Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Στρατηγικός σχεδιασμός για ένα κερδοφόρο ξενοδοχείο

17 Ιανουάριος 2018, 10:26

Στο νέο σεμινάριο του TravelDailyNews θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να αποκτήσει κάθε ξενοδοχείο προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και κερδοφορία του.


Το TravelDailyNews παρουσιάζει ένα νέο σεμινάριο της σειράς Masterclass που διεξάγεται στην Αθήνα.
 
The Hotel Strategy Masterclass:
Στρατηγικός σχεδιασμός για ένα κερδοφόρο ξενοδοχείο
 
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
 
AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα 
 
 
Εισηγητής:
Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Πανεπιστημιακός

Guest Speaker:
Νικήτας Νικηταράς • Περιφερειακός Διευθυντής Ελλάδας, Thomas Cook Hotels & Resorts
 
 
Το νέο σεμινάριο της σειράς «TravelDailyNews Masterclass Series» εστιάζει στις μεγάλες αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας ξενοδόχος για το μέλλον της επιχείρησής του, ένα θέμα που για πρώτη φορά διερευνάται στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου. Από αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις θα εξαρτηθεί εάν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση θα καταφέρει να επιβιώσει σε ένα άκρως περίπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον και να έχει καλή πορεία στο μέλλον.
 
Αυτό το σεμινάριο θα φανεί χρήσιμο ιδίως στα ξενοδοχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης ή ετοιμάζονται για μια μεγάλη αλλαγή. Έτσι θα συζητηθούν κρίσιμα για κάθε επιχειρηματία θέματα όπως:
  • Ριζική ανανέωση και αλλαγή στο concept του ξενοδοχείου
  • Αλλαγή πορείας για ξενοδοχεία με οικονομικές δυσκολίες, απώλεια πελατείας, προβληματική φήμη, μειονεκτική τοποθεσία, προβληματική κτιριακή υποδομή ή με άλλου είδους περιορισμούς
  • Αλλαγή πορείας για ξενοδοχεία χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα μέσα από το rebranding και τη δημιουργία νέας ταυτότητας 
  • Απόκτηση ξεκάθαρου προσανατολισμού ως προς τις αγορές και τα κανάλια που μπορεί – ή συμφέρει – ένα ξενοδοχείο να προσεγγίσει ή να αφήσει
  • Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση ή μη της συνεργασίας με τους tour operators όταν ο ξενοδόχος κρίνει ότι αυτή είναι ασύμφωρη και χωρίς καλές προοπτικές για την επιχείρηση
  • Ένταξη του ξενοδοχείου σε ελληνική ή διεθνή αλυσίδα
  • Παραχώρηση του management του ξενοδοχείου σε ειδική εταιρία διαχείρισης
  • Τρόποι αντιμετώπισης της υπερβολικής εξάρτησης ενός ξενοδοχείου από μία μόνο αγορά
  • Παράδοση της διοίκησης του ξενοδοχείου από τους νυν ιδιοκτήτες στη νεώτερη γενιά 
  • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για μεγάλης εμβέλειας αλλαγές στο ξενοδοχείο.
Στο Hotel Strategy Masterclass θα αναλυθεί από τους ειδικούς εισηγητές η καταλληλότερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και περιορισμών. 
 
Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να αποκτήσει κάθε ξενοδοχείο προκειμένου να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και κερδοφορία του. Με πρακτικό πνεύμα θα εξηγηθούν οι τεχνικές του στρατηγικού σχεδιασμού και η εύκολη ένταξή τους στη διοίκηση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 
Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με άκρως πρακτικό τρόπο περιλαμβάνοντας πολλές δεκάδες παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές τόσο από ελληνικά ξενοδοχεία όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που διοργανώνονται από το TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε Masterclass διδάσκουν ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες με τρόπο ζωντανό και διαδραστικό, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου.
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου προς ανάλυση και συζήτηση με τη μορφή ενός case study (εάν επιθυμούν μπορεί να αναλυθεί η περίπτωση του ξενοδοχείου τους ανωνύμως).
 
Το Hotel Strategy Masterclass εντάσσεται στο σεμιναριακό τριήμερο του TravelDailyNews στις 10,11 και 12 Φεβρουαρίου 2018, με το Hotel Marketing Masterclass να πραγματοποιείται στις 10 Φεβρουαρίου και το Hotel Spa Masterclass στις 12 Φεβρουαρίου. Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν δύο ή και τα τρία σεμινάρια έχει προβλεφθεί ειδική έκπτωση (περισσότερες πληροφορίες στο email: [email protected] και στο τηλ: 210 9374050).
 
