Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η συνδικαλιστική φωνή στην ξενοδοχεία: ΠOΞ, αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε

Κώστας Δημ. Λεβέντης - 26 February 2015, 14:09

Με δεδομένη την έως τώρα υστέρηση στις αφίξεις, τη μείωση κατά τουλάχιστον 15% στο ρυθμό των κρατήσεων που εισάγονται στα συστήματα των ξενοδοχείων αυτή τη χρονική στιγμή και τη δραματική συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, κάθε μέρα που περνά και υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας και ασάφειας για τη χώρα μας, περιορίζονται ολοένα και περισσότερο οι δυνατότητες αντιστροφής της αρνητικής εικόνας και ανάκτησης μέρους έστω των απωλειών.


Εδώ και 12 χρόνια περίπου και μετά την ανάληψη της προεδρίας της από τον Ανδρέα Ανδρεάδη, σημερινό πρόεδρο του ΣΕΤΕ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων μπήκε σε μια διαφορετική και κυρίως στοχευμένη παρέμβαση στην διεκδίκηση και αναβάθμιση της τουριστικής παρεμβατικότητας με αποτελεσματικότητα και μετρήσιμα αποτελέσματα στις παρεμβάσεις της.

Η συνέχιση της αποτελεσματικής αυτής συνδικαλιστικής γραμμής από τον σημερινό προέδρο Γιάννη Ρέτσο, είχε και έχει συνέχεια, γεγονός που αναβαθμίζει τον συνδικαλιστικό ρόλο της ΠΟΞ στον τουρισμό και κυρίως στην στήριξη των Ξενοδοχειακών Ενώσεων για την διεκδίκηση των αιτημάτων των, καθιστώντας αυτά κύρια θέματα στην ατζέντα των αλλεπάλληλων συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους Θεσμικούς φορείς.

Η συνδικαλιστική ανάταση, του κυρίαρχου συνδικαλιστικού οργάνου συνέπεσε με τη χειρότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας.

H συνέργεια με τους θεσμικούς φορείς, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, υπουργεία, αλλά και με το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κατάφερε να φέρει όχι μόνο θετικά αποτέλεσματα, αλλά να οδηγήσει από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα πολλών μπωφόρ και μέσα στο άσχημο οικονομικό περιβάλλον για τον τουρισμό, σε υπήνεμο και συγχρόνως ασφαλές περιβάλλον με μεθοδικότητα και με χαμηλούς συνδικαλιστικούς τόνους, με εργασιακή ηρεμία, ανακηρύσσοντας αυτόν, ως τον κλάδο που δίνει την πραγματική λύση στα οικονομικά δεδομένα της σημερινής κρίσης, που συνεχίζεται με έντονο ρυθμό κυρίως σήμερα από το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον που επιχειρεί.

Οι προοπτικές αλλά και οι νέες προκλήσεις εν όψει της περιόδου του 2015, καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν αυτήν την περίοδο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ήταν και είναι το αντικείμενο του διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ, προκειμένου τα μέλη της ΠΟΞ, οι Ξενοδοχειακές Ενώσεις να έχουν δρομολόγηση λύσεων.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Α. Ρέτσος, πρόσφατα κωδικοποιώντας τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τον ξενοδοχειακό κλάδο, κατάγραφε, ότι:

1. Η έλλειψη ρευστότητας στην ξενοδοχειακή αγορά και η ανάγκη ρεαλιστικών λύσεων από πλευράς τραπεζών, για τη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αποτελεί “φλέγον ζήτημα” για τον κλάδο. “Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να δίνεται λύση σε αυτά τα ζητήματα, επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση πολλών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δοκιμάζοντας σκληρά τη βιωσιμότητά τους”, ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτσος.

Όπως τόνισε, η πολύ καλή φετινή χρονιά, δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των απωλειών και των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, των προηγούμενων.Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ένα νέο πλαίσιο αρχών και κανόνων, που, μεταξύ άλλων, θα εστιάζεται:

Στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού και του κόστους χρήματος, ιδίως προς τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις.

Στην παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων και στον εξορθολογισμό των όρων αναχρηματοδότησης δανείων και αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων.

Σε ρεαλιστικές και ευέλικτες λύσεις για τη ρύθμιση των “κόκκινων δανείων”, με γνώμονα διεθνείς και δοκιμασμένες στην πραγματική οικονομία πρακτικές και δυνατότητες (επιμήκυνση έως και 30 έτη – απαλλαγή από τόκους καθυστέρησης).

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι έχει καθυστερήσει η υιοθέτηση των νέων αναπτυξιακών εργαλείων και το πλαίσιο του νέου Επενδυτικού νόμου παραμένει ασαφές, κατάσταση που συνδυαστικά με την έλλειψη ρευστότητας, παρεμποδίζουν και υπονομεύουν την μικρομεσαία επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα.

