Ροή Ειδήσεων:

Smaller text size Larger text size

Συστήματα Θέρμανσης Κλιματισμού με Φυσικό Αέριο

Σεραφείμ Γούσιας - 11 Φεβρουάριος 2005, 00:00

Συστήματα Θέρμανσης Κλιματισμού με Φυσικό Αέριο

Βασικός στόχος κάθε ξενοδοχείου είναι η δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου κλίματος, της ιδανικής ατμόσφαιρας σε συνάρτηση με την κατάλληλη υγρασία, καθαρότητα και ανανέωση του αέρα.

Οι συνθήκες θερμοκρασίας μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την διάθεση των πελατών. Με αυτό το δεδομένο οι ξενοδόχοι καλούνται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης και κλιματισμού μέσα στους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας.

   
 • Επενδυτικές ευκαιρίες στον Τουρισμό

Η δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας απαιτεί την εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, τα οποία αποτελούν σημαντική επένδυση για μια ξενοδοχειακή μονάδα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία της κατάλληλης “ατμόσφαιρας” στο ξενοδοχείο, εντοπίζονται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο σε συνάρτηση με τις τεχνικές δυνατότητες ενός ολοκληρωμένου συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ξενοδόχοι ως επενδυτές, είναι ο αποτελεσματικός κλιματισμός των ξενοδοχειακών μονάδων, χωρίς την ανάγκη τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης και με ελάχιστη κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα απαιτούν τη χρήση δυνατών κλιματιστικών μηχανημάτων, με ξεχωριστή εγκατάσταση υποσταθμού της ΔΕΗ, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές φορές, συγκεκριμένες επενδύσεις είναι ανεπαρκείς, αφού τοπικά δίκτυα ηλεκτροδότησης δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες ηλεκτροδότηση ξενοδοχείων.

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 60% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, όντας παράλληλα ένα από τα σημαντικότερα κόστη της λειτουργίας ενός ξενοδοχείου, επηρεάζοντας ευθέως την κερδοφορία της τουριστικής επιχείρησης.

Ο τουρισμός είναι από τις βιομηχανίες , οι δραστηριότητες της οποίας επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού εντοπίζονται κυρίως στην εκπομπή αερίων. Τα ξενοδοχεία, εμφανίζουν από τις μεγαλύτερες τιμές ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα, η τιμή υπολογίζεται στις 280 kWh / m 2.

Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο και η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ EC, πρακτικά δίνουν την ευκαιρία ουσιαστικών επενδύσεων στα Ξενοδοχεία.

Οι υποχρεώσεις των Ελληνικών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/91/ EC , θα διαμορφώσουν ένα νέα πεδίο επενδύσεων σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου. Επενδύσεις οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην μείωση της χρήσης τόσο του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και του πετρελαίου θέρμανσης επηρεάζοντας σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση του λειτουργικού κόστους για την επιχείρηση.

Το κόστος χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ιδιαίτερα για τις ξενοδοχειακές μονάδες, και διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος τους. Ξενοδοχεία με δυναμικότητα λιγότερη από 50 δωμάτια έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος ανά δωμάτιο σε σχέση με μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα συστήματα συμπαραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρισμού.

   
 • Φυσικό Αέριο – Εφαρμογές στην Τουριστική Βιομηχανία

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρήση Φυσικού Αερίου σε Ξενοδοχειακές Μονάδες είναι πλέον διαδεδομένη, σε αντίθεση με την μη διείσδυση στον Τουριστικό Τομέα στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με στόχο την μείωση των εκπομπών επικίνδυνων αεριών στο περιβάλλον καθιστούν το φυσικό αέριο την πλέον ανταγωνιστική εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το φυσικό αέριο καθίσταται πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ως προς το ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως σε μεγάλα ξενοδοχεία που εφαρμόζονται μέθοδοι συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Στην τουριστική βιομηχανία το φυσικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως στο τομέα της θέρμανσης και κλιματισμού. Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη για το ξενοδόχο είναι σημαντικά.

Η αγορά του Φυσικού Αερίου θα τονωθεί ιδιαίτερα μετά την επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Ο υπουργός ανάπτυξης κος Δημήτριος Σιούφας, στις 31/10/2005 κατέθεσε στη Βουλή Νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς, η οποία θα συμβάλει στην επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα και την διείσδυση της χρήσης του σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, όπως τα ξενοδοχεία.

Η αγορά προσφέρει ολοκληρωμένα ξενοδοχειακών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με φυσικό αέριο , φιλικότερα προς το περιβάλλον. Εξασφαλίζουν την άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα των χώρων του ξενοδοχείου με πλεονεκτήματα όπως:

 • Αθόρυβη λειτουργία
 •  
 • Εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους της τάξεως του 65%
 •  
 • Υψηλός και σταθερός βαθμός απόδοσης (-15/+45 o C )
 •  
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης Επιδότηση της επένδυσης
 •  
 • Φιλικά προς το περιβάλλον

Ο μελετητής σήμερα, διαθέτοντας εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, με την σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να εγκαταστήσει σύγχρονα ξενοδοχειακά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, τα οποία τεχνολογικά μπορούν να εξασφαλίσουν τη δημιουργία των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών διαμονής μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου.

   
 • Προγράμματα Επιδοτήσεων

Οι κυριότερες επιδοτήσεις αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων του Γ΄ Κ.Π.Σ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” . Τα ξενοδοχεία εντάσσονται στους Επιλέξιμους Κλάδους για επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας, Υποκατάστασης Ηλεκτρικής ή άλλων Συμβατικών Καυσίμων. Συγκεκριμένα το Μέτρο 6.5 του ΕΠ. ΑΝ. επιδοτεί μέχρι και 75% την αγορά και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού με φυσικό αέριο.

Επιδοτήσεις εντάσσονται επίσης στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98, με συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την παλαιότητα της ξενοδοχειακής μονάδας, την περιοχή και άλλα. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/06/2006.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στις ξενοδοχειακές μονάδες αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία. Η οικονομία της Ελλάδας παρουσιάζει μία από τις υψηλότερες ενεργειακές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρεμβάσεις στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι εφικτές χάρις στην σύγχρονη τεχνολογία. Ο μεσοπρόθεσμος προσανατολισμός των ξενοδόχων στην εγκατάσταση και χρήση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, με βάση εναλλακτικές πηγές ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην δραστική μείωση την ενεργειακής κατανάλωσης, σε ποσοστό που υπολογίζεται στο 60%.

Share |
Σχολίασε κι εσύ...
* Τα πεδία με "*" είναι υποχρεωτικά.
* Δεν επιτρέπεται κώδικας HTML.
* Το Email και το Τηλέφωνό σας δεν θα εμφανίζονται.
Ads by TDN

Μικρά & Ενδιαφέροντα

Παρουσιάσεις Εταιριών

Παρουσιάσεις Προϊόντων

Οι αναγνώστες μας στο Facebook

Αγγελίες

Μια Φωτογραφία μιλάει

Συνέδρια - Ημερίδες - Εκθέσεις

Φωτορεπορτάζ

Οι αναζητήσεις του Μορφέα

Ημερολόγιο Τουριστικών Εκθέσεων

↑ top