Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Πως να κάνετε σύμμαχο σας την οικονομία διαμοιρασμού

12 October 2018, 16:32

Νέο σεμινάριο από το TravelDailyNews στο οποίο αναλύονται η οργάνωση και λειτουργία της εξοχικής κατοικίας στην οικονομία του διαμοιρασμού, οι διάφορες επικρατούσες τάσεις σήμερα, οι τρόποι οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης της.


Νέο σεμινάριο από το TravelDailyNews με θέμα την αξιοποίηση της εξοχικής κατοικίας.
 
 
TravelDailyNews Seminars
«Πως να κάνετε σύμμαχο σας την οικονομία διαμοιρασμού»
 
Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
 
AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
 
Εισηγητές: 
Μιχάλης Βασταρδής
Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΜΒΑ Τουρισμού), διδάσκων Διοίκηση και Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της Hospitality-Xperts LLP στην οποία ανήκει η www.villasnhomes.com
 
Αντώνης Βασταρδής
Συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της Hospitality-Xperts Hellas στην οποία ανήκει η www.villasnhomes.com, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοχος Master στην αρχιτεκτονική και την Βιώσιμη αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Huddersfield του Ηνωμένου Βασιλείου
 
 
 
Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στους συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη αντίληψη της επιχειρηματικότητας και τους τρόπους εντοπισμού και αξιοποίησης των ευκαιριών της αγοράς στον τομέα της οικονομίας διαμοιρασμού.
 
Γίνεται μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή και ανάλυση στον τομέα της εξοχικής κατοικίας και εγκατάστασης χρησιμοποιούμενης για ενοικίαση μικρής διάρκειας, στην οργάνωσή της, το εύρος και την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών, του τρόπου οργάνωσης, προωθούσης και διαχείρισης, και της στρατηγικής την οποία θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος ώστε να έχει επιτυχή οικονομικά αποτελέσματα.
 
Ξεκινά με την ανάπτυξη της ιδέας και της σημασίας και ενδιαφέροντος που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης ή διευθυντής. Γίνεται ενημέρωση γύρω από τις επικρατούσες τάσεις γύρω από την παροχή και λειτουργία της εξοχικής κατοικίας. 
 
Η προετοιμασία της κατοικίας προς ενοικίαση εξετάζεται και αναλύεται, καθώς και το θέμα του μάρκετινγκ (ανάγκες, διαδικασίες, τρόποι). Γίνεται αναφορά στις διάφορες διαδικασίες και στάδια που ακολουθούνται και τέλος παρουσιάζονται διάφορες φόρμες ελέγχου οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο αναβαθμισμένων προσφερόμενων υπηρεσιών.
 
Εκπαιδευτικές ενότητες σεμιναρίου
 
• Εισαγωγή στην εξοχική κατοικία (Vacation Rentals)
   - Γιατί να ενοικιάσετε την θερινή σας κατοικία και πως πρέπει να ξεκινήσει κανείς;
   - Υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες;
   - Μέχρι ποιο βαθμό πρέπει να ασχοληθώ;
• Οργάνωση της κατοικίας
   - Συνιστάται η χρησιμοποίηση επιλεγμένου προσωπικού;
   - Πως πρέπει να οργανωθώ ώστε να έχω επιτυχή αποτελέσματα;
   - Τομείς που θα πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα
   - Τι πρέπει να κάνω ώστε να ετοιμάσω την κατοικία για την άφιξη του πελάτη μου;
• Σχετικά με το μάρκετινγκ της κατοικίας μου
   - Πώς θα διαφημίσω και προωθήσω την κατοικία μου ώστε να προσελκύσω πελάτες;
   - Τι πρέπει να κάνω ώστε να βρω πελάτες που θα κάνουν χρήση της κατοικίας μου;
   - Θα πρέπει να προωθήσω την κατοικία μου στοχεύοντας σε κάποιες κατηγορίες πελατών; Με ποιο τρόπο;
   - Τι πρέπει να περιλάβω στην περιγραφή της κατοικίας μου ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον;
   - Ποιο τρόπο να ακολουθήσω ώστε να περιγράψω την κατοικία μου επιτυχημένα;
   - Τι είδους φωτογραφίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;
   - Ποια μέθοδο να ακολουθήσω για να υπολογίσω την τιμή που θα χρεώσω;
   - Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για την ενοικίαση της κατοικίας μου;
• Λειτουργία και διαχείριση
   - Υπάρχει κάποιος τρόπος η διαδικασία λήψης και διαχείρισης των κρατήσεων;
   - Πως γίνεται η διαχείριση των εισπράξεων Και των προκαταβολών;
   - Τιμές και τιμολογιακή πολιτική
   - Τρόποι βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών 
   - Ποιο ρόλο παίζει η τεχνολογία και πως μπορώ να κάνω χρήση προς όφελός μου. Με ποιους τρόπους
   - OTAs και ηλεκτρονικές κρατήσεις
   - Οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση
 
