Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Απόψεις
Η ραγδαία ανάπτυξη του e-Pricing δημιούργησε επιτακτική ανάγκη για e-Revenue (Yield) Management

Στέλιος Στυλιανού - 18 Απρίλιος 2005, 00:00

Απόψεις
Η ραγδαία ανάπτυξη του e-Pricing δημιούργησε επιτακτική ανάγκη για e-Revenue (Yield) Management
του Στέλιου Στυλιανού

Ορισμοί όπως το e-pricing, το e-revenue, το e-distribution ακούγονται πολύ συχνά στις μέρες μας και έχουν δημιουργήσει διάφορες αντιδράσεις στους ξενοδόχους. Ξεκινώντας αυτό το άρθρο θα πρέπει να επεξηγήσουμε εν συντομία αυτούς τους ορισμούς.

E-Distribution, e-Pricing, e-Revenue Management και τεχνολογική πλατφόρμα ASP

E-Distribution είναι η Ηλεκτρονική Διανομή και Διαχείριση των Κρατήσεων, που δημιουργήθηκε για την μεγιστοποίηση και διαχείριση των κρατήσεων, από τα διάφορα GDS (Global Distribution Systems όπως Galileo, Amadeus, Sabre), IDS (Internet Distribution Systems, όπως ORBITZ, Expedia Travelocity κλπ) και τα Web sites των ιδίων των Ξενοδοχείων. Ένα τέτοιο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διανομής και Διαχείρισης των Κρατήσεων, (που είναι ευκολόχρηστο, διότι όλα τα ως άνω διαχειρίζονται από μια κοινή  πλατφόρμα), είναι και το SynXis.
E-Pricing, λέγεται η ηλεκτρονική προβολή των τιμών πώλησης μέσω διαδικτύου, είτε αυτό γίνεται στα διάφορα GDS ή IDS ή στα Web sites των ιδίων των Ξενοδοχείων.
Revenue Management SystemSolution όπως τα αποκαλούν), γνωστό στο παρελθόν ως Yield Management Systems, είναι μια, προηγμένης τεχνολογίας “Λύση Νέας Γενιάς”, η οποία δίνει στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα υψηλότερα δυνατά κέρδη από τn δραστηριότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, Revenue Management είναι μία τεχνική υπολογισμού της εκάστοτε σωστής τιμής ανά κατηγορία πελατών (σε σχέση με την εκάστοτε προσφορά και την ζήτηση), ούτως ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή κερδοφορία από την πώληση ενός “φθειρόμενου” προϊόντος ή υπηρεσίας, το οποίο εάν δεν πουληθεί σε δεδομένο χρόνο θα χαθεί (όπως η κενή θέση μιας αεροπορικής πτήσης, το κενό -για κάποια νύκτα- δωμάτιο Ξενοδοχείου, ή ένα ανοίκιαστο αυτοκίνητο μιας εταιρίας Rent A Car).

Ο στόχος επιτυγχάνεται με πρωτοποριακό σχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και εμπλουτίζεται από ένα συνδυασμό προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων και την χρήση τύπων μαθηματικών αλγορίθμων.

Η βασική Αρχή είναι απλή: “Να πουλάς το σωστό  προϊόν, στο σωστό πελάτη, στον σωστό  χρόνο, στην σωστή τιμή και για την σωστή περίοδο”, με απώτερο και συνεχή στόχο την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων από το PMS, για το ιστορικό των κρατήσεων και με καθημερινή ενημέρωση της ροής και των εξελίξεων των κρατήσεων, με δεδομένα την ζήτηση του παρελθόντος, τις περιόδους αιχμής, τις επιδόσεις της κάθε κατηγορίας πελατών, τις ακυρώσεις, τις ειδικές εκδηλώσεις, τους προϋπολογισμούς κλπ, το Revenue Management Solution, (RMS) προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική ζήτηση και προτείνει την εκάστοτε σωστή τιμή, ανά κατηγορία πελατών. Με αυτό τον τρόπο συστήνει τη λήψη της σωστής απόφασης για την σωστή τιμή και τιμολογιακή πολιτική, συντελώντας ουσιαστικά στην Μεγιστοποίηση των εσόδων.

Η επανάσταση της τεχνολογικής πλατφόρμας ASP(=Application Service Provider - Web Based)

ASP είναι μια Υπηρεσία διανομής, εφαρμογής, διαχείρισης και ενοικίασης προγραμμάτων Η/Υ, που βρίσκονται σε διαφορετική κεντρική τοποθεσία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αγορασθούν ούτε λειτουργικά προγράμματα, ούτε τεχνολογικός εξοπλισμός. Απλά χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ενοικιάζεται το Σύστημα, χωρίς κανένα λειτουργικό “μπελά”, (όπως θέματα σέρβις, επισκευών - ανταλλακτικών και περιοδικό εκσυγχρονισμό του λογισμικού κλπ).

Οι εφαρμογές σε πλατφόρμα ASP δεν απαιτούν μεγάλη επένδυση, ούτε σε τεχνολογικό εξοπλισμό ούτε σε προγράμματα. Διάφορες μελέτες που έγιναν αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή τεχνολογίας ASP επιφέρει ουσιαστική μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Η επιλογή συστημάτων τύπου ASP, δεν σημαίνει μόνο εξοικονόμηση κόστους, αλλά επίσης:

  • Ευελιξία και εκσυγχρονισμό
  • Δυνατότητα παροχής σέρβις μέσω Διαδικτύου
  • Ουσιαστική μείωση κόστους βλαβών και επισκευών
  • Αυτόματο, δωρεάν και άμεσο εκσυγχρονισμό λογισμικού
  • Επένδυση προσιτού κόστους
  • Αυτόματο backup όλων των στοιχείων

Τα συστήματα Revenue Management, σε τεχνολογική πλατφόρμα ASP, λέγονται και e-Revenue Management Solutions. Το είδος αυτών των εφαρμογών θα ενθουσιάσει τα μεμονωμένα μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία, τα οποία μερικές φορές προβληματίζονται ακόμη και για την επένδυση ενός νέου προηγμένου PMS (Property Management System). Θα ενθουσιάσει όμως παράλληλα και τις Ξενοδοχειακές Αλυσίδες ή τους Ομίλους Ξενοδοχείων, διότι θα επωφεληθούν  από την οικονομία κλίμακας, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των Λειτουργικών δαπανών τους.

E-pricing & e-revenue management

Στο σημερινό, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε  -μεταξύ άλλων αιτιών - και από την ηλεκτρονική προβολή των τιμών πώλησης μέσω διαδικτύου (το e-Pricing) σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη των GDS και IDS παγκοσμίως, δεν μπορεί να αποφευχθεί η επιτακτική ανάγκη μιας αυτοματοποιημένης Λύσης e-Revenue Management, που θα υποστηρίξει την μεγιστοποίηση των εσόδων και θα καταλήξει σε αύξηση της κερδοφορίας. Εφόσον, στο αγώνα για την εξασφάλιση μεριδίου της αγοράς, χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες του e-Distribution, (GDS, IDS, web site κλπ) και e-Pricing, είναι αναπόφευκτη η χρήση μια λύσης e-Revenue Management, η οποία είναι αναντικατάστατο όπλο τακτικής, για την διατήρηση της κερδοφορίας. Το e-distribution και το e-pricing έχουν ανάγκη υποστήριξης από μία αυτοματοποιημένη λύση e-Revenue Management, που λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα της αγοράς, βοηθά ουσιαστικά στη λήψη της σωστής απόφασης, για τον καθορισμό της σωστής τιμής ανά περίπτωση, ούτως ώστε να επιτευχθεί από την υπάρχουσα ζήτηση, η μέγιστη δυνατή πληρότητα, με τις εκάστοτε καλλίτερες τιμές.

Όπως απέδειξε η ιστορία των Αμερικανικών Αεροπορικών Εταιριών (όπου πρωτο-εφαρμόσθηκε το yield Management) την 10ετία του 1980, οι εταιρίες εκείνες που δεν επένδυσαν ή άργησαν να αποφασίσουν την επένδυση στο όπλο αυτό, εξαφανίσθηκαν, (People Express, Pan Am). Εκείνες δε που επένδυσαν στα πλέον αποτελεσματικά Revenue (Yield) Management systems (ειδικά η American Airlines και η Delta Airlines) ήταν στην ουσία οι εταιρίες που προσαρμόσθηκαν καλλίτερα σε αυτό το Ανταγωνιστικό Περιβάλλον. Η American Airlines υπολόγισε και ανακοίνωσε δημοσίως, ότι η συστηματική χρήση Revenue Management της έδωσε τη δυνατότητα, την περίοδο μεταξύ 1989 και 1991, να αυξήσει τα έσοδα της κατά 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια!

Το φλέγον θέμα λοιπόν για τον Ξενοδόχο δεν είναι εάν το Ξενοδοχείο του χρειάζεται μία λύση Revenue Management, διότι στην εποχή μας, αυτό είναι δεδομένη και επιτακτική ανάγκη, αλλά ποια λύση να επιλέξει που να ταιριάζει για το μέγεθος  και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας του.

Ο κ. Στέλιος  Στυλιανού είναι Revenue Management Solutions Manager στην εταιρία GoldenBlue Hospitality Enterprises S. A.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top