Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Κλιματισμός – Θέρμανση
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Λειτουργικού Κόστους για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες

Σεραφείμ Γούσιας - 16 Νοέμβριος 2004, 00:00

Κλιματισμός – Θέρμανση
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Λειτουργικού Κόστους για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες

Με δεδομένο ότι οι συνθήκες θερμοκρασίας που επικρατούν μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου, όπως δωμάτια, συνεδριακοί χώροι, εστιατόρια, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την διάθεση των πελατών, οι ξενοδόχοι βρίσκονται μπροστά σε μια πρόκληση: τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών θέρμανσης και κλιματισμού στους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου κλίματος στοχεύει στη δημιουργία της ιδανικής θερμοκρασίας του χώρου σε συνάρτηση με την κατάλληλη υγρασία, καθαρότητα και ανανέωση του αέρα.

  • Τεχνολογικές Εξελίξεις στο Τομέα της Θέρμανσης και του Κλιματισμού

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία της κατάλληλης “ατμόσφαιρας” στο ξενοδοχείο, εντοπίζονται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο σε συνάρτηση με τις τεχνικές δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ξενοδοχειακού συστήματος κλιματισμού, καθώς και η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων του ξενοδοχείου καθορίζουν τη δημιουργία των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τομέα, σήμερα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες απόκτησης και χρήσης, ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Επίσης, εξασφαλίζουν την άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα των χώρων του ξενοδοχείου, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το χαμηλό θόρυβο λειτουργίας τους.

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εγκατάσταση σύγχρονων ξενοδοχειακών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μελέτης και εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων. Ο μελετητής σήμερα, διαθέτοντας εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, με την σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να εγκαταστήσει σύγχρονα ξενοδοχειακά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, τα οποία τεχνολογικά μπορούν να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών διαμονής μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου.

Η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Θέρμανσης και Κλιματισμού της Τουριστικής Μονάδας, ενώ ιδιαίτερα η χρήση του φυσικού αερίου αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία.

  • Εξοικονόμηση Ενέργειας – Μείωση Λειτουργικού Κόστους για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες

Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κόστη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, επηρεάζοντας την κερδοφορία της τουριστικής επιχείρησης. Κύριες πηγές ενέργειας είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το υγραέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σημαντικότερη πηγή ενέργειας, σε ποσοστό 60%, σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας συμβάλει στην μείωση της χρήσης τόσο του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και του πετρελαίου θέρμανσης επηρεάζοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση του λειτουργικού κόστους για την επιχείρηση.

Το κόστος χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ιδιαίτερα υψηλό ειδικά για τις ξενοδοχειακές μονάδες, και διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος τους. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα λιγότερη από 50 δωμάτια έχουν, ανά δωμάτιο, μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα συστήματα συμπαραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρισμού.

Η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ενώ δεν μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, εξασφαλίζει οικονομικά και περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα.

Τα οικονομικά πλεονεκτήματα εστιάζονται στη δυνατότητα χρήσης φθηνότερων καυσίμων και εξοπλισμού με χαμηλό κόστος συντήρησης. Το υγραέριο κοστίζει περίπου 60% φθηνότερα, σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα με την ίδια ενεργειακή απόδοση στην θέρμανση και το κλιματισμό.

Οι νέες τεχνολογίες είναι πια ώριμες ώστε να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, των σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων. Το φυσικό αέριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με συγκριτικά μεγαλύτερα πλεονεκτήματα έναντι άλλων βασικών πηγών ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες.

  • Φυσικό Αέριο – Εφαρμογές στην Τουριστική Βιομηχανία και Πλεονεκτήματα

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ( Kyoto Protocol ), για την αλλαγή των κλιματολογικών αλλαγών και την μείωση των εκπομπών επικίνδυνων αερίων λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, εισήγαγε την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στις μηχανές εσωτερικής καύσης ώστε να είναι δυνατή η χρήση φυσικού αερίου. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτέλεσε για αρκετές χώρες την αφετηρία για την χρήση του φυσικού αερίου στις εγχώριες βιομηχανίες τους.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με στόχο την μείωση των εκπομπών επικίνδυνων αεριών στο περιβάλλον καθιστούν το φυσικό αέριο την πλέον ανταγωνιστική εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το φυσικό αέριο καθίσταται πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ως προς το ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως σε μεγάλα ξενοδοχεία που εφαρμόζονται μέθοδοι συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Στην τουριστική βιομηχανία το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως στο τομέα της θέρμανσης και κλιματισμού. Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη για το ξενοδόχο είναι σημαντικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΠΑ Αττικής , το οικονομικό όφελος από την χρήση του φυσικού αερίου στον εμπορικό τομέα έναντι του πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζεται στον Πίνακα.

Σημείωση : Έχουν ληφθεί υπόψη αποδόσεις 80% για το ντίζελ και 90% για το φυσικό αέριο
Στην παραπάνω ανάλυση συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ
(πηγή www . aerioattikis . gr )

 

  • Προγράμματα Επιδοτήσεων

Η εγκατάσταση και χρήση φυσικού αερίου στην θέρμανση και το κλιματισμό στις ξενοδοχειακές μονάδες υποστηρίζεται σημαντικά και από επιδοτήσεις, με σαφή προσανατολισμό στην προσφορά κινήτρων που αποσκοπούν στην χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Οι κυριότερες επιδοτήσεις αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων του Γ΄ Κ.Π.Σ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” . Τα ξενοδοχεία εντάσσονται στους Επιλέξιμους Κλάδους για επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας, Υποκατάστασης Ηλεκτρικής ή άλλων Συμβατικών Καυσίμων.

Ανάλογα με το ύψος και το είδος της επένδυσης το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 30% έως 45%, αναλυτικότερα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

% Επιδότησης

1. Εξοικονόμησης ενέργειας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις

40

2. Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας (ψύξης)

35

3. Υποκατάσταση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο

30

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

4. Αιολικά συστήματα

30

5. Εφαρμογές Γεωθερμικής ενέργειας

40

6. Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα

40

7. Συμβατικά Κεντρικά Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα

30

8. Κεντρικά Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης

40

8. Αξιοποίηση Βιομάζας

40

9. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

50

10. Παθητικά Συστήματα

40

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και τα ανώτατα όριά τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ (%)

1. Κύριος Εξοπλισμός , λογισμικό, δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.

100

2. Ενεργειακή επιθεώρηση ή προσδιορισμός του προς εκμετάλλευση Ενεργειακού Δυναμικού

2

3. Αμοιβές Συμβούλων

6

4. Επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και έργα υποδομής

8

5. Εκπαίδευση στη λειτουργία λογισμικού και εξοπλισμού

3

6. Μίσθωση Βοηθητικού εξοπλισμού και μετρητικών οργάνων

3

7. Αμοιβή προσωπικού και λοιπές δαπάνες

3

Μέγιστο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών (2-7)

15%

Πρέπει να σημειωθεί ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχεδίων είναι η 31/12/2006.

Πρόσθετες επιδοτήσεις εντάσσονται επίσης και στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98, με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την παλαιότητα της ξενοδοχειακής μονάδας, την περιοχή και άλλα.. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/06/2006.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στις ξενοδοχειακές μονάδες αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία. Η οικονομία της Ελλάδας παρουσιάζει μία από τις υψηλότερες ενεργειακές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρεμβάσεις στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι εφικτές χάρις στην σύγχρονη τεχνολογία. Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός των ξενοδόχων στην εγκατάσταση και χρήση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, με βάση εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην δραστική μείωση την ενεργειακής κατανάλωσης, σε ποσοστό που υπολογίζεται στο 60%.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top