Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Μετά το 2004 τι;
Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Μιά ενδιαφέρουσα πρόταση
του Δρα Δημήτρη Τερζάκη

16 Δεκέμβριος 2003, 00:00

Μετά το 2004 τι;
Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού
Μιά ενδιαφέρουσα πρόταση
του Δρα Δημήτρη Τερζάκη

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Μια νέα αγορά στον τουρισμό ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και κυρίως μετά από αυτούς θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αξιοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης δημιουργήθηκε μια νέα ερευνητική μονάδα με τίτλο ‘‘Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού – Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος’’ με υπεύθυνο τον Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Τερζάκη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 450 μέλη από 17 χώρες. Στόχος της μονάδας αυτής είναι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού ως πεδίου ερευνητικής, ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιχειρηματικής ενασχόλησης.

Αθλητικός Τουρισμός:

Ο Αθλητικός Τουρισμός είναι μια ειδική μορφή ποιοτικού τουρισμού η οποία μας δίδει την ευκαιρία να επενδύσουμε σε μία τεράστια δυναμική αγορά αλλά και ταυτόχρονα να επιτύχουμε μια προστιθέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν μέσω της ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος. Ο αθλητικός τουρισμός θεωρείται σύγχρονο φαινόμενο σε αντίφαση με την διαχρονικά στενή σχέση μεταξύ αθλητισμού και τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους ως αυτόφωτο κομμάτι της τουριστικής και της αθλητικής βιομηχανίας. Η έννοια του αθλητικού τουρισμού ορίζεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως όλες οι μορφές ενεργητικής και παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου η συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε μια υποτυπώδης σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και τουρισμού, παρά τα κοινά σημεία που έχουν. Τώρα όμως οι σχέσεις μεταξύ τους γίνονται πολύ πιο στενές, γεγονός που ξεκίνησε από την συμφωνία μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού το 1999, με στόχο την δυναμική συνεισφορά των δύο αυτών δραστηριοτήτων στην αειφόρο ανάπτυξη και την αλληλοκατανόηση των ανθρώπων.


Το πρόγραμμα:

Η προσέλευση αθλητικών αποστολών, σε διάφορα αστικά κέντρα με σκοπό την προπόνηση σε αθλητικές εγκαταστάσεις και τη διαμονή στα κατά τόπους ξενοδοχεία και καταλύματα, αποτελεί μια από τις βασικές δράσεις του αθλητικού τουρισμού. Η ανάπτυξη του προγράμματος του αθλητικού τουρισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το υψηλό επίπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, μεταφοράς, στέγασης καθώς και τη σωστή αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος. Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος, έτσι ώστε να αποφέρει τα θεμιτά οφέλη, σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες πρέπει να λειτουργήσουν τέλεια και με επαγγελματισμό. Αυτό διότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι αθλητές, με την εμπειρία τους από τις προετοιμασίες που κάνουν σε κέντρα, κυρίως του εξωτερικού, όπου εφαρμόζεται ο αθλητικός τουρισμός, έχουν ένα πολύ δυνατό μέτρο σύγκρισης, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος βασικό ρόλο παίζει η σωστή συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων τομέων τουρισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αθλητικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακών μονάδων, διότι αυτοί οι τρεις παράγοντες αποτελούν τη βάση της υλοποίησης του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα έτσι ώστε από κοινού να μπορέσουν να συμβάλλουν στην άμεση και επιτυχή έναρξη του προγράμματος. Η μελέτη του προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων ιδιωτικών και δημοσίων και τις άδειες εισόδου των αθλητών σε αυτές.
 2. Την μελέτη και αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος για μια ενδεχόμενη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων για αθλήματα τα οποία ταιριάζουν στις διάφορες περιοχές, από επιτροπές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Ερευνητική Μονάδα Αθλητικού Τουρισμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με απώτερο σκοπό την δημιουργία και προώθηση νέων αθλημάτων τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και να αναπτυχθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Η προώθηση:

Η προβολή και η γνωστοποίηση του προγράμματος στους άμεσα ενδιαφερομένους δηλαδή στις εθνικές και διεθνείς ομάδες, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, στις ομοσπονδίες όλων των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών αθλημάτων καθώς επίσης και σε πρακτορεία αθλητικού και εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Συμμετοχή με έντυπο διαφημιστικό υλικό στις τουριστικές εκθέσεις ανά τον κόσμο στα περίπτερα του Ε.Ο.Τ. όπου θα υπάρχει προσωπικό για τη σωστή διαφήμιση και προώθηση όλων των συμμετεχόντων Δήμων στο πρόγραμμα.
 2. Aμεση ενημέρωση από κάθε δήμο με αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού στις ομάδες και στις ομοσπονδίες, καθώς και στα πρακτορεία αθλητικού και εναλλακτικού τουρισμού.
 3. Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Για τον αθλητικό τουρισμό στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 4. Συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ερευνητική Μονάδα Αθλητικού Τουρισμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και με ειδικό συνεργάτη της στις Βρυξέλλες για την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την δημιουργία των απαραίτητων μελετών και κατασκευών σε περιοχές της Ελλάδος.

Τα οφέλη:

Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του αθλητικού τουρισμού, βασιζόμενοι σε στοιχεία από περιοχές του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια ο αθλητικός και ο εναλλακτικός τουρισμός, είναι τα ακόλουθα:

 1. Έσοδα από τη διαμονή, διατροφή, προπόνηση και περιήγηση σε χώρους αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 2. Αναβάθμιση τουριστική στις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα.
 3. Προτροπή των κατοίκων των Δήμων μέσω του προγράμματος για μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στα αθλήματα τα οποία πραγματοποιούνται στην περιοχή τους.

Η υλοποίηση:

Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος προτείνουμε το ακόλουθο σχεδιασμό:

 1. Δημιουργία ενός εποπτικού φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση του προγράμματος στους Δήμους.
 2. Παροχή διευκρινιστικών στοιχείων και βοήθεια για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.
 3. Παρακολούθηση του κύκλου των εργασιών για τον αθλητικό τουρισμό στους Δήμους.
 4. Εξεύρεση πόρων για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.
 5. Κατάταξη των Δήμων σε :

Α) Δήμους οι οποίοι διαθέτουν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Β) Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Για την πρώτη κατηγορία ο Δήμος σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αθλητικού Τουρισμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τους αθλητικούς οργανισμούς, τις διοικούσες επιτροπές των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις ομοσπονδίες των αθλημάτων και τους συλλόγους των ξενοδόχων να προγραμματίσει διεθνή αθλητικά γεγονότα, προετοιμασίες αθλητικών ομάδων και συνέδρια.

Για την δεύτερη κατηγορία ο Δήμος σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αθλητικού Τουρισμού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την περιφέρεια που ανήκει να εκπονήσει έρευνα – μελέτη για το είδος των αθλημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν για τον αθλητικό τουρισμό και στη συνέχεια η υλοποίηση των.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top