Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων ουσιαστική ανάγκη για τα ξενοδοχεία

04 Οκτώβριος 2002, 00:00

Η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων ουσιαστική ανάγκη για τα ξενοδοχεία

Η ασφάλεια και η υγιεινή στα επισιτιτιστικά τμήματα των       ξενοδοχείων από τους χώρους παραλαβής και αποθήκευσης μέχρι τους χώρους       παραγωγής και διάθεσης των εδεσμάτων, είναι πρωταρχικό στοιχείο ποιοτικής       παροχής υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευαίσθητο. Όλες οι ξενοδοχειακές       μονάδες ανεξαρτήτως μεγέθους δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της ποιοτικής       ‘κουζίνας’, όμως η ασφάλεια και η υγιεινή δεν αρκεί απλά να υπάρχει και       να περιγράφεται στα λόγια αλλά πρέπει επιπλέον και να πιστοποιείται η       ύπαρξή της. Όσοι ενδεχομένως θεωρούν ότι το θέμα αφορά μόνο τους υπεύθυνους       προμηθειών κάνουν λάθος. Αφορά πλέον και τους γενικούς διευθυντές, τους       υπεύθυνους μάρκετινγκ και πωλήσεων αλλά ακόμα και τους υπεύθυνους συμβολαίων.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που tour operators -Γερμανοί κατά κύριο       λόγο- απαιτούν από τα ξενοδοχεία με τα οποία πρόκειται να συνεργαστούν       να πιστοποιήσουν με έναν έγκυρο φορέα την ασφάλεια και την υγιεινή των       τροφίμων που προσφέρουν. Δεν είναι λίγες επίσης οι περιπτώσεις που περιπτώσεις       υποψίας τροφικών ασθενειών ή διαταραχών που πιθανά προέρχονταν από τα       φαγητά ενός ξενοδοχείου δημιουργούν ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την       επιχείρηση ακόμα και στην περίπτωση που δεν αποδεικνύονται.

Ο πιο αξιόπιστος σήμερα τρόπος για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια και η υγιεινή       των τροφίμων σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος       HACCP το οποίο έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και πλέον απαιτείται από όλες       τις επιχειρήσεις που σερβίρουν από 1.300 γεύματα και άνω ημερησίως.

      Όπως μας ανέφερε ο Δρας Χρήστος Αποστολόπουλος, γενικός διευθυντής       του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σύμφωνα με το άρθρο       3 παρ. 2 της 487/4-10-2002 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής       Οικονομίας και Δικαιοσύνης, οι επιχειρήσεις τροφίμων “οφείλουν να       εφαρμόζουν, να διατηρούν και να αναθεωρούν μια μόνιμη διαδικασία, η οποία       αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης       Κίνδυνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)”. Στον κανόνα αυτόν       φυσικά εντάσσονται και τα ξενοδοχεία και συγκεκριμένα όλοι οι χώροι μαζικής       τους εστίασης.

Το σύστημα αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί και εφαρμόζεται από ορισμένες μεγάλες       ξενοδοχειακές μονάδες ενώ αρκετές βρίσκονται στην διαδικασία της εγκατάστασης       του. Η ορθή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος σε μια επιχείρηση μαζικής       εστίασης επιτρέπει τον έλεγχο του κινδύνου τροφο-δηλητηριάσεων και διασφαλίζει       την προσφορά στους πελάτες/καταναλωτές ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Η       πρώτη εφαρμογή του ήταν το 1969 στη NASA με σκοπό να αποτραπεί ο κίνδυνος       τροφικής δηλητηρίασης των αστροναυτών. Έκτοτε το σύστημα αυτό έχει βρει       εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις τροφίμων με κυριολεκτικά εντυπωσιακά       αποτελέσματα.

Το σύστημα HACCP αυτό καθεαυτό δεν είναι σύνθετο. Γίνεται σύνθετο όσο       ποιο σύνθετη είναι η διαδικασία παρασκευής, παραγωγής και διακίνησης του       τροφίμου. Η εφαρμογή του στηρίζεται σε 7 λογικά στάδια/βήματα:

         
  1. Η ανάλυση των κινδύνων: Αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό       όλων των κινδύνων που ενέχουν οι διάφορες διαδικασίες, εξετάζοντας την       ροή των τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως π.χ.       πελάτες, προμηθευτές, είδος τροφίμου, κτλ.      
  2. Ο ακριβής εντοπισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCP) όπου       ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί στο επιθυμητό επίπεδο.      
  3. Προσδιορισμός ορίων των CCP και καταγραφή των αναγκαίων προληπτικών       μέτρων σε απλό αλλά απόλυτο τρόπο.      
  4. Έλεγχος και παρακολούθηση των CCP με πιστή καταγραφή των μετρήσεων.      
  5. Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών που είναι απαραίτητες       όταν οι έλεγχοι διαπιστώσουν σε κάποιο στάδιο η σημείο εκτροπή από το       προδιαγεγραμμένο όριο του συγκεκριμένου Κριτικού Σημείου.      
  6. Δημιουργία ενός συστήματος τήρησης αρχείου των καταγραφόμενων       ενεργειών η μετρήσεων.      
  7. Θέσπιση διαδικασιών επαλήθευσης (αν χρειαστεί και αναθεώρησης)       και εσωτερικών ελέγχων ότι το σύστημα λειτουργεί ορθά.    

Όσο για τις εταιρίες που μπορούν να εγκαταστήσουν HACCP       σε ξενοδοχεία, ο κ. Αποστολόπουλος τόνισε ότι για την διασφάλιση της ορθής       λειτουργίας και αξιοπιστίας τους συστήματος είναι απαραίτητο οι εν λόγω       εταιρίες, να είναι διαπιστευμένες από τον εθνικό φορέα διαπίστευσης,       το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), είτε από αντίστοιχο φορέα       διαπίστευσης του εξωτερικού.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top