2. Το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους, αποτελεί εξακολουθητικά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο ή σε 12μηνη βάση. Το κόστος θέρμανσης, σε πολλές περιπτώσεις ξενοδοχείων μπορεί να φθάνει από το 25% έως και το 50% του λειτουργικού τους κόστους (ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας) και παρά τις πιεστικές παρεμβάσεις προς το υπουργείο Οικονομικών, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί.

3. Ο εσωτερικός τουρισμός καταγράφει φέτος ενδείξεις σταθεροποίησης και ανάσχεσης της κατάρρευσης των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο, προκειμένου να υποβοηθηθεί η τόνωση της εσωτερικής αγοράς, από την οποία εξαρτώνται πολλές περιοχές και προορισμοί κυρίως της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητη μία σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:

Η υιοθέτηση της από τριετίας πρότασης της ΠΟΞ για μία σχολική ανάπαυλα μεταξύ Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε συντονισμό των Ξενοδοχειακών Ενώσεων, των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας θα δημιουργήσει ένα τετραήμερο που θα συνδυάζεται με δραστηριότητες πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και τοπικού χαρακτήρα, κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ολοκληρωμένος έγκαιρος σχεδιασμός και η ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης ιαματικών πηγών από το Υπουργείο Τουρισμού, καθώς και η άσκηση πίεσης προς Δήμους με ιαματικές πηγές να επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής των προβλεπόμενων φακέλων.

4. Το φαινόμενο των παράνομων καταλυμάτων βρίσκεται σε έξαρση, εντείνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και αυξάνοντας τις απώλειες για το κράτος, λόγω της φοροδιαφυγής. Η κατάσταση τίθεται εκτός ελέγχου και στα μεγάλα αστικά κέντρα και είναι απαραίτητο να διενεργούνται επισταμένοι έλεγχοι από πλευράς Πολιτείας.

5. Πνευματικά –Συγγενικά Δικαιώματα: Είναι επιτακτική και επείγουσα, πλέον, η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για τη ρεαλιστική, λογική και δίκαια επίλυση του θέματος των απαιτήσεων από τους ολοένα αυξανόμενους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών-συγγενικών δικαιωμάτων.

Στις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη νέας Κυβέρνησης, ο ελληνικός λαός έστειλε μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν ενδελεχώς και να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Με σεβασμό στη βούλησή του, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, οι κομματικοί σχηματισμοί που εισήχθησαν στην Βουλή, οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κυβερνηθεί η χώρα και να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας και σταθερότητας.

Σημειωτέον, η θερινή τουριστική περίοδος ακόμη δεν έχει ανοίξει και τα προσδεκόμενα έσοδα από τον τουρισμό θα παίξουν ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάταξη των δημοσιονομικών της χώρας και την αναχαίτιση της καλπάζουσας ανεργίας, θα πρέπει να αποφευχθούν όλα οσα θα δημιουργήσουν ανασχεση στην δυναμική του τουρισμού. Αυτό το χρονικό διάστημα, εκατομμύρια ξένοι πολίτες κάνουν τις επιλογές τους και τις κρατήσεις τους. Με δεδομένη την έως τώρα υστέρηση στις αφίξεις, τη μείωση κατά τουλάχιστον 15% στο ρυθμό των κρατήσεων που εισάγονται στα συστήματα των ξενοδοχείων αυτή τη χρονική στιγμή και τη δραματική συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, κάθε μέρα που περνά και υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας και ασάφειας για τη χώρα μας, περιορίζονται ολοένα και περισσότερο οι δυνατότητες αντιστροφής της αρνητικής εικόνας και ανάκτησης μέρους έστω των απωλειών.

Aπό τις 10.000 ξενοδοχεία της χώρας, η συντριπτική πλειονότητα είναι επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις αυτές αγωνίζονται να επιβιώσουν και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας σε ένα περιβάλλον απανωτών φορολογικών επιβαρύνσεων, διαρκούς μείωσης των τζίρων τους – για κερδοφορία δεν γίνεται καν λόγος εδώ και δύο-τρία  χρόνια – κατάρρευσης της εσωτερικής αγοράς τουρισμού και συρρίκνωσης της εισερχόμενης πελατείας τους.

Στις παρούσες συνθήκες είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε μια δυνατή συνδικαλιστική φωνή στην ξενοδοχεία όπου με μια συνέργεια συνδικαλιστική θα γίνει ποιο έντονη η παρεμβατικότητα μας για να έχει ο τουρισμός την θέση που του ανήκει. Η συνδικαλιστική φωνή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.


Ο Κώστας Λεβέντης είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top