦΠΑ, φορολογικοί συντελεστές, καθεστώς αποσβέσεων κ.λπ.) όσον αφορά στη συγκεκριμένη επένδυση δε θα μπορεί να αλλάξει επί τα χείρω, τουλάχιστον για μία δεκαετία, όσο απαιτεί η απόσβεση της επένδυσης. Ιδανικά, αυτό θα πρέπει να γίνει με συνταγματική ρύθμιση, όπου σε κάθε περίπτωση, είναι η αναγκαία ριζική λύση στο πρόβλημα φορολογικής αναξιοπιστίας και αστάθειας της χώρας.
Γ. Με δεδομένο, ότι το μέλλον της χώρας είναι σε συνδυασμό με τον τουρισμό, η προσέλκυση HNIs, η παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων, όπως και διαμονής ή υπηκοότητας σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top