Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η συμβολή των brands στην κερδοφόρο λειτουργία των ξενοδοχείων

27 January 2014, 17:00

Ένα νέο ξεχωριστό σεμινάριο από το TravelDailyNews της σειράς Masterclass διοργανώνεται στην Αθήνα στο ξενοδοχείο AIROTEL Stratos Vassilikos.


Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία των σεμιναρίων της σειράς “Hotel Quality Masterclass το  TravelDailyNews διοργανώνει ένα ακόμα ενδιαφέρον σεμινάριο  στην Αθήνα με εξέχοντες εισηγητες.

 

  The Hotel Branding Masterclass

Η συμβολή των brands

στην κερδοφόρο λειτουργία των ξενοδοχείων

 

Δευτέρα,  24 Φεβρουαρίου 2014

AIROTEL Stratos Vassilikos  Μιχαλακοπούλου 114 • Αθήνα

 

Εισηγητές: 

Δρ. Δημήτρης Κούτουλας (Σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών  Πανεπιστημιακός)

Νίκος Χαραλαμπόπουλος (Αντιπρόεδρος της HotelBrain)

Marco Nijhof  (Με υπερτριακονταετή θητεία στον ξενοδοχειακό κλάδο) Εισήγηση στην αγγλική γλώσσα

Χρήστος Δράζος  (Φωτογράφος)

 

Όπως σε πολλούς κλάδους της οικονομίας έτσι και στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν εδραιωθεί κάποια ιδιαίτερα επιτυχημένα brands, τα οποία προσθέτουν σημαντική υπεραξία στις επιχειρήσεις που τα φέρουν. Είτε αντιστοιχούν σε μεμονωμένα ξενοδοχεία είτε σε ξενοδοχειακές αλυσίδες, τα ισχυρά brands προσφέρουν σημαντικότατα οφέλη:

 • Πιστοποιούν τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα εκάστοτε ξενοδοχείου ή αλυσίδας.
 • Διαφοροποιούν την επιχείρηση από τα ανταγωνιστικά της ξενοδοχεία.
 • Επιτρέπουν στο «επώνυμο» ξενοδοχείο να χρεώνει υψηλότερες τιμές από αυτές συγκρίσιμων ξενοδοχείων.
 • Εξασφαλίζουν στην επιχείρηση πιστή και επαναλαμβανόμενη πελατεία.

Το brand δεν είναι απλά μια επωνυμία ή ένα λογότυπο. Πρόκειται ουσιαστικά για την ταυτότητα του ξενοδοχείου που σηματοδοτεί στην πελατεία ποιος είναι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ξενοδοχείου και γιατί αξίζει να το προτιμήσουν έναντι άλλων ξενοδοχείων.

Η σωστή σχεδίαση του brand μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στο μάρκετινγκ ενός ξενοδοχείου ή ενός ξενοδοχειακού ομίλου και να συμβάλει στην κερδοφόρο λειτουργία του. Πολλά είναι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν άρτιες εγκαταστάσεις και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την κατηγορία τους, ωστόσο χάνουν έσοδα λόγω αδυναμίας να πλαισιώσουν την επιχείρησή τους με το κατάλληλο brand, καθώς προβάλλονται:

 • με λάθος επωνυμία
 • με λάθος φωτογραφίες
 • με λάθος περιγραφές
 • με λάθος μηνύματα και επιχειρηματολογία
 • με λάθος εικαστικά
 • με λάθος τιμολογιακή πολιτική.

Στον αντίποδα υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν παρασυρθεί εις το να ωραιοποιήσουν την εικόνα του ξενοδοχείου τους αναπτύσσοντας ένα brand, το οποίο ουσιαστικά παραπλανά το ταξιδιωτικό κοινό ως προς το πραγματικό επίπεδο των παρεχόμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν δυσαρεστημένους πελάτες και αρνητικές κριτικές στο TripAdvisor και σε αντίστοιχα sites.

Είναι συνεπώς προς το συμφέρον των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να επανεκτιμήσουν τη δημόσια εικόνα τους και να αξιολογήσουν κατά πόσο το brand που φέρουν βοηθά στο μάρκετινγκ και προάγει την κερδοφορία τους.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει το νέο σεμινάριο με τίτλο «Hotel Branding Masterclass», το οποίο θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα εντατικό και άκρως εξειδικευμένο σεμινάριο που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε ξενοδόχους και διευθυντές μάρκετινγκ που σκέφτονται να προβούν σε αλλαγές ως προς το brand και τον τρόπο προβολής της επιχείρησής τους.

Το Hotel Branding Masterclass αποτελείται από δύο μεγάλες ενότητες:

Μέρος Α’:  Αναπτύσσοντας το κατάλληλο brand για το ξενοδοχείο μου

Μέρος Β’:  Εντάσσοντας το ξενοδοχείο μου σε υφιστάμενο ξενοδοχειακό δίκτυο ή αλυσίδα.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και τα επιμέρους βήματα για την ανάπτυξη ενός brand από ένα μεμονωμένο ξενοδοχείο ή έναν ξενοδοχειακό όμιλο. Στο δεύτερο μέρος θα εξηγηθεί πώς ένα ξενοδοχείο μπορεί να επωφεληθεί από ήδη καθιερωμένα και επιτυχημένα brands εντασσόμενο σε μια ελληνική ή διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα ή μετέχοντας σε πιο «χαλαρά» ξενοδοχειακά δίκτυα όπως λ.χ. τα consortia τύπου Leading Hotels of the World ή Small Luxury Hotels.

Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που διοργανώνονται από την TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε Masterclass διδάσκουν ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες με τρόπο ζωντανό και διαδραστικό, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου.

Στο σεμινάριο θα μιλήσει επίσης και ο κος Marco Nijhof (εισήγηση στην αγγλική γλώσσα), με υπερτριακονταετή θητεία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, καθώς ως γενικός διευθυντής ξενοδοχείων σε μια σειρά ξενοδοχειακών αλυσίδων. 

θα εξηγήσει τους εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας ενός ξενοδοχείου με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες και δίκτυα, καθώς και τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν από πλευράς ενός ξενοδοχείου ώστε να κεφαλαιοποιήσει πλήρως τη συμμετοχή σε αυτά τα δίκτυα. Επιπλέον θα δώσει χρήσιμες συμβουλές για το πώς μια ξενοδοχειακή επιχείρηση θα αναπτύξει το δικό της ισχυρό brand.
 

Ενότητες σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια του Hotel Branding Masterclass θα καλυφθεί η εξής θεματολογία:

Μέρος Α’: Αναπτύσσοντας το κατάλληλο brand για το ξενοδοχείο μου

 • Εντάσσοντας το branding στο συνολικό σχεδιασμό μάρκετινγκ του ξενοδοχείου
 • Αποτιμώντας την υφιστάμενη εικόνα και ταυτότητα του ξενοδοχείου
 • Εντοπίζοντας τα ισχυρά σημεία του ξενοδοχείου και διατυπώνοντας την απαιτούμενη επιχειρηματολογία για την ανάπτυξη ενός ισχυρού brand
 • Επιμέρους εφαρμογές του ξενοδοχειακού brand
 • Βήματα εργασίας για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ξενοδοχειακού brand
 • Συμβουλές για τη συνεργασία με επαγγελματίες του branding
 • Θέματα branding για ξενοδοχειακούς ομίλους
 • Θέματα branding για χαρτοφυλάκια επιχειρήσεων με διαφορετικό αντικείμενο

Μέρος Β’: Εντάσσοντας το ξενοδοχείο μου σε υφιστάμενο ξενοδοχειακό δίκτυο ή αλυσίδα.

 • Εναλλακτικές επιλογές για την ένταξη ενός ξενοδοχείου σε υφιστάμενα brands και ξενοδοχειακά δίκτυα
 • Τύποι συμβολαίων για ένταξη σε ξενοδοχειακή αλυσίδα (franchising, leasing, management contract)
 • Οφέλη και περιορισμοί από την ένταξη σε ξενοδοχειακή αλυσίδα
 • Οφέλη και περιορισμοί από την ένταξη σε ξενοδοχειακά δίκτυα όπως τα hotel consortia
 • Μεγιστοποιώντας τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ξενοδοχειακή αλυσίδα ή ξενοδοχειακό δίκτυο

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο

Το Hotel Branding Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:

 • σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
 • σε επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον ξενοδοχειακό κλάδο
 • σε διευθυντές ξενοδοχείων
 • σε διευθυντικά στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων

Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου

Όσοι θα παρακολουθήσουν το Hotel Branding Masterclass:

 • θα μάθουν να αξιολογούν την υφιστάμενη εικόνα του ξενοδοχείου τους
 • θα αντιληφθούν με ποιον τρόπο το branding εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό μάρκετινγκ
 • θα μάθουν με ποιες τεχνικές και μέσω ποιων βημάτων θα αναπτύξουν το κατάλληλο brand για το ξενοδοχείο ή τον ξενοδοχειακό τους όμιλο
 • θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για τη συνεργασία με τους επαγγελματίες ή τις εταιρίες, στις οποίες θα αναθέσουν τη σχεδίαση και ανάπτυξη του brand τους
 • θα γνωρίσουν το «τοπίο» των υφιστάμενων ξενοδοχειακών αλυσίδων και δικτύων, με τα οποία θα μπορούσαν να συμβληθούν
 • θα λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς θα εντάξουν το ξενοδοχείο τους σε μια ελληνική ή διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα
 • θα μάθουν με ποιους τρόπους θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή προβολή και αύξηση εσόδων μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια ξενοδοχειακή αλυσίδα ή ένα ξενοδοχειακό δίκτυο

 

Το Πρόγραμμα:

 

  09.00 -09.30    Εγγραφή

  09.30 -11.00    Μάθημα (90 λεπτά)

  11.00 -11.15    Coffee break

  11.15 -12.45    Μάθημα (90 λεπτά)

  12.45 -13.45    Διάλειμμα – light lunch

  13.45 -15.15    Μάθημα (90 λεπτά)

  15.15 -15.30    Coffee break

  15.30 -17.00    Μάθημα (90 λεπτά)

 

Κόστος συμμετοχής

 

Εγγραφή
 

 110,00 Ευρώ

 

Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο

  60,00 Ευρώ

 

Φοιτητές - Άνεργοι
 

  50,00 Ευρώ

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Η δαπάνη συμμετοχής στο σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί μέσω ΛΑΕΚ

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν και το σεμινάριο στις 25 Φεβρουαρίου θα έχουν έκπτωση 10% επί της συνολικής χρέωσης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications:

Τηλ: 210 9374052

Email: marketing@tma.travelShare |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top