Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Ιστορικό ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού σε αφίξεις, διανυκτερεύσεις και εισπράξεις το 2019

08 Οκτώβριος 2020, 11:45

Όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους: Οι χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +12%, διανυκτερεύσεις +6% και έσοδα +23%), οι χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +26%, διανυκτερεύσεις +15% και έσοδα +28%) και οι λοιπές χώρες (αφίξεις +8%, διανυκτερεύσεις +14% και έσοδα +24%).


Η ακτινογραφία του εισερχόμενου τουρισμού για την περίοδο 2017-2019, είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η οποία αποστέλλεται για λόγους ενημέρωσης, ο ελληνικός τουρισμός συνέχισε την ανοδική του πορεία και το 2019, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ, τόσο σε επίπεδο αφίξεων, όσο και σε επίπεδο διανυκτερεύσεων και εισπράξεων.

Ειδικότερα, την περίοδο 2017-2019 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, εμφάνισαν τις ακόλουθες αυξήσεις:

 • Αφίξεις: +15% (από 27,2 εκατ. το 2017 σε 31,3 εκατ. το 2019),
 • Διανυκτερεύσεις: +11% (από 209,9 εκατ. το 2017 σε 232,5 εκατ. το 2019) και
 • Εισπράξεις: +24% (από 14,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 17,7 δισ. ευρώ το 2019).

Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους:

 • Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +12%, διανυκτερεύσεις +6% και έσοδα +23%),
 • Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +26%, διανυκτερεύσεις +15% και έσοδα +28%) και
 • Λοιπές Χώρες (αφίξεις +8%, διανυκτερεύσεις +14% και έσοδα +24%).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2017-2019 είναι της Ολλανδίας (αφίξεις -14%, διανυκτερεύσεις -11% και έσοδα -17%), της Σερβίας (αφίξεις -5%, διανυκτερεύσεις -10%, έσοδα -6%), της Σουηδίας (αφίξεις -16%, διανυκτερεύσεις -15% και έσοδα -5%) και της Βόρειας Μακεδονίας (αφίξεις -40%, διανυκτερεύσεις -45%, έσοδα -36%).

Επίσης, μείωση καταγράφεται στις αφίξεις από τις αγορές της Ρωσίας (-1%) και της Νορβηγίας (-10%), στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Γερμανίας (-1%) και της Νορβηγίας (-15%) και στις εισπράξεις από την αγορά της Αυστραλίας (-6%).

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2017-2019, καταγράφονται από τις αγορές της Ισπανίας (αφίξεις +72%, διανυκτερεύσεις +68%, έσοδα +131%), του Καναδά (αφίξεις +62%, διανυκτερεύσεις +65%, έσοδα +92%), της Αυστρίας (αφίξεις +47%, διανυκτερεύσεις +46%, έσοδα +80%), των ΗΠΑ (αφίξεις +36%, διανυκτερεύσεις +30%, έσοδα +46%), του Ισραήλ (αφίξεις +35%, διανυκτερεύσεις +10%, έσοδα +46%), της Βουλγαρίας (αφίξεις +52%, διανυκτερεύσεις +31%, έσοδα +19%), της Ελβετίας (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +22%, έσοδα +35%) και της Ρουμανίας (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +17%, έσοδα +29%).

Η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
 
Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού
Ο ελληνικός τουρισμός διαχρονικά, χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα, παρά την ανάπτυξη και προώθηση επιπρόσθετων μορφών τουρισμού τα τελευταία χρόνια και κυρίως την προώθηση της Αθήνας ως προορισμού City Break. Ο κύριος λόγος, αφορά στο ότι είναι εστιασμένος στις διακοπές “Ήλιος και Θάλασσα”, που όμως είναι και το τουριστικό προϊόν με τη μεγαλύτερη αγορά τόσο στην Ευρώπη, όσο και ευρύτερα. Ενδεικτικά, για το 2019, το 56% των αφίξεων και το 59% των διανυκτερεύσεων και εισπράξεων, σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο του έτους. Επιμέρους, οι χώρες της Ευρωζώνης (54% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 59% εισπράξεις) και οι Λοιπές χώρες (50% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 54% εισπράξεις) εμφάνισαν χαμηλότερη εποχικότητα από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ (63% αφίξεις, 64% διανυκτερεύσεις και 66% εισπράξεις).

Ειδικότερα, πολύ υψηλή εποχικότητα εμφάνισαν οι ακόλουθες αγορές:

 • για τις αφίξεις: οι αγορές της Σερβίας (74% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Τσεχίας (72%), της Σουηδίας (70%), της Ιταλίας (69%), της Ρουμανίας (69%), της Βουλγαρίας (66%) και της Νορβηγίας (65%),
 • για τις διανυκτερεύσεις: οι αγορές της Σερβίας (80% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Ρουμανίας (76%), της Ιταλίας (73%), της Σουηδίας (72%), της Βουλγαρίας (71%) και της Τσεχίας (68%) και
 • για τις εισπράξεις οι αγορές της Σερβίας (77% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Ρουμανίας (76%), της Τσεχίας (76%), της Ιταλίας (75%), της Σουηδίας (75%), της Αυστραλίας (67%), της Βουλγαρίας (66%) και της Νορβηγίας (66%).

Αντίθετα, σχετικά χαμηλή εποχικότητα σημείωσαν οι ακόλουθες αγορές:

 • για τις αφίξεις: οι αγορές της Αλβανίας (37% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Κύπρου (37%), της Βόρειας Μακεδονίας (40%), της Ελβετίας (44%), της Τουρκίας (45%) και της Φινλανδίας (46%),
 • για τις διανυκτερεύσεις: οι αγορές της Κύπρου (33% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Αλβανίας (39%), της Φινλανδίας (46%), της Τουρκίας (47%) και της Ελβετίας (47%) και
 • για τις εισπράξεις: οι αγορές της Αλβανίας (37% στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Κύπρου (39%), της Βόρειας Μακεδονίας (44%), της Τουρκίας (44%), της Ελβετίας (49%), της Φινλανδίας (52%) και των ΗΠΑ (52%).

Τέλος, παρόμοια εποχικότητα με τη συνολική, εμφάνισαν οι αγορές της Γαλλίας (56% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 60% εισπράξεις στο γ‘ τρίμηνο του έτους), της Πολωνίας (56% αφίξεις, 57% διανυκτερεύσεις και 61% εισπράξεις), της Ολλανδίας (55% αφίξεις, 59% διανυκτερεύσεις και 56% εισπράξεις) και της Ισπανίας (54% αφίξεις, 60% διανυκτερεύσεις και 61% εισπράξεις).

Η μελέτη “Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2017-2019” υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Aνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top