Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Νέα προσέγγιση του Υπουργείου Τουρισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουρισμού 365 ημερών

Χρήστος Πετρέας - 18 September 2017, 15:07

Η Μελέτη περιλαμβάνει και εξέταση της νομοθεσίας περί της λειτουργίας των ξενοδοχείων, προτάσεις για προσαρμογές της νομοθεσίας και εξέταση του κώδικα δεοντολογίας.


Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 από το Υπουργείο Τουρισμού στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του “Έργου Υποστήριξης της Πολιτικής και του Σχεδιασμού του Τουρισμού για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για την Ελλάδα” που υλοποιήθηκε τους τελευταίους 14 μήνες, στο πλαίσιο του Σχεδίου Τεχνικής Βοήθειας της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS). Το έργο υλοποιήθηκε από τους αναδόχους Αυστριακούς Οργανισμούς AED και BBG, και από μικτή ομάδα με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων.

Την εκδήλωση προλόγησε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Τζιάλλας, που αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του έργου και κυρίως στην δημιουργία βάσεων και κατευθύνσεων για νέα εργαλεία τουριστικής αξιολόγησης (δορυφόρος λογαριασμός, σύστημα πρόβλεψης ανάπτυξης τουρισμού, δεοντολογικός κώδικας για τους ξενοδόχους, κ.α.), για την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης, και για συγκεκριμένες δράσεις διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και της δημιουργίας νέων προϊόντων (εναλλακτικές μορφές καταδυτικού τουρισμού, αγροτουρισμού και γαστρονομίας, θρησκευτικού τουρισμού και την αξιοποίηση πολιτιστικού ενδιαφέροντος περιοχών και κτιρίων) που εντάσσονται στην εφαρμοζόμενη ήδη από το Υπουργείο, τουριστική στρατηγική. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αναπληρωτής της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Αυστρίας στην Ελλάδα και ο κ. Kaspar Richter, διευθυντής στην Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις επί μέρους παρουσιάσεις των τομέων του Έργου έκαναν από κοινού ένας Ευρωπαίος και ένας Έλληνας μέλη των Εξειδικευμένων Ομάδων.Το ανωτέρω Έργο, εκτός από την επεξεργασία των απαιτούμενων βάσεων για την λειτουργία των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, περιέλαβε και προτάσεις για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας, σε συνδυασμό με την “Στρατηγική Επιλογή για την Υλοποίηση του Στόχου για Τουρισμό 365 τον Χρόνο” που αναπτύσσει το Υπουργείο Τουρισμού. Στην παρουσίαση κατατέθηκαν και ειδικότερες προτάσεις για τον καταδυτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό και τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό. Επίσης περιελήφθη και μία αναλυτική πρόταση για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Ο στρατηγικός τουριστικός σχεδιασμός των Ελληνικών Κυβερνήσεων τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια, πάντοτε αφορούσαν τις ίδιες, γνωστές, αποδεκτές και αναμφίβολα σωστές κατευθύνσεις, αλλά πάντα χώλαιναν στην υλοποίηση και συχνά εξέλειπε ο σχεδιασμός των ενεργειών εφαρμογής. Το Έργο αυτό , και η εκδήλωση, περιείχαν τρία καινοτομικά στοιχεία:

  1. Έγιναν παρουσιάσεις που ανέφεραν για κάθε τομέα αφενός διαπιστώσεις και αφετέρου συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις υλοποίησης (ανεξάρτητα εάν κατά περίπτωση συμφωνούμε με τις προτάσεις).
  2. Για πρώτη ουσιαστικά φορά αντιμετωπίσθηκε συνολικά ο σχεδιασμός των “ειδικών –εναλλακτικών μορφών” και επεξεργασμένες προτάσεις για μερικές από αυτές, ειδικότερα τον καταδυτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό – τουρισμό φύσης, τον γαστρονομικό τουρισμό, τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, και τον πολιτιστικό τουρισμό στοχευμένο σε πολιτιστικές διαδρομές.
  3. Διανεμήθηκε μία σύντομη (και προφανώς πολύ συνοπτική) “Εκτελεστική Περίληψη” αλλά αναφέρθηκε ότι τα αναλυτικά κείμενα θα αναρτηθούν σε 2-3 βδομάδες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, νέα – και σωστή πρακτική – για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι και να τις μελετήσουν αλλά και να τις χρησιμοποιήσουν στον δικό τους σχεδιασμό.

