Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

The Hotel Spa Masterclass Webinar Edition: Η κερδοφόρος λειτουργία των ξενοδοχειακών spa

23 Οκτώβριος 2020, 14:11

Σε αυτό το άκρως εξειδικευμένο webinar που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντές ξενοδοχείων καθώς και σε στελέχη του κλάδου των spa θα αναλυθούν οι παράγοντες που αφενός εξασφαλίζουν τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών ενός ξενοδοχειακού spa και αφετέρου οδηγούν σε αυξημένα έσοδα από αυτό το τμήμα.


Το TravelDailyNews παρουσιάζει ένα webinar της σειράς Masterclass που διοργανώνεται στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2020.

 
The Hotel Spa Masterclass Webinar Edition
Η κερδοφόρος λειτουργία των ξενοδοχειακών spa
 
16 και 17 Δεκεμβρίου 2020
Ώρα έναρξης και τις δύο ημέρες του webinar στις 15:30 (ώρα λήξης περίπου στις 19:30)
 
Κύριος Εισηγητής:
Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Πανεπιστημιακός
 
Guest Speaker:
Μαρία Χαρούλη
Spa Operations Manager • CHENOT Group, Switzerland
 
Παρουσίαση έρευνας για τα ελληνικά ξενοδοχειακά spa:
Ηρώ ΤζουλάκηΜαρία Θεοδωράκη
 
 
Εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z0ePmYf_TwSAwACOP0OIMQ 
 
 
Στην κερδοφόρο λειτουργία των ξενοδοχειακών spa θα εστιάσει το διαδικτυακό σεμινάριο της σειράς των Hotel Management Masterclasses με τίτλο «The Hotel Spa Masterclass» και τη συμμετοχή ιδιαίτερα έμπειρων εισηγητών. Σε αυτό το άκρως εξειδικευμένο webinar που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντές ξενοδοχείων καθώς και σε στελέχη του κλάδου των spa θα αναλυθούν οι παράγοντες που αφενός εξασφαλίζουν τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών ενός ξενοδοχειακού spa και αφετέρου οδηγούν σε αυξημένα έσοδα από αυτό το τμήμα.
 
Ο κλάδος των ξενοδοχειακών spa γνώρισε τα τελευταία χρόνια αλματώδη ανάπτυξη στη χώρα μας, καθώς πολλές εκατοντάδες ελληνικά ξενοδοχεία προσφέρουν πλέον αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες τους. Μεταξύ αυτών των ξενοδοχείων έχουν ξεχωρίσει κάποια που προσφέρουν εμπειρίες spa πολύ υψηλού επιπέδου και έχουν εδραιωθεί στη διεθνή ελίτ. Ωστόσο, σε πολλά από τα ελληνικά ξενοδοχεία υπάρχει εμφανέστατη έλλειψη τεχνογνωσίας γύρω από τη λειτουργία των spa, η οποία εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους:
 
• Δημιουργία εγκαταστάσεων spa με χαμηλές προδιαγραφές, κακή αισθητική και πολλά λειτουργικά προβλήματα
• Παροχή υπηρεσιών χαμηλού επιπέδου
• Υποαπασχόληση προσωπικού και εγκαταστάσεων του spa
• Ελλιπής καθοδήγηση του προσωπικού και χαμηλό ηθικό
• Προβληματική τιμολογιακή πολιτική
• Δυσκολία εξασφάλισης ικανοποιητικών εσόδων
• Επίτευξη μικρών κερδών ή ακόμη και ζημιογόνος λειτουργία.
 
Αυτή η έλλειψη τεχνογνωσίας απαντάται ακόμη και σε ξενοδοχεία, στα οποία δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για τη δημιουργία spa.
 
Μέσα από το Hotel Spa Masterclass θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν ζητήματα αιχμής στο spa management, προκειμένου οι ξενοδόχοι και τα ξενοδοχειακά στελέχη να λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς ένα spa μπορεί να οργανωθεί και να διοικηθεί με πιο αποδοτικό τρόπο. Θα καλυφθούν τόσο οι ποιοτικές προδιαγραφές των spa όσο επίσης θέματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία και την κερδοφορία τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο αποτελεσματικό μάρκετινγκ για την αύξηση της πελατείας και τη μεγιστοποίηση των εσόδων.
 
