Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Στρατηγικός σχεδιασμός ασφάλειας τουριστικών επιχειρήσεων

12 March 2018, 10:19

Το νέο σεμινάριο του TravelDailyNews που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 18 Απριλίου, εστιάζει στον ουσιαστικής σημασίας σωστό σχεδιασμό ασφάλειας για την επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων από τις επιθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος και συγκεκριμένα επιθέσεων στις φυσικές ή τις ψηφιακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στο σεμινάριο θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να αποκτήσει κάθε τουριστική μονάδα προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα αλλά και την κερδοφορία της.


Τα σεμινάρια του TravelDailyNews συνεχίζονται με νέα αντικείμενα όπως αυτό του σωστού σχεδιασμού ασφάλειας για την επιβίωση των τουριστικών επιχειρήσεων από τις επιθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.
 
 
Digi.travel Masterclass
Στρατηγικός σχεδιασμός ασφάλειας τουριστικών επιχειρήσεων
 
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
 
AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα 
 
Εισηγήτρια: 
Γιώτα Νικολαΐδου • Security Mechanics Strategist
 
 
 
Το νέο σεμινάριο της σειράς «Digi.travel Masterclass» εστιάζει στη διδασκαλία της σωστής διαδικασίας για τον σχεδιασμό της ασφάλειας των τουριστικών επιχειρήσεων (στρατηγικό σχέδιο). Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όχι μόνο τις επιθέσεις μέσω του διαδικτύου αλλά και τις επιθέσεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις των τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση τις ξενοδοχειακές μονάδες. Το στρατηγικό σχέδιο ασφάλειας είναι το πρώτο αλλά και πιο βασικό βήμα για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η ασφάλεια των τουριστικών επιχειρήσεων σωστά και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις αλλά και τα περιττά έξοδα. Η ασφάλεια μιας επιχείρησης αποτελεί τον πιο ουσιαστικό πυλώνα της επιβίωσης αυτής της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες καθώς και τα ουσιώδη στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να αποτρέψουν τις επιθέσεις και να προστατέψουν την επιχείρηση εφαρμόζοντας τη σωστή διαδικασία. Επιπλέον, μπορούν να ελέγξουν και να αποφύγουν τις αλυσιδωτές καταστροφικές συνέπειες στην επιχείρηση. 
 
Δεν απαιτείται κάποια ειδική γνώση όσο αφορά την ασφάλεια επιχείρησης. Ολα θα επεξηγηθούν με απλό και κατανοητό τρόπο χωρίς τεχνικές λεπτομέρειες και ορολογίες. Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με πρακτικό τρόπο και θα περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές τόσο από ελληνικά ξενοδοχεία όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το TravelDailyNews και τη Γιώτα Νικολαΐδου και απευθύνεται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε σεμινάριο διδάσκουν έμπειροι επαγγελματίες με τρόπο ζωντανό και διαδραστικό, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 
Το σεμινάριο Security Strategy Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
 
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
 
Ενότητες σεμιναρίου
 
Κατά τη διάρκεια του Security Strategy Masterclass θα καλυφθεί η εξής θεματολογία:
 
• Στάδια & παράμετροι ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου προστασίας για τουριστικές επιχειρήσεις
• Ανάλυση επιπτώσεων επίθεσης, κόστος και η αποφυγή τους
• Τα είδη των επιθέσεων με πρακτικά παραδείγματα που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις 
• Οι πιο πιθανές αλλά και οι πιο επικίνδυνες επιφάνειες επίθεσης
• Το προφίλ και η μεθοδολογία των χάκερ που στοχεύουν τις τουριστικές επιχειρήσεις
• Τα πλεονεκτήματα  της σωστής στρατηγικής για την ασφάλεια μιας τουριστικής επιχείρησης 
• Οι 3 διαστάσεις της ασφάλειας (πυραμίδα ασφάλειας & 5 πυλώνες προστασίας)
• Η 4η διάσταση της ασφάλειας και η τεχνική για την αποτροπή αλυσιδωτών καταστροφικών επιπτώσεων μιας επίθεσης 
• Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που πρέπει να προστατέψει μια τουριστική επιχείρηση
• Το τρίπτυχο που δίνει τη γνώση για τα επίπεδα ασφάλειας μιας επιχείρησης ανά πάσα στιγμή
• Ο παράγοντας που αυξάνει την ασφάλεια των επιχειρήσεων άμεσα κατά 70%
• Ο παράγοντας που δίνει στον ιδιοκτήτη και τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης τον έλεγχο της προστασίας της επιχείρησης
 
