Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Η τουριστική Ελλάδα στο Internet
Έρευνα για την επίσημη τουριστική παρουσία της χώρας στο διαδίκτυο

Γιάννης Πατέλλης - 20 Μάιος 2005, 00:00

Η τουριστική Ελλάδα
στο Internet

Έρευνα για την επίσημη τουριστική παρουσία της χώρας στο διαδίκτυο

Περίπου 4.000.000.000 τηλεθεατές είδαν τους Ολυμπιακούς Αγωνες. Πανω από 1.000.000.000 τηλεθεατές άκουσαν, είδαν για την Ελλάδα στους τελικούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρου. Πανω από 62.000.000 αναφορές και διευθύνσεις δίνει η μηχανή αναζήτησης του Yahoo στη λέξη Greece. Ένα τμήμα από όλους αυτούς θέλει να αντλήσει τουριστικές πληροφορίες από μια επίσημη ιστοσελίδα για την χώρα και πιθανά να γινει,αν τον πείσουμε, μελλοντικός επισκέπτης, τουρίστας. Σύμφωνα εξάλλου, με όλες τις διεθνείς έρευνες 25% - 30% των καταναλωτών που θέλουν να ταξιδέψουν απευθύνεται πλέον στο Διαδίκτυο, (Ίντερνετ) για να πάρει πληροφορίες για το μελλοντικό ταξίδι του. Το ποσοστό αυτό που πριν τρία χρόνια ήταν μόνο 5%, είναι συνεχώς αυξανόμενο (μάλιστα σε μια έρευνα της, η DoubleClick αναφέρει ότι 44% ενημερώνεται για το μελλοντικό ταξίδι από το διαδίκτυο). Έτσι λοιπόν κάθε τουριστικός προορισμός πρέπει να φροντίσει να έχει μια αξιοπρεπή επίσημη παρουσία στο Διαδίκτυο, που να βρίσκεται εύκολα, να διαβάζεται εύκολα, να είναι αξιόπιστη, ολοκληρωμένη, λειτουργική και να γίνεται ελκυστική στον επισκέπτη και βέβαια να είναι γραμμένη σε μια γλώσσα, που την καταλαβαίνει.

Η έρευνα, για την επίσημη τουριστική παρουσία της χώρας μας, που περιληπτικά αναφέρονται εδώ μερικά συμπεράσματα, βασίστηκε στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα επίσημα έντυπα, που μοιράζονται στις τουριστικές εκθέσεις των περιφερειών, νομαρχιών και δήμων όπως επίσης στις άλλες επίσημες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Στην έρευνα, που διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2005, συμπεριελήφθησαν λοιπόν η ιστοσελίδα του ΕΟΤ www.gnto.gr (και του Υπουργείου Τουρισμού), οι ιστοσελίδες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα φορέων Τουρισμού, (ΞΕΕ, ΕΤΑ, Ελληνικό Φεστιβάλ, Αγροτουριστική Α.Ε.), οι ιστοσελίδες διευθύνσεις των δεκατριών Περιφερειών, εικοσιπέντε Νομαρχιών (επί συνόλου 51), πενήντα Δήμων και άλλων τουριστικών τοπωνυμιών, με βάση ένα καταγραφικό απογραφικό δελτίο, που περιελάμβανε καταρχήν όχι ποιοτικές ή αξιολογικές ερωτήσεις έτσι ώστε τα συμπεράσματα να βασίζονται σε στοιχεία και όχι ποιοτικές αξιολογήσεις. Δεν αξιολογήθηκε, δεν εξετάστηκε σε βάθος δηλαδή η εμφάνιση, λειτουργικοτητα,περιεχομενο, κλπ., των διαφόρων ιστοσελιδων. Η έρευνα απαντούσε στα εξής στοιχεία:

   
 1. Ποιοι καταχωρητες (domain) προτιμώνται όπως .com, .gr, forthnet.gr, org.gr, otenet.gr, hol.gr στις ιστοσελίδες και στις e - mail διευθύνσεις και αν αυτές διαφέρουν.
 2.  
 3. Υπάρχει κάποια λογική στις επιλογές των διακριτικών ονομάτων των διάφορων sites των περιφερειών, νομαρχιών, δήμων,ακολουθείται δηλ. ένας ενιαίος διακριτός τρόπος παρουσίασης και επιλογής των ονομάτων των εκάστοτε www ………;
 4.  
 5. Πότε κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα και πότε ανανεώθηκε για τελευταία φορά;
 6.  
 7. Eάν μπορεί κανείς να ζητήσει πληροφορίες από την αναγραφόμενη διεύθυνση επικοινωνίας (info, e-mail) και αν αυτές λειτουργούν.
 8.  
 9. Εάν από την e-mail διεύθυνση μπορεί να βρει την διεύθυνση www … του τουριστικού προορισμού.
 10.  
 11. Σε ποιά γλώσσα είναι η ιστοσελίδα και είναι γραμμένες οι πληροφορίες (εκτός από ελληνικά) ήτοι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ρωσικά, σε άλλη γλώσσα;
 12.  
 13. Αν υπάρχει ή αναφέρεται μια ειδική τουριστική καμπάνια (σλόγκαν).
 14.  
 15. Αν διαφημίζεται το site εκτός από τα έντυπα, αν είναι δυνατή η ανέρευση.
 16.  
 17. Αν έχει φτιαχτεί η ιστοσελίδα για προώθηση του τουρισμού ή οι τουριστικές σελίδες αποτελούν τμήμα της γενικότερης πληροφόρησης και παρουσίας του φορέα, περιφέρειας, νομαρχίας, δήμου.
 18.  
 19. Ενδεικτικό περιεχόμενο και δομή ιστοσελίδας. Τι τουριστικές πληροφορίες δίνονται, ήτοι:
  •      
  • Μορφές προσφερόμενου Τουρισμού - Τουριστικό Προϊόν
  •    
  • Φωτογραφίες
  •    
  • Περιγραφή φύσης - μνημείων - αξιοθέατων
  •    
  • Ιστορία
  •    
  • Λαογραφικά στοιχεία
  •    
  • Σύγχρονη ζωή
  •    
  • Ανεύρεση καταλύματος
  •    
  • Αναφορά χρήσιμων τουριστικών διευθύνσεων
  •    
  • Τρόπος πρόσβασης
  •    
  • Links σε όμορφους γεωγραφικούς χώρους
  •      
  • Διασυνδέσεις (links) σε γενικότερα τουριστικά στοιχεία παρομοίων μορφών τουριστικού προϊόντος
           
   1. Αν υπάρχουν αλληλοενδείξεις, links, για άλλων όμορων περιοχών και παρεμφερών τουριστικών προϊόντων.
   2.              
   3. Αν αναφέρεται ο αριθμός επισκεπτών στην σελίδα. Αν όχι αναζητήθηκαν πληροφορίες στον παγκόσμιο καταμετρητή επιλεξιμότητας Αlexa.com.
   4.          
      
  •    

Οι βασικές διαπιστώσεις είναι:

   
 • Δεν υπάρχει, δεν ακολουθείται ενιαίος τρόπος παρουσίασης στο διαδυκτιο, ούτε ακολουθείται μια λογική στην διακριτή ονομασία, (κυρίως για τις περιφέρειες και νομαρχίες, π.χ. www.roe.gr, www.rcm.gr, www.nomarchiaartas.gr, www.drama.gr ,κλπ, βλέπε πίνακα)
 •    
 •   Δεν υπάρχει σχέση παρουσίασης Διευθύνσεων στο Διαδίκτυο με τις αντίστοιχες των διευθυνσεων e - mail. (βλέπε πίνακα)
 •  
 • `Αλλοι χρησιμοποιούν την κατά γράμμα μετάφραση αντιστοίχων ελληνικών γεωγραφικών τοπωνυμιών, άλλοι δικές τους επιλογές (βλέπε πίνακα) με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να τους βρει, στο Διαδίκτυο, π.χ το e-mail για πληροφορίες της Νομαρχίας Πειραιά (που έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια με το σλόγκαν ‘Αργοσαρωνικός μικρή απόσταση, μεγάλη απόδραση’) είναι… [email protected][. και το web www.nomarchiapeiraia.gr, (άντε να το βρει ο ξένος) ή το αντίστοιχο e-mail των Σπετσών [email protected] ή των Λειψών [email protected], κλπ..
 •  
 • Αρκετές ιστοσελίδες παραμένουν ως έχουν την ημερομηνία κατασκευής τους, δεν αποσύρονται από την κυκλοφορία και δημιουργούν σύγχυση
 •  
 • Οι καμπάνιες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες ιστοσελίδες και έτσι είναι ανενεργές (liveyourmythingreece, shootingingreece, κλπ)
 •  
 • Λίγοι τουριστικοί προορισμοί έχουν να παραπέμψουν ή να παρουσιάσουν αυτοτελή ιστοσελίδα, διεύθυνση αποκλειστικά για τον τουρισμό. Συνήθως περιλαμβάνονται τα τουριστικά στοιχεία σαν τμήμα μιας γενικότερης ιστοσελίδας.
 •  
 • Οι πληροφορίες είναι γραμμένες στα ελληνικά, πολύ λίγες από αυτές είναι μεταφρασμένες στα αγγλικά, ενώ καμία επίσημη ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί τα ισπανικά, ή γερμανικά ή γαλλικά (εκτός δυο εξαιρέσεων περιφέρειας Ιονίων και Νομ. Ρεθύμνου) ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα που θα ήταν ελκυστική στον ξένο υποψήφιο που δεν ξέρει αγγλικά (προ δυο ετών ο ΕΟΤ είχε πλήρη ιστοσελίδα στα Ισπανικά, καταργήθηκε). (Αναλυτικά τρεις Περιφέρειες δεν έχουν πληροφορίες σε καμία ξένη γλώσσα, οι υπόλοιπες ορισμένες πληροφορίες στα Αγγλικά, ενώ τα Ιόνια έχουν Αγγλικά και Γερμανικά, ο ΕΟΤ έχει μικρό αριθμό πληροφοριών μόνο στα Αγγλικά, η Αγρουτουριστική επίσης και το ΞΕΕ. Οι νομαρχίες και οι Δήμοι σε ποσοστό 60% έχουν ορισμένες πληροφορίες στα Αγγλικά).
 •  
 • Δεν απαντώνται ως επί το πλείστον οι αιτούμενες ερωτήσεις μέσω του e - mail που αναφέρεται και βεβαίως όχι στα αγγλικά.
 •  
 • Είναι εμφανής η κρίση ταυτότητας, αν δηλαδή οι ιστοσελίδες έχουν στόχο τον τουρισμό, ή ο τουρισμός και οι σχετικές πληροφορίες και φωτογραφίες είναι ένα είδος ‘μαϊντανού’ γεμίσματος του site και απευθύνονται για πληροφορίες.
 •  
 • Η δομή των ιστοσελίδων συνήθως ακολουθεί την δομή των αντίστοιχων εντύπων, δηλαδή απαραίτητη φωτογραφία ή βιογραφικό του Περιφερειάρχη, Νομάρχη, Δημάρχου κλπ., αναφορά στις πανέμορφες πάντα μοναδικές φυσικές πολιτιστικές ομορφιές, φωτογραφίες και μια βαρετή συνεχή επαναλαμβανόμενη μονότονη περιγραφή.
 •  
 • Οι περισσότερες ιστοσελίδες δεν ανανεώνονται κυρίως σε ότι αφορά στις πληροφορίες σε ξένη γλώσσα είναι στατικές, δύσχρηστες και δεν παραπέμπουν σε άλλες δικτυωτές συναφείς ιστοσελίδες.
 •  
 • Όλες οι Περιφέρειες, Νομαρχίες και Δήμοι ενεργούν σαν μικρά κρατίδια και δεν παραπέμπουν σε γειτονικές περιοχές ούτε σε παρεμφερή θέματα. Ο επισκέπτης μιας παραλίας ή μνημείου δεν πληροφορείται ότι δίπλα του υπάρχουν ανάλογες παραλίες ή μνημεία στον διπλανό δήμο, νόμο, περιφέρεια. Συμπεριφέρονται σαν κρατίδια, που όμως για να φτάσεις θα πρέπει να περάσεις και από αλλά ελληνικά μέρη, για τα οποία δεν δίνεται καμία πληροφορία. Έτσι δεν εξυπηρετείται ο τουρίστας, αλλά τα τοπικά τουριστικά συμφέροντα.
 •  
 • Υπάρχουν ιστοσελίδες που είναι σε … συνεχή κατασκευή και αχρηστία, όπως του ΕΟΤ, της Αγροτουριστικής, της καμπάνιας Shooting in greece κλπ., Live your myth in greece, ή δεν ανευρίσκονται εύκολα όπως η καμπάνια της Νομαρχίας Πειραιά ή της Περιφέρειας Ατιικής.
 •  
 • Υπάρχουν άλλες που δεν δίνουν τις πληροφορίες που θες, όπως του ΞΕΕ, Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που δεν σε βοηθάει να βρεις ξενοδοχείο, που αντίθετα στο παρέχει η ιστοσελίδα των ενοικιαζόμενων δωματίων, (που βρίσκονται όμως σε διαμάχη για τον τίτλο που χρησιμοποιούν, στην ιστοσελίδα τους www .Family Hotels (γιατί δεν είναι Hotels!!!!) κλπ. Ας μην ψάξει επίσης στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ για την ιστοσελίδα του ΕΞΑ η ΠΟΞ για να βρει από εκεί ξενοδοχείο.
 •  
 • Γίνεται σαφές, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, ότι στο Διαδίκτυο, μεταφέρονται πλέον η συνήθεια με τα φυλλάδια, έντυπα, όπου κάθε νέο υπηρεσιακό ή κυβερνητικό στέλεχος θέλει να μεταφέρει τις δραστηριότητες του και βρίσκει μέσω των ταξιδιωτικών χρηματοδοτούμενων ιστοσελίδων την ευκαιρία στην ουσία να τα μετατρέψει σε τοπικά Γραφεία Τύπου και προβολής. Αυτό γίνεται σαφές όταν κανείς συγκρίνει τις ελληνικές σελίδες με τις μεταφρασμένες ιστοσελίδες για τους ξένους. Τελικά σκοπός δεν είναι η τουριστική προβολή αλλά μάλλον η επικοινωνιακή διαφήμιση στην χώρα μας.
 •  
 • Δεν είναι τουριστικά ενήμερες (είναι ενδιαφέρον ποιοι τις κατασκευάζουν και ποιοι τις ενημερώνουν, αν τις ενημερώνουν).
 •  
 • Ελάχιστες έχουν ένδειξη και αριθμό επισκεπτών.
 •  
 • Όσον αφορά στην κατάταξη τους και διακίνηση με βάση την παγκόσμια επισκεψιμότητα, ενδιαφερον παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία, (βλέπε πίνακα), αλλά και η χρονική διακύμανση (βλέπε διάγραμμα για ΕΟΤ πιο κάτω.). Στο διάγραμμα γίνεται σαφές ότι η νέα ιστοσελίδα του ΕΟΤ ακόμα δεν έχει την σχετική απήχηση, που είχε η ιστοσελίδα το 2003, παρολο που η διάδοση του διαδικτυου τότε ήταν σχεδόν η μισή από ότι σημερα. Η απήχηση του 2003 πρέπει μάλλον να αποδοθεί και στην σχετική διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ και την παρουσία με banners στην expedia.com, Spiegel.de κλπ..

Πηγή Alexa.com ‘Διετής Διακύμανση ιστοσελίδας ΕΟΤ’.

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αφού η έρευνα δείχνει πολλά και κωμικοτραγικά στοιχεία που θα ήταν ανώδυνα, αν τελοσπάντων μένανε μεταξύ μας, αλλά αυτές οι επίσημες ιστοσελίδες χρηματοδοτημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΕΟΤ και τους τοπικούς προϋπολογισμούς, κυκλοφορούν παγκόσμια με την αντίληψη ότι διαφημίζουν το τουριστικό προϊόν και θα φέρουν τουρίστες!!!! Το αντίθετο ακριβώς κάνουν. Δείχνουν στον ξένο ανοργανωσιά, τον φοβίζουν. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές φτιαγμένες με μεράκι, αφού από αυτές περιμένουνε πελάτες.

Η έρευνα θα συνεχιστεί για την λειτουργικότητα των διαφόρων επισήμων ιστοσελίδων και θα κλείσει με την σύγκριση των αντιστοίχων ξένων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝΣΕΛΙΔΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παγκ. Καταξη
  (1)

Ξενη Γλωσ.
  Αγγλ.
e-mail Διευθυνση

www.gnto.gr

28.354

όχι
  όλα
  Y .Π.

 

[email protected]

www.familyhotels. gr

404.469

ναι

[email protected] gr

www.agrotour.gr

323.960

όχι όλα

[email protected]

www. shootingingreece .gr

————

Y .Π

—————

www. liveyourmythingreece. gr

—————

—————-

—————-

www.grhotels.gr

————

Όχι Υ.Π:

[email protected] .gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

www.westerngreece .gr

136.279

ναι

[email protected]

www.thessalia.gr

480.145

οχι

www.roe.gr

445.495

οχι

ggphp @ otemnet . gr

www.stereaellada.gr

1.549.014

ναι

[email protected] gr

www.ionianislands. gr

579.538

ναι 3γλ.

region @ ionianislands . gr

www.rcm.gr

244.082

oxi

www.crete-region.gr

313.960

ναι

www.remth.gr

681.020

oxi

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

www.
  nomarchiapeiraia.gr

 

—————

όχι όλα

nomarchis @ nomarchiapeiraia .gr (2)

www.kozani.gr

785.224

όχι

www.nomarchia-artas. gr

-

όχι

www.na-lar.gr

911.948

όχι

[email protected] . gr

www.nagrevena.gr

-

-

www.nad.gr

489.101

όχι

[email protected]

www.kastoria.gr

1.008.456

όχι

info @ kastoria . org

www.fokida.gr

1.063.166

ναι

infnafok @ otenet . gr

www.karditsa.gr

info @ theologis . gr

www.drama.gr

534.015

όχι

progdrama @ yahoo . gr

www.arkadia.gr

492.339

ναι

nomarchis @ arcpred . gr

www.ndianrodopis. gr / euro

-

-

www.na-kefalinia.gr

548.805

ναι

www.thaki.gr

-

-

[email protected] otenet . gr

www.na-messinia.gr

———

ναι

ΔΗΜΟΙ - ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

www.chania.gr

267.436

5
  γλωσ.

dimos @ chania . gr

www.hydra.gr
      www.hydra.com.gr

659.317

ναι

info @ hydra . gr
 
(2)
 
adepy @ apopsinet.gr

     

www.toubis.gr (3)

5.151.052

ναι

[email protected]

www.spetses.gr

548.957

όχι

[email protected]

www.loutraki. gr

631.389

ναι

touristinfo @ loutraki.gr

www.kalymnos.isl. gr

1.804.565

ναι

[email protected] fortnet.gr

www.skiathos. gr

505.527

ναι

[email protected] .gr

www.larissa. gr

ναι

www.patra. gr

196.695

ναι

www. infocenterpatras. gr

1.515.837

ναι

www . infocenterpatras. gr / contact

www.patmos. gr

1.591.516

ναι

[email protected] .gr

www.paros. gr

531.770

Ναι
    Y .Π.

www.parosweb. com

273.396

ναι

www.karditsa.gr

4.429.532

-

[email protected]
    (2)
 

(1)Κατάταξη κατά Alexa.com
  (2)Αναφέρεται στα έντυπα
  (3)Αναφέρεται στο έντυπο
    Υ.Π.=Υπό Κατασκευή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΕΥΡΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Παρόλο που δεν εξετάστηκε η λειτουργικότητα των διαφόρων ιστοσελιδων, σε αυτη την φάση της έρευνας, ας δούμε μόνο για παράδειγμα μια βασική ανάγκη του υποψήφιου ξένου τουρίστα, να πληροφορηθεί για διαμονή και ξενοδοχειο, και πως αντιμετωπίζεται από τους πιο επίσημους φορεις τον ΕΟΤ και το ΞΕΕ. Πάει ο ξένος λοιπόν, στην νέα μοντέρνας δομής ιστοσελίδα του ΕΟΤ, και κάνει κλικ στο Hotels search και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια…Αντικρίζει αυτόν τον γρίφο, πρέπει να ξέρει γεωγραφία και όχι μόνο…...

                       
                                                                                           

LOCATION

City :

Prefecture:

Island :

Note : Until completion of the new rating system, some hotels will continue to feature the class-based designation (L, A, B, C, D and Ε ) while others will display star ratings (5*****, 4****, 3***, 2**, 1*). Therefore, if you wish to search for a Deluxe hotel, you should look for it BOTH under Class L AND 5*****, etc.

 

Fetch results in groups of 5 10 20 50 100

Note : All information has been obtained by the Hellenic Chamber of Hotels.
      For corrections: [email protected]

Πρώτα λοιπόν πρέπει να ξέρει καλά ελληνική γεωγραφία και όχι μόνο αυτό, πρέπει να ξέρει τον …Καποδίστρια απέξω, να ξέρει σε ποια πόλη αντιστοιχεί ποιος νομός και επίσης ποιο νησί!!! Εάν δεν έχει νησί ο νομός που ψάχνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ξενοδοχείο διότι κατά την αγγλική έκδοση του ΕΟΤ όλοι οι νομοί …έχουν νησιά. Θα πρέπει επίσης να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν δυο κατηγορίες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, αφού τα αστέρια, όπως αναφέρει στην υποσημείωση, αντιστοιχούν μόνο σε τεχνικές προδιαγραφές, (ενώ οι υπηρεσίες που προσφέ ρονται μπορεί νά είναι άλλης κατηγορίας;;; προς τις υπηρεσίες!!), να ψάξει και στα δυο πεντάστερα, lux , κ.λ.π.. Δεν θα βρει επίσης οπωσδήποτε αυτό που τον ενδιαφέρει, δηλ. τιμές αλλά ούτε και τις ιστοσελίδες www ., διευθύνσεις των ξενοδοχείων. Αφού λοιπόν δεν θα βρει καμία άκρη τότε, σκεπτόμενος ότι ένας άλλος επίσημος φορέας, που αναφέρεται, θα είναι πιο οργανωμένος, θα δοκιμάσει την ιστοσελίδα του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, όπως γράφεται Hellenic Chamber Of Hotels. Εκεί υπάρχει μια πολύ ελκυστική αναγραφή που αναβοσβήνει κιόλας και που ρωτάει <<ψάχνετε για δωμάτιο;>> Μη χαίρεστε όμως, αν το πατήσετε θα διαπιστώσετε ότι ήταν ρητορική ερώτηση, δεν θα βρείτε τίποτα. Αυτά όλα δεν είναι μύθος, είναι η πραγματικότητα…

.. Γιατί λοιπόν να μην αναζητήσει άλλες ανεπίσημες ιδιωτικές ιστοσελίδες με έξυπνη δομή και λειτουργικότητα ιστοσελίδες, πιο προσβασιμες, πιο φιλικές; Βέβαια δεν έχει την εγγύηση της πληροφόρησης ενός κρατικού φορέα ή ενός επιμελητηρίου ή συνδέσμου ή ένωσης. Έτσι χάθηκε και αυτός ο πελάτης…..

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top