Στην ενότητα περί του Δορυφόρου Λογαριασμού επισημάνθηκε η ανάγκη της καλύτερης συλλογής στοιχείων και η συμπλήρωση της οικονομικής συμβολής του τουρισμού και με στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν υπολογίζονται, όπως π.χ. η συμμετοχή κόστους αεροπορικών μεταφορών εξωτερικού σε Ελληνικές εταιρείες αερομεταφορών, που η Ομάδα Έργου εκτίμησε ότι μπορεί να προσθέτουν 10% στις τουριστικές εισροές, ενώ επίσης κατά τους υπολογισμούς τους στην Ελλάδα περίπου 17% των διανυκτερεύσεων πραγματικά γίνονται σε ιδιόκτητα ‘εξοχικά’ (δεύτερες κατοικίες) σε αντίθεση με την Γαλλία όπου το ποσοστό είναι μόνο 10%.Σημαντική ήταν και η παρατήρηση ότι ενώ το ποσό των €82 ανά διανυκτέρευση είναι από τα χαμηλότερα, το συνολικό ποσό ανά ταξίδι είναι από τα υψηλότερα λόγω αυξημένης διάρκειας διαμονής τουριστών στους Ελληνικούς προορισμούς. Συγκεκριμένη πρόταση της Ομάδας Έργου για να αυξηθεί η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη, να αναζωογονηθεί το τουριστικό προϊόν με την αναφορά στην Ελλάδα ως “Λίκνο του Δυτικού Πολιτισμού” και την προβολή της “μοναδικής θαλάσσιας θέας” στα νησιά, στο “γαλάζιο ηλιόλουστο” φυσικό περιβάλλον. Συνολικά επίσης δίδονται συστάσεις για ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την ανανέωση του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της Ελληνικής τουριστικής ταυτότητας, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά πρόταση για “χειμερινό διάλειμμα για ηλικιωμένους”.

Η Μελέτη περιλαμβάνει και εξέταση της νομοθεσίας περί της λειτουργίας των ξενοδοχείων, προτάσεις  για προσαρμογές της νομοθεσίας και εξέταση του κώδικα δεοντολογίας.

Οι θέσεις και προτάσεις της Ομάδας Έργου για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, αξιολόγησαν μία σειρά “ανεπαρκειών” και στι προτάσεις που κατέληξαν περιελάμβαναν πρόταση αναβάθμισης των ΑΣΤΕΡ (Ρόδος) και ΑΣΤΕΚ (Άγιος Νικόλαος, Κρήτη), την συμπλήρωση στην κατάρτιση και εκπαίδευση των Σχολών Ξεναγών (όπου ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου κ. Τζιάλλας, δήλωσε ότι επαναλειτουργεί), αλλά και την δημιουργία νέας δομής, του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Τουρισμού, με συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκόμενων.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο την προσέλκυση του “εκπαιδευτικού κοινού” και την καλύτερη προβολή τους με την διαμόρφωση και σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων.

Η ανάλυση των επιμέρους ειδικών – εναλλακτικών μορφών επικεντρώθηκε:

  • Στα καταδυτικά θαλάσσια πάρκα
  • Στον φυσιολατρικό τουρισμό
  • Στον γαστρονομικό τουρισμό
  • Στον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό

Για κάθε μία από τις μορφές αυτές έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη (που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) και το χαρακτηριστικό είναι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ότι περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτάσεις.

