Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Γιώργος Βασιλάκος
Διευθύνων Σύμβουλος JohnsonDiversey Eλλάς ΑΕ

21 Ιούλιος 2003, 00:00

Γιώργος
Βασιλάκος

Διευθύνων Σύμβουλος JohnsonDiversey
Eλλάς ΑΕ.
"Το 85-90% του κόστους καθαρισμού ενός ξενοδοχείου είναι μόνο το εργατικό κόστος"

TravelDailyNews:Ποιες είναι οι νέες τάσεις στην έρευνα προϊόντων στο χώρο του καθαρισμού;

Γιώργος Βασιλάκος: Κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών της αναζητά τρόπους  για το συνεχή έλεγχο του συνολικού κόστους καθαρισμού και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Έτσι αναζητά προϊόντα που θα παρέχουν τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υγιεινής, με την λιγότερη ανθρώπινη προσπάθεια, σε λιγότερο χρόνο, με ασφάλεια για τους εργαζομένους και σεβασμό στο περιβάλλον.

Αξίζει να  σημειωθεί πως συχνά το 85-90% του κόστους καθαρισμού ενός ξενοδοχείου είναι μόνο το εργατικό κόστος.

Τα προγράμματα μας συμβάλλουν ποικιλότροπα ακόμη στην μείωση της κατανάλωσης, ενέργειας, νερού και χημικών με πρωτοπόρες λύσεις.

Η μακρόχρονη προστασία των εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού μηχανολογικού και μη (π.χ. σκευών, ιματισμού κ.λπ.) αποτελεί μια ακόμη ανάγκη των πελατών που επηρεάζει την ανάπτυξη προϊόντων στο χώρο του καθαρισμού. Προϊόντα ασφαλή, που θα μπορούν π.χ. να καθαρίζουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία ή με χαμηλότερη μηχανική ενέργεια.

Τέλος, συγκεκριμένοι πελάτες αρχίζουν να υιοθετούν φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και απαιτούν από την βιομηχανία του καθαρισμού να συμβάλει στο έργο τους, με προϊόντα και λύσεις που αποδεδειγμένα προστατεύουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

TDN:Τι θα πρέπει να προσέξει ένα ξενοδοχείο που θα ήθελε να ακολουθήσει μια πολιτική φιλική προς το περιβάλλον στον τομέα της καθαριότητας;

Γ.Β: Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν και αυτές με το δικό τους τρόπο να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και να αποκτήσουν έτσι ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες αγορές της Β. Ευρώπης.

Η εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων και συγκεκριμένα των καθαριστικών αποτελούν ένα βασικό πρακτικό μέτρο, που θα πρέπει, όμως, να μην είναι αποσπασματικό αλλά να εντάσσεται σε μια γενικότερη δέσμη μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης του ξενοδοχείου, που περιλαμβάνουν π.χ. μέτρα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, ελέγχου της ρύπανσης, διαχείρισης των απορριμμάτων κ.λπ.

Όλα τα απορρυπαντικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ, να είναι συμπυκνωμένα, βιοδιασπώμενα τουλάχιστον κατά 90% και σε ανακυκλωμένες, ανακυκλώσιμες ή επιστρεφόμενες συσκευασίες.

Τα προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή κατά τη χρήση τους και ει δυνατόν να αποφεύγεται η επαφή του χρήστη με το προϊόν π.χ. με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αραίωσης ή δοσομέτρησης.

TDN:Τι σχετικές έρευνες έχει κάνει η εταιρία σας; Διαθέτει σχετικά προϊόντα και ποιες είναι οι προδιαγραφές τους;

Γ.Β: Η εταιρία μας πρωτοπορεί επί σειρά ετών στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόσφατα ο επίτιμος πρόεδρος της Samuel Johnson βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ για την αφοσίωση του στο περιβάλλον, ενώ το γνωστό Αμερικάνικο περιοδικό Fortune τον αναγνώρισε ως ’Κυρίαρχο περιβαλλοντολόγο του Αμερικάνικου επιχειρηματικού κόσμου’.

Τα προϊόντα της JohnsonDiversey είναι από τα πιο φιλικά στο περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας εκπαιδεύοντας τους στη σωστή και αποτελεσματική χρήση τους.
Η αφοσίωση μας στην ασφάλεια των εργαζομένων και στην περιβαλλοντική ευαισθησία μας αναγνωρίζεται διεθνώς.

Στην Ευρώπη μερικά από τα προϊόντα μας έχουν κερδίσει την ειδική σήμανση Eco-labelling και πολλά εργοστάσια μας έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 14001, πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρία μας:

 • Καταργεί ή περιορίζει σημαντικά, ακόμη και με δική της πρωτοβουλία, ουσίες που υπάρχουν έστω και υποψίες ότι μπορεί να κάνουν ζημιά στον άνθρωπο ή στο φυσικό περιβάλλον, που αν και δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία, υπάρχει κάποια πιθανότητα να απαγορευτούν στο μέλλον.
 • Ελέγχει αυστηρά τους προμηθευτές τόσο των πρώτων υλών όσο και των υλικών συσκευασίας με βάση αυστηρές προσυμφωνημένες προδιαγραφές ποιότητας.
 • Πρωτοπορεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πιο φιλικών στο περιβάλλον π.χ. αντικατάσταση μίγματος οργανικών διαλυτών με αέρα ως προωθητικό αέριο σε μια σειρά προϊόντων αεροζόλ.
 • Κυκλοφορεί νέες σειρές καινοτομικών προϊόντων όπως τα βιολογικά αποφρακτικά προϊόντα που περιορίζουν σημαντικά τη χρήση ισχυρών χημικών όπως π.χ. της καυστικής σόδας/ποτάσας.
 • Περιορίζει τη χρήση οργανικών διαλυτών και παράγει κύρια water-based προϊόντα.
 • Μειώνει τον όγκο των υλικών συσκευασίας με μείωση του υλικού ανά προϊόν (ελαφρύτερα δοχεία, μεγαλύτερες συσκευασίες κ.λπ.), με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών με υπερσυμπυκνωμένα προϊόντα, αλλά και με τη σωστή και μελετημένη επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας.
 • Xρησιμοποιεί ευρέως ανακυκλούμενα υλικά συσκευασίας.

Οι εταιρίες από τις οποίες προήλθε η JohnsonDiversey ήταν από τις πρώτες στους κλάδους τους που είχαν πιστοποιηθεί με το ISO 14001.
H κουλτούρα της εταιρίας δεν περιμένει από την περιβαλλοντική νομοθεσία να της επιβάλλει διαδικασίες ελέγχου ή περιορισμούς, αλλά τις εφαρμόζει έγκαιρα, εθελοντικά εδώ και δεκαετίες.

TDN:Ποια είναι η θέση της JohnsonDiversey στο χώρο του καθαρισμού σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;

Γ.Β: H JohnsonDiversey είναι μία ιδιωτική εταιρία, που ιδρύθηκε το 1886 στο Racine, στο Wisconsin της Αμερικής,  και διοικείται από την οικογένεια Johnson. Ξεκίνησε αρχικά ως Τμήμα παροχής λύσεων καθαρισμού και υγιεινής σε επαγγελματίες χρήστες της SC Johnson στα 1940 και το 1999 ανεξαρτητοποιήθηκε από την μητρική εταιρία, δημιουργώντας την Johnson Wax Professional. Τον Μάιο του 2002 η Johnson Wax Professional εξαγόρασε την DiverseyLever και μετονομάστηκε σε JohnsonDiversey.

H νέα επωνυμία της εταιρίας αντανακλά το συνδυασμό των 2 ηγέτιδων εταιριών, που υλοποιώντας τη μεγαλύτερη στην ιστορία εξαγορά του κλάδου, αποφάσισαν να συντονίσουν τα βήματα τους για να ηγηθούν στην παγκόσμια αγορά του καθαρισμού και της υγιεινής επαγγελματικών χώρων.

Με παρουσία σε όλες τις ηπείρους, η JohnsonDiversey στοχεύει να γίνει η πρώτη σε δύναμη εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού και υγιεινής σε βασικούς τομείς της αγοράς, όπου θα κατέχει μια ξεχωριστή, διαχρονικά ανταγωνιστική θέση σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το όραμά μας συμπυκνώνεται στα λόγια «Οι καλύτερες λύσεις και υπηρεσίες για σας, κάθε μέρα, παντού».

Η JohnsonDiversey διατηρεί ηγετική θέση στην Ευρώπη προσφέροντας πλήρη και μοναδική σειρά ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού και υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τη ναυτιλία, τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, τα συνεργεία καθαρισμού και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Την ίδια εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Ευρώπη πολυεθνικές αλυσίδες και μεγάλοι εθνικοί πελάτες δείχνουν και στην Ελλάδα χιλιάδες επαγγελματίες όλων των κλάδων. Η JohnsonDiversey Ελλάς ΑΕ που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2002, από την αντίστοιχη εξαγορά της DiverseyLever από την Johnson Wax Professional Ltd, διατηρεί ηγετική θέση σε καίριους τομείς της αγοράς όπως τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι επιχειρήσεις Food retail κλπ, ενώ είναι η πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία της επαγγελματικής αγοράς στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, διαθέτει στην ελληνική επαγγελματική αγορά με ξεχωριστή επιτυχία τις διαφημιζόμενες brands των μητρικών της εταιριών, δηλ. της Unilever και της SC Johnson.

TDN:Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους εστιάζει το ενδιαφέρον της η εταιρία σας τόσο από πλευράς παραγωγής και διάθεσης προϊόντων όσο και από ερευνητικής πλευράς;

Γ.Β: Σκοπός μας δεν είναι μόνο ο καθαρισμός αλλά και το πώς θα κάνουμε πιο απλή και εύκολη τη ζωή των πελατών μας. Πετυχαίνουμε γιατί:

 • Ακούμε και κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας για τον καθαρισμό και την υγιεινή.
 • Ενδιαφερόμαστε προσωπικά για το ιδανικό σύστημα καθαρισμού που διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τους.
 • Αναπτύσσουμε διαρκώς καινοτομίες για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
 • Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας κάθε μέρα ώστε να ξεπερνάμε τις προσδοκίες και των δικών τους πελατών.

Σε κάθε τομέα της αγοράς που στρατηγικά έχουμε επιλέξει να δραστηριοποιούμαστε δημιουργούμε ομάδες ανθρώπων που αναπτύσσουν προϊόντα και λύσεις βλέποντας μπροστά. Αφού αντιλαμβάνονται σε βάθος τις ιδιαίτερες ανάγκες καθαρισμού και υγιεινής κάθε τομέα σχεδιάζουν τις λύσεις εκείνες που πραγματικά προσθέτουν αξία στον κάθε πελάτη.

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής της εταιρίας μας για την ανάπτυξη προϊόντων / ολοκληρωμένων λύσεων  στην παραπάνω λογική. Ο στρατηγικός ρόλος των διανομέων στην ικανοποίηση των αναγκών του τελικού χρήστη αποτελεί ακόμη έναν τομέα όπου η JohnsonDiversey εστιάζει την προσοχή της διεθνώς.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top