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που συνδιοργανώνονται από το TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε Masterclass διδάσκουν ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες με τρόπο ζωντανό και διαδραστικό, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου.
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου προς ανάλυση και συζήτηση με τη μορφή ενός case study
 
Το σεμινάριο εντάσσεται σε μια σειρά από webinars με κύριο εισηγητή τον κ. Κούτουλα. Συγκεκριμένα, το προσεχές δίμηνο θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Masterclasses (για τη συμμετοχή σε δύο ή περισσότερα σεμινάρια έχει προβλεφθεί ειδική έκπτωση):
 
• 29-30 Οκτωβρίου 2020: Hotel Strategy Masterclass (με δωρεάν εγγραφή)
• 18-19 Νοεμβρίου 2020: Hotel Design Masterclass 
• 25-26 Νοεμβρίου: Hotel Marketing Masterclass 
• 9-10 Δεκεμβρίου: Hotel Quality Masterclass
• 16-17 Δεκεμβρίου: Hotel Spa Masterclass
 
Ενότητες σεμιναρίου
 
Κατά τη διάρκεια του Hotel Spa Masterclass θα καλυφθεί η εξής θεματολογία:
 
• Σημαντικές εξελίξεις και τάσεις στη διεθνή αγορά των ξενοδοχειακών spa
• Ανάγκες και προτιμήσεις της πελατείας των ξενοδοχειακών spa
• Ενδεδειγμένη γκάμα περιποιήσεων και θεραπειών
• Η αξία των signature treatments
• Αισθητική ενός spa
• Ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενός ξενοδοχειακού spa
• Θέματα οργάνωσης ενός ξενοδοχειακού spa
• Διοίκηση προσωπικού στα ξενοδοχειακά spa
• Τεχνικές μάρκετινγκ για την αύξηση της πελατείας και τη μεγιστοποίηση των εσόδων ενός spa
• Διαχείριση της φήμης ενός ξενοδοχειακού spa
• Case studies ξενοδοχειακών spa
 
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
 
Το Hotel Spa Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
 
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• σε στελέχη ξενοδοχειακών spa
• σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανέγερση, ανακαίνιση και διακόσμηση ξενοδοχειακών μονάδων (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές κοκ.)
• σε προμηθευτές ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
Όσοι θα παρακολουθήσουν το Hotel Spa Masterclass:
 
• θα ενημερωθούν για σημαντικές εξελίξεις που θα καθορίσουν τις προτιμήσεις και επιθυμίες της πελατείας των spa στο άμεσο μέλλον
• θα ενημερωθούν αναλυτικά για τις ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αναμένει η πελατεία ενός ξενοδοχειακού spa και που αποτελούν προαπαιτούμενα για την κερδοφόρο λειτουργία του
• θα μάθουν για το ενδεδειγμένο μάρκετινγκ ενός ξενοδοχειακού spa που θα οδηγήσει σε αυξημένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία του spa και σε αύξηση των εσόδων τόσο από τις θεραπείες όσο και από τις πωλήσεις προϊόντων
• θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς θα αναβαθμίσουν την προσφερόμενη στον πελάτη εμπειρία ευεξίας
• θα παρακινηθούν να αξιολογήσουν πόσο αποδοτική είναι η υφιστάμενη γκάμα θεραπειών και θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τα δικά τους signature treatments
• θα πάρουν πληροφορίες χρήσιμες για τη διοίκηση και εμψύχωση της ομάδας που στελεχώνει ένα spa
• θα μπορέσουν να αποφύγουν αστοχίες και λάθη κατά την οργάνωση και τη λειτουργία του spa
• θα μπορέσουν να θέσουν προς συζήτηση την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου
 
Ο εισηγητής
 
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, ξενοδοχείων, γαστρονομίας, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 32 χώρες.
 
Ειδικότερα στον ξενοδοχειακό κλάδο ο Δ. Κούτουλας καλύπτει ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο από ξενοδοχειακούς ομίλους, οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αστικά και παραθεριστικά ξενοδοχεία, boutique hotels κοκ., συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντάς τα σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, concept development, ανακαίνισης, μάρκετινγκ, branding, αύξησης πωλήσεων ανά τμήμα (F&B, spa κοκ.), οργανογράμματος και στελέχωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, ποιοτικού ελέγχου, αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και χειρισμού των κριτικών στο TripAdvisor.
 
Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επίσης διδάξει σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Κύπρου και της Νότιας Αφρικής, ενώ έχει διενεργήσει σεμινάρια για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημοσίων οργανισμών σε επτά χώρες. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Είπαν για τα σεμινάρια της σειράς Masterclass:
 
Η μεστή παρουσίαση του κ.Κούτουλα μου πρόσθεσε νέες γνώσεις, ήταν αφορμή για θετικούς προβληματισμούς και μου έδειξε νέους δρόμους για την επιχείρηση
Γεώργιος Λοχαϊτης, πρόεδρος Δ.Σ., KANALES S.A.
 
Πιστεύω ότι είναι ενα χρήσιμο σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το online marketing του ξενοδοχείου, αλλά και για όσους έχουν ήδη γνώσεις του αντικειμένου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους
Χρήστος Λουράντος, γενικός διευθυντής, Civitel Hotels
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ξενοδοχείου μου, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους Έλληνες και ξένους πελάτες μας.
Δημήτρης Λιανός, ιδιοκτήτης, Hotel Grotta, Νάξος 
 
Πολύ σημαντική παρουσίαση συμπυκνωμένης πολυετούς εμπειρίας από έναν πολύ αξιόλογο εισηγητή για το πιο σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα που παρέχει ένα ξενοδοχείο.” 
Εμμανουήλ Χρυσουλάκης, γενικός διευθυντής, Astir Beach Hotel, Κρήτη
 
Καλός γνώστης των βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κ. Κούτουλας ανέπτυξε με πολύ αναλυτικό τρόπο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ξενοδοχειακές μας μονάδες με απλές και προσιτές κινήσεις. Πολύτιμη μετάδοση τεχνογνωσίας στην ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχειακών μονάδων χρήσιμη για κάθε υψηλόβαθμο στέλεχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.” 
Γιώργος Τσέλιος, γενικός διευθυντής, Sun Beach Resort / Harmony Resorts, Ρόδος
 
Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικό, εύστοχο δείχνοντας τις απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Παράλληλα προτάθηκαν πολλές πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη στον τομέα του τουρισμού, ώστε να κατορθώσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευχαριστημένους πελάτες.”
Γεώργιος Ματσίγκος, γενικός διευθυντής, Atrium Hotels, Ρόδος
 
Ο κ. Κούτουλας εστιάζοντας σε ουσιώδη ζητήματα του hotel operations μας θύμισε πως είναι σημαντικό να ξεκινάμε από τα βασικά και να επιδιώκουμε τη λεπτομέρεια. Εξαιρετικό σεμινάριο!
Βασίλης Λαπαναΐτης, γενικός διευθυντής, Lagos Mare Hotel, Νάξος
 
Χρόνος διεξαγωγής του webinar
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16 και 17 Δεκεμβρίου 2020 (διήμερο)
Ώρα έναρξης: 15:30
Ώρα λήξης: περίπου στις 19:30
 
Τρόπος εγγραφής
 
Η εγγραφή στο webinar γίνεται μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_z0ePmYf_TwSAwACOP0OIMQ
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Παρακολούθηση του σεμιναρίου
 
Η παρακολούθηση του webinar θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. Όσοι εγγραφούν στο σεμινάριο θα λάβουν σχετικό σύνδεσμο για την εύκολη σύνδεσή τους με τον εισηγητή. Επειδή η παρουσίαση του εισηγητή περιλαμβάνει πολλές εικόνες, προτείνεται η παρακολούθηση του webinar σε μεγάλη οθόνη.
 
Κόστος συμμετοχής
 
Κανονική εγγραφή €50,00 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  €30,00 
Φοιτητές - Άνεργοι  €30,00 
 
Ειδική προσφορά για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews με το ακόλουθο κόστος συμμετοχής:
 
Κανονική εγγραφή €40,00 
Συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση ανά άτομο  €25,00 
Φοιτητές - Άνεργοι  €25,00 
 
Πληροφορίες
 
Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Travel Media Applications στους αριθμούς τηλεφώνου (+30) 210 9374050, 698 0263310 και στο email [email protected].


Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top