Έτσι για τα καταδυτικά πάρκα διαπιστώνεται ότι η μείωση της ζήτησης για την δραστηριότητα αυτή σε Τουρκία και Αίγυπτο αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν, και συνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού να αναλάβει ηγετικό ρόλο εκπονώντας πιλοτικά προγράμματα για Καταδυτικά Πάρκα σε επιλεγμένες τοποθεσίες, ενώ πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει και ένα Υποβρύχιο Μουσείο σε έναν προορισμό που να περιλαμβάνει προστατευόμενο καταφύγιο του προγράμματος Europa 2000.

Για τον φυσιολατρικό τουρισμό και τον γαστρονομικό τουρισμό η Ομάδα Έργου επισήμανε ότι αποτελούν δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον τουρισμό και πρέπει να αξιοποιηθούν για την Ελλάδα.

Στην μία περίπτωση, της φύσης, στόχος θα είναι η ανάδειξη της Ελλάδος ως “φυσιολατρικού τουριστικού προορισμού” για μία παρατεταμένη τουριστική περίοδο και συγχρόνως η αντιμετώπιση μερικών προβλημάτων όπως η απουσία διαδικασίας πιστοποίησης, η περιορισμένη διαφήμιση της μορφής, η έλλειψη ικανοποιητικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων –εμπλεκομένων φορέων και υπουργείων.

Ειδικά ως προς τον γαστρονομικό τουρισμό, η Ομάδα Έργου είχε πολύ θετικές εκτιμήσεις, πρότεινε και την συνεργασία με το “Κίνημα για το Αργό Φαγητό” (“Slow Food”) που συνδυάζει τοπικό φαγητό και παραδοσιακή μαγειρική, και συνέστησε να ξεκινήσει μία πιλοτική δοκιμαστική εφαρμογή σε έναν προορισμό και ως τέτοιο πρότεινε την περιοχή της Καρυστίας στην Νότια Εύβοια, ενώ συνολικά υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες του “Αγροτουρισμού” μπορεί επιτυχώς να αξιοποιήσουν τα δύο αυτά δεδομένα.

Ως προς τον θρησκευτικό τουρισμό οι εκπρόσωποι της Εξειδικευμένης Ομάδας επεσήμαναν την σημασία του για τον Ελληνικό χώρο, την ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξή του, ενώ υπέδειξαν και συγκεκριμένες δράσεις, όπως την δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας για προσκυνήματα και θρησκευτικά μνημεία, και την ανάγκη σύνδεσής του με άλλες μορφές τουρισμού. Παρουσίασαν ως μελέτες περίπτωσης στοιχεία για την Κόρινθο, τις Ι. Μονές Τοπλού Κρήτης και Σαγματά Βοιωτίας.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ειδικές αναφορές για την ανάπτυξη περιοχών ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων ανάλυση και προτάσεις έγιναν, για την περιοχή των Αθηνών, ως μελέτη περίπτωσης, για τον χώρο του πρώην βασιλικού ανακτόρου στο Τατόϊ και τον περιοχή της Λαυρεωτικής, και για ευρύτερη περιοχή στην Μακεδονία.

Την εκδήλωση έκλεισε ο γενικός γραμματέας κ. Τζιάλλας, που ευχαρίστησε την Ομάδα Έργου και επεσήμανε την άριστη συνεργασία που είχε με τα στελέχη του Υπουργείου, αλλά και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η μελέτη αποδεικνύει την  μεγάλη έκταση και δυσκολία εφαρμογής δράσεων, λόγω των  εκτεταμένων συναρμοδιοτήτων που υπάρχουν για τα θέματα του τουρισμού με άλλα υπουργεία. Συνολικά πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και πρέπει να περιμένουμε την ανάρτηση των αναλυτικών επιμέρους μελετών με τις λεπτομερείς προτάσεις.


Ο Χρήστος Πετρέας είναι Εμπειρογνώμων – Σύμβουλος Τουριστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστημονικός Συνεργάτης Φορέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δραστηριοποιείται στην ανάδειξη και μάρκετινγκ ειδικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συγγράφει και αρθρογραφεί στα θέματα αυτά. Είναι Συνεργάτης Σύνταξης του Travel Daily News Media Network
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top