Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Στον απόηχο των εκλογών…η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Χρήστος Πετρέας - 08 Ιούλιος 2019, 14:40

Ο τουρισμός χρειάζεται έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, για συνέχεια στις ενέργειες και παρεμβάσεις, και ένας τέτοιος σχεδιασμός θα αποτελέσει και καθοδηγητικό μπούσουλα για τον προγραμματισμό αλλά και κριτήριο ελέγχου απολογιστικής αποτελεσματικότητας, και βάση για διορθωτικές προσαρμογές.


Τώρα που έληξε η προεκλογική περίοδος, η οποία εστιάστηκε σε θέματα οικονομίας, εθνικής ταυτότητας, κοινωνικών παροχών, και αμφοτέρωθεν υποσχέσεις περί ανάπτυξης και ευημερίας, ήρθε η ώρα να δούμε και τον ελληνικό τουρισμό, που ουσιαστικά αφέθηκε στον «αυτόματο» την περίοδο αυτή.
 
Όμως, στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, ακούστηκαν φωνές ανησυχίας, έγινε και η παρουσίαση της μελέτης του ΙΤΕΠ του ΞΕΕ, και από αρκετούς επαγγελματίες αναφέρθηκαν στοιχεία μειώσεων των κρατήσεων, αλλά χάθηκαν στην πληθώρα των προεκλογικών διαφημίσεων.
 
Την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της κάλπης και έχουμε και ενδείξεις για την νέα ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, που θα πάρει αυτήν την «καυτή πατάτα», και που θα πρέπει κυριολεκτικά να ανατρέψει την ευμάρεια του παρελθόντος σε ουσιαστική, δυναμική, εμπεριστατωμένη, στρατηγική, πρωτίστως περί σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και δευτερευόντως περί ενεργειών τουριστικής προβολής που πρέπει να έπονται της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης.
 
Οι κατευθύνσεις και οι άξονες στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, δεν διαφέρουν στα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, και κανείς δεν αμφισβητεί (και έτσι ανακοινώνονται από τις διάφορες κυβερνήσεις) ότι πρέπει να στοχεύσουμε:
  • στην 12-μηνη διάρκεια της τουριστικής δραστηριότητας, με μείωση της αιχμής της εποχικότητας
  • στην επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλο το γεωγραφικό εύρος της επικράτειας και στην ανάδειξη των σήμερα λιγότερο δημοφιλών προορισμών 
  • στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών με την ανάπτυξη των ειδικών – θεματικών μορφών
  • στην βελτίωση και αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλες τις μορφές, περιοχές και αγορές
  • στην εντατικοποίηση της ανανέωσης και επέκτασης των πάσης φύσεως τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων και συμπλήρωση αυτών που χρειάζονται για την προσέλκυση των «πελατών» των θεματικών μορφών
  • στην δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων για την περεταίρω προσέλκυση επενδυτών και επενδύσεων στις τουριστικές δραστηριότητες
  • στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της επιβάρυνσης από τον τουρισμό του περιβάλλοντος, των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, και της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ταξιδιωτών διεθνώς
  • στην συμπλήρωση των τουριστικών εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού του τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα και στην προώθηση της Ελλάδος ως διεθνούς κέντρου τουριστικής εκπαίδευσης
  • στην αύξηση των εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα με την υποστήριξη ενεργειών αύξησης της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης και της μέσης διάρκειας διαμονής, και όχι μόνον αύξηση του αριθμού των επισκεπτών – τουριστών
  • στην διαμόρφωση επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την γενικότερη αλλά και την ειδικότερη τουριστική προβολή και προώθηση του τουρισμού με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.
«Στρατηγικά σχέδια» για τον τουρισμό έχουν πολλές φορές αναφερθεί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του τουρισμού αλλά με εξαίρεση σπανιότατες περιπτώσεις, δεν δημοσιοποιήθηκαν, παρά μόνο γενικές εξαγγελίες, ή έγιναν χωρίς να τεθούν για διαβούλευση με τους επαγγελματίες, και με λίγες εξαιρέσεις, δεν είδαμε να δημοσιοποιηθούν ώστε να έχουν δυνατότητα οι τουριστικοί επιχειρηματίες να προσαρμόσουν και να εκμεταλλευτούν τον κυβερνητικό προγραμματισμό για να επαυξήσουν τις δικές τους ενέργειες. Και ενώ είχαν γίνει ανακοινώσεις για «σχέδια δράσεων» αυτά δεν έγιναν γνωστά τι περιείχαν και μόνο ex post πληροφορήθηκαν οι επαγγελματίες για το περιεχόμενο τους.
 