Ενότητες σεμιναρίου
 
Κατά τη διάρκεια του Hotel Strategy Masterclass θα καλυφθεί η εξής θεματολογία:
 
• Η χρησιμότητα και οι τεχνικές του στρατηγικού σχεδιασμού για ξενοδοχεία
• Αλλαγή πορείας από πλευράς ξενοδοχείων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ή περιορισμούς
• Απόκτηση του κατάλληλου ξενοδοχειακού concept
• Rebranding ξενοδοχείων και αλλαγή ταυτότητας
• Λήψη αποφάσεων ως προς τις αγορές-στόχους και τα κανάλια διανομής
• Ένταξη ξενοδοχείου σε αλυσίδα ή παραχώρηση της διαχείρισής του σε εταιρία hotel management
• Προετοιμασία της διαδοχής στις οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Δυνατότητες χρηματοδότησης ξενοδοχείων.
 
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 
Το Hotel Strategy Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
 
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
• στη μελλοντική γενιά ξενοδόχων
• σε όσους έχουν επενδύσει ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον ξενοδοχειακό κλάδο
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
Όσοι θα παρακολουθήσουν το Hotel Strategy Masterclass:
 
• θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές διάγνωσης ως προς την υφιστάμενη κατάσταση μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών και τις διαγραφόμενες στο ορατό μέλλον προοπτικές της 
• θα κατανοήσουν πώς μπορούν να εφαρμόσουν και να εντάξουν στη δουλειά τους τις τεχνικές του στρατηγικού σχεδιασμού
• θα μάθουν με πρακτικό τρόπο να σχεδιάσουν βήμα-βήμα ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το ξενοδοχείο τους
• θα λάβουν πληθώρα ερεθισμάτων και παραδειγμάτων για το πώς μπορούν να χειριστούν τα μεγάλα προβλήματα μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
• θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για κρίσιμα θέματα όπως λ.χ. την ανάπτυξη του κατάλληλου ξενοδοχειακού concept, την αλλαγή ταυτότητας του ξενοδοχείου (rebranding), την ένταξή του σε αλυσίδα και την παραχώρηση του management σε ειδική εταιρία διαχείρισης ξενοδοχείων
• θα μετάσχουν στον προβληματισμό για την εύρεση της σωστής ισορροπίας κατά τη συνεργασία με τους tour operators και τα άλλα κανάλια διανομής
• θα πάρουν χρήσιμες ιδέες για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νεώτερης γενιάς να αναλάβει τα ηνία της οικοεγενιακής επιχείρησης
• θα μπορέσουν να θέσουν προς συζήτηση την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου (επώνυμα ή ανώνυμα).
 
Ο εισηγητής
 
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, ξενοδοχείων, γαστρονομίας, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 31 χώρες, ενώ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο.
 
Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις καθώς επίσης υπουργεία και τουριστικούς οργανισμούς.
 
Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επίσης διδάξει σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Νότιας Αφρικής, ενώ διενεργεί σεμινάρια για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημοσίων οργανισμών. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Είπαν για τα σεμινάρια της σειράς Masterclass:
 
Η μεστή παρουσίαση του κ.Κούτουλα μου πρόσθεσε νέες γνώσεις, ήταν αφορμή για θετικούς προβληματισμούς και μου έδειξε νέους δρόμους για την επιχείρηση
Γεώργιος Λοχαϊτης, πρόεδρος Δ.Σ., KANALES S.A.
 
Πιστεύω ότι είναι ενα χρήσιμο σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το online marketing του ξενοδοχείου, αλλά και για όσους έχουν ήδη γνώσεις του αντικειμένου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους
Χρήστος Λουράντος, γενικός διευθυντής, Civitel Hotels
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος 
 
Πολύ σημαντική παρουσίαση συμπυκνωμένης πολυετούς εμπειρίας από έναν πολύ αξιόλογο εισηγητή για το πιο σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα που παρέχει ένα ξενοδοχείο.” 
Εμμανουήλ Χρυσουλάκης, γενικός διευθυντής, Astir Beach Hotel, Κρήτη
 
Καλός γνώστης των βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Κούτουλας ανέπτυξε με πολύ αναλυτικό τρόπο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ξενοδοχειακές μας μονάδες με απλές και προσιτές κινήσεις. Πολύτιμη μετάδοση τεχνογνωσίας στην ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων χρήσιμη για κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.” 
Γιώργος Τσέλιος, γενικός διευθυντής, Sun Beach Resort / Harmony Resorts, Ρόδος
 
Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος
 
Ο κ. Κούτουλας εστιάζοντας σε ουσιώδη ζητήματα του hotel operations μας θύμισε πως είναι σημαντικό να ξεκινάμε από τα βασικά και να επιδιώκουμε τη λεπτομέρεια. Εξαιρετικό σεμινάριο!
Βασίλης Λαπαναΐτης, γενικός διευθυντής, Lagos Mare Hotel, Νάξος
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου
 
Τόπος: AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα έναρξης: 09:00
Ώρα λήξης: 17:00
 
Κόστος συμμετοχής
 
Εγγραφή 90,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  70,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  70,00 Ευρώ 
 
Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής.
 
Εγγραφή 80,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  60,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  60,00 Ευρώ 
 
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050 Email: [email protected]
 
Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top