Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Βασίλειος Βασιλάκης
Νομάρχης Χαλκιδικής

18 Δεκέμβριος 2001, 00:00

Ο νομάρχης Χαλκιδικής κ. Βασίλειος Βασιλάκης μιλάει στο TravelDailyNews για την `αφυδατωμένη` προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την διάλυση του ΕΟΤ, αλλά και τις προσπάθειες του νομού για ορθολογική διαχειριστική προσέγγιση του Τουριστικού προϊόντος, ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού και φροντίδα της υποδομής και του περιβάλλοντος.

TravelDalyNews: Πόσο σας απασχολεί η ανάπτυξη του
τουρισμού στο Νομό σας;

Βασίλειος
Βασιλάκης:
Οι φυσικές ομορφιές του Ν. Χαλκιδικής
καθώς και η γεωγραφική θέση έχουν καταστήσει τη
Χαλκιδική ως έναν αμιγώς τουριστικού
ενδιαφέροντος Νομό. Για το λόγο αυτό η φροντίδα
μας στρέφεται γύρω από την ορθολογική
διαχειριστική προσέγγιση του Τουριστικού
προϊόντος,
το οποίο συμπαρασύρει και τους
υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
αφού η όποια επιχειρηματική προσπάθεια γίνεται,
έχει στόχο την εξυπηρέτηση της Τουριστικής
βιομηχανίας.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σπουδαιότητα του
Τουρισμού για την περιοχή και παράλληλα την
οικονομική της ανέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια
ότι αποκλείουμε ή ότι δεν ενισχύουμε σχέδια
διαφορετικού προσανατολισμού.

TDN:Σε ποια κυρίως μορφή τουρισμού δίνετε
κυρίως έμφαση;

B.B: Εκτός από το κλασικό μοντέλο τουρισμού
(ήλιος - θάλασσα), που είναι ήδη πολύ ενισχυμένος
στην περιοχή μας και τον οποίο καλλιεργούμε,
στόχος μας είναι η επέκταση και στις υπόλοιπες
μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Σημαντική
προσπάθεια και μάλιστα με επιτυχία, γίνεται από
τις μεγάλες κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες για την
προώθηση του συνεδριακού τουρισμού.
Έχουν ήδη κατασκευασθεί σύγχρονα συνεδριακά
κέντρα, πλήρως εξοπλισμένα, ανταποκρινόμενα σε
απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών.

Ενδιαφέρον, επίσης, προκαλεί η ανάπτυξη του
περιπατητικού τουρισμού,
όπου έχουν
χαραχθεί 20 διαδρομές σε ολόκληρη την περιοχή του
Νομού και τα αποτελέσματα της περιόδου 2000-01,
είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη συνέχιση της
προσπάθειας αυτής.

Μεγαλύτερη έμφαση, όμως, στην παρούσα φάση
δίνουμε στην αξιοποίηση του αγροτουριστικού
τομέα
κυρίως στον ορεινό όγκο του Χολομώντα,
ο οποίος παρουσιάζει ένα αρκετά μεγάλο
ενδιαφέρον, αξιοποιώντας έτσι τις ορεσίβιες
χάρες, με τις οποίες είναι προικισμένος ο Νομός
μας. Ξεκινάμε λοιπόν μελέτες με τις οποίες
επιθυμούμε τη διερεύνηση όλων πιθανών πεδίων
παρέμβασης, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων
σχεδίων Αγροτουρισμού.

Παράλληλα βέβαια αξιοποιούμε και τις υπόλοιπες
μορφές τουρισμού (ιαματικός, πολιτιστικός,
θρησκευτικός, γαστρονομία - τοπική κουζίνα -
δρόμοι του κρασιού).

TDN: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η
υπάρχουσα τουριστική υποδομή και ανωδομή και τι
ενέργειες κάνετε για την αναβάθμισή της;

B.B: Το βασικότερο πρόβλημα κατά την περίοδο
της τουριστικής αιχμής, είναι το ελλιπές
οδικό δίκτυο
. Ο μεγάλος αριθμός
διακινούμενων τουριστών αλλοδαπών και ημεδαπών,
καθώς και η διακίνηση των ιδιοκτητών
παραθεριστικών κατοικιών, οξύνουν το πρόβλημα
και το υπάρχον οδικό δίκτυο δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση. Να σημειώσουμε
εδώ, ότι η Χαλκιδική παρουσιάζει αύξηση στην
τουριστική κίνηση κάθε χρόνο.