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
Όσοι θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο Security Strategy Masterclass:
 
• Θα μάθουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ασφάλειας μιας επιχείρησης
• Θα κατανοήσουν τη μέθοδο με την οποία θα μπορούν να έχουν πλήρη γνώση των επιπέδων της προστασίας τους οποιαδήποτε στιγμή. Άλλωστε αποτελεί νέα τάση το γεγονός πως οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη μιας επιχείρησης γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες και μπορούν να ελέγξουν τους υπαλλήλους αλλά και όσους τους παρέχουν υπηρεσίες στα θέματα ασφάλειας. 
• Θα κατανοήσουν την έννοια του ρίσκου και των παραγόντων με τους οποίους μπορούν να σχεδιάσουν μια αποτελεσματική αλλά και μακροχρόνια προστασία της επιχείρησής τους. Η οικονομική επένδυσή τους θα είναι σωστά στοχευμένη και η χαμηλότερη δυνατή. 
• Θα καθορίσουν τις προτεραιότητες όσο αφορά την προστασία της επιχείρησής τους – τι είναι αυτό που θέλουν να προστατέψουν περισσότερο και ποιες θα είναι οι καταστροφικέ συνέπειες αν δεν το κάνουν. 
• Θα διδαχτούν τη διαδικασία με την οποία μπορούν να καθορίσουν ακριβώς τι πρέπει να προστατέψουν και τι χρειάζονται ακριβώς για να αποτρέψουν μια επίθεση στην επιχείρηση τους.  
• Θα μάθουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την επένδυση που θα κάνουν στην ασφάλεια της επιχείρησής τους για να επιφέρουν ακόμα περισσότερα κέρδη. 
• Θα διδαχτούν τόσο τις επιφάνειες που χρησιμοποιούν οι χάκερ για να επιτεθούν στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία (με συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν την κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων) όσο και τις επιπτώσεις μιας επίθεσης στην επιχείρηση τους (π.χ. από την επίδραση που μπορεί να έχει στην υπόληψη της επιχείρησής τους, πρόστιμα σε νομοθεσίες, νομικές αγωγές από πελάτες εναντίων τους μέχρι και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης).
• Θα τους δοθεί το μυστικό για τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας, το οποίο θα αυξήσει ουσιαστικά την ποιότητα αλλά και την αξιοπιστία της ασφάλειάς τους (ασφάλεια με βάση τα δεδομένα υποδομών ζωτικής σημασίας αλλά και των εμπιστευτικών δεδομένων), έτσι ώστε να δυσκολεύουν δραματικά την προσπάθεια επίθεσης εναντίων τους αλλά και να δικαιούνται ασφαλιστικές καλύψεις και αποφυγή προστίμων σε περίπτωση που συμβεί μια επίθεση. 
• Θα διδαχτούν τα στάδια προστασίας και τα χρονικά πλαίσια γύρω από αυτά για να εντοπιστεί και να αποτραπεί μια επίθεση έγκαιρα, και να επανέλθει η επιχείρηση μετά την επίθεση στο μικρότερο χρονικό διάστημα, με το μικρότερο δυνατόν κόστος αλλά προ πάντων με τις λιγότερες δυνατές (συνήθως αλυσιδωτές) επιπτώσεις.  
• Θα μάθουν ποιος είναι ο παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της ασφάλειάς τους άμεσα κατά 70%. 
• Θα τους δοθούν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή αλλά και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία αντιμετώπισης επιθέσεων. 
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένα από το έμμεσα οφέλη του σεμιναρίου είναι η αύξηση της προσωπικής ασφάλειας των παρευρισκόμενων. 
 
Με τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:
 
• θα έχουν αντιληφθεί και θα είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να προστατέψουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά την επιχείρησή τους
• θα κατανοήσουν ότι η ασφάλεια είναι κάτι που μπορούν να εφαρμόσουν με ευκολία αν ξέρουν τη σωστή διαδικασία
• θα πιστέψουν ότι μπορούν να ελέγξουν τις επιθέσεις και να μην είναι έρμαιο των χάκερ αλλά και οποιουδήποτε εγκληματία μπορεί να στοχεύσει την επιχείρησή τους και
• θα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα για να δομήσουν σωστά την ασφάλειά τους
 
Η εισηγήτρια
 
Η Γιώτα Νικολαΐδου είναι σε αποστολή τερματισμού της τρομοκρατίας και των επιθέσεων ασφάλειας (τόσο ψηφιακών όσο και φυσικών) σε επιχειρήσεις απομυθοποιώντας την ασφάλεια και διευκολύνοντας την προστασία τους.
 