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
• οι εκπαιδευόμενοι θα αντιληφθούν την σοβαρότητα με την οποία πρέπει να λειτουργεί μια παρόμοια επιχείρηση αποτελεσματικά
• Παρουσιάζονται με κάθε λεπτομέρεια οι ευθύνες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων
• Γίνεται αναφορά στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, την αναγκαιότητα του μάρκετινγκ και πως αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά
• Παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι διάφορες λίστες ελέγχου οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών,  ελέγχου ασφάλειας, αλλά και διαδικασιών και 
• Γίνεται αναφοράα στην εύρυθμη λειτουργία κάθε συγκροτήματος, τα οικονομικά αποτελέσματα και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
 
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 
• Ιδιοκτήτες βίλλας, κατοικίας, διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών και κάθε άλλου ακινήτου προς εκμετάλλευση στην οικονομία διαμοιρασμού
• Διευθυντές και Travel Agents οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση εξοχικών κατοικιών, chalets, βίλλας, διαμερισμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων μικρής διάρκειας.
• Αυτό-απασχολούμενους, ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν γνώση και πληροφόρηση επί του θέματος διαχείρισης τουριστικής κατοικίας
• Νέους πτυχιούχους οι οποίοι ενδιαφέρονται επαγγελματικά, για την ενασχόλησή τους με την οργάνωση και διαχείριση παντός είδους εξοχικής κατοικίας.
• Ξενοδόχους, διευθυντές και στελέχη ξενοδοχείων τα οποία προσφέρουν προς ενοικίαση βίλλες, Condos, διαμερίσματα, B&B,
• Ξενοδόχους και επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την δραστηριότητα της ξενοδοχειακής τους επιχείρησης δημιουργώντας “Mixed use developments” κατασκευάζοντας προς πώληση, ενοικίαση και μετέπειτα διαχείριση.
• ‘Όσους ασχολούνται και επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να ενημερωθούν επί θεμάτων σχετικών με την οικονομία διαμοιρασμού.
 
Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά μέσα
 
• Power Point
• Παραδείγματα και Skype επικοινωνία
• Case studies
• Παρουσίαση και συζήτηση
 
Εισηγητές
 
Μιχάλης Βασταρδής
Η σταδιοδρομία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας της φιλοξενίας. Έχει διατελέσει επί 22 έτη στέλεχος της Hilton International, ολοκληρώνοντας την σταδιοδρομία του το 1997 ως γενικός διευθυντής του Hilton Κερκύρας. Ταξίδεψε εκτενώς και εργάστηκε μεταξύ άλλων στο Hilton Bahrein ως Director of Food & Beverage, στο Hilton Athens ως εκτελεστικός διευθυντής και στο Nairobi Hilton ως γενικός διευθυντής.
 
Επικεφαλής της ομάδας, η οποία ίδρυσε τον Κριμαϊκό Οργανισμό Τουρισμού από το 1998 - 1990, ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατά την διάρκεια του οποίου ασχολήθηκε και ολοκλήρωσε την αδελφοποίηση Ρόδου-Γιάλτας.
 
Διετέλεσε διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης παγκοσμίως, στην εταιρία Table Booking, διευθυντής της HelmsBriscoe για την Ελλάδα, περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης της Boutique & Lifestyle Lodging Association, και γενικός διευθυντής σε διάφορα ξενοδοχεία της Ελλάδας από το 2002 έως το 2010 όπως το Park Hotel Athens, το Elysium Resort & Spa στη Ρόδο, το The Elatos Resort και άλλα.
 