Μεγάλη ανακούφιση παρείχε η ολοκλήρωση του
οδικού άξονα Θεσσαλονίκης-Καλλικράτειας,

υπολείπονται όμως 300 χλμ. βασικού οδικού δικτύου
καθώς και ο εκσυγχρονισμός 600 km διαδημοτικών
δικτύων.

Θεωρώντας λοιπόν πως η εύκολη πρόσβαση σε κάποια
περιοχή αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την
αύξηση των επισκεπτών της, προσπαθούμε να
βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Για την
ολοκλήρωση του συστήματος μεταφορικών υποδομών
διεκδικούμε τη χρηματοδότηση μέσω του
περιφερειακού προγράμματος και των εθνικών
προγραμμάτων κατά το 3ο Κ.Π.Σ..

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

   
 • Ολοκλήρωση οδικών αξόνων   Περιφερειακής Χρηματοδότησης - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

 • Ολοκλήρωση οδικών αξόνων Νομαρχιακού   ενδιαφέροντος - Κ.Π.Σ.

 • Κάθετες διασυνδέσεις Νομού με Εγνατία   Οδό - Κ.Π.Σ.

 • Έργα υποδομής θαλάσσιας διασύνδεσης   του Νομού - Κ.Π.Σ.

 • Έργα θαλάσσιας διασύνδεσης με το Aγιο   Όρος - Κ.Π.Σ.

 • Ολοκλήρωση δικτύου λιμένων Νομού -   ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Εκτός όμως από τη βελτίωση του οδικού δικτύου στοχεύουμε άμεσα στην ολοκλήρωση του έργου της υδροδότησης, αφού με τη λειψυδρία έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις υφάλμυρων νερών σε ορισμένα υδροδοτικά δίκτυα και εάν δεν αναλάβουμε γρήγορα δράση, τότε το πρόβλημα μπορεί να αναδειχθεί ως το σπουδαιότερο.
Όσον αφορά τις Μονάδες Απορρύπανσης γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της καθαρότητας του περιβάλλοντος. Όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αρκετοί Δήμοι διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς για τα υγρά απόβλητα. Στόχος όμως είναι η επέκταση του έργου αυτού σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού, ώστε να εξασφαλίσουμε σύγχρονο και αποτελεσματικά σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
Οι ίδιες ενέργειες γίνονται και για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων με την κατασκευή 5 χώρων Υγειονομικής Ταφής στερεών απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που θα εξυπηρετεί το σύνολο του Νομού.
Επίσης έχουμε ξεκινήσει τις μετρήσεις για την καθαρότητα των νερών των ακτών και με περηφάνια ανακοινώνουμε, πως είμαστε ο πρώτος νομός με 35 γαλάζιες σημαίες.

TDN: Ποια είναι τα σημαντικότερα
προβλήματα για την περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη και τι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να
γίνει;

B.B: Εκτός από τα προβλήματα που
δημιουργούνται από τη μη ύπαρξη των τεχνικών και
κοινωφελών υποδομών του Νομού, που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, υπάρχουν και μια σειρά από
προβλήματα που δημιουργούνται από την “αφυδατωμένη”
πολιτική προβολής του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος.


Κατά τη γνώμη μου, μια και η διαφήμιση παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην προσέλκυση τουριστών,
πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια,
ώστε να υπάρξει σωστή τουριστική επικοινωνιακή
πολιτική της χώρας, η οποία θα συμπαρασύρει την
προβολή των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Νομού.

Σήμερα, και ύστερα από τα γεγονότα της 11ης
Σεπτεμβρίου είναι επιβεβλημένη η εντατικοποίηση
της προωθώντας το βασικότερο πλεονέκτημα μας την
ασφάλεια που μπορούμε να παρέχουμε (Η Ελλάδα
συγκαταλέγεται στη λίστα των πιο ασφαλών χωρών).

Προϋπόθεση βέβαια όλων αυτών είναι η αύξηση
των κονδυλίων
και ο σχεδιασμός
ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής
ανάπτυξης.