Η Γιώτα έχει διατελέσει «Επικοινωνιακός ακόλουθος διπλωματικών υποθέσεων» για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι σύμβουλος για κρίσιμες υποδομές ασφάλειας και Διευθύντρια περιφερειακού κέντρου ελέγχου επιχειρήσεων για την Πολιτική Άμυνα Κύπρου. Επιτελεί καθήκοντα αναλυτή και εκπαιδευτή ασφάλειας πληροφοριών για τον Κυπριακό οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (CyCSO) και είναι Πρέσβειρα και ανταποκρίτρια για τον Διεθνή οργανισμό «Olbios Network for Action». Επιπλέον, είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια της Secure World Vision, μιας διεθνούς εταιρείας με σκοπό την προστασία των κρίσιμων εταιρικών δεδομένων.
 
Η Γιώτα έχει ειδικευτεί στην προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας και εμπιστευτικών δεδομένων. Έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη φοιτήτρια υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Δόκτορα  Dhiraj Pradhan, ο οποίος έχει βραβευτεί από το ACM και επιτελεί σύμβουλος της NASA μεταξύ άλλων. Τα ακαδημαϊκά της προσόντα περιλαμβάνουν πτυχίο στον Σχεδιασμό Υλικού, μεταπτυχιακό στην «Προηγμένη Μικροηλεκτρονική Μηχανική Συστημάτων» με περαιτέρω ειδίκευση στην ανοχή σφάλματος συστημάτων, την ασφάλεια υλικού, την ευχρηστία ασφάλειας καθώς και στην λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
 
Η τεχνογνωσία της έχει ζητηθεί από τις παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες ημιαγωγών, Boeing, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, Europol και κυβερνητικές υπηρεσίες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Η εμπειρογνωσία της περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση και τον σχεδιασμό υποδομών ζωτικής σημασίας που σχετίζεται με την προστασία του κοινού και του Κυπριακού κράτους.
 
Η Γιώτα επικεντρώνει την μεθοδολογία εκπαίδευσής της σε ολιστικά μοντέλα ασφάλειας, στρατηγικής καθώς και την χρήση νοητικών συμπεριφορικών μοντέλων. Επιπλέον, βοηθά μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τους παρέχει τα αναγκαία τεχνολογικά εργαλεία.
 
Είπαν για τα σεμινάρια του TravelDailyNews:
 
Προτείνω στο TravelDailyNews να συνεχίσει τα χρηστικά και απαραίτητα σεμινάρια με ξενοδοχειακή θεματολογία”  
Γιώργος Μιχάλης, Director of Sales & Marketing, Spyrou Hotels   
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.” 
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος   
 
Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.” 
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος   
 
Ενδιαφέρον σεμινάριο με παρουσίαση πλούσιου υλικού από αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες” 
Δήμητρα Δολιανίτη, στέλεχος Marketing, Κρατήσεων & Πωλήσεων, Coral Hotel, Αθήνα   
 
Τα σεμινάρια του TravelDailyNews είναι πάντα επίκαιρα, με έμπειρους εισηγητές μέσα από τον τομέα μας που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο” 
Βάσω Μίντζα, Sales & Marketing Manager, AKS Hotels   
 
Στοχευμένο, χρήσιμο σεμινάριο-εργαλείο για κάθε σύγχρονο ξενοδόχο” 
Μαρία Πασλή, E-market, Zafolia Hotel     
 
Χρήσιμο, πλούσιο και ουσιαστικό για κάθε ιδιοκτήτη και στέλεχος ξενοδοχείου” 
Στέλιος Ζαχαρουδάκης, ιδιοκτήτης, Latania Hotel 
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου:
 
Τόπος: AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
Ώρα έναρξης: 09:00
Ώρα λήξης: 17:00
 
Κόστος συμμετοχής:
 
Εγγραφή 120,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  100,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  90,00 Ευρώ 
 
Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής.
 
Εγγραφή 110,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  90,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  80,00 Ευρώ 
 
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050 Email: tma@tma.travel
 

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top