Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Το Hotel Marketing Masterclass στο Ηράκλειο Κρήτης

05 Νοέμβριος 2018, 15:29

Στο πλαίσιο του Hotel Marketing Masterclass επιδιώκεται να εξηγηθεί η χρήση των πλέον αποτελεσματικών τεχνικών του online marketing, αλλά προπάντων να τονιστεί η αξία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ μέσω της ενδεδειγμένης στρατηγικής και του κατάλληλου marketing mix, με το οποίο ένα ξενοδοχείο θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακόμη και με περιορισμένο κονδύλι προβολής.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» σε συνεργασία με το TravelDailyNews και τον σύμβουλο τουριστικών επιχειρήσεων και πανεπιστημιακό Δρ. Δημήτρη Κούτουλα πραγματοποιεί το σεμινάριο «The Hotel Marketing Masterclass: Σχεδιασμός μάρκετινγκ για ξενοδοχεία και χρήση του διαδικτύου για την αύξηση των πωλήσεων».
 
 
The Hotel Marketing Masterclass:
Σχεδιασμός μάρκετινγκ για ξενοδοχεία και χρήση του διαδικτύου για την αύξηση των πωλήσεων
 
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» • Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης
 
Εισηγητής:
Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Πανεπιστημιακός
 
 
 
Η σωστή χρήση των εργαλείων του μάρκετινγκ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση να επιβιώσει και να ευημερήσει σε μια ιδιαίτερα ρευστή αγορά. Εν μέσω ριζικών ανακατατάξεων – συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης της ελληνικής ξενοδοχειακής πελατείας, έντονες μεταπτώσεις στη ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως της Ρωσίας, επίδραση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στις κρατήσεις των Ευρωπαίων τουριστών, εντεινόμενος ανταγωνισμός τιμών κοκ. – τα ελληνικά ξενοδοχεία οφείλουν να βρουν εκείνες τις λύσεις στην αγορά προκειμένου να αναπληρώσουν τις απώλειες στην πελατεία και το τζίρο τους και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.
 
Όσα ξενοδοχεία ασχολήθηκαν συστηματικά με το μάρκετινγκ αξιοποιώντας ειδικότερα τα εργαλεία online προβολής, κατάφεραν να βελτιώσουν τα έσοδά τους, να εδραιώσουν μια πολύ καλή εικόνα στην αγορά, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά κανάλια διακίνησης τουριστών και να θέσουν πολύ καλές βάσεις κερδοφορίας ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η καλή κατανόηση των σημαντικότερων εργαλείων του online marketing γίνεται περισσότερο αναγκαία, καθώς η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εργαλείων προβολής έχει σε μεγάλο βαθμό μειωθεί στις σημερινές συνθήκες μιας ολοένα και πιο ανταγωνιστικής αγοράς.
 
Ενώ το διαδίκτυο προσέφερε στα ξενοδοχείο τη δυνατότητα να αυξήσουν τις απευθείας κρατήσεις χωρίς μεσάζοντες, εντούτοις πολλοί ξενοδόχοι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν υπέρ τους την πληθώρα των διαδικτυακών εργαλείων μάρκετινγκ. Είναι πλέον συχνό το φαινόμενο οι ξενοδόχοι να ασχολούνται αποσπασματικά με κάποια επιμέρους πτυχή του online marketing αντί να κάνουν ολοκληρωμένη προβολή και να υλοποιούν μια στρατηγική μάρκετινγκ που θα μεγιστοποιήσει τα έσοδα και την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.
 
Έτσι επιδιώκεται στο πλαίσιο του Hotel Marketing Masterclass να εξηγηθεί η χρήση των πλέον αποτελεσματικών τεχνικών του online marketing, αλλά προπάντων να τονιστεί η αξία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ μέσω της ενδεδειγμένης στρατηγικής και του κατάλληλου marketing mix, με το οποίο ένα ξενοδοχείο θα επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακόμη και με περιορισμένο κονδύλι προβολής.
 
Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με άκρως πρακτικό τρόπο περιλαμβάνοντας πολλές δεκάδες παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές τόσο από ελληνικά ξενοδοχεία όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερικού.
 
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που διοργανώνονται από την TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων.
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου ΙΙ, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου προς ανάλυση και συζήτηση με τη μορφή ενός case study.
 
Διδακτικές Ενότητες
 
• Η χρησιμότητα του μάρκετινγκ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Κατανοώντας την αγορά του ξενοδοχείου
• Θέματα στρατηγικού σχεδιασμού
• Τα εργαλεία του μάρκετινγκ: Το «Marketing Mix»
• Branding ξενοδοχείων
• Αναπτύσσοντας την εμπορική πολιτική του ξενοδοχείου με έμφαση στο upselling και το cross-selling στα επιμέρους τμήματα (Room Division, F&B, Spa)
• Αναπτύσσοντας μια δυναμική διαδικτυακή παρουσία του ξενοδοχείου
  o Παραγωγή content υψηλής ποιότητας
  o Ανάπτυξη ιστοσελίδας
  o Τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO – SEM)
  o Διαδικτυακές κρατήσεις
  o Email marketing και eNewsletter
  o Social Media
  o Mobile Marketing
• Τεχνικές δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας
• Οργανώνοντας και στελεχώνοντας το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων του ξενοδοχείου
 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 
• κατανοήσουν πώς μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και την κερδοφορία της επιχείρησής τους αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη ευκαιρία λ.χ. από πλευράς των tour operators, στην αγορά των μεμονωμένων τουριστών, στην αγορά των ταξιδιών ειδικών ενδιαφερόντων κοκ.
• μάθουν με πρακτικό τρόπο να σχεδιάσουν βήμα-βήμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ για το ξενοδοχείο τους
• λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα περιορισμένο κονδύλι μάρκετινγκ
• λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς θα ιεραρχήσουν και θα εκμεταλλευτούν τα πολυάριθμα εργαλεία μάρκετινγκ – συμβατικά και διαδικτυακά – προς όφελος του ξενοδοχείου τους
• μάθουν για την ένταξη της διαδικτυακής προβολής στη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ του ξενοδοχείου τους
• μπορέσουν να αποφύγουν αστοχίες και λάθη κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας τους και εν γένει της διαδικτυακής τους παρουσίας
• πάρουν πληροφορίες χρήσιμες για την επιλογή και τη συνεργασία με εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαδικτυακής προβολής
• μπορέσουν να θέσουν προς συζήτηση την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου
 
Το Hotel Marketing Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
 
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• σε όσους εργάζονται – ή ενδιαφέρονται να εργαστούν – στο χώρο του ξενοδοχειακού μάρκετινγκ και των πωλήσεων
• σε όσους παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες μάρκετινγκ σε ξενοδοχεία (π.χ. κατασκευαστές ιστοσελίδων, διαφημιστικές εταιρίες, γραφίστες, γραφεία δημοσίων σχέσεων κοκ.)
 
Διάρκεια & Κόστος
 
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και το κόστος του είναι 150 ευρώ. Το Hotel Marketing Masterclass θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.
 
Διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: κα Μαρία Γιαμπουλάκη
 
Πληροφορίες για συμμετοχή καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00
 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Λίτσα Μπιστιτζιάνου.
 
Τηλ. επικοινωνίας: 2811 103135, 2811 103136
 
Fax.: 2811 118000.
 
Email: [email protected]
 
Εισηγητής
 
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, ξενοδοχείων, γαστρονομίας, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 31 χώρες, ενώ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο.
 
Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις καθώς επίσης υπουργεία και τουριστικούς οργανισμούς.
 
Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επίσης διδάξει σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Νότιας Αφρικής, ενώ διενεργεί σεμινάρια για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημοσίων οργανισμών. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, παρακαλώ πατήστε εδώ.Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top