Μεγάλο επίσης πρόβλημα δημιουργεί και η
διάλυση του Ε.Ο.Τ.
Αυτό το κλίμα
αποδιοργάνωσης που επικρατεί σε αυτόν τον
κεντρικό φορέα μεταφέρεται σε όλους μας, με άμεση
επίπτωση στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν την
τουριστική προβολή για το 2001-02. Ωστόσο εμείς
επικεντρώνουμε τις προσπάθειες, μας κρατώντας σε
εγρήγορση όλους τους φορείς του Νομού, και
έχοντας ήδη έτοιμο το δικό μας πρόγραμμα,
αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον
πολύτιμο χρόνο που μας μένει μέχρι την επόμενη
τουριστική περίοδο.

TDN: Ποιο είναι το επίπεδο απορρόφησης των
κοινοτικών κονδυλίων; Πώς κρίνετε τη συμβολή της
επίσημης πολιτείας στην τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής σας;

B.B: Η συμβολή της επίσημης πολιτείας στην
τουριστική ανάπτυξη της περιοχή μας, όσον αφορά
την υλοποίηση έργων ή ενεργειών από το Β΄ Κ.Π.Σ.,
που τελείωσε από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΟΤ,
ήταν ελάχιστη έως ανύπαρκτη.

Είχαμε διαμαρτυρηθεί και τότε, αλλά δεν
εισακουσθήκαμε, διότι δεν μπορεί να μην
χωροτεθεί ούτε ένα σοβαρό έργο από τον ΕΟΤ στην
Χαλκιδική,
που αποτελεί αποδεδειγμένα τον
τρίτο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας μετά την
Κρήτη και την Ρόδο και τον πρώτο τουριστικό
προορισμό της βόρειας Ελλάδας.

Όσες μικρότερες σημειακές παρεμβάσεις γίνανε,
ήταν κυρίως από τα Νομαρχιακά προγράμματα με
δικές μας πρωτοβουλίες και μερικά από το ΥΠΕΧΩΔΕ,
που αφορούσαν βιολογικούς καθαρισμούς.

Καθαρόαιμο έργο του ΕΟΤ ούτε ένα.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί και στο Γ΄
Κ.Π.Σ. Ήδη έχουμε υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση
τουριστικών υποδομών και αναμένουμε την έγκρισή
της.

TDN: Ποια είναι η επικοινωνιακή πολιτική
που ακολουθείτε, προκειμένου να ενημερώνετε
τουριστικούς πράκτορες και
καταναλωτές-τουρίστες για το τουριστικό προϊόν
του νομού;

B.B: Η επικοινωνιακή πολιτική μας
απαρτίζεται από ενέργειες όπως είναι:

   
 • H συμμετοχή μας σε εκθέσεις στο   εξωτερικό και στο εσωτερικό. Για το 2001-02   πρόκειται να λάβουμε μέρος σε 16 συνολικά   διεθνείς εκθέσεις που απευθύνονται όχι μόνο σε   tour operators αλλά και στο μεμονωμένο   καταναλωτή-τουρίστα.

 • H συνεργασία με ένα γραφείο Δημοσίων   Σχέσεων στην Αγγλία που βοηθά σημαντικά στην   προβολή του Νομού και από αυτή την τουριστική   περίοδο θα συνεργαστούμε και με κάποιο   αντίστοιχο γραφείο της Γερμανίας.

 • Οι προσκλήσεις δημοσιογράφων και   πρακτόρων από χώρες κυρίως της Ευρώπης,   πετυχαίνοντας έτσι την άμεση πρόσβαση στα έντυπα   μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 • Η χρησιμοποίηση, και μάλιστα με   επιτυχία, του διαδίκτυου, όπου παρουσιάζουμε ένα   ολοκληρωμένο web portal (www.halkidiki.gov.gr) με όλες τις   χρήσιμες πληροφορίες, και όχι μόνο, για τη   Χαλκιδική.

 • Η παρουσίαση μας με το έντυπο   διαφημιστικό υλικό το οποίο φροντίζουμε να είναι   ανανεωμένο, ενημερωτικό και καλαίσθητο, σύντομα   ακόμη ολοκληρώνεται και η δημιουργία του CD Rom, που   θα αφορά το Νομό μας και το οποίο θα διανεμηθεί σε   όλο το δίκτυο πώλησης που έχουμε αναπτύξει μέχρι   τώρα.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top