Βεβαίως, ο νέος πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συζήτηση που είχε στην κλειστή Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, σαφώς αναφέρθηκε σε έναν τουριστικό σχεδιασμό σε συνεργασία με όλες τις περιφέρειες, και στην ίδρυση του «Συμβουλίου των Περιφερειαρχών» που θετικά μόνο μπορεί να συμβάλει σε μία συνολική αντιμετώπιση για τον τουρισμό και την  μείωση των μεγάλων διαφορών μεταξύ των περιφερειών της χώρας. 
 
Ο τουρισμός χρειάζεται έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, για συνέχεια στις ενέργειες και παρεμβάσεις, και ένας τέτοιος σχεδιασμός θα αποτελέσει και καθοδηγητικό μπούσουλα για τον προγραμματισμό αλλά και κριτήριο ελέγχου απολογιστικής αποτελεσματικότητας, και βάση για διορθωτικές προσαρμογές. 
 
Έχουν επανειλημμένα αναφερθεί οι εναλλακτικές – ειδικές – θεματικές μορφές ως η λύση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, για την γεωγραφική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλες τις περιοχές της χώρας, για την προσέλκυση επισκεπτών ανώτερων εισοδηματικών τάξεων και καλύτερης οικονομικής απόδοσης, και για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και την απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Όμως στην ουσία έχουμε μείνει στις εξαγγελίες χωρίς να έχουν πραγματικά υλοποιηθεί ενέργειες για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων τις οποίες όντως έχει η Ελλάδα, και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για αυτά πρέπει να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό της νέας πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού.
 
Αλλά επίσης χρειάζεται να έχουμε έγκαιρα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία. Η εκτελούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος περιοδική έρευνα συνόρων, με ερωτηματολόγιο σε επισκέπτες στους διάφορους συνοριακούς σταθμούς και αεροδρόμια, δημοσιοποιείται ανά τρίμηνο από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τα κεντρικά της στοιχεία, αλλά δεν αποδίδει τη συνολική επίδραση και επίπτωση που έχει ο τουρισμός στη χώρα. Δεν δικαιολογείται μια χώρα όπως η Ελλάδα με τόσο σημαντική συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ να μην έχει σε λειτουργία ακόμη, σύστημα Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (satellite accounts). Στην περίοδο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, κανονικά θα έπρεπε στο τέλος κάθε μηνός να είναι δημοσιοποιημένα στο διαδίκτυο τα στατιστικά στοιχεία, όχι μόνο των αφίξεων και της δραστηριότητας, αλλά και στοιχεία που να δείχνουν χαρακτηριστικά ενδιαφερόντων, δραστηριοτήτων, ικανοποίησης και λοιπής συμπεριφοράς των επισκεπτών τουριστών προκειμένου οι τουριστικές επιχειρήσεις να μπορούν άμεσα να λαμβάνουν αντίστοιχες δράσεις ή να κάνουν διορθωτικές ενέργειες. 
 
Ο τουρισμός είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα, και άμεσα επηρεάζει τόσο τις θέσεις εργασίας, όσο και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ το έσοδο από την τουριστική δραστηριότητα διαχέεται σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Δεδομένου ότι στην τουριστική δραστηριότητα εμπλέκονται πολλά υπουργεία, η δική μας πρόταση είναι να δημιουργηθεί μία «δι-υπουργική επιτροπή για τον τουρισμό» ώστε να διευκολυνθεί και το νομοθετικό έργο και να αντιμετωπίζονται στο ανώτατο επίπεδο οι όποιες ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό.
 
Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου τουρισμού παραλαμβάνει και πολλές εκκρεμότητες και προβληματισμούς από τους επαγγελματίες, που περιλαμβάνουν και θέματα νομοθετικών παρεμβάσεων, συμπλήρωσης ήδη ψηφισθέντων νόμων για τους οποίους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, θέματα ανταγωνισμού, θέματα ρυθμίσεων λειτουργίας υποτομέων του τουριστικού κλάδου, και μάλιστα ενώ η τουριστική περίοδος βρίσκεται στο φόρτε της.
 
Οι ενέργειες της νέας πολιτικής ηγεσίας πρέπει να περιλαμβάνουν και αντιμετώπιση στα θέματα που άπτονται με την οικονομική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως, ποσοστό ΦΠΑ σε διάφορες κατηγορίες τουριστικών δραστηριοτήτων, φορολογικές ρυθμίσεις ανάλογα με την δραστηριότητα και την περίοδο λειτουργίας, διευκόλυνση αντιμετώπισης οικονομικών δανειακών τουριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, που είναι σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, χρειάζεται τακτοποίηση εκκρεμοτήτων θεμάτων προσβασιμότητας και μεταφορών προς τους διάφορους τουριστικούς προορισμούς της χώρας συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων λειτουργίας αεροδρομίων, λιμένων, οδικών, και σιδηροδρομικών μεταφορών.
 
Η νέα πολιτική ηγεσία θα κληρονομήσει και ήδη ανειλημμένες δεσμεύσεις και υπό εξέλιξη δράσεις, που θα πρέπει με ιδιαίτερη ταχύτητα να αξιολογήσει, ενώ θα κληρονομήσει επίσης και την συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες διεθνείς επιτροπές, όπου τρέχουν διάφορες δραστηριότητες. 
 
Τα ανωτέρω προφανώς δεν αποτελούν καινούργιες διαπιστώσεις ή δεν κομίζουν «γλαύκα εις Αθήνας», είναι σαφές ότι οι διαπιστώσεις αυτές επαναλαμβάνονται από διάφορους κυβερνητικούς εκπροσώπους καθώς και διάφορους φορείς πολλές φορές στις αρχές και στο τέλος της κάθε τουριστικής περιόδου. Όμως, ίσως είναι η πρώτη φορά που λόγω των νέων δεδομένων της οικονομικής συγκυρίας και της προβλεπόμενης αναμόρφωσης, πολλών δομών στην Ελλάδα, αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία να μπει σε μια τάξη και ο τουρισμός, και πραγματικά να αποτελέσει και τη βάση και το έναυσμα για να αναπτυχθεί η παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας. Το ότι έχουμε τα εχέγγυα για να είμαστε ένας δωδεκάμηνος τουριστικός προορισμός, για πάρα πολλές εθνικότητες του κόσμου, είναι και βέβαιο και έχει αποδειχθεί στο παρελθόν.
 
Ο Έλληνας, η ιστορία μας λέει, ότι στις δύσκολες καταστάσεις καταφέρνει να μεγαλουργεί. Δεν είναι κατάλληλη περίοδος να μεγαλουργήσουμε και στον τουρισμό τώρα;
 
Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός, παρά το ότι έχουν σοβαρότατα θέματα να λύσουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεν θα παραγκωνίσουν τον τουρισμό, και ίσως είναι συγχρόνως ευκαιρία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο 2019 ο νέος πρωθυπουργός να ανακοινώσει και αντίστοιχα περί του ελληνικού τουρισμού.

 
 
Ο κ. Χρήστος Πετρέας είναι οικονομολόγος – εμπειρογνώμων – EU Expert / σύμβουλος τουριστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, μελετητής, συγγραφέας και αρθρογράφος, σε θέματα επιχειρηματικής και τουριστικής ανάπτυξης, και συνεργάτης – special features editor - του Travel Daily News. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και μάρκετινγκ πολλών ειδικών – θεματικών μορφών τουρισμού, και δραστηριοποιείται ως σύμβουλος φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.


Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top