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ (School of Hotel Administration) και της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. Διδάσκει την Ξενοδοχειακή Διοίκηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, MBA-Tourism Management.
 
Είναι συνιδρυτής και CEO της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών Hospitality–Xperts LLP, η οποία δραστηριοποιείται και στην οικονομία του διαμοιρασμού και από την 1η Ιουλίου 2018 λειτουργεί το brand www.villasnhomes.com διεθνώς.
 
Αντώνης Βασταρδής
Ταλαντούχος και δημιουργικός αρχιτέκτων μηχανικός, με προσανατολισμό στον πελάτη, με αναλυτική και πολυεπίπεδη σκέψη και πάθος για το σχέδιο, τη μελέτη και την καινοτομία. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή βιώσιμων έργων κυρίως στον τουριστικό τομέα, δημιουργώντας περιβαλλοντικές μελέτες και σχεδιασμούς, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμες. Ασχολείται με την αειφορία από το 2005.
 
Από το 2010 είναι κάτοχος διπλώματος Master of Science στην Αειφορική Αρχιτεκτονική μετ’ επαίνου. Το 2005 λαμβάνει το Δίπλωμα MA της Αρχιτεκτονικής με θέμα της διατριβής του την Βιώσιμη Τεχνολογία και την εφαρμογή της στο σχεδιασμό του Μουσείου, αφιερωμένο στον ισθμό της Κορίνθου.
 
Είναι συνιδρυτής της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών Hospitality–Xperts LLP, η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και με την οικονομία του διαμοιρασμού, και από την 1η Ιουλίου 2018 λειτουργεί το brand www.villasnhomes.com διεθνώς.
 
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Huddersfield του Ηνωμένου Βασιλείου. Λόγω της ενασχόλησης του πατέρα του, μεγάλωσε μέσα στα ξενοδοχεία και ταξίδεψε σε διάφορες χώρες με αποτέλεσμα να έχει συνδεθεί στενά με την βιομηχανία της φιλοξενίας.
 
Είπαν για τα σεμινάρια του TravelDailyNews
 
Προτείνω στο TravelDailyNews να συνεχίσει τα χρηστικά και απαραίτητα σεμινάρια με ξενοδοχειακή θεματολογία” 
Γιώργος Μιχάλης, Director of Sales & Marketing, Spyrou Hotels
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος 
 
Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.” 
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος
 
Ενδιαφέρον σεμινάριο με παρουσίαση πλούσιου υλικού από αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες” 
Δήμητρα Δολιανίτη, στέλεχος Marketing, Κρατήσεων & Πωλήσεων, Coral Hotel, Αθήνα
 
Τα σεμινάρια του TravelDailyNews είναι πάντα επίκαιρα, με έμπειρους εισηγητές μέσα από τον τομέα μας που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο” 
Βάσω Μίντζα, Sales & Marketing Manager, AKS Hotels
 
Στοχευμένο, χρήσιμο σεμινάριο-εργαλείο για κάθε σύγχρονο ξενοδόχο” 
Μαρία Πασλή, E-market, Zafolia Hotel
 
Ενα εξαιρετικό σεμινάριο, με καλές πρακτικές, συμπυκνωμένη γνώση με καλό αποτέλεσμα” 
Αναστάσιος Ασκήτογλου, Sales Director, Iberostar Astir Odusseus
 
Χρήσιμο, πλούσιο και ουσιαστικό για κάθε ιδιοκτήτη και στέλεχος ξενοδοχείου” 
Στέλιος Ζαχαρουδάκης, ιδιοκτήτης, Latania Hotel
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του σεμιναρίου
 
Τόπος: AIROTEL Parthenon Hotel • Μακρή 6 • Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
Ώρα έναρξης: 09:00
Ώρα λήξης: 17:00
 
Κόστος συμμετοχής:
 
Εγγραφή 90,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  70,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  70,00 Ευρώ 
 
Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το παρακάτω κόστος συμμετοχής.
 
Εγγραφή 80,00 Ευρώ 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  60,00 Ευρώ 
Φοιτητές - Άνεργοι  60,00 Ευρώ 
 
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα και καφές. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications: Τηλ: 210 9374050 Email: tma@tma.travel
 

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top