Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

ΕΕΚΦΝ: Ανάγκη στήριξης του κλάδου της κρουαζιέρας

27 Αύγουστος 2015, 09:17

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας αναφέρουν ότι παρά την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση με τις προεκτάσεις της στα capital controls, ο τουρισμός από του κλάδου της κρουαζιέρας δεν υπέστη σοβαρές απώλειες και δε χάθηκε σημαντικό έδαφος από τις αρχικές προβλέψεις.


Έχει ήδη διανυθεί το μεγαλύτερο διάστημα της θερινής τουριστικής περιόδου και μπορεί να γίνει ο πρώτος απολογισμός, όσον αφορά τη δραστηριότητα αυτού του κλάδου της τουριστικής ναυτιλίας.

Παράλληλα, θα μπορούσε να γίνει και μία αναφορά στα προγράμματα και τις προοπτικές δράσεις της επόμενης τουριστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπ‘όψιν το γεγονός ότι, η χώρα μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις προτίμησης των τουριστών – επισκεπτών, ένεκα των πλεονεκτημάτων και του ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες, όπως είναι το ήπιο κλίμα, οι φυσικές καλλονές, τα τοπία μοναδικού κάλλους, η πολιτιστική κληρονομιά κ.ά.

Όλα τα παραπάνω, δε θα μπορούσαν από μόνα τους να προσελκύσουν τους τουρίστες και να οδηγήσουν οι διαχειρίστριες εταιρείες τα κρουαζιερόπλοια σε ελληνικούς προορισμούς, εάν παράλληλα δεν συντρέχει και ένας άλλος παράγων, πολύ βασικός, που έχει σχέση με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η διαφορά στην κίνηση της θερινής περιόδου, από πλευράς αριθμού προσεγγίσεων πλοίων στους ελληνικούς λιμένες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, παρά την πολιτική αστάθεια, την οικονομική κρίση με τις προεκτάσεις της στα capital controls, καταστάσεις που δυσχεραίνουν την ομαλή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, ο τουρισμός από του κλάδου της κρουαζιέρας, δεν υπέστη σοβαρές απώλειες και δε χάθηκε σημαντικό έδαφος από τις αρχικές προβλέψεις.

Είναι γεγονός ότι, στους σχεδιασμούς των προγραμμάτων δρομολογίων των κρουαζιεροπλοίων, εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που έχουν σχέση με τις ευκολίες εξυπηρέτησης των πλοίων στους λιμένες, οι οποίοι λιμένες δεν μπορούν να αποτελούν αποκλειστικά το ενδιαφέρον από τις διαχειρίστριες εταιρείες για μια μόνο συγκεκριμένη χώρα, αλλά το ενδιαφέρον μιας ευρύτερης περιοχής, που για την περίπτωσή μας θεωρείται η ανατολική Μεσόγειος. Ένας άλλος παράγων, που παίζει επίσης σοβαρό ρόλο στην προσέλκυση των πλοίων, είναι η σταθερή πολιτική που πρέπει να ακολουθείται σε όλους τους τομείς για την κρουαζιέρα, που αποτελεί έναν πολυσύνθετο κλάδο, ο οποίος έχει ανάγκη μία σταθερή πολιτική σε όλο το φάσμα του αντικειμένου, που δυστυχώς, για τη χώρα μας συμβαίνει διάσπαρτο, σε πολλούς Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης – Υπουργεία.

Η επιθυμία των φορέων είναι όπως, οι πολιτικές που ασκούνται να έχουν στόχο, μεταξύ των άλλων, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου για την κρουαζιέρα, ει δυνατόν όλον τον χρόνο full year operation.

Τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία προκειμένου για την ανάπτυξη του τόσο σημαντικού για την εθνική Οικονομία κλάδου της κρουαζιέρας, αφορούν κυρίως:

  • Την επαρκή και κατάλληλη λιμενική πολιτική που να εξασφαλίζει όρους ανταγωνισμού μεταξύ λιμένων γειτονικών χωρών.
  • Την μείωση της γραφειοκρατίας και τις απλοποιημένες διαδικασίες στους ελέγχους των πλοίων, καθώς και των ταξιδιωτικών εγγράφων των επιβατών στους λιμένες.
  • Την αναθεώρηση του καθεστώτος έκδοσης visa για τους non Schengen επισκέπτες.
  • Την κατάλληλη διαφήμιση του προϊόντος της κρουαζιέρας και την προβολή των ενδιαφερόντων τον επισκέπτη προορισμών, στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων προσεγγίσεων.
  • Την μελέτη και τους σχεδιασμούς από την Κεντρική Διοίκηση, σχετικά με την ανάπτυξη του home porting σε λιμένες της Χώρας, που συμβαίνει να υπάρχουν παράγοντες προς τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι, η κατηγορία αυτή του home porting, είναι εκείνη που προσφέρει πολλαπλάσια έσοδα στον τόπο με τα ανάλογα οφέλη, τόσο για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής των λιμένων προσεγγίσεως των κρουαζιεροπλοίων, όσο και γενικότερα για την Εθνική Οικονομία, ένεκα του γεγονότος της μεγαλύτερης διάρκειας παραμονής του επισκέπτη στον τόπο. Έχουμε τονίσει και άλλες φορές και αξίζει να επαναλάβουμε ότι, ο επισκέπτης τουρίστας που καταφτάνει με τα κρουαζιερόπλοια, αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή και την μεγαλύτερη διαφήμιση, επιστρέφοντας στον τόπο του και μεταφέροντας τις εμπειρίες του στο ευρύτερό του περιβάλλον.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι, ποσοστό 20–25 % των επιβατών αυτών επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις στη χώρα μας, σε διάφορους προορισμούς για τις διακοπές τους και συνήθως με περισσότερα άτομα σε resorts.

Τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα και οι επικείμενες νέες εκλογές, ελπίζουμε να οδηγήσουν σύντομα σε σταθερότητα της κατάστασης, για να μην επηρεαστεί περισσότερο το κλίμα για τον τουρισμό εν γένει, μια που διανύουμε το δεύτερο σκέλος της τουριστικής περιόδου και οι μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί, καταρτίζουν τα σχέδια και τα προγράμματά τους και γίνεται το pre-booking για το 2016.

Πάντως οι εκτιμήσεις είναι πως, εάν δεν επιδεινωθεί η κατάσταση, την επόμενη θερινή περίοδο θα βρισκόμαστε στην αρχή σταθερότητας με διατήρηση της κίνησης του 2015 και για το 2016 και με τάση ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν καλύτερα στη συνέχεια.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, από το 2014 έχουν εμφανιστεί νέοι προορισμοί σε μακρινές ηπείρους, όπως της Ασίας και της Αυστραλίας, στις οποίες οι διαχειρίστριες εταιρείες έχουν κατευθύνει αριθμό κρουαζιεροπλοίων, τα οποία παραδοσιακά δραστηριοποιούντο στην Μεσόγειο, έτσι ώστε να βρίσκονται σήμερα στις μακρινές αυτές περιοχές.

Αναφερόμενοι στο θέμα των αναγκαίων ρυθμίσεων, από πλευράς πολιτείας, όσον αφορά τη λήψη μέτρων στήριξης της κρουαζιέρας, θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό ότι, η Ένωσή μας έχει θέσει κατ‘επανάληψη την ανάγκη συγκρότησης μίας “Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας”, προκειμένου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών εξετάσεως των εκάστοτε θεμάτων της κρουαζιέρας. Στην Επιτροπή θα υπάρχουν εκπρόσωποι από κρατικούς φορείς – Υπουργεία, που συμβαίνει να έχουν αρμοδιότητα, καθώς και εκπρόσωποι της Ενώσεώς μας.

Στο όργανο αυτό θα έρχεται προς συζήτηση, από την Ένωσή μας, κάθε θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία όλων των διαδικασιών, που αφορούν την λειτουργία των κρουαζιεροπλοίων, τη διακίνηση των μεταφερομένων με αυτά επιβατών – τουριστών, τα πληρώματα, καθώς και τις διαχειρίστριες εταιρείες.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top