Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Carlo Corazza (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): η ταξιδιωτική εξωστρέφεια της Ασίας θα έχει τον πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης έως το 2025

22 April 2014, 12:25

Την 1η Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων (βίζα) για τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες που επισκέπτονται χώρες που βρίσκονται εντός του χώρου Σένγκεν. Ο Carlo Corazza, μιλά στο TravelDailyNews εκ μέρους του Antonio Tajani, του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμοδίου για θέματα Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας σχετικά με το τι μπορούν να αναμένουν οι ταξιδιώτες και η τουριστική βιομηχανία από αυτήν τη διαδικασία.


TravelDailyNews: Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η νέα εφαρμογή κανόνων θεώρησης (βίζα);
 
Carlo Corazza: Η πρόταση για την αναθεώρηση του Κώδικα Θεωρήσεων (βίζα) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Απριλίου του 2014 και έχει υποβληθεί από τότε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για εξέταση. Ωστόσο, λόγω των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα διαδικασία είναι πιθανό να ξεκινήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο μετά το καλοκαίρι.
 
TDN: Πότε θα μπορούσε να εγκριθεί οριστικά και να εφαρμοσθεί για τους μη Ευρωπαίους ταξιδιώτες;
 
CC: Δεν μπορούμε πραγματικά να προβλέψουμε πότε θα εγκριθεί η πρόταση. Ωστόσο, μόλις εγκριθεί, ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του κειμένου που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα.
 
TDN: Ποιες αγορές είναι οι περισσότερο ευάλωτες από τους νέους κανόνες; Οι κανόνες θα διαφέρουν από τη μία ήπειρο στην άλλη, ή από τη μία χώρα στην άλλη;
 
CC: Ο Κώδικας Θεωρήσεων (βιζα) ισχύει καθολικά για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης εγγράφων. Αυτοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.
 
TDN: Οι ηλεκτρονικές θεωρήσεις αποτελούν μέρος του πακέτου;
 
CC: Όχι, δεν είναι. Η θεώρηση Σένγκεν θα εξακολουθήσει να έχει τη μορφή αυτοκόλλητης θεώρησης. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη κάνουν ήδη όλο και περισσότερο χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής. Στην πραγματικότητα, μία από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορά στην απαλλαγή των ταξιδιωτών που έχουν ήδη καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος Θεωρήσεων (VIS) μας από την υποχρέωση να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως.
 
TDN: Οι κανονισμοί της θεώρησης θα ισχύουν αποκλειστικά για τις χώρες του Σένγκεν ή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;
 
CC: Η κοινή πολιτική θεώρησης (βιζα) εφαρμόζεται από 22 κράτη-μέλη και 4 συνδεδεμένα κράτη.
 
TDN: Θα μπορούσαν οι νέοι κανονισμοί θεώρησης μολαταύτα να απορριφθούν από μέλη της ΕΕ;
 
CC: Μπορούμε να αναμένουμε ότι τμήματα του κειμένου ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από πρόταση της Επιτροπής.
 
TDN: Ορισμένες χώρες της Ασίας θα απαλλαγούν τελικά από τη θεώρηση ή θα είναι σε θέση να αποκτήσουν θεώρηση για τις αφίξεις; Προς το παρόν είναι μόνο πέντε με έξι χώρες της Ασίας που δεν υποβάλλονται στη θεώρηση Σένγκεν. Θα μπορούσε να είναι περισσότερες στο εγγύς μέλλον;
 
CC: Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001, ο οποίος καθορίζει τους καταλόγους των τρίτων χωρών που υπόκεινται ή απαλλάσσονται από τη θεώρηση, αναθεωρείται τακτικά. Ο μελλοντικός Κώδικα Θεώρησης καλύπτει μόνο τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη χορήγηση θεωρήσεων.
 
TDN: Ποιος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στους ασιατικές ταξιδιώτες; Υπάρχουν κάποιοι σαφείς αριθμοί όσον αφορά στις δυνατότητες των τουριστικών αφίξεων από τη στιγμή που εφαρμόζονται κανόνες διευκόλυνσης της έκδοσης βίζας (θεώρησης);
 
CC: Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο αριθμός των αιτήσεων για θεώρηση (βίζα) Σένγκεν αυξήθηκε κατά 68%. Μάλιστα για την Κίνα το ποσοστό αυτό φτάνει το 150% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Αυτό δείχνει ήδη την αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με το σχέδιο που προβλέπεται από τον UNWTO, (Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού), η ταξιδιωτική εξωστρέφεια της Ασίας θα έχει τον πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης έως το 2025, που αντιστοιχεί στο 5,4%, και οι ροές που προβλέπεται από την ΕΕ θα είναι 26 εκατ. το 2020, 30 εκατ. το 2025 και 34 εκατ. το 2030. Αν εγκριθούν οι κανόνες που έχουμε προτείνει, θα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν αυτές οι ροές.
 
TDN: Ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της χαλάρωσης της θεώρησης (βιζα);
 
CC: Πρώτα απ’όλα, ο όρος “χαλάρωση της θεώρησης” είναι παραπλανητικός. Η επωδός της πρότασης για την αναθεώρηση του Κώδικα Θεώρησης είναι μόνο μια απλούστευση των διαδικασιών. Για να αποκτήσει μια θεώρηση, ο αιτών πρέπει να πληροί τις καθιερωμένες και αμετάβλητες προϋποθέσεις εισόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή το 2013 σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της απόκτησης θεώρησης για βραχεία διαμονή, ο αριθμός των ταξιδιωτών που εξακολουθούν να αποθαρρύνονται να επισκεφθούν την περιοχή Σένγκεν με το ισχύον σύστημα θεώρησης ξεπέρασε τα 6,6 εκατ. το 2012, και αυτό για μόνο έξι κύριες αγορές προέλευσης, δηλαδή τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική και τη Σαουδική Αραβία.
 
Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μία σημαντική άμεση και έμμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ που έχει χαθεί και εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 4,2 δισ. ευρώ και 12,6 δισ. ευρώ ετησίως. Οι ειδικοί έχουν υπολογίσει ότι η αδυναμία προσέλκυσης των επισκεπτών αυτών μεταφράζεται σε άμεσα και έμμεσα χαμένες θέσεις εργασίας από 80.000 - 250.000 στις χώρες Σένγκεν. Αν λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία αφορούν μόνο έξι χώρες, παρόλο που αντιπροσωπεύουν περισσότερο ή λιγότερο τα δύο τρίτα των αιτούντων βίζας, είναι αρκετά εύκολο να προβλέψουμε ότι πιο ευέλικτοι και “εξυπνότεροι” κανονισμοί θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top