Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Γεώργιος Βασιλάκος:
Ολοκληρωμένες Λύσεις Καθαρισμού και Υγιεινής με επίκεντρο τους πελάτες και το Περιβάλλον

13 June 2005, 00:00

Γεώργιος Βασιλάκος:
Ολοκληρωμένες Λύσεις Καθαρισμού και Υγιεινής με επίκεντρο τους πελάτες και το Περιβάλλον

TravelDailyNews: Πως βλέπετε την καθαριότητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε σχέση με το περιβάλλον;

Γεώργιος Βασιλάκος: Οι περισσότεροι από τους φιλοξενούμενους επιθυμούν ο τόπος διαμονής τους να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην υγεία τους και πολλοί από αυτούς θέλουν το κατάλυμα που θα διαμένουν να είναι σε αρμονία με τη φύση. Η Γερμανική ταξιδιωτική ανάλυση το 2002 έδειξε ότι 41,8% των τουριστών επιθυμούν κατάλυμα φιλικό ως προς το περιβάλλον, 45,8% επιθυμούν να υπάρχει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος στον προορισμό τους και το 59,1% απεχθάνεται την ρύπανση του περιβάλλοντος .

Είναι γνωστό πως στη χώρα μας η περιβαλλοντική συνείδηση υστερεί σημαντικά σε ολόκληρη την κοινωνία και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση . Παρ’ όλα αυτά η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ,το μέγεθος των προβλημάτων και τα κριτήρια που θέτουν πλέον οι φιλοξενούμενοι δρουν καταλυτικά στο να αυξάνεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στη χρήση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον – περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας – περιορισμός στην κατανάλωση νερού και αποβλήτων –προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ουσιών που είναι λιγότερο επικίνδυνες για το περιβάλλον –προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Ο καθαρισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην περιληφθούν στο καλάθι εναλλακτικών επιλογών των ξενοδοχείων. Η μείωση της χρήσης χημικών και υλικών συσκευασίας με τη χρήση υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων αραίωσης – η μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας με τη σωστή και πιο λειτουργική χρήση των πλυντηρίων πιάτων και ιματισμού και τα κατάλληλα προγράμματα καθαρισμού.

Εταιρείες για τις οποίες η φροντίδα του περιβάλλοντος ήταν και είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες ,έχουν σταδιακά καταργήσει από τα υλικά καθαρισμού ,που προμηθεύουν στις ξενοδοχειακές μονάδες , όλες τις πρώτες ύλες, που υπάρχει πιθανότητα να είναι βλαβερές για το περιβάλλον και που αν και δεν απαγορεύονται από τη Νομοθεσία, υπάρχει κάποια πιθανότητα να απαγορευθούν στο μέλλον. Είναι βέβαια προφανές , ότι  όλες οι πρώτες ύλες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι βλάπτουν το περιβάλλον, έχουν εδώ και καιρό απομακρυνθεί από τα προϊόντα μας (οι περισσότερες πολύ πριν την δια νόμου απαγόρευσή τους) και έστω και αν αυτό προκάλεσε οικονομική επιβάρυνση στην εταιρεία . Ουσίες όπως τα CFC’s, τα φωσφορικά άλατα, η αμμωνία, το ΝΤΑ, η φορμαλδεΰδη, τα APEO’s, ο μεθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης, τα block copolymers κλπ ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία.
Η αποτελεσματική απολυμαντική δράση των ειδικών προϊόντων υγιεινής, βασίζεται κύρια στα σύγχρονα κατιονικά τασιενεργά (QAC) ενώ περιορίζουμε τη χρήση χλωρίου μόνο όπου είναι απολύτως αναγκαίο.
Τα προϊόντα μας είναι water-based, χρησιμοποιούν δηλαδή σαν διαλύτη το νερό, και ελάχιστα μόνο περιέχουν οργανικούς διαλύτες.
Η εταιρεία μας πρωτοπορεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Η αντικατάσταση του παραδοσιακού μίγματος των οργανικών διαλυτών βουτάνιο / ισοπροπάνιο, και η χρήση του αέρα ως το μόνο προωθητικό αέριο (τεχνολογία Verdi) σε σειρά aerosol προϊόντων (Pledge, Pronto Aerosol), αποτελεί ενδεικτικά μία πολύ σημαντική καινοτομία προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, εφ’ όσον περιορίζει σημαντικά την έκλυση στην ατμόσφαιρα οργανικών διαλυτών.

Συμμετέχουμε δραστήρια στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΕ για την ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων μας  - πρωτοβουλία που της δίνει τη δυνατότητα χρήσης του διεθνούς και παγκόσμια αναγνωρισμένου σήματος Green Dot στις ετικέτες των προϊόντων της . Ακόμα συμμετέχουμε στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων καθαρισμού που προμηθεύουμε στους πελάτες μας.

TDN: Ποιες είναι οι βασικές αρχές μια περιβαλλοντικής πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόζει ένας προμηθευτής υλικών καθαρισμού σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση;

Γ.Β.: H εταιρεία μας κατέχοντας ηγετική θέση στον καθαρισμό ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα εφαρμόζει επί σειρά ετών μια σειρά αρχών, που διέπουν τη λειτουργία της και τη συμπεριφορά της σε σχέση με τους πελάτες της .Οι περιβαλλοντικές αυτές αρχές της JOHNSONDIVERSEY μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

 1. Προστασία του περιβάλλοντος μέσω σωστού σχεδιασμού και κατασκευής προϊόντων και υπηρεσιών με παράλληλη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση βλαπτικών εκροών στην ατμόσφαιρα, την ξηρά ή την  θάλασσα.
 2. Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών με ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων και σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Ανάπτυξη τεχνολογιών που θα παρέχουν αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές βελτιώσεις στις σειρές προϊόντων και στις υπηρεσίες μας.
 3. Ελαχιστοποίηση του όγκου και της τοξικότητας των απορριμμάτων που παράγονται από εμάς, μέσω περιβαλλοντικών βελτιώσεων στα προϊόντα  και στις υπηρεσίες μας. Ενεργή ανακύκλωση και συνεργασία με προμηθευτές και πελάτες που μοιράζονται μαζί μας αυτή τη φιλοσοφία.
 4. Χρησιμοποίηση ανανεώσιμων φυσικών πόρων με ουσιαστικό τρόπο.  Ανακύκλωση προϊόντων και κατασκευή ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων όταν είναι εφικτό.
 5. Συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις ή και υιοθέτηση κριτηρίων αυστηρότερων από αυτές. Με βάση την επιστημονική απόδειξη θα πρέπει να συμβαδίζουν όλες οι εταιρείες με την προσαρμογή στους νόμους.
 6. Ελαχιστοποίηση κινδύνων για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια. Ενθάρρυνση των υπαλλήλων της εταιρείας για αναφορά κάθε κατάστασης που πιστεύουν ότι μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, ή αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.
 7. Προσπάθεια για διαφύλαξη της φύσης με την εξασφάλιση βιότοπων σε ποτάμια, λίμνες υγρότοπους και ωκεανούς. Ελαχιστοποίηση της συνεισφοράς μας στη όξινη βροχή, στο νέφος και στην εξασθένιση του όζοντος, με την ειδική επεξεργασία προϊόντων και υπηρεσιών.
 8. Ενθάρρυνση, υποστήριξη και συμμετοχή στην ανάπτυξη δημόσιας πολιτικής για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη βελτίωση του περιβάλλοντος σε συνεργασία με κυβερνήσεις, βιομηχανίες, προμηθευτές, οικολογικές ομάδες, σχολεία, Πανεπιστήμια κλπ. Ενημέρωση του κοινού.
 9. Το Συμβούλιο των Διευθυντών της εταιρείας παρακολουθεί την εφαρμογή των παραπάνω Αρχών και άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων ενώ διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την εφαρμογή των Αρχών αυτών.
TDN: Πιστεύετε ότι η χρήση καθαριστικών φιλικότερων προς το περιβάλλον έχει ευαισθητοποιήσει του έλληνες ξενοδόχους;

Γ.Β.: Aν κρίνουμε από τον αριθμό των Τμημάτων Περιβάλλοντος σε αλυσίδες ξενοδοχείων, η τα καταλύματα που έχουν υποβάλλει φακέλους ή έχουν πάρει το νέο Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα φαίνεται ότι η χρήση προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον δεν έχει ακόμη ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες ξενοδόχους.

Μεμονωμένες πρωτοβουλίες ξενοδοχειακών αλυσίδων  όπως η Grecotel, που έχουν  από καιρό συνειδητοποιήσει ότι η σχέση περιβάλλοντος και τουρισμού πρέπει να παραμείνει σταθερή και αναλλοίωτη δεν μπορούν να χρωματίσουν συνολικά την ξενοδοχειακή βιομηχανία .

Όσο όμως τα οικολογικά προβλήματα μεγαλώνουν θέματα όπως η διαχείριση των  στέρεων και υγρών  αποβλήτων των μονάδων ,όσο το νομοθετικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί γίνονται αυστηρότεροι και όσο ακόμη οι προμηθευτές υλικών καθαρισμού προκαλούν τους πελάτες τους και τους αποδεικνύουν το άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο όφελος  από την χρήση των κατάλληλων υλικών ,τόσο το ενδιαφέρον θα μεγαλώνει.

TDN: Ποιο είναι κατά την άποψή σας το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείτε στο τομέα της καθαριότητας του ξενοδοχείου;

Γ.Β.:Δυστυχώς είναι χαμηλό . Η εποχικότητα των μονάδων ,η διασπορά τους σε όλη την Ελλάδα ,η ελλιπής κρατική υποδομή και επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που συντελούν στο χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και του προσωπικού καθαριότητας των ξενοδοχείων . Η χρησιμοποίηση συχνά ανεκπαίδευτου και ανασφάλιστου φθηνού εργατικού δυναμικού από τα ξενοδοχεία είναι συνηθισμένο γεγονός ,αφού ακόμα ο καθαρισμός θεωρείται σαν μια « δεύτερης κατηγορίας » απασχόληση . Η εκπαίδευση αυτή συχνά γίνεται από τους προμηθευτές των υλικών καθαρισμού και του εξοπλισμού και συχνά είναι αποσπασματική και ημιτελής . Το επάγγελμα του επαγγελματία καθαριστή ,που είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο ,στην Ελλάδα ακόμα παραμένει όνειρο.

TDN: Η εταιρεία σας προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού ενός ξενοδοχείου που απασχολείτε στον τομέα της καθαριότητας;

Γ.Β.: Βασική πεποίθηση της εταιρείας μας είναι πως κανένα πρόγραμμα  δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων, που θα το εφαρμόσουν.  Με βάση αυτή τη φιλοσοφία,  η εταιρεία μας  παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει :

 • Αρχική εκπαίδευση για την “αναγνώριση και χρήση” των προϊόντων και συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής
 • Εκπαίδευση στα συμφωνημένα συστήματα και προγράμματα καθαρισμού και υγιεινής
 • Εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου  με την βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων
 • Εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή και σωστή  χρήση των προϊόντων και περιλαμβάνει :
  • Θεωρητική Εκπαίδευση με:
   • Βιντεοταινίες, για το Housekeeping, την Επαγγελματική Κουζίνα και το Πλυντήριο Ρούχων
   • Εκδόσεις για όλες τις παραπάνω κατηγορίες καθαρισμού
   • Σεμινάρια από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
   • Προβολές slides
   • Ειδικές  εκπαιδευτικές εκδόσεις όπως για τις Βασικές Αρχές του HACCP – Το επαγγελματικό πλύσιμο στα Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών , Εγχειρίδιο Επαγγελματικής Διαχείρισης Ιματισμού κλπ.
  • Πρακτική Εκπαίδευση του προσωπικού καθαρισμού με:

   • Eπιδείξεις για τη σωστή χρήση των προϊόντων και συστημάτων και με απλό ενημερωτικό υλικό
   • Σήμανση στους χώρους των δοσομετρικών συστημάτων

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top