Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Hotel Study 2002
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30 Οκτώβριος 2002, 00:00

Hotel Study 2002
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


color=#0066cc>

Benchmarking Ελληνικής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

bgcolor=#cccccc>


Αν έχετε ήδη λάβει                       κωδικό για πρόσβαση στα αποτελέσματα της μελέτης,
                      κάντε κλικ στα παρακάτω έγγραφα:

 1. href="/hotelstudy/private/1.%20Hotel%20Study%202002%20-%20foreword.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Εισαγωγή

 2. href="/hotelstudy/private/2.%20Hotel%20Study%202002%20-%20All%20Hotels.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Όλες οι
                          Κατηγορίες Ξενοδοχείων

 3. href="/hotelstudy/private/3.%20Hotel%20Study%202002%20-%20Category%20DeLuxe.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Ξενοδοχεία
                          Πολυτελείας

 4. href="/hotelstudy/private/4.%20Hotel%20Study%202002%20-%20Category%20A%20Hotels.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Ξενοδοχεία
                          Α` Κατηγορίας

 5. href="/hotelstudy/private/5.%20Hotel%20Study%202002%20-%20City%20Hotels%20-%20DeLuxe%20&%20A.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Ξενοδοχεία
                          Πόλης - Πολυτελείας & Α` Κατηγορίας

 6. href="/hotelstudy/private/6.%20Hotel%20Study%202002%20-%20Resort%20Hotels%20-%20DeLuxe%20&%20A.pdf">Έρευνα
                          για τα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2002 - Ξενοδοχεία
                          Resort- Πολυτελείας & Α` Κατηγορίας

Δείτε τα αποτελέσματα του Hotel Study 2002 και
                  συγκρίνετε την απόδοση του ξενοδοχείου σας με την απόδοση
                  άλλων ξενοδοχείων γενικά, αλλά και ειδικότερα με ξενοδοχεία
                  που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με το δικό σας
.
                  Η πληρότητα, το market mix, οι τιμές, τα κόστη κλπ.
                  είναι μερικά μόνο από τα θέματα που μπορείτε να ελέγξετε
                  μέσω του Hotel Study 2002.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά πολύ σημαντικά συμπεράσματα                   που προκύπτουν από την έρευνα:

                   
 • Το market mix διαφοροποιείται                   σημαντικά, ανάλογα με την κατηγορία των ξενοδοχείων:                   για παράδειγμα ενώ το ποσοστό της πελατείας των ξενοδοχείων                   Πολυτελείας που προέρχεται από tour operators είναι                   45%, στις υπόλοιπες κατηγορίες πλησιάζει το 75%.
 •                  
 • Το Average Room Rate των ξενοδοχείων                   είναι χαμηλό (περίπου 25.000 Δρχ γενικός μέσος όρος),                   και γίνεται ακόμα χαμηλότερο (λιγότερο από 15.000                   Δρχ) αν εξαιρεθεί από το δείγμα η κατηγορία Πολυτελείας.                  
 •                  
 • Το απασχολούμενο προσωπικό στις                   μονάδες Πολυτελείας (0,7 άτομα / δωμάτιο) είναι υπερδιπλάσιο                   από αυτό στις υπόλοιπες κατηγορίες (0,3). Αντίστοιχα                   όμως, σημαντικά μεγαλύτερο είναι και το έσοδο ανά                   εργαζόμενο στις μονάδες Πολυτελείας (περισσότερο από                   18 εκ. Δρχ ανά εργαζόμενο) έναντι των υπολοίπων μονάδων                   (λιγότερο από 13 εκ.).
 •                  
 • Το ποσοστό των εργατικών εξόδων                   είναι ιδιαίτερα υψηλό (έως 40% επί των εσόδων).
 •                  
 • Τα Γενικά & Διοικητικά Έξοδα                   είναι υπερδιπλάσια από τα έξοδα Marketing.
 •                  
 • Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το GOP (Gross                   Operating Profit - Μικτό Λειτουργικό Κέρδος) για τις                   περισσότερες κατηγορίες είναι ιδιαίτερα χαμηλό (μεταξύ                   20 και 30%).
 •                

Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για:

                   
 • market mix, repeaters, προέλευση, εθνικότητα πελατών                  
 •                  
 • βασικοί δείκτες λειτουργίας (περιλαμβανομένων Μέσης                   Τιμής Δωματίου, Μέσου Αριθμού Πελατών ανά Δωμάτιο,                   Τρόπου Πληρωμής, Εκπτώσεων, Στοιχείων Προσωπικού κλπ.),                  
 •                  
 • Λεπτομερή ανάλυση εσόδων και εξόδων στα τμήματα
 •                  
 • Προσδιορισμό Μικτού Λειτουργικού Κέρδους (GOP)
 •                

για τις παρακάτω κατηγορίες ξενοδοχείων

                   
 • Όλα τα Ξενοδοχεία μαζί
 •                  
 • Ξενοδοχεία Πολυτελείας μόνον
 •                  
 • Ξενοδοχεία Α` Κατηγορίας μόνον
 •                  
 • Ξενοδοχεία Πόλης μόνον - Πολυτελείας & Α` Κατηγορίας
 •                  
 • Ξενοδοχεία Resort μόνον- Πολυτελείας & Α` Κατηγορίας                  
 •                

H πρόσβαση στα αποτελέσματα της μελέτης είναι                   δυνατή μόνο με τη χρήση κωδικών που                   δίνονται μόνο σε όσους έχουν λάβει μέρος στην έρευνα.                   Για να αποκτήσετε κι εσείς κωδικό,                   συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο                   (PDF, 243 kb) και στείλτε το στο fax 210-3606935                   ή στο [email protected].                   Με την παραλαβή του, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί.

bgColor=#cccccc border=0>

colSpan=2>

src="Travel Daily News_files/spacer.gif"
width=10>

Αν θέλετε να δείτε
                      ένα παράδειγμα από παλαιότερη μελέτη,
                      κάντε κλικ
                      εδώ
.

                      Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε
                      με τον κύριο Aρη Ίκκο,

                      210-3605002 ή [email protected].

face="GRHelvetica, Arial, Verdana" size=2>

size=1>

(PDF, 500 kb)
colSpan=2>

src="Travel Daily News_files/spacer.gif" width=10>

Για
                      την προβολή των εγγράφων είναι απαραίτητο να
                      έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα
                      Adobe Acrobat Reader 5. Για να το προμηθευτείτε
                      δωρεάν πατήστε το διπλανό κουμπί και ακολουθήστε
                      τις οδηγίες.

href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html"> height=31 src="/clips/acrobat.gif"
width=88 vspace=1 border